מורפו-גנטיקה

01.06.2015

הרשת המורפו-גנטית של מרחב ארץ, על שלל ממדיו, שונה מן הרשתות המורפו-גנטיות השונות הפרושות במרחבי היש של הכלל יקום. הרשת המורפו-גנטית שאפיינה את עולם ארץ בעידן האדמה, הינה רשת מורפו-גנטית שהגדירה הגבלות אשר התאימו להתפתחות בתוך מערכת חסרה שבה רוח חקר עצמו בחומר מתוך היפוך משמעויות, התרחקות מערכים קוסמיים וממתכונות האור כפי שהן מתקיימות ברחבי השדה המאוחד הבריאתי הכולל.

הגאומטריה שאפיינה את מערכת המציאות של עולם ארץ בעידן האדמה, הינה המגן דויד, אשר היווה מבנה גיאומטרי ואנרגטי ייחודי שאפשר לרוח לתרגם עצמו בחומר וללכוד עצמו במבנים גשמיים על מנת לבטא התפתחות.

המעבר לעידן החדש משנה את המבנה הגיאומטרי הזה ומאפשר לעבור ממצב של רוח המושפע מחומר ומוגבל על ידו למצב של רוח משפיע על חומר.
 

מורפו-גנטיקה תזקיק נתונים כללי

 • מורפו-גנטיקה, הינה כלי לאחסון מידע, איסוף נתונים והגדרת תצורה של מערכות מציאות ברחבי המערכת הבריאתית
 • הגדרת המידע המאוחסן בגאומטריה תקבע על-ידי הצורה של הגאומטריה, המרקם של הגאומטריה, הקומבינציה האנרגטית, הרכבי היסודות, הגוון וטווח הרטטים אשר אליהם מתואמת הגיאומטריה
 • לכל מערכת מציאות מחוברת רשת מורפו-גנטית, שמגדירה את החוקיות של אותה מערכת מציאות וגאומטריה שמאפיינת אותה
 • כל הרשתות המורפו-גנטיות מחוברות אחת לשנייה במארג נתונים קוסמי שמחובר אל אזורים המרכזים את כל הנתונים ואלו הם היכלי הנתונים הקוסמיים
 • היכלי הנתונים הקוסמיים בנויים ממבנים מורפו-גנטיים כוללניים, שהינם גאומטריות עשירות ורחבות הנושאות בתוכן אינפורמציה, אור, כמטריה רחבה החוסה על רשתות רבות. אלו הן ספריות קוסמיות שונות ומגוונות המכילות את תחביר ההתפתחות של אזורי הבריאה השונים
 • כל היכלי הנתונים הקוסמיים הינם ספריות קוסמיות המחוברות להיכל הנתונים של הלוהאר המהווה את תחביר כל תולדות היש. היכל הנתונים, מבטא את הגיאומטריה המרכזית הטומנת בחובה את כלל המבנים הגיאומטריים הפזורים ברחבי הכלל יקום כולו. בכך, סוכם היכל הנתונים של הלוהאר את כל המידע הקוסמי ויוצר כל העת, מכל הגאומטריות, תחביר שלם ומלא שיש בו הן את אשר היה והן את הפוטנציאלים של כל אשר יהיה

 

