מחשבות על מאור פנים וחירות

לוהאריה

מאור פנים כערך ליבה

מאור הפנים הינו ערך קרדינאלי מסולם הערכים אותו אנו מובילים ומנחילים.

סולם הערכים הזה, הינו סולם ערכים, אשר יוצר התפתחות הדרגתית, מדרגה אחר מדרגה, אל עבר תודעה, שיש בה את לקיחת האחריות על המציאות שאנו יוצרים, ופעולה כבוראים מועצמים, אשר יוצרים שיתוף פעולה מתוך רעות, יושרה, שקיפות, כבוד הדדי וענווה.

הטמעת סולם הערכים, הינו פרויקט של חיים שלמים, אשר מוביל אותנו, שלב אחר שלב, אל עבר משמעויות חדשות אותן אנו מסגלים לעצמנו ואל תוך חיינו, הלכה למעשה.

הדבר מוביל לחירות פנימית הולכת וגדלה, אשר יש בה מאור פנים כלפי העצמי הקוסמי המבקש לבטא עצמו בבן האנוש שאנו מהווים.

כי הרי חירות פנימית, יש בה את היכולת לחבור לעצמי הקוסמי השרוי בכל אדם ללא מניעה ובכך לבטא במרחב ארץ חיים של עוצמה, שלמות, שמחה, התפעמות, בהירות והרפתקה.

חיים אלה נובעים מהשלת מערכות המידור, הצמצום, ההסתרה, הפחד, המניעה וההזדהות עם העצמי האנושי כפי שהכרנו אותו, לטובת אנושיות מסוג חדש: עוצמתית, מזוקקת, בהירת לב ומחשבה, ערה תבונית ומקושרת במוליכות מליאה אל מרחבי היש המוארים.

"… מכיוון, שעליכם להבין, שכאשר אותם שינויים ויבראציוניים ילכו ויפקדו את אותו מרחב של ארץ ברמת התדר המובע בעוצמה הולכת וגדלה, הרי, שאותם מצבים של יכולת לשלוט באותם מבנים פנימיים, לתמרנם ולהשרותם על המרחב בחינת תרגום, תהה יכולת אשר תאפשר לכם לפסוע כקוסמים במרחב של ארץ.

אך אותו מצב של תודעה ואותו מצב של הכרה ותפישה ומרחבים של נפש ורגש יהיה עליהם לפעול בתיאום לסולם הערכים המוטמע, אשר אנו נחזור ונמשיך ונטמיע אל תוך מערכותיכם, בחינת מאור פנים, בחינת בורא פעיל רב תוקף ועוצמה המסייג בריאתו על ידי אותם היבטים הרמוניים גבוהים ועל ידי אותו מצב של יכולת לפנות לאותם מצבים של השפעה, בריאה, סעד ותמך במאור פנים מלא.

מכיוון, שעליכם להבין, מאור הפנים, התפישה, ההכרה, חווית הלב, חווית הנפש, הינם אלה אשר יצרו את ההבדל הדק שבין גן עדן לבין גיהנום.

ועליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותה רמה של הנחלה מושכלת, שאנו יוצרים בכם, הינה ההכשרה ליצור את אותם אזורי חסות אשר יש בהם את הרווחה, ואת תדרי החיוב ואת אותו מצב של סעד ותמך לכם ולאחרים…"

מרחב ה-יהוה 26.10.2010

מאור פָּנִים, מאור פְּנִים

כאשר אנו מבקשים להבין מהו מאור פנים, הרי, שנדרש לנו להבין משמעותו, בראש ובראשונה, כלפי עצמנו. מאור פָּנִים, מאור פְּנִים- כשמו כן הוא, מזמין כל אחד ואחד לפנות פנימה ולהאיר את המרחב האישי, על הפנים השונות המתקיימות בו, באור חדש.

הזיהוי הינו, שפעמים רבות, אנו פועלים בהיעדר מאור פנים כלפי עצמנו כאשר אנו עסוקים במתן מענה לרצון המפעיל המשתיק את קולו של הרצון הפעיל המשמיע את קול הנשמה.

