מימוש מועצם

"…עליכם להבין שכאשר אנו מזכירים את אותו מינוח מימוש מועצם, אנו מכוונים לתנועה מתוך אותה נביעה פנימית המגובה בהזנה אנרגטית.

משמע, היכולת שלכם לתרגם את אותו מצב של נתיב תיאורטי אל עבר המימוש, הינה היכולת אשר מגובה באותו רצון פעיל שלכם הנובע מאותו ייצוג פנימי המתקיים בכם, ללא כחל ושרק, משמע, ללא אותם מעטים ומסכות ומידורים.

תנועה מתוך אותו רצון פעיל ומתוך אותה נביעה אשר יש בה את המחשבה החוברת לאותו רצון ומנתבת תנועתה במרחב ארץ, ומימון אשר יש בו את ההזנה לאותה תנועה, מכיוון שמדויקת היא.

ובכך מחברים אתם כולכם את עצמכם למצב של מימוש מועצם..."

הליבה המרכזית

 

    

 

מימוש מועצם - חיבור לרצון הנשמתי

 • נתיבי החיים הפוטנציאליים הינם רבים ומגוונים ומושפעים מן הבחירה החופשית שאנו יוצרים בכל רגע ורגע
   
 • בעולם ארץ, בעידן האדמה, נוצרו סטיות רבות מנתיב הנשמה מתוך עיסוקי שווא בטפל, בהסחות דעת ובהסטות הנובעות מלכידה של הרוח בחומר
   
 • הסטות אלו יצרו ירידה במימון האנרגטי והליכה בדרכים צדדיות אשר רבה בהן האקראיות
   
 • ככל שאנו מחוברים לנביעה הפנימית, לרצון פעיל ומשאלת לב, כך ניתן לנו ליצור בחירות התואמות את רצון הנשמה שלנו באורח בלתי תלוי שיש בו חופש לבחור בבהירות
   
 • ככל שאנו מחוברים לרצון הנשמה כך המימון האנרגטי שלנו הינו כזה רחב וקולח וההסתברויות התומכות הינן כאלה רבות

 

מימוש מועצם - חלוציות 

 • מעבר להתייצבות על נתיב הנשמה מתקיימת דרגת מימוש נוספת אשר הינה התפתחות-על בנתיבים חלוציים אשר טרם נחקרו
   
 • זהו נתיב להתפתחות-על היוצר עתידנות בהווה, מבטא חדשנות וחושף לשפה חדשה אשר טרם בוטאה במרחב
   
 • נתיב זה מאפשר לפוסעים בו לבטא מימוש מועצם אשר חורג מן המוכר והידוע
   
 • היבט זה של מימוש מועצם מבטא מימון אנרגטי חדשני ובלתי מוכר המגיע טרם זמנו ומאפשר תהודת על המשפיעה על הכלל, בחוקיות חדשה שיש בה פעילות על פי ערכים קוסמיים בשדה מאוחד

 

מימוש מועצם - חיבור לחזון

 • החזון הינו מצפן פנימי, מרחב רעיוני, המשולב בערכים ובהשראה המבטאים מהות ומשמעות, מכווין אותנו למימוש מועצם.
 • על חשיבות החזון בחיבור לנתיב המימוש המועצם, קראו בחבילה הבאה: חזון מהות ומשמעות