השינויים ברשת המורפו-גנטית המקומית

 • במעבר לעידן החדש כל מרחב ארץ משתנה. הרשת המורפו-גנטית המרחבית משתנה עד לרמה הדחוסה ביותר- עולם ארץ
 • הרשת המורפו-גנטית של עולם ארץ שייכת למרחב ארץ, הכולל בתוכו ממדים נוספים ואינו מסתכם רק בחומר הגשמי. לכן, הרשת המורפו-גנטית המקומית בנויה משכבות ורבדים, מאזורים עילאיים ועד לאזורים דחוסים
 • חלק מהשינויים המתרחשים סביבנו בעולם ארץ, הינם כתוצאה מן השינויים ברשת המורפו-גנטית המתחילה להגדיר עצמה מחדש בהתאם לתנועה הקוסמית הרחבה של המעבר לעידן החדש. בכך עובר המרחב הפלנטרי התאמה לחוקיות חדשה ההולכת ומתבססת בהדרגה. דוגמא לכך, הינה ההתחממות הגלובאלית, אשר הפרשנות עליה מסולפת מכיוון שאינה קשורה אך ורק להתנהלות קלוקלת של בני האנוש, אלא למגמה כוללת רחבה הרבה יותר, של שינוי סביבת ההתפתחות בעולם ארץ. כמובן, שהתנהלותם של בני האנוש מתוך היעדר הכרה פעילה ומודעות ערה, נפרדות, אנוכיות, בורות, תודעה של חוסר, תחרות על משאבים, צרכנות לא מבוקרת וכילוי משאבים, אינה תורמת לכך
 • בהדרגה, מופר שיווי המשקל שהתקיים עד לא מכבר, לטובת שיווי משקל חדש שילך ויתבסס ויכין את עולם ארץ להתפתחות בחוקיות חדשה

 

עדכוני הנתונים לרשת המורפו-גנטית

 • במעבר לעידן החדש, נדרש היה להתחיל להזריק נתונים לרשת המורפו-גנטית על כל הממדים והשכבות שלה, על מנת להתאימם לחוקיות החדשה
 • העדכונים הקוסמיים המגיעים בעד שער הלוהאר המצוי בתוך עולם ארץ עצמו,  מתחילים לייצר שינוי ברשת המורפו-גנטית, עד לחציית מסה קריטית המביאה להשתנות הרשת המקומית, שחרור של הקשרים מסולפים ובלתי תואמים לחוקיות החדשה וביסוס של הקשרים חדשים המבטאים "שפה חדשה"
 • בנוסף לשידור גלי נושא היוצרים עדכון מתמיד של הרשת המורפו-גנטית, מנכיח הלוהאר מפת תשתית תידרית ואנושית המטמיעה את הערכים של העידן החדש בטרם עת, בחינת "עתידנות בהווה" ומייצרת מסד נתונים המבנה את הרשת המורפו-גנטית החדשה, באמצעות יחסי גומלין מודעים וערים עם שער הלוהאר ועם הערכים המזוקקים שהוא מנכיח הלכה למעשה בכל ביטויי החיים על פני האדמה
 • במצב זה, הרשת המורפו-גנטית "החדשה" עוברת לקדמת הבמה והרשת "הישנה" עוברת לאחור כך שהחוקיות שהיא מייצגת הופכת להיות פחות ופחות ממומנת

 

יחסי גומלין עם הרשת המורפו-גנטית

 • בין רשתות מורפו-גנטיות לשוהים בתוך מערכת מציאות מתקיימים יחסי גומלין הדוקים
 • הרשת המורפו-גנטית מכילה מידע מרובד ורב, המגדיר את האופיינים על פי הם פועל כוכב הלכת ומכיל בתוכו נורמות ועקרונות התנהלות
 • כל מי ששוהה במרחב מושפע מהרשת המורפו-גנטית, על הרבדים והשכבות הטמונים בה, מרמת תודעה ועד לרמה הדחוסה

 

