מסע בין ממדים חלק 4: הממד החמישי – האדם כמכלול

לוהאריה | 06.03.2020

המעבר אל הממד החמישי פתוח רק עבור כאלה שחצו סף אבולוציוני שבו הם מתפקחים מאשליית העצמי האנושי, כפי שהכירו אותו בממשק אל הממד השלישי המוגבל.

ההתפקחות מאשליית העצמי האנושי חושפת את האדם לרצף המלא של מי שהוא ולהכרה כי האנושיות הינה רק חלק מן הרצף הזה, שראשיתו בנשמה ואחריתו בעצמי האנושי. זהו תהליך עמוק של אבולוציה הפותח את האדם לפרספקטיבה חדשה לגמרי.

במעבר אל מצב התודעה של הממד החמישי, האדם חווה קישוריות עמוקה בינו לבין הכלל, והתפישה הנפרדת והחסרה שיש בה מאבק ותחרות על משאבים, מתחלפת בהכרה בכך שקיימים קשרי גומלין הדוקים בין העצמי לבין המכלול שהעצמי הינו חלק בלתי נפרד ממנו. זהו מצב תודעה שבו מתקיימת ידיעה פנימית כי ״אני הוא המכלול והמכלול הוא אני״.

ההתפקחות הזו פותחת בפני האדם את היכולת להיחלץ מן הלכידה בתדמית האנושית, לנוע מבעד לממדים השלישי והרביעי ולהתחיל ולנהל את הישות האנושית ואת העצמי, באופן חדש ונטול הזדהות, שיש בו חיבור למהות, משמעות ומצב הוויה על אישי.

זהו מצב הוויה שבו לא מתקיים רצון למלא עצמי חסר, לצבור כוח או שליטה, ומתקיים רצון להעניק ולשרת, מתוך חיבור לעצמי המוביל לתחושת מלאות וערבות כלפי החברה ומתוך הכרה כי העצמי מתפתח מעצם השירות שהוא מקיים כלפי המכלול שהינו חלק בלתי נפרד ממנו.

המעבר מתודעת הממדים השלישי והרביעי אל תודעת הממד החמישי, הינו מעבר מאגואיזם לאלטרואיזם. זהו אלטרואיזם שאינו גוזל או מחסיר מן האדם אלא ממלא ומעצים אותו במעגל רב עוצמה של הפריה והזנה שבו האדם תורם ונתרם, מצמיח וצומח, נותן ומקבל, מעצים ומתעצם.

במצב ההוויה של הממד החמישי, המודעות של האדם ממוקדת בזמן הווה ופתוחה להכיל את חכמת העבר ואת קשת הפוטנציאלים הטמונים בעתיד. הדבר מוביל ליכולת לבחור בחירות התומכות את המימוש המייטבי והמועצם.

הנוכחות בזמן ההווה, מובילה לכך שיחסי הגומלין של האדם עם הזמן משתנים והוא מתחיל לחוות מיידיות גדולה שבה הרצון והמחשבה מתגבשים במהירות לכדי ממשות. בכך נוכח העיקרון ״מה שתיצור הוא שיהיה״ והקשר שבין העולם הפנימי למציאות החיצונית הינו כזו שקוף בהיר וברור.

הקישוריות והמיידיות, המתקיימים בממד החמישי, מעוררים באדם את ההכרה באחריות העצומה הטמונה בבחירה החופשית שלו.

בכך הופך האדם ער להשפעה של כל בחירה אישית שלו על הכלל ולהשלכות המיידיות של הבחירות השונות על המציאות האישית והקולקטיבית.

כתבתי לא פעם על כך, שיש נטייה לחשוב שהממד החמישי הוא ממד מופשט שהגישה אליו היא במדיטציה או בעזיבה של הגוף הפיסי, כאשר בפועל הממד החמישי נגיש ונוכח והכניסה אליו הינה דרך התעוררות תודעתית, מודעותית וערכית המובילה לשינוי אורח החיים וסגנון החיים.

במקום שבו אתם מזהים נדיבות, חסד, חמלה, אהבה ללא תנאי וערבות הדדית – טמון שער אל הממד החמישי.

במקום שבו אתם מזהים תבוניות, ראיה רחבה כוללת ועל אישית, אחריות ומעורבות – טמון שער אל הממד החמישי.

במקום שבו אתם מזהים יושרה, מאור פנים וטוהר - טמון שער אל הממד החמישי.

במקום שבו אתם מזהים יצירתיות, חדוות קיום, הרמוניה, מעוף ודימיון – טמון שער אל הממד החמישי.

במקום שבו אתם מזהים עוצמה וחופש – טמון שער אל הממד החמישי.

אם תתבוננו מתוך עיני הלב הפתוח ומתוך מחשבה צלולה ופתוחה, תגלו שערים רבים אל הממד החמישי הטמונים בתוככם ומחוצה לכם ומבקשים כי תעברו בהם.

המעבר בשערים אלו מאפשר לסלול מסלולים המחברים בין הממדים השונים לבין האנושיות שלנו ופורשים רוחב יריעה עצום של ביטויים ומימוש מועצם.

הממד החמישי נגיש ונוכח, ואנו הם אלו הקובעים האם נאמץ את התודעה שלו אל חיי היומיום ונעצב כאן על פני האדמה מציאות מורחבת והרמונית.

זכרו כי מה שניצור הוא שיהיה

שלכם באהבה 

לוהאריה

הסדרה המלאה - מסע בין הממדים:


חלק 1 - מה שאני תופש הוא מה שקיים עבורי 

חלק 2 - הממד השלישי - המוכר והידוע

חלק 3 - הממד הרביעי  - פתיחה של הפרספקטיבה

חלק 4 - הממד החמישי – האדם כמכלול