מאור הפנים מכוון אותנו לחבר עצמנו בהדרגה לזיקוק הפנים השונות המצויות בנו ומאפשר לנו ליצור אינטגרציה ביניהן. לאינטגרציה זו קיים מכנה משותף שהוא העצמי הקוסמי העובר לקדמת הבמה. במצב זה ישנה קבלה את העצמיים השונים,  נטרול ההזדהות עמם והכרה בכך שיצירת שלום ביניהם מובילה לאחדות פנימית עם ייצוג הנשמה.

אחדות פנימית זו מנטרלת בהדרגה את קולו של האגו הנמוך המסית את האדם פעמים רבות מנתיב המימוש המועצם ומדיח אותו אל עבר מילוי מכסות ההתמכרויות, התאוות וההליכה סחור סחור, אשר מאפיינות את האתגר ההתפתחותי של עולם האדמה, הכבידה והחומר הדחוס.

עולם החומר הדחוס, הינו כזה אשר מתרגם קודים אנרגטיים להלכות התנהלות אנושית ובכך ערכים פרמטרים המגדירים וויסות השוואתי, הרמוניה ותיאום למערכת הקוסמית של ההתפתחות המוארת, הופכים לקודי התנהלות אנושית ערכית.

מאור הפנים הינו ערך עליון שכזה המכווין את האדם לקיים עצמו כשדה מאוחד הרמוני ובכך לפתח יכולת לחבור לשדה מאוחד רחב יותר המורכב מרבים ושונים.

"...עליכם להבין, כאשר ניתנו לכם קודים אשר יש בהם את רמות סולם הערכים והמפתוח, הרי שניתן לכם להתבונן על אותם קודים ולהבין, כי רמת הסינוף נאמר, והמיקבול נאמר, והמשמעויות של אותם קודים, הינן כאלה, רחבות עד מאוד ומצויות על פני פיצולי מציאויות רבים.

ובכך הבינו, שבאותה רמה נמוכה של האנושיות שאתם מהווים, אותו סולם ערכים מהווה מראה מקום למתעלה ולמתפתח מבעד לאותה תודעת ממד שלישי אל עבר הממד הרביעי וממנו אל פאתי הממד החמישי.

היינו אומרים, כי אותו סולם ערכים יצר הוא את ההשתתה וההזרעה של קודים אלוהיים אל מטריצה אנושית.

היינו אומרים, כי אותם מצבים של סולם ערכים יוצר הוא את המדריך לתייר הבין ממדי אותו תארנו, בחינת היכולת לייצר את התנועה, כאשר כל העת מתקיים המצפן המאבחן את הקואורדינטות ברמת הדיוק ומונע את אותם מצבים של תעתוע נאמר, ואת המצבים של הסטיות ההסתברויות, אשר כה נפוצות על ידכם כבני אנוש.

והיינו אומרים, כי אם תתבוננו על היבט נוסף של סולם הערכים, הרי, שיש בו את היכולת של כל אחד ואחד מכם ליצור את הבסיס המודע והער לאמת משותפת ובכך, מצב של רקימת רשת תודעה אנושית החוברת לרשת תודעה תידרית…"

מועצות האלוהות הגבוהות 22.2.2012

מאור פנים כלפי האחר

המעבר ממאור פנים כלפי העצמי למאור פנים כלפי האחר, הינו מעבר, אשר משיל מן האדם הרגלים והתניות אשר יש בהם הזדהות, ריצוי, סיפוק מיידי, קוצר ראיה, חשש לפגוע, פחד מדחייה, וערכים מסולפים אשר קובעים מהי אמפתיה.

כאשר אנו מבקשים לקיים מאור פנים גבוה כלפי האחר, הרי, שיש במאור פנים זה מן השקיפות והישירות, אשר מהווה מראה צלולה אליה יכול האדם האחר להתבונן מתוך ידיעה כי השיקוף שהמראה תציג, הינו נטול פניות, בהיר ובלתי מוטה על ידי הנפש האנושית.

