מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי

הליבה המרכזית

מודל העבודה במחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, מהווה מודל עבודה בריאתי, אשר מאפשר תיאום בין שדות מקושרים בדרגים שונים ובאוריינטציות שונות, ותיאום ביניהם על ידי ליבת המחולל, המהווה מכנה משותף גבוה, המייצג את האמת המשותפת, המרכז ומתאם אליו את חברי המחולל.

בשיטה זו, נוצרת תקשורת נתונים בין פרטים שונים ומגוונים, המקיימים דיאלוג, שיש בו הפריה הדדית וקידום של הפרט והכלל כאחד.

מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, כשמו כן הוא, מורכב משונים ומגוונים, בדרגות שונות, המפעילים בדיקה של הסתברויות דרך שונותם ומתוך העובדה, שהם יודעים לפעול בהרמוניה למרות השוני. המחולל הינו דינאמי, משמע, מגיב כל העת לפוטנציאלים בגמישות ופתיחות ומשנה את מבנהו בהתאם לצורך.

מפת התשתית התידרית של הפשטות שבאלוהות, הינה רשת המורכבת ממחוללים רבים מאוד, שהינן קבוצות הלימוד הרבות, אשר יוצרות הפריה בין שונים ומגוונים שהמכנה המשותף שלהם התפתחות ושליחות.

"…כאשר אנו שיקללנו את תכניתנו בקפידה נאמר, הרי, שאותם מפתחים הינם כאלה חדשניים עד מאד. ועליכם להבין, שכאשר הופעל פוטנציאל-העל, הרי, שמפתח הסתברותי חדש נוצר. עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותו מפתח הסתברותי, המבע המרכזי שלו, הינו אותו מצב של רצון שלנו להפעיל מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי. ועליכם להבין, שהאספקט ההשראתי של מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי ,יש לו את האימפקט אשר אינכם מבינים אותו עד תומו.

מכיוון, שכאשר מופעל מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, מלב התוכנית, בעד אותם מעגלים מוזנים, אל עבר אותו מרחב של ארץ בו אתם שוהים, נוצר אותו מצב של יכולת של דיאלוג בין שונים.

ואותו מצב של שונים, יש בהם את המגדר העצמי, יש בהם את האוריינטציה המובילה, יש בהם את דרגת התודעה, יש בהם את היכולת, יש בהם את דרגת המובהקות (של התדר העצמי ושל התודעה הקוסמית)…"

הליבה המרכזית 5.2.2011

 

מלבד הדיאלוג בין שונים, יוצרת פעולת המחוללים ההסתברותיים ההרמוניים דינאמיים, הפריה הדדית וקידום בדרגות שונות ובמפתחים מגוונים שיש בהם השפעה רחבה וכוללת על רבדים ושכבות בכל סקאלת ההתפתחות במרחב ארץ.

"…ובכך הבינו, שאותו מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי פועל על כל אותן דרגות.

ובכך, כאשר פועל הוא על כל אותן דרגות, הרי שמהווה, הוא נקרא לזאת כך, כסולם אשר מעלה הוא מעלה את כל אותן דרגות ולא פוסח על אף אחת מהן. היינו אומרים, כי זה הוא פילוח הסתברותי…"

הליבה המרכזית 5.2.2011