תהליכי המעבר לחוקיות חדשה – שחרור האחיזה ברשת הישנה

 • על-מנת ליצור מצב שבו רשת מורפו-גנטית שפעלה עם הגבלים וחסרים מתחילה להיות מותאמת לחוקיות חדשה, נדרש לשנות שיווי משקל ולשחרר את קשרי הגומלין ההדוקים בין השוהים בתוך מערכת המציאות לבין הרשת המורפו-גנטית על הנורמות והתפישות, דרכי ההתנהלות וההרגלים שהיא מייצגת
 • בעולם ארץ הממודר והממוסך אשר הושפע מאוד מתוצרי האירוע הקוסמי המוכר כארכיטיפ "מרד לוציפר", נוצרה שליטה על בני האנוש, באמצעות הרשת המורפו-גנטית ונוצרו הקשרים של יחסי גומלין סימביוטיים הנובעים משישה מוקדים מרכזיים אשר יצרו סטיות תקן והתרחקות מערכים קוסמיים
 • במערכות מציאות אחרות אשר אין בהן מידור ומיסוך השחרור מן הרשת המורפו-גנטית והתנועה אל עבר חוקיות חדשה נעשה בהכרה פעילה וברמה מודעת שיש בה רצון מזוקק ופעיל לנוע אל עבר מערכת מציאות חדשה הטומנת בחובה התנסויות חדשות. בממדי קיום שכאלה, מתנהלות ההוויות השונות מתוך היעדר היקשרות לתדמיות או תוצרים חיצוניים ומתוך חיבור לפנימיות מזוקקת אשר אינה תלויה ברשת המורפו-גנטית או מזוהה איתה, אלא מנהלת עימה יחסי גומלין מודעים וערים.
  על חופש תנועה בין מערכות מציאות ועל המעבר מחוויה להוויה, תוכלו לקרוא בחבילת התודעה מערכות אמונה ומערכות מציאות-המעבר מחוויה להוויה ולחופש בין ממדי
 • על-מנת לגרום לבני האנוש להסכים לשחרר היאחזות ברשת המורפו-גנטית המוכרת ולנוע אל עבר מערכת מציאות חדשה, נדרש היה ליצור טלטלה במארג המציאות על-מנת לשחרר את ההקשרים הבלתי תואמים
 • שינוי שיווי המשקל, נראה במערכת המציאות בערעור הסטטוס קוו בכל תחומי החיים – נורמות וערכים, כלכלה, פוליטיקה, חברה, חי וצומח, אקלים ועוד
 • בכך נוצרת תקופת ביניים, שיש בה הפרה של יציבות על-מנת ליצור שיווי משקל חדש במדרגה חדשה

 

המורפו-גנטיקה- מידע מזוקק המובע לנחנכים באזורי החסות של הלוהאר

האוניברסיטה הקוסמית, מביאה את הידע ההבנות והכלים הקשורים למורפו-גנטיקה, כחלק ממהלך הלוהאר אשר נועד ליצור תמיכה באנושות וייצובה על נתיב התפתחות חדש, יציב ובטוח.

ההבאה להכרה הפעילה של חלוצים כי מתקיימת רשת מורפו-גנטית שמגדירה את החוקיות היחסית בתוך מערכת המציאות, נועדה ליצור התפקחות כמענה לקיבעון, היקשרות, התמכרויות ונוקשות המרתית וזאת מתוך כך שהמורפו-גנטיקה מביאה את היכולת לשנות פרופורציה ולהבין שאנו נמצאים ביקום של יחסות, בעולם יחסי ומכאן שגם המציאות הגלויה והמוכרת, הינה יחסית ומהווה חלק מזערי מתוך מערכות מציאות רבות, שונות ומגוונות

תודעה זו, מאפשרת לפקוח עיניים, להיפתח לסמוי ולמרובד, לזהות ממדים חדשים של קיום ולהכיל טווחים חדשים של אפשרויות. חיבור שכזה, מרחיב את הפרספקטיבה, מחבר למצוי מעבר לתבניות השכל וההיגיון ולדפוסים המוכרים והידועים, ומאפשר לראות את ההקשר הכולל שבתוכו טמונה האנושות.

ההכרה בהקשר הכולל והרחב, ברשתות המורפו-גנטיות הכלל יקומיות וברוחב היריעה העצום שהבריאה מקיימת, מאפשרת להתעורר, לשחרר התקבעות, לשחרר היקשרות, להכיר באלטרנטיבות הקיימות, לבחור בגמישות, לשנות הרגלים וליצור טרנספורמציה הלכה למעשה וחיבור לעקרונות חדשים ולרשת מורפו-גנטית חדשה, המייצגת אורחות התנהלות ואפשרויות חדשניים עד מאוד אשר הינם בגדר אפשרי.