מאור הפנים בתדר הגבוה שלו, יוביל לפניה כלפי האחר מתוך מבט-על נטול הזדהות, אשר יש בו את ראיית התועלת הגבוהה של האדם ואת נתיב המימוש המועצם שלו.

במאור הפנים הגבוה ישנה אהבה קוסמית המזהה כי תועלתו הגבוהה של האחר והתפתחותו שזורה בתועלת האישית הגבוהה ובהתפתחות האישית ובכך הכל שזור ב-הכל במחול של התפתחות הדדית.

בתהליך הטמעת מאור הפנים אל יחסי הגומלין שבין האדם לחברו עולות שאלות ערכיות: האם סיפוק הרצונות המפעילים המידיים של חברנו, ישרת את התפתחותו?

האם מתן מענה ופתרון מיידי לצרימות חיצוניות שעולות בחייו של אדם, שהינן תולדה של צרימות פנימיות, ייצור התפתחות אמיתית או שהות באזור הנוחות שאין בו את לקיחת האחריות?

האם כאשר אני פוחד מתגובתו של האחר ולכן יוצר מניעה ואינני משמיע את קול, האם אני מופרה ומפרה? האם אני תורם או בולם?

בתהליכים אלו נדרש לו לאדם לאמץ את ערך מאור הפנים בדרגה חדשה, אשר יש בה אמון, כנות, בהירות, ישירות, שקיפות. ואין בה מן האישי. במצב זה מתחיל להתקיים דיאלוג שהינו מהיר, מיידי, קולח ומאפשר תהליכי עבוד ושיתוף פעולה בין שונים בתדירות גבוהה.

דיאלוג זה הינו דיאלוג המקיים את הערך של מאור פנים, מכיוון, שהוא נעשה, מחד, ללא כחל ושרק, אך מאידך, מתוך אהבה לאחר תוך שמירה על טוהר המילה וללא הלבנת פניו.

 

בוראים שותפים במאור פנים - סוד ההרמוניה הקוסמית

כיצד יוצרים מאור פנים בתדר הגבוה שלו? כיצד לומדים ליצור פעולה של שונים ומגוונים המתואמים זה לזה ומקיימים תקשורת קולחת, יעילה, מיידית, אוהבת, בהירה, כנה ומאפשרת?

שאלות אלה, הינן מהותיות עד מאוד, מכיוון, שהעידן החדש יוביל אותנו כבני אנוש בהדרגה לפעילות כבוראים שותפים.

בעתיד נפעל במסגרת של קבוצות עבודה, אשר מקיימות תיאום בין שונים ומגוונים המסוגלים ליצור שדה מאוחד המשפיע על מציאות רחבה ובכך מבסס יצירה משותפת של עולמות חוויה והתפתחות.

הפעולה כבוראים שותפים משולה לתזמורת, אשר יש לה את היצירה המוסיקלית המהווה את תכנית האב/אם, שהיא המסגרת של המכנה המשותף שאל תוכו יוצקים הנגנים בכלי הנגינה השונים את איכויותיהם, מנעדם, צבעם וביטויים האישי.

כל נגן ונגן מהווה חלק מהרכב שלם, היוצר הרמוניה משותפת, שהינה תוצר של ווירטואוזיות אישית, אִימוּן, אֵמוּן והכרה בכך, שהיצירה המוסיקלית, הינה עשירה הרבה יותר כאשר היא מנוגנת על ידי הרכב רחב ומגוון.

פעילות כבוראים שותפים, יש בה את הצורך בשקיפות, גילוי לב ומחשבה, מוליכות מליאה של אינפורמציה ללא מניעות, תיאום בין שונים ומגוונים, ואמון. מאור פנים, הינו הערך המאפשר להיבטים אלה להתקיים ולהתבסס בקרב החברים בשדה המאוחד.

