מסע בין ממדים חלק 3: הממד הרביעי – פתיחה של הפרספקטיבה

לוהאריה | 04.03.2020

במעבר ממצב התודעה של ממד השלישי אל מצב התודעה של הממד הרביעי, האדם מתחיל לראות מעבר לגבולות הממד השלישי ומעבר לחושים המוכרים לו של ראיה, שמיעה, טעם, ריח ומישוש.

הוא מתחיל להתעורר לראיית מגמות רחבות, מזהה את הקשר שבין בחירות לתוצאות וההשלכות שלהן ומתוודע לכך שהזמן הליניארי של הממד השלישי, הינו זמן מוגבל וחלקי אשר מעבר לו מצוי זמן ספיראלי שניתן לנוע בו באופן שונה מן התנועה בזמן בממד השלישי שהינה חד כיוונית ובמסלול קבוע של עבר הווה ועתיד.

ממד הזמן השונה, הנפתח בכניסה אל הממד הרביעי, מבטא חוקיות שבה ניתן ״לקפל״ את הזמן וליצור ממשקים בין העבר לבין ההווה, המשפיעים על העתיד ומעצבים אותו באופן הרצוי. ניתן לדמות זאת לדף נייר שכאשר מקפלים אותו ניתן לחבר בין נקודות שונות המצויות על גבי דף הנייר וליצור ביניהן ממשק.

במצב התודעה של הממד הרביעי, האדם ער לכך שהוא משפיע על הכלל ומושפע ממנו ושהוא חלק בלתי נפרד מן החברה שבה הוא חי ומן התודעה הקולקטיבית, אך עדיין חווה את כל זאת באופן נפרד ואישי, הממוקד בעצמי.

בתודעת הממד הרביעי, האדם ער לקשר ההדוק שבין הבחירה האישית של כל אחד ואחת, לבין המציאות הקולקטיבית שהינה תוצר מצטבר של בחירות אינדיבידואליות היוצרות מגמות כוללניות.

משמע, הוא מבין שהבחירה החופשית של כל פרט ופרט נצברת לכדי אסופה של הרבה בחירות המתחברות זו לזו ומרכיבות מגמות כוללניות הבאות לכדי ביטוי בכל תחומי החיים.

הכרה זו מולידה רצון ויכולת להשפיע על התודעה של הפרטים המרכיבים את התמהיל החברתי וזאת על מנת ליצור מגמות קולקטיביות ולעצב את המציאות הקולקטיבית.

הרצון להשפיע על התודעה הקולקטיבית יכול להיות ממונף לחיוב או לשלילה.

תודעת הממד הרביעי הינה מרחב ממנו ניתן לפעול בחיוב מתוך מאור פנים, או בשלילה מתוך תאוות כוח ושליטה.

תודעת הממד הרביעי טומנת בחובה מבט-על ופרספקטיבה המאפשרים לעורר את התודעה הקולקטיבית ולתמוך את החברה, או לחלופין לתמרן את התודעה, ליצור מניפולציה על ההמונים ולשלוט בהם תודעתית לצורך צבירת כוח והאדרה עצמית.

חלק ממוקדי ההשפעה על החברה האנושית, ובהם פוליטיקאים, אנשי עסקים, אנשי תקשורת, בעלי הון, תאגידים וחברות ועוד, פועלים מתוך תודעת הממד הרביעי ומנצלים לרעה את הפרספקטיבה, הידע והטכנולוגיה העומדים לרשותם על מנת ליצור שליטה תודעתית, תמרון של ההמונים וניווט של מגמות דעת קהל על מנת להשפיע על דעת הקהל, להטות את המגמות התודעתיות לעצב את תחומי החיים השונים ולצבור כוח, הון והשפעה.

המעבר אל הממד החמישי פתוח רק עבור כאלה שחצו סף אבולוציוני שבו הם מתפקחים מאשליית העצמי האנושי, כפי שהכירו אותו בממשק אל הממד השלישי המוגבל.

על כך בפרק הבא.

שלכם באהבה ❣️

לוהאריה