מסר - ההכרה בעקרונות התנועה הקוסמיים

לוהאריה | 08.01.2014

אהובים יקרים,

התנועה במשעולי ההתפתחות הקוסמיים, הינה תנועה הרמונית ומבוקרת היטב על ידי העצמי הקוסמי, הנע במשעולי ההתפתחות בביטחה, חדווה, הכרה בערך, אהבה עצמית ויוזמה תבונית, המטפחת את ההישגים הפנימיים ועושה שימוש בכוח הבריאה וההשפעה להתייצבות, בכל פעם מחדש, על מדרגת התפתחות רעננה ומתקדמת, הנובעת מתוך מדרגת ההתפתחות הקודמת.

ההוויה הקוסמית, הינה שלמות מתפתחת, אשר מקיימת תנועה מחזורית של הגעה לשלמות, ערעור יזום של מערכת המציאות שבה הושגה שלמות ותנועה אל עבר מרחב התפתחות חדש, שהינו מרחב של חקר, גילוי ויצירת שלמות במתכונת חדשה.

זוהי התנועה, אשר יוצרים חלוצים, המבטאים עתידנות בהווה ונחנכים לפעול על פי עקרונות קוסמיים, המבססים חיבור לחוקיות חדשה.

ההכרה בעקרונות התנועה הקוסמיים ובחוקיות של העידן החדש, מהווה מראה מקום, אשר ניתן לשאוף אליו בתהליכי ההתפתחות האנושיים אל עבר טווחי הגל של העידן החדש.

זהו מראה מקום תבוני, המביא אל פתחם של החלוצים, הנעים אל עבר חוקיות חדשה, את ההכרה, כי זוהי תנועה מבסיס הרמוני אחד, אל עבר החקירה והיצירה של בסיס הרמוני חדש, המבוסס על תרכובות אנרגטיות חדשניות.

החוקיות הקוסמית, ערכי השדה המאוחד ועקרונות התנועה של העידן החדש נגישים בתקופה זו יותר מתמיד ומאפשרים לכל מי שבוחר בכך, להיחנך ולעבור הכשרה לתנועה התפתחותית הרמונית, יעילה, מהירה ושמחה.

חבילת התודעה החדשה המוגשת אליכם, מבטאת רצון עמוק להעניק תמיכה בתהליכים החלוציים הללו, ליצור בהירות ולהנגיש אופייני פעולה, שיש בהם את היכולת לקיים הרמוניה פנימית, בתוך תהליכי שינוי וטרנספורמציה, שהינם ייחודיים ועמוקים.

על מנת להקל על ההטמעה וההכלה מצורפות לחבילה זו כערכה:
 ההקלטה של חבילת התודעה המלאה לה ניתן להאזין במקביל לקריאה.
✿ כמוסת זמן מרחב חדשה, אשר מבטאת את התמיכה העוצמתית המוענקת בחבילת התודעה זו, שיש בה את התמיכה למעבר הרמוני ממדרגה למדרגה על ידי - העצמת מבנים הרמוניים חדשים, המתואמים לחוקיות חדשה ולשיאי מטריצה המצויים בשדה האישי.

להזכירכם, התודעה המודעות והתדר השזורים בחבילה זו, הינם מרובדים, טומנים בחובם שפע רב ומאפשרים לנוע ממישור התפתחות אחד לאחר, פעם אחר פעם, בתדר על-סוף.

חבילה זו, הינה סנונית ראשונה בחבילות אשר ירכיבו את נתיב "הלכה למעשה 2" אשר יושק בעתיד לבוא.

שלכם באהבה ורצון עמוק לסייע ולשרת את התהליכים האמיצים והחדשניים.