פעילות במאור פנים כלפי העצמי וכלפי האחרים, הינה כזו המאפשרת יצירת שדה מאוחד אישי ושדה מאוחד בין שונים, הפועלים כבוראים שותפים ויוצרים מעבר קולח והרמוני דרך צוואר הבקבוק של תודעת הממד הרביעי אל פאתי הממד החמישי.

 

תהליך המעבר דרך צוואר הבקבוק טרם זמנו 
התעתוע של הממד הרביעי והקשר שלו לחרות
ומאור פנים

אם נסתכל על החֶבֶק, צוואר הבקבוק דרכו יעבור כדור הארץ, בתנועתו מן הממד הרביעי אל הממד החמישי הרי, שהמעבר דרך "צוואר הבקבוק" הזה, מְמָצֵב את האדם אל מול מערכת אפשרויות חדשה לגמרי.

מעבר זה, הינו מעבר, שיש בו השלה ויש בו את הצורך לצאת מהסיפור ומתקיימת בו סכנת התעתוע והיכולת ללכת לאיבוד, זאת מכיוון, שבאזור הזה מתקיימת הדרגה הקיצונית של הממד הרביעי. בתקופה נוכחית, האנושות מצויה בשלהי המעבר בתוך הדרגה הקיצונית של הממד הרביעי.

במודול העשירי, של התכנית להכשרת שליחים, תארו מועצות האלוהות הגבוהות את התרחישים שיכולים להתקיים במהלך תהליך ההתפתחות והתנועה בדרגות הקיצון של הממד הרביעי. הם פרטו את ההשלכות על הרמה האנושית ותארו בהרחבה את הדרך להתגבר על המניעות והסכנות.

אחת מן ההמלצות המרכזיות הייתה לפעול כבוראים שותפים, היודעים לתאם את הספקטרום האישי אל ספקטרומים אחרים של האור ובכך ליצור תכסית מליאה "ולכסות אחד בעבור השני את השטחים המתים במראות".

היכולת של בן אנוש, לקבל פרספקטיבה מכיוונים רבים, מאפשרת לו להיות בכל רגע נתון באוריינטציה מדויקת, אשר אין בה את הסילוף או התעתוע, זאת מכיוון, שבתוך הדרגה הקיצונית של הממד הרביעי, ככל שהאדם מתרחק מזיקוק הנתונים, הרי, שהוא סובל מאובדן אוריינטציה.

האנושות נכנסת יותר ויותר לדרגה הקיצונית של הממד הרביעי ובכך תמצא עצמה מתמודדת עם הסכנות והקשיים שפורטו לעיל. אך במצב זה תעמוד לרשות האנושות מערכת פתרונות בשלל צבעי הקשת, המהווה מסד הנתונים, שנכתב מבעוד מועד על ידי חברי מפת התשתית התידרית, שכבר פסעו בדרך זו, יצרו שיתוף של המידע ברשת תודעה ובכך העמידו אותו לרשות הכלל. מסד הנתונים הזה, יהווה עוגן, אשר יאפשר לאנושות לנוע אזורי הספר הללו בפחות חיכוך או סכנה.

מאור הפנים, מקבל משמעות נוספת בהקשר זה, מכיוון, שהוא מאפשר לקיים פנימיות מוארת ומתואמת לתדר העצמי אשר אין בה את סכנת התעתוע האישית.

מאור הפנים כלפי האחרים מהווה כפנס רב עוצמה, המסייע לאחרים לקיים זווית ראיה רחבה, אשר יש בה מראה מקום של אופק אירועים רחב ובכך יכולת התמצאות טובה יותר במרחבים ממדיים חדשים.

מועצות האלוהות הגבוהות תיארו את המעבר בעד דרגות הקיצון של תודעת הממד הרביעי והתריעו על סכנת התעתוע:

"…אם תתבוננו על הממד הרביעי, הרי, שאותו מרחב שתזהו, הינו המרחב שבו, כאשר מצויים אתם בתודעת הממד השלישי ונעים אל תודעת הממד הרביעי, הרי, שאותו מרחב של תנועה מפגיש אתכם עם תודעת ממד רביעי, נאמר, בדרגתה הנמוכה.

אך כאשר נעים אתם אל עומקו של הממד הרביעי, הרי, שפוגשים אתם את הממד הרביעי בדרגות הקיצון שלו.

ועליכם להבין, שדרגות הקיצון של הממד הרביעי, יש בהן את היכולת לתעתע, יש בהן את היכולת להוליך שולל, יש בהן את היכולת נאמר, לייצר את אותם מצבים אשר בהם מצויים אתם מייצרים מפנימיותכם את אותה מציאות עכורה, נאמר. ובכך, מתבוננים אליה כאל המציאות, נאמר, האמיתית.

היינו אומרים, אין אמת ואין שקר, אלא אותם מצבים של תשדורת פנימית יוצרת מציאות, מוכר וידוע לכם.

ועליכם להבין, שמכיוון שכך, באנו והעלינו על נס את אותן רמות של מוליכות, ואת אותן רמות של שיקוף, ואת אותן רמות של יכולות שלכם להשיל מעליכם את אותן התמכרויות, ואת אותם הרגלים, ואת אותן תפישות מגבילות, ואת אותן היאחזויות שלכם, מכיוון, שאותו מעבר בתדירות העל של הממד הרביעי בדרגות הקיצון שלה, בעד אותו חֶבֶק, יש בה נאמר את הסכנה, שבנפילה אל מחוזות תעתוע המשכיים.

עליכם להבין, שמכיוון שכך, אף הפננו אתכם ושימו לבכם, כי אנו יוצרים את אותו מרחב של סקירה בעבורכם וסיכום, את אותם מצבים של הצורך בגיבוש אותן מהויות של רֵעוּת.

משמע, באנו וסיפרנו לכם את סיפור הרֵעוּת הקוסמית, ואת סיפור המחוללים ההסתברותיים ההרמוניים דינאמיים, ואת סיפור האחדות הכוללת, ואת סיפור התרבויות המקושרות, ואת סיפור השובלים. וכאשר באנו ותארנו זאת, הרי, שבאנו והתרענו ובקשנו והפצרנו בכם לייצר את אותה אחדות פנימית, המאפשרת לכם להושיט ידיים אל האחרים בדרגה חדשה, ולבסס את אותם מצבים של רֵעוּת.

וכאשר יוצרים אתם ויצרתם את אותם מצבים של רֵעוּת, במידה זו או אחרת נאמר, הרי, שהחלתם לסייע זה לזה לכסות, נאמר, את השטחים המתים במראות שלכם, את אותם מצבים של העדר היכולת לתרגם, לשקלל או לאמוד אופק אירועים רחב…"

הליבה המרכזית 8.2.2012

מאור פנים מחשבה

 

מאור פנים וחירות - עצמי מזוקק המשוחרר מאשליה

חג הפסח, הינו זמן של התחדשות, התחלות חדשות ובחירה כנה ביציאת מצרים מאזורים מוכרים ונוחים אל עבר ארץ לא נודעת. ארץ חדשה בעלת חוקיות חדשה ואפשרויות חדשות.

על מנת להיכנס אל הארץ הזו, נדרש לנוע בעד מדבריות ההתמרה של תודעת הממד הרביעי, לצאת מן הסיפור ולהתחבר להכרה כי התנועה הנדרשת, הינה תנועה חלוצית, שיש בה התנסות אישית המובילה לסלילת הנתיב בעבור אלה אשר באים אחרינו.

במצב זה מתקיים מאור פנים במתכונת גבוהה, אשר בו מופעל הערך קבלה והנחלה. זהו קוד מקור הנובע מתוך ההכרה, כי התנועה החלוצית שאנו מקיימים, הקבלה של רצפי מידע חדשים והכלתם בפנימיותנו, מובילה להשתנות ולהתפתחות המזינה שובלים המקושרים אל כל אחד ואחד מאיתנו.  במאור הפנים הזה, מתקיימת האחריות האישית למציאות הקולקטיבית ותנועה אשר יש שימת דגש על תועלת הכלל.

~○~