מה שניצור הוא שיהיה - חלק שני

לוהאריה | 19.10.2015

ניווט בחבילת התודעה

יחסי גומלין עם אבני הבניין החדשות והמרה של מערכות הזנה

9.10.2015-19.10.2015

 

פתח דבר

חבילת תודעה זו עוסקת במעבר מאבני הבניין של עידן האדמה לאבני בניין חדשות ככוחות פועלים אשר זמינים ומבקשים כי בני האנוש יזהו אותם ויקיימו עימם יחסי גומלין.

החבילה, מהווה פרוזדור אנרגטי המוביל אל עבר טווחי רטט חדשים ומאפשר להתרועע עם אבני הבניין החדשות, עם טווחי אפשרויות חדשים ועם פני ביטוי אנושיים המבקשים להיחשף ולבוא לכדי ביטוי.

הדבר הינו תלוי בחירה חופשית מודעת המכירה בעיקרון הקוסמי המונכח בתקופה זו בעוצמה חדשה: "מה שניצור הוא שיהיה".

החבילה פורשת 16 מדרגות המובילות במסע המגשר גבוה אל נמוך ומאפשר לתרגם עוצמה גלומה לכדי עוצמה מובעת.

 

המעבר לעידן חדש, משנה את מרקם המציאות בכל מערכות הממדים המרכיבים את יקום החומר הדחוס שבו מצוי מרחב ארץ ובתוכו עולם ארץ, כנקודת הקצה הדחוסה ביותר.

בכך מומרות אבני הבניין, אשר הגדירו את כל תחומי הקיום, באבני בניין חדשות.

ניתן לראות זאת כתהליך המרה של רכיבי תוכנה משפת תוכנה אחת לאחרת, אשר משנה לחלוטין את התוכנה ובכך את הסביבה הווירטואלית שאותה תוכנה מנפקת.

תהליך זה, משנה את התרכובות האנרגטיות המזינות את עולם ארץ והוא יבוא לידי ביטוי בהדרגה גם בשינוי בסיסי החיים והרכבי החומרים השונים המוכרים לאנושות.

הדבר אינו פוסח גם על הנפש והגוף האנושיים.

אלה הבוחרים בתהליך התעלות, שבו הם מתאמים עצמם בעודם בגופים פיסיים לתדרי העידן החדש, יוצרים המרה מודעת של מבנים מורפו-גנטיים, בעלי מאפיינים המקושרים לממדים השלישי והרביעי, במבנים מורפו-גנטיים בעלי מאפיינים רב-ממדיים.

בכך, נוצרת החלפה של התשתית התדרית, התודעתית, הנפשית והגופנית בתשתית חדשה המתואמת לחוקיות העידן החדש.

זהו תהליך, שיש בו חשיפה מודעת לממטרים אנרגטיים המבטאים את אבני הבניין החדשות, ניהול מודע של יחסי גומלין עם יחידות הכוח הללו, שחרור וספיגה של פני ביטוי המקושרים למבנים ישנים ובכך, העברה לקדמת הבמה של מבנים המורכבים מאבני בניין חדשות ומבטאים פני ביטוי חדשים.

 

מהן אבני הבניין החדשות?

מהן מציאויות חלופיות ומה הקשר שלהן לאבני הבניין החדשות?

כיצד כל זאת נוגע למעבר מן העיקרון "הכל צפוי והרשות נתונה" ל"הכל צפוי וגלוי והרשות נתונה"?

מה הקשר בין רצון פעיל ומשאלת לב למימוש יחסי גומלין עם אבני הבניין החדשות ומעבר לנתיבי החיים של העידן החדש?

וכיצד ניתן להתרועע עם העיקרון "מה שניצור הוא שיהיה", המהווה משוואה קוסמית להתרועעות עם אבני הבניין החדשות?

נתיבי החיים של העידן החדש פתוחים.

אבני הבניין החדשות זמינות ומזמינות את בני האנוש לנהל עימן יחסי גומלין, בבחירה חופשית מודעת ובמובהקות של העדפה.

החוקיות החדשה, מבטאת חופש יצירה ופעולה גדול, שיש בו מעבר מנתיבי חיים צפויים הפועלים ביחסי גומלין עם כוחות אנרגטיים מוגבלים, לנתיבי חיים פתוחים, המקושרים לכוחות אנרגטיים חופשיים, רב-מוקדיים ורב-ממדיים.

העיקרון הקוסמי "מה שניצור הוא שיהיה", מכוון לתנועה מודעת, המקשרת את הרצון של העצמי הקוסמי המזוקק אל ההגשמה ההרמונית, מתוך בגרות ואחריות והכרה בכך שכל רגע הוא רגע בחירה, וכל בחירה מולידה תוצאה בעולם הגשמי.

 

הקדמה - אבני הבניין של עידן האדמה

אבני הבניין שהרכיבו את מערכות המציאות של עולם ארץ ומרחב ארץ, הינם כוחות אנרגטיים, אשר היו זמינים בעבור השוהים במערכות המציאות השונות של החומר, ככוחות המרכיבים ומגדירים את מארגי המציאות השונים ומזינים את השוהים בתוכם.

כמו ברחבי הכלל-יקום כולו, כך גם במרחב ארץ, אבני הבניין מכילות ארבעה כוחות מרכזיים: אש, אוויר, מים ואדמה, שהינם הכוחות המזוקקים מהם עשוי מרקם היקום והקיום באשר הוא. כוחות אלו, סדורים בקומבינציות של פרמטרים ראשיים ותתי פרמטרים, יסודות ותתי יסודות, המרכיבים קומבינציות שונות ומגוונות הזמינות ככוחות פועלים בעבור כל דורש.

אלו הם גם הכוחות, שבאמצעותם יצר יהוה את המרחב הייחודי של עולם ארץ, כמרחב לחקירת החומר, בעבור המהויות הקוסמיות הנצחיות.

