מחשבות על יום המאבק באלימות כנגד נשים

לוהאריה | 25.11.2019

היום הוא יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים.

אני לא מאמינה במאבקים ומלחמות, אך כאשר מתקיים מצב קיצוני, נדרש פעמים רבות ״מאבק״ אשר תכליתו לגייס עוצמה על מנת להפר את המצב הקיצוני, ליצור דחיפה לשינוי, לפוגג דעות קדומות ונורמות מסולפות וליצור אלנטרנטיבה שיש בה תיקון עוולות, שינוי אורחות חיים והתייצבות על מדרגה חדשה באבולוציה של החברה האנושית.

בתפישה האישית שלי אינני מפרידה בין גברים לנשים, אלא רואה בכולנו כאן על פני האדמה ישויות קוסמיות החוות חוויית חיים גשמית ועושות זאת בשלל תחפושות וביטויים פיזיים.

יחד עם זאת, בחברה האנושית, ההפרדה המגדרית בין נשים וגברים, הקיפוח, הניצול, האלימות וההדרה מוטמעים עמוק-עמוק אל התרבות הקולקטיבית, שהינה תרבות זכרית המבטאת תפישת עולם ממודרת, צרה וחלקית.

זוהי תפישה שבאמצעותה רבים מן האנשים מגדירים את הזהות שלהם, כאשר הם ניזונים ממסורות ודתות שבבסיסן תפישת עולם מיושנת, פטריאכלית, כוחנית, מסולפת וחסרה.

האלימות כנגד נשים היא סימפטום של תופעה רחבה הרבה יותר, שלה נדרש לתת את המענה.

האנושות נדרשת להשתנות, להתעורר ולהתחייב כלפי ערכים המגדירים מחדש את הבסיס של תפישת העולם שלה אשר ממנה היא יוצאת אל כל תחומי החיים.

נדרש שינוי תודעתי המוליד שינוי של כל תשתיות החברה, ומוכנות לערער זהות המבוססת על מסורת ודת, לטובת זהות קוסמית ותפישת עולם רעננה, הנובעת מנקודת המבט החדשה ומבטלת בעלתנות, אלימות, קיפוח והדרה של שכבות ״מוחלשות״ ובהן נשים, לטובת הזכות השווה למימוש מועצם.

השינוי נוכח והולך ומתבסס.

כל אחד ואחת מכם הקורא דברים אלו ותומך בהם, הוא סוכן השינוי וכולנו יחדיו ניצור בהדרגה מסה קריטית שתפוגג באומץ מסורות שאבד עליהן הקלח, נורמות פסולות ודרכי התנהלות מעוותות.

הגל הגדול של השינוי כבר כאן והוא יוליד חברה אנושית המשגשגת מתוך כיבוד השונים והמגוונים, מאור פנים ושוויון הזדמנויות מלא.

שוויון ההזמנויות ינבע מן ההכרה כי אמנם אנו שונים ומגוונים, אך כך נועדנו להיות: ביטויים רבים הנובעים כולם מאותו מקור ללא קשר למין, גזע, דת או לאום, שהינם בסך הכל ״תחפושות ארעיות״ במשחק החיים הגדול על פני האדמה.

🤓👇

למבקשים להעמיק בנושא, להבין את שורשיו ולהיחשף למשמעות העומדת בבסיס התודעה הקולקטיבית האנושית, אני מצרפת חבילת תודעה בנושא.

בתוך חבילת התודעה עצמה תמצאו קישורים לחבילות תודעה נוספות הפורשות רוחב יריעה גדול.
 

שלכם בהרבה אהבה ורצון 💜

📸 pinterest פרוייקט "getting involved"