אבני הבניין, הינן קומבינציות אנרגטיות, שניתן לדמותן ללבנים אשר מהן היה מורכב הבניין המוכר כעידן האדמה. מאבני הבניין הללו הורכבו גם הצלם והתבנית, ככלי קיבול בעבור מהויות קוסמיות להתגשם במערכות המציאות של החומר הדחוס.

 

פרק 1 - אבני הבניין בעידן האדמה - כוחות מוגדרים ומוגבלים לתצורות קבועות

את אבני הבניין יצר יהוה במסגרת החוקיות של עידן האדמה, על מנת לאפשר משיכות אנרגטיות מבוקרות של קומבינציות אנרגטיות מתוכנתות ומאוגדות בתבניות מוגדרות. כוחות אלו מוכרים כ-ע"ב שמות.

 

ע"ב שמות

 

כוחות אלו, מחולקים לשלוש דרגות מרכזיות: דרגה עילאית ומזוקקת-נשמה, דרגת אמצע-רוח ודרגה נמוכה-חומר, גוף ונפש. אבני הבניין סודרו על ידי יהוה באוריינטציות שונות ובקטבים (ימין, שמאל וקו אמצע) כערכות ייעודיות, המכילות את כל הקומבינציות האפשריות של היסודות אש, אוויר, מים ואדמה, בקישוריות לחוקיות שהתקיימה בתוך מרחב ארץ.

ערכות אלו, היו סדורות במבנה פרקטאלי, אשר הגדיר את ממדי היקום השונים בתוך מרחב ארץ, עליהם תוכלו לקרוא בהרחבה בחבילת התודעה: הממדים.

המבנה הפרקטאלי, שבו היו טמונות אבני הבניין כ-72 כוחות אנרגטיים זמינים, מוכר כמודל עץ החיים, אשר תיאר את התפלגות הממדים ביקום המקומי של החומר הדחוס ואת יחסי הכוחות השולטים במערכת ההאצלות האנרגטיות בתוכו.

בכך, היקום המקומי של החומר הדחוס היה בנוי במבנה של עשרה ממדי-על, אשר בתוכם היו מצויות מערכות ממדים שונות ומגוונות.

 

עץ הספירותמרחב ארץ, הינו מערכת ממדים שכזו, שבתוכה מצוי עולם ארץ כממד הדחוס והנמוך ביותר ברטט שלו.

 

עשרה ממדים

 

פרק 2 - כוחות אנרגטיים מוגדרים ומוגבלים – מערכת בקרה על התנהלות באזורי ספר

בנתיב החיים של עידן האדמה,  ניתן היה לבני האנוש למשוך אנרגיה ולקיים יחסי גומלין לא מודעים עם הכוחות האנרגטיים הללו.

הייתה זו משיכה מתוך המצאי שיהוה יצר בעבור השוהים במרחבי החומר הדחוסים, אשר רבים מהם חוו נתקים במערך המורפו-גנטי, התרחקות מן התדר העצמי ושכחה של עקרונות ההתפתחות הקוסמית וערכי השדה המאוחד. בכך, וידא יהוה שלא תתקיימנה משיכות אנרגטיות, שאינן מודעות, היוצרות חריגה או סטייה אל עבר אזורים קיצוניים, המנוגדים למתכונות האור.

הכוחות האנרגטיים המתוכנתים הללו, אפשרו בחירה חופשית שבה הכל צפוי והרשות נתונה. הבחירה החופשית, נבעה מכך, שמערך הכוחות העומד לרשות השוהים במערכת המציאות של עולם ארץ והעולמות המקושרים אליו, היה כזה ידוע, צפוי ומוגדר כמשנה סדורה, שכללה 72 קומבינציות של כוחות אנרגטיים של היסודות, שמהם ניתן היה להרכיב, בבחירה חופשית, מודעת או בלתי מודעת, רצפים אנרגטיים רבים ומגוונים עד מאוד, המגדירים את איכות החוויה האנושית ומתווים את נתיב החיים כנתיב פוטנציאלי מתוך ספקטרום נתיבי חיים אפשריים.

כאמור בפרק הקודם, היו אלה כוחות ותדרים, בשלוש רמות ביטוי מרכזיות ובחלוקה לקוטב ימין, קוטב שמאל וקו אמצע, אשר אפיינו את האיכויות של אבני הבניין השונות. איכויות אלו, ייצגו כוחות ותדרים שיכולים להיתפס בשיפוטיות אנושית כ"טובים" או "רעים", "נמוכים" או "גבוהים", אך במהותם היוו חלק מן האפשרויות הפוטנציאליות למימוש חוויה אנושית על פני האדמה.

בכך, הושיט יהוה לבני האנוש כוחות אנרגטיים סדורים ויצר התאמה של הכוחות הפועלים למערכת המציאות של עולם ארץ, שהתקיימו בה כאמור פערים אנרגטיים, רצפים מורפו-גנטיים חסרים וגם חריגה מעקרונות האור וערכיו.

(על מנת להבין את הסיבה לפערים ולחריגות המתוארים, הינכם מוזמנים לפנות לשער "שיבה" שבאתר).

בני האנוש, הינם ביטויים אלוהיים אשר התרחקו מן ההכרה באלוהותם, נותקו מן החיבור למכלול הבריאתי הכולל שהינם חלק ממנו, ושכחו את עקרונות הבריאה והיצירה. ביצירת 72 אבני הבניין שהגדירו את חוקיות מרחב ארץ בעידן האדמה, ביקש יהוה לאבטח את התנועה ההתפתחותית של בני האנוש אל מול האתגרים של מערכת המציאות החומרית, ולוודא כי יוכלו לנוע בביטחה בנתיבים מוגדרים מראש, שבהם הכל צפוי והרשות נתונה.

 

פרק 3 - 12 שערים לחוקיות החדשה הטמונים באבני הבניין הקיימות

במעבר לעידן החדש, משתנות אבני הבניין המגדירות את מערכות המציאות השונות שביקום החומר הדחוס. בכך, 72 הכוחות שתוארו, הולכים ומאבדים מתוקפם, משתנים ויוצרים את התשתית ממנה נובעים כוחות חדשים-אבני בניין חדשות, הפועלות ביחסי גומלין עם מערכת ממדים חדשה, המבטאת מערכות מציאות חלופיות לאלו שהתקיימו במבנה הממדים של עידן האדמה.

על מנת לאפשר מעבר הרמוני וקולח, הטמיעו יהוה, האמון על מערכות המציאות של העידן המסתיים, בשיתוף עם אלינוס, האמון על יסוד האש ועל טווחי הגל החדשים, בתוך 72 אבני הבניין של עידן האדמה, אבני בניין ייעודיות, שתכליתן לתמוך את המעבר אל החוקיות החדשה.

בכך הטמינו יהוה ואלינוס, בתוך המערכת הקיימת, אבני בניין המהוות צפנים ושערים המובילים אל המערכת החדשה.

אבני הבניין הללו, הינן צירופים אנרגטיים, המגשרים עולמות, מדברים את השפה החדשה והחוקיות החדשה, ומהווים כעין שערים דרכם ניתן להתממשק אל אבני הבניין החדשות ולנוע אל מישור יחסות חדש, אל עץ חיים חדש.

אלו שערים המבוטאים דרך יסודות המים, האש והאוויר היוצרים חיבור אל משמעויות חדשות של יסוד האדמה.

6 שערים מבוטאים דרך יסוד המים, ככוח שהיה הדומיננטי ביותר בעידן האדמה ובכך מהווים מפתחות גישה מגוונים, באמצעות יסוד זה, אל טווחי גל חדשים ומישור יחסות חדש.

4 שערים של יסוד האש, המעצימים עד מאוד את הכוח הדוחף, המתניע והמכוון אל טווחי הגל החדשים.

2 שערים של יסוד האוויר, היוצרים תיווך אל סקאלות חדשות של תודעה, מהות ומשמעות.

השערים מסודרים במסלול היוצר תנועה החורצת את הממדים ומאפשרת תנועה אל מחוץ למרחב ארץ הממודר.

 

עץ הספירות השערים ואבני הבניין החדשות

 

 1. ילי – יסוד האש  (מקושר לאלינוס)  – ספירת בינה בעץ החיים – שער מעבר מסינגולריות לסינגולריות בשדה מאוחד. מהווה מפתח למעבר מתודעה נפרדת למציאות מאוחדת, באמצעות חיבור לזיקוק הנתונים
 2. לוו – יסוד המים ( מקושר ליהוה) – ספירת חכמה בעץ החיים – שער המעביר אל עבר טווחי גל שיש בהם אהבה קוסמית המחוברת לאלוהות פנימית, וממנה ליחסי גומלין עם האלוהות הטמונה בכל
 3. פהל – יסוד המים (מקושר ליהוה) – ספירת בינה בעץ החיים – שער המאפשר ליצור מעבר באמצעות רגש אחדותי ומזוקק, אל עבר טווחים חדשים של יסוד האוויר המבטא ראיה אחדותית וכוללת ופרספקטיבה קוסמית רחבה
 4. וול – יסוד המים (מקושר ליהוה) – ספירת חסד בעץ החיים – שער היוצר יציאה מחוקיות אחת לאחרת באמצעות חיבור למערכות סיכוך והולכה של רגש עילאי
 5. ללה – יסוד האש (מקושר לאלינוס) – ספירת תפארת בעץ החיים – שער המהווה נקודת כינוס בקו אמצע, דרכה ניתן לשחרר מנעדי עבר ולנוע אל מרחב פנימי חדש ונטול משקעים המאפשר להתרועע עם חוקיות חדשה
 6. לאו –  יסוד האוויר (מקושר ליהוה)  – ספירת תפארת בעץ החיים – שער המאפשר חשיפה לאור מזוקק בטווחי רטט עילאיים. זהו זרם נתונים תודעתי אשר מביע את המהות והמשמעות של החוקיות החדשה
 7. ענו – יסוד האוויר (מקושר לאלינוס) - ספירת נצח בעץ החיים – שער להבנות אוויריות המסייעות להתעלות מעל תפישות מגבילות ולהכיל במחשבה אנושית תודעה מזוקקת ומרחבי השראה
 8. אומ - יסוד האש (מקושר לאלינוס) – ספירת יסוד בעץ החיים – שער המחבר לקו אמצע מזוקק, המייצב את המערך האישי אל מול הפעימה האישית וממנה אל הפעימה הקוסמית
 9. מיה – יסוד המים (מקושר לאלינוס) – ספירת יסוד בעץ החיים – שער המחבר ליסוד המים המאפשר לתרגם רגש קוסמי עילאי לרגש אנושי טהור, מאור פנים והלכות אדם
 10. נית – יסוד האש (מקושר לאלינוס) – ספירת מלכות בעץ החיים – שער המאפשר ליצור התחדשות פנימית המחברת למדרגה פנימית חדשה
 11. היי – יסוד המים (מקושר לאלינוס) – ספירת מלכות בעץ החיים – שער המאפשר להשיב את המערכות הממוצקות והגשמיות אל כוונת המקור הטמונה בהן
 12. מומ – יסוד המים (מקושר ליהוה) - ספירת מלכות בעץ החיים – שער התומך התעלות מעל רגש אנושי נמוך, מקוטב, ממסך וממכר. שער זה מחבר לעצמאות, חוסן והובלה פנימית המנותקת מהזדהות עם המרחב הגשמי

 

כוחות תומכים בעץ הספירות

 

פרק 4 - אבני הבניין החדשות ומציאויות חלופיות - עידן חדש, ממדים חדשים, מערכות מציאות חדשות

העידן החדש מבסס בהדרגה ביקום המקומי מערכות מציאות חדשות.

אלו הן מערכות מציאות המחליפות את מערכות המציאות שהתקיימו במסגרת עידן האדמה.

המציאויות החלופיות, נובעות ממערכות המציאות שהתקיימו במהלך עידן האדמה על-פי העיקרון "לראות את הקיים, לנבוע מיש, להתמיד ולהתחדש", והן מתבססות על כל ההישגים ההתפתחותיים והספריות הקוסמיות שמתעדות את תוצרי העידן המסתיים.

הנקודה הסינגולרית האדמית, שהתרחשה ב-21.12.2012, היוותה נקודה בציר הזמן הליניארי, אשר בה, בעבור אלו השוהים באזור זמן ליניארי ומתבוננים מנקודת המבט של תושבי כדור הארץ, מערכת עולמות חדשה נכנסה לתוקפה. עולמות אלו, מהווים כלי קיבול קוסמיים הממתינים ל"אכלוס" על ידי השוהים במערכות המציאות השונות והרב ממדיות של החומר.

תהליך ה"אכלוס" והמעבר ממערכת עולמות אחת לאחרת, הינו תהליך אשר מתרחש ביקום החומר הדחוס מזה תקופה ארוכה. התנועה אל עבר מערכות המציאות החדשות, יוצרת נדידה של תרבויות רבות אל עבר טווחי גל חדשים. בכך, מערכות השמש החדשות ועולמות שונים ומגוונים, שוקקים חיים חדשים, המורכבים מרצפים מורפו-גנטיים ואבני בניין חדשות.

 

 

"...עליכם להבין, שכאשר תבחנו את אותן מציאויות מקבילות, אשר אנו מסגלים אתכם לדגום, בחינת תנועה אל רשתות מורפו-גנטיות שונות מן המוכר לכם, הרי, שתזהו, כי אותן רשתות, הינן כאלה המהוות את אותם עולמות ממדיים, אשר יחליפו את מתכונת העולמות הממדיים אשר מוכרים לכם כאותם עולמות בעץ הספירות.

עליכם להבין, כאשר אנו יוצרים כבוראי עולמות, כמועצות האלוהות הגבוהות, את אותה השתתה של מתכונת חדשה, הרי, שאותה השתתה הינה כזו אשר יוצרת מתכונת מחליפה מתכונת.

משמע, יש ועליכם להבין, שכאשר אותה מציאות שלכם מתכנסת בחינת המשוואות אל אותה נקודה סינגולרית המכונה על ידכם 2012, הרי, שאותה מתכונת הינה כזו אשר יוצרת נקודה אשר בה אותם עולמות ממדיים המקושרים לאזורכם ישתנו תכלית השינוי.

עליכם להבין, כי אם תתבוננו על אותם עולמות ממדיים מקושרים, הרי, שמבוטאים הם כמתכונת של כוכבים.

ואותה מתכונת של כוכבים אשר אליהם אתם מפנים את עיניכם האנושיות, הינה מתכונת אשר שירתה בהצלחה את אותה רמה של רקיחה של מערכות לימוד והתפתחות אשר שרו באזורכם...

אסטרולוגיה ועץ הספירות      

הנקודה הסינגולרית האדמית, יצרה את הסרת המידור שהיה על עולם ארץ ובכך חשפה את בני האנוש המתואמים לכך, לקיומן של מערכות מציאות, הדוברות שפה חדשה וחוקיות חדשה. יתרה מזאת, מעולם ארץ עצמו, נפתח השער למערכת מציאות חלופית, אשר מהווה את המדרגה ההתפתחותית הבאה שלו.

מכיוון שבמהלך עידן האדמה, התנועה בתוך מערכת המציאות של עולם ארץ, הייתה תנועה ליניארית בשלושה ממדים המקושרים לממד הזמן, הרי שהמעבר אל מערכת המציאות החלופית, יעשה באופן הדרגתי, הנובע מן המצב הקיים ונע בהדרגה אל המציאות החדשה ואל החוקיות הקיימת בה.

זהו מעבר מדורג אל רב-ממד, היוצר ממשק אל אבני הבניין החדשות, אל מערכות הזנה חדשות ואל קשת אפשרויות רחבה הרבה יותר.

...עליכם להבין, שכאשר אנו יוצרים את אותה השתתה של עולמות חלופיים, אשר יבואו תחת אותם עולמות המקושרים לאזורכם, אנו יוצרים זאת בהדרגה, מכיוון, שאין באותה מתכונת של בריאה של עולמות המשכיים את אותו מצב של רִיק או אַיִן.

משמע, יש ועליכם להבין, שכאשר אנו יוצרים את אותם מצבים אשר בהם אנו מכוונים את אותו עולם שלכם אל עבר שיא האירועים, שיאו של גל האירועים, אותו רגע נתון של 2012 כנקודה סינגולרית בציר הזמן האנושי והארצי, הרי, שאנו מכוונים לאותו מצב אשר בו יפסיקו מלפעום אותם עולמות ממדיים מקושרים בדרגת הקישוריות האנרגטית לאזורכם, ויחלו לפעול עולמות חלופיים.

יש ועליכם להבין, כי אותם עולמות, הינם כאלה אשר מכונסים הם, כעת חיה, כאזורי הסתברות נוצרים. ובכך, יש ועליכם להבין, שכאשר אנו יוצרים בכם את ההבנה, כי ניתן לכם לבקר באותם אזורים, אנו יוצרים בכם את ההיכרות הראשונית עם אזורי הסתברות, עם מציאויות חלופיות אשר הינן בגדר עידן חדש, אשר הינן בגדר החוקיות של העידן החדש, אשר הינן בגדר כאלה מתואמים לאזורכם ברמה שהינה עתידנית.

יש ועליכם להבין, באפשרותנו לשקלל אופק אירועים נתון, באפשרותנו לשקלל משוואות, באפשרותנו לשקלל את אותן הסתברויות מופעלות. ומכיוון שכך, יש ועליכם להבין, שאותם עולמות, הינם כאלה מתהווים. ובאותה נקודה סינגולרית, הרי, שאותו הינע הסתברותי שאנו מפעילים כמועצות האלוהות השליטות, יהא כזה אשר יוסט מאותם ממדים מוכרים לכם אל אותם ממדים חלופיים וחדשים...

מהלך הלוהאר, יוצר ממשק פעיל מתוך עולם ארץ עצמו, אל מערכות המציאות החלופיות ונוטע בתוך עולם ארץ שיאי מטריצה תדריים, תודעתיים, ערכיים וגשמיים, המנגישים את אבני הבניין החדשות והופכים אותן לברות קיימא בעבור האנושות.

ערוצי החניכה וההכשרה של הלוהאר, מכשירים שליחים, מגשרי עולמות, המקדימים את זמנם, מכילים עתידנות בהווה ומנכיחים בתוכם את אבני הבניין החדשות בתהליכי טרנספורמציה הלכה למעשה, שיש בהם את ההסתגלות לחוקיות החדשה.

בכך, פורשים מגשרי העולמות של הלוהאר שבילים בעבור אלה הבאים אחריהם, לתנועה קולחת ובהירה אל עבר טווחי הגל החדשים והמציאות החדשה העומדת בפתח.

 

שבילים חדשים

 

...עליכם להבין, שכאשר אנו מביאים אליכם מידע זה, אנו מביאים אליכם מידע אשר מקדים את זמנו. מכיוון, שכאשר תתבוננו על אותה אנושות אשר פוסעת נכוחה אל עבר אותו אופק אירועים של עידן חדש, הרי, שתזהו את אותה אנושות כפוסעת אל הבלתי נודע, אל הסמוי.

ועליכם להבין, שכמועצות אלוהות שליטות אנו הופכים את הסמוי לגלוי, אנו חושפים אתכם בהדרגה לארץ לא נודעת טרם זמנה ובכך, מאפשרים לכם להסתגל לאותה מציאות עתידית ובכך, להתנהל בה בעתיד לבוא ברגילות ובנינוחות.

אנו מביאים לידיעתכם את אותם היבטים של עולמות חלופיים ממדיים, מכיוון, שעליכם להבין, שאותם תהליכים אשר יצרתם בעצמכם של שינוי בצלם ותבנית והשתתה של מערכות אמונה מתקדמות ומערכות תפישה שהינן כאלה רחבות, ומערכות הולכה אנרגטיות שהינן כאלה הפועלות בהספקי נתונים אשר יש בהם את התאימות לעידן חדש...

ערוצי החניכה וההכשרה כוללים חניכה עמוקה ומזוקקת להכלת סולם הערכים לתנועה בנתיבי החיים של העידן החדש, והנכחה של נתיב חיים שכאלה הלכה למעשה בתוך זמן ההווה הנתון בו מצויה האנושות.

...וכאשר גיבשתם בעצמכם סולמות ערכים מתואמים לאותה מסגרת של עידן חדש, וכאשר יצרתם את אותם מעברים וחצייה של שלבים בתהליך החניכה אשר אנו מבנים בכם ואותן מערכות-על בריאתיות מבנות בכם, הרי, שיצרתם את היכולת לנוע אל עבר אזורי ההסתברות העתידניים באותו מרחב של הווה נתון בו אתם מצויים ובכך, יוצרים אתם את ההכשרה לעתיד לבוא אשר יוצרת את שובל הנתונים בעבור האחרים.

אותה התרועעות אשר אתם יוצרים, עם אותה מציאות חלופית, עם אותם עולמות ממדיים חלופיים, הינה כזו אשר יוצרת בכם מסדי נתונים המהדהדים בעולם של ארץ באותה שהות שלכם בו ובכך, מכשירים באותה רשת תודעה שאתם רוקמים, את המציאות העתידית כבר באותו עולם משתנה, טרם זמן, נאמר. יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך..."

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות 13.7.2011

 

פרק 5 - אבני הבניין  - שפה חדשה המבטאת חוקיות חדשה

אבני הבניין החדשות, מייצגות שפה, תחביר, חוקיות, תרכובות אנרגטיות וטווחי רטט חדשים ומערכות הקשרים, המנגישים כולם איכויות ביטוי שלא היו מוכרות עד כה ומאפשרות סף חדש של נוכחות אנושית על פני האדמה.

"... עליכם להבין, שאותן אבני בניין בהן אנו משתמשים, ברמתן האנרגטית, הינן כאלה שבחלקן מוכרות, אך ברובן חדשניות ובלתי מוכרות, כפי שכבר נמסר.

קשתות תדרים מועצמות, רחבות היקף ושהינן בגווני תדרים בלתי מוכרים, אשר לא היו בשימוש בתקופת הזמן המוכרת לכם.

אבני הבניין הללו, הינן תוצר אנרגטי של מעברי העידנים. ייחודיות הן, מכיוון, שמייצרות את מעברי התפר ומשלבות קשתות תדרים ביסודות דומיננטיים שונים: דגש על החדש, שיתוף פעולה עם הקיים.

ברמת היכולת אשר לכם לפענח דברינו, הרי, שנבוא ונאמר, כי אותן אנרגיות, אשר היו מצויות במרחב בו אתם שוהים, היו אנרגיות מוגדרות עד מאוד. וכאשר אותם מצבים של תפר החלו דרכם, הרי, שנוצר המצב של הכניסה של אנרגיות חדשות. ואותן אנרגיות חדשות, פרי דרישה, הולכות ומתרבות באזורכם. ואנו אומרים, שעל גבי שכבות אלה של אנרגיות מוכרות ואנרגיות חדשות ההולכות ומתרבות, אנו מוסיפים טווחים אנרגטיים אשר הינן בגדר תמצית היכולת שלנו ליצור חדשנות, ליצור בנייה, בריאה, הוויה חדשה, חדשנית..."

הליבה המרכזית  29.10.2008

 

פרק 6 - חשיפת מערכות המציאות השונות לחוקיות החדשה

החשיפה לאבני הבניין החדשות, נובעת מן היכולת להכיר בכך שהמציאות של עולם ארץ ושל עידן האדמה, הינה מציאות יחסית, המהווה חלק ממכלול מציאויות רחב עד מאוד. לכל מציאות ומציאות קיימת חוקיות ייעודית, הטמונה בחוקיות הכוללת של מגדר עידן האדמה.

הכרה שכזו, חושפת להבנה, כי שינוי העידן והמעבר לעידן החדש, מבטא מעבר של מכלול מערכות המציאות לחוקיות חדשה, החושפת טווח אפשרויות אשר לא היה מוכר עד כה.

ניתן לדמות זאת למערך שלם, הכולל בתוכו גלקסיות רבות, הנעות כולן במתואם אל עבר קואורדינטה חדשה לגמרי. קואורדינטה זו, הינה אזור בזמן חלל המהווה את הלב הפועם של כל אותו מכלול גלקסיות, אשר נועד לתאם אותן אל חוקיות חדשה.

סביב הלב הפועם, המייצג את השער המקשר לחוקיות חדשה, מתארגנות הגלקסיות במבנה המשקף מחד יחסי גומלין חדשים ביניהן ומאידך מתחיל להנכיח שינויי עומק בתוך הגלקסיות עצמן ובמערכות הכוכבים המצויות בהן.

בכך, משתנות מערכות המציאות השונות לבלי היכר ומתאימות עצמן לערכים ועקרונות פעולה חדשים, המבוססים על אבני בניין חדשות כרצפים מורפו-גנטיים המגדירים את מערכת המציאות ואת השוהים בתוכה.

על מהותה של המורפו-גנטיקה תוכלו לקרוא בחבילת התודעה מורפו-גנטיקה.

 

פרק 7 - המעבר מאנרגיות מוגבלות לאנרגיות חופשיות – השינוי ב-DNA המרכיב את החיים על פני האדמה

מרחב ארץ, היה מרחב, אשר תרגם אנרגיה קוסמית וקוונטית אל עבר תבניות ליניאריות, אשר יצרו הגשמה מרמה תיאורטית לרמה ממוצקת ובכך, ביססו מעברים של כוחות אנרגטיים, מאנרגיה פוטנציאלית לאנרגיה מוגשמת וברת קיימא בחומר הדחוס.

"...היינו אומרים, שעליכם להבין, שאותו מצב של מערכות ערכים מוגדרות, אם תתבוננו עליהן, הינן מערכות אשר הרכיבו את עולמכם.

משמע, אם תתבוננו על התפלגויות הכוח אל מרחב של ארץ, הרי, שתזהו את אותו מצב של שדות עשירים עד מאוד של מידע ותוכן רב גוני, רב ממדי, אשר יוצר הוא את ההשתרשרות לעולמכם. וכאשר מתחיל הוא לקבל את הביטויים, נאמר, של המרחב ושל הזמן, המתהדים זה עם זה, נוצר הקטלוג התבניתי, נוצר המצב של הפרשנות המתואמת ליכולת להתנהל במרחב של ארץ באמצעות אותם רעיונות גבוהים, אותן מגוונויות רב ממדיות, נקרא לזאת כך, עשירות תוכן.

משמע, עליכם להבין, שאותו מרחב של עידן של אדמה, כאשר דיברנו עליו כעל מרחב אשר הייתה לו את המסגרת המוחזקת על ידי אותם קטבים, המתועדת בחינת כל אותן רשתות מידע, ועל ידי אותן רשומות, הרי, שתיארנו מרחב שכל אותו מצב של קטלוג שלו וכל אותו מצב של התנהלות שלו, היה כזה שהיה לו תבניות, אל תוכן ניצוק מערך רחב יריעה ובכך, עבר את התמורה, את האינטרפרטציה, את ההתאמה ואת יכולת השימוש...

התרגום האנרגטי, נעשה אל תבניות מוגדרות אותן תכנן יהוה כ-72 כוחות פועלים, עליהם דנו בפרקים הקודמים.

כוחות אלו, מהווים יחידות כוח, המועברות אל עולמנו ואל כלל העולמות המקושרים, בתמסורות אנרגטיות אשר ניתן לדמותן כ"גשם" אנרגטי, או כ"פתיתי שלג", בשלל צורות גיאומטריות, השוטפות את המרחב ומזינות אותו.

משמע, עליכם להבין, שאם תתבוננו, נאמר, על יחידות כוח אנרגטיות, אשר יש להן את הגוון, ויש להן את המשמעות והמהות, ויש להן את הקטבים, הרי, שתזהו שדות כיחידות כוח אשר כל העת מייצרים את התעבורה אל אזורכם.

היינו אומרים, כי ניתן לכם לדמות זאת כ"פתיתי שלג", בגוונים רבים ומגוונים, אשר כל העת מחלחלים אל אזורכם, ואילו אתם כבני האנוש, ואותה תודעה כוללת שלכם, ואותם מוסדות שלכם, ואותה תרבות שלכם-כל אותו מערך שאתם מהווים כבני אנוש, סופגים את פתיתי השלג, משתמשים בפתיתי השלג ויוצרים את התרכובות המתואמות לכם...

בני האנוש מנהלים יחסי גומלין מודעים או בלתי מודעים עם יחידות הכוח הללו ובכך ממירים אנרגיה לכל תחומי החיים על פני האדמה ולכל פני הביטוי האנושיים באשר הם.

המרה זו, יוצרת רצפים אנרגטיים של אבני בניין- זהו ה-DNA המגדיר את כל המתקיים על פני האדמה. רצפי ה-DNA הללו, מגדירים את התצורה הביולוגית, את פני הנפש השונים, את החומרים המתקיימים בעולם, את עולם החי והצומח, ואת כל הפיתוחים האבולוציוניים והטכנולוגיים שיוצרים בני האנוש ומגדירים את תפישת המציאות ואת סביבות המחייה השונות בכדור הארץ.

הרצפים הללו, הינם רצפים מורפו-גנטיים, מבנים צורנייים, אגודים בשרשראות המבטאות את התחביר האנושי על פני האדמה.

המעבר לעידן החדש, פותח פתח ליחידות כוח חדשות ובכך ליצירת שרשראות DNA חדשות, רצפים מורפו-גנטיים, אשר יעניקו משמעויות חדשות לחיים בכדור הארץ ולפני הביטוי האנושיים, אשר ישתנו תכלית השינוי.

את יחידות הכוח הללו, כאבני בניין חדשות, נדרש לזהות ולפענח על מנת להתחיל ולהתרועע עם כל אשר הן טומנות בחובן.

...היינו אומרים, כי אותן תרכובות אם תתבוננו, ואנו נמשיך באותו דימוי של "פתית שלג", הינן תרכובות אשר בהן לוקחים אתם "פתית שלג" אחד ומחברים את האחר ובכך יוצרים קומבינציות, שרשראות של קומבינציות, שהינן מתואמות לאותו מרחב של חומר דחוס בו אתם שוהים, ולאותן מערכות פיזיולוגיות שלכם, אנרגטיות שלכם, אנושיות שלכם במהותן, היינו אומרים, תובנה אנושית, והרגשה אנושית ותפישה אנושית וביולוגיה אנושית. ובכך, אותם "פתיתי שלג", נאמר, אותן תרכובות אנרגטיות היו כאלה מקוטלגות ומוגבלות.

כאשר נוצר המצב של השינוי הפוקד את אזורכם, יותר ויותר, הרי, שאנו באנו ותיארנו את אותו שינוי בפרוז'קטורים שונים, נאמר. כל פעם ופעם הצגנו לכם פן שונה של אותו שינוי ובכך, פרשנו בפניכם אופק אירועים רחב עד מאוד, חלון נאמר, פנורמי, אשר  מאפשר לכם להתבונן על כל אותו מכלול של שינוי בהיבטיו הרבים והמגוונים.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותה תשתית של שינוי, הינה כזו אשר רוקמת לאזורכם משוואות פרמטריות ואנרגטיות אשר רבים בהן המשתנים. ואותם משתנים מרובים הינם כאלה הפוגשים משוואות נוספות ויוצרים את המטריצה המוכרת לכם אשר משתנה היא לבלי הכר.

כאשר אותה מטריצה משתנה, נוצר אותו מצב, נאמר, של גוונים שונים של "פתיתים של שלג", גוונים שונים של חבילות או שדות אנרגטיים אשר עומדים, יותר ויותר, לשירותכם ולשימושכם והינם שונים מכפי שהוגדר באזורכם.

אך אליה וקוץ בה. כאשר אותו מצב, נאמר, של אנרגיות חדשות פוקדות את אזורכם ואותו מצב של קומבינציות חדשניות הינן כאלה בהישג יד, הרי, שאותה תפישה אנושית שלכם ואותן מערכות של צלם ותבנית מוגבלות, ואותו מצב של נפש שלכם, הינן כאלה אשר לא מזהות את אותן תרכובות חדשניות ואינן מזהות את אותן יכולות נפתחות ובכך, מונעות ובולמות את אותה יכולת ליצור שימוש באותם שדות אנרגטיים על בסיסים חדשים..."

הליבה המרכזית 2.3.2011

 

פרק 8 - המעבר מאנרגיות סגורות לאנרגיות פתוחות המבטאות תרכובות חדשות של היסודות

כאמור, אבני הבניין החדשות מבטאות תרכובות אנרגטיות בטווחי גל חדשים.

"...עליכם להבין, שאותם שדות אנרגטיים על בסיסים חדשים, אם תתבוננו עליהם, אין הם "פתית שלג", היינו אומרים, כפי שהגדרנו לשם הדוגמא, אלא אותו מצב, נאמר, של תרכובת רב ממדית אשר יש בה את ריבוי השלוחות, את ריבוי יכולות החיבור. משמע, אם תתבוננו על אותן אנרגיות אשר התקיימו באזורכם בעידן האדמה, הרי, שתזהו את אותו מצב שאותו אנרגיה, אותו שדה אנרגיה, אותו "פתית שלג", היו לו חיבורים מוגבלים.

נאמר, שהיה לו את החיבורים המוגבלים, ויכולתם לייצר בינו לבין יחידות אחרות, לבין שדות תידריים אחרים, לבין "פתיתי שלג" אחרים, קומבינציות נאמר מתוכנתות, מתוכננות מראש ומוגבלות, וזה הוא אותו מצב, נאמר, של תודעה אנושית שניזונה מאותן קומבינציות והייתה אף היא מוגבלת.

עליכם להבין, שאותם "פתיתי שלג" חדשניים, אותן תרכובות חדשניות אם תתבוננו עליהן, הינן תרכובות, שאותו מצב של יכולות של חיבור שלהן הינן כאלה מרובות עד מאוד. משמע, עליכם להבין, שיודעות לפעול הן ברב-מוקדיות...

היכולת הרב-מוקדית של אבני הבניין החדשות, מאפשרת להרחיב את גבולות הביטוי והחוויה האנושית ולפתוח אותן לרב-ממד. בכך, נתיבי החיים של העידן החדש, יפרצו את גבולות המוכר והידוע ויאפשרו לבני האנוש לחבור להווייתם המורחבת.

יחסי הגומלין עם אבני הבניין החדשות, ככוחות רב מוקדיים ורב ממדיים, דורשים מבני האנוש להשתחרר מתפישת מציאות מוחלטת ומגבילה, להתעורר לרוחב יריעה, מעוף ודימיון, לאזור אומץ לנוע אל מעבר למוכר ולידוע ולהקשיב לנביעה הפנימית ולידיעת הלב, המהווים מצפן פנימי וכוח מניע שיש בו תשוקה, אמונה והתפעמות.

...משמע הבינו, שאותה אנרגיה הפוגשת ופוקדת את אזורכם יותר ויותר, מלבד אותם תהליכים שתיארנו של מובהקות של אש ואוויר, ומלבד אותם מצבים, נאמר, של שינויים בערכים פרמטריים שאותן אנרגיות מכילות, של תנידה ושל קרינה, ואותו מצב של צפיפות, מתקיים המדד הנוסף, ואותו מדד הינו אותו מצב של פעילות רב-מוקדית שאותן אנרגיות מאפשרות.

משמע הבינו, שכאשר אנו באים ומשתיתים בכם את אותם שינויים בצלם ובתבנית, ואת אותן מערכות, נאמר, אל-כשל אשר יוצרות אט אט תרכובות חדשניות של מארגים אנרגטיים רב-מוקדיים בתוככם, אנו מכשירים את אותו מערך שלכם כוללני לייצר משיכה ושימוש באותן אנרגיות חדשות, כאשר יש לכם את היכולת להפעילן במלואן.

מכיוון, שעליכם להבין, שכאשר כבר מזהים בני האנוש את אותן אנרגיות חדשות, הרי, שיוצרים הם את המצב של המשיכה והשימוש בהתאם לאותן תבניות קודמות, משמע, את המשיכה והשימוש בהתאם לאותם רעיונות ביצועיים של תרכובות אשר הכרתם ובכך, מונעים מעצמם את היכולת לעשות שימוש באותן אנרגיות חדשות במפתחים חדשים לחלוטין של שימוש, אפשרות, ונאמר, יכולת באה לכדי ביטוי, הלכה למעשה, בחייכם...

אבני הבניין המקובעות של עידן האדמה, פעלו על-פי החוקיות של עידן האדמה, ממנה נבעו נתיבי חיים מוגדרים ומוגבלים, על-פי העיקרון "הכל צפוי והרשות נתונה.

המעבר לאנרגיות פתוחות, חופשיות ורב-מוקדיות, הינו מעבר לאבני בניין המגדירות את החוקיות של העידן החדש שבה "הכל צפוי וגלוי והרשות נתונה". נתיבי החיים בעידן החדש, הינם כאלה פתוחים, דינאמיים ואופק האירועים האישי והכוללני, הינו כזה פרוש ופתוח לרווחה ומציע סקאלה רחבה ועשירה הרבה יותר של אפשרויות.

...מכיוון, שעליכם להבין, שאם תתבוננו על אותו מצב של הבדל בין אותן אנרגיות קודמות, אותם "פתיתי שלג" מוגבלים, לבין אותן אנרגיות חדשות, אותם "פתיתי שלג" רב-ממדיים ורב-מוקדיים, תזהו שמשפיעים הם על אותם מצבים של נתיבי חיים.

מכיוון, שנתיב החיים של עידן האדמה עשה שימוש באותן אנרגיות מוגבלות ובכך אותם נתיבים היו מוגבלים, ואותם נתיבים, נאמר, היתה לכם את הבחירה החופשית המוגדרת בתוכם, ואותם נתיבים הגדירו את גבולות האפשרי, והגדירו את גבולות המיידיות, וצמצמו את יכולת הבריאה, ואותו טווח של אפשרויות היה כזה מוגדר על-ידי אותה תבנית של עידן.

וכאשר אנו מספרים לכם על אותם נתיבי חיים של עידן חדש, ועל אותו מצב, נאמר, של נתיבים שהינם נזילים, דינאמיים ופתוחים הרבה יותר, ואותה בחירה הינה כזו אשר מאפשרת הרבה יותר, הרי, שאותו מצב של אנרגיות חדשות, הינן כאלה, המגדירות את אותם נתיבי חיים של עידן חדש.

מכיוון, שאותן תרכובות שהן יוצרות ואותם מצבים של קומבינציות רבות פעולה ומעללים, נאמר, הינן כאלה המביאות אל פתחכם ואל נתיבי החיים שלכם את המתיחה של גבולות האפשרי, ואת אותן רמות של ניידות וגמישות ודינאמיות אשר אינן מוכרות לכם, ואת אותם מצבים, נאמר, שאתם מתייחסים אליהם עדיין כמצבי הניסים, נאמר...

אבני הבניין החדשות, הינן קומבינציות שלא היו זמינות קודם לכן והן מנגישות יכולות חדשות ואפשרויות היכולות להיתפס כמעשה ניסים.

אלו הן קומבינציות אנרגטיות שאינן "סגורות" או "לכודות" בתבנית מוגדרת, וניתן לראותן כאנרגיות "פתוחות" או "חופשיות", המאפשרות קשת ביטויים חדשה לגמרי.

מנקודת המבט של אלו המצויים בחוקיות של עידן האדמה המסתיים, השימוש באנרגיות החדשות נראה כקסם, אך אין קסמים ישנן יכולות. משמע, אבני הבניין החדשות מקנות יכולות חדשות למי שיוצר את התאימות אליהן. 

אבני הבניין של העידן החדש, הינם כוחות פועלים, גמישים ודינאמיים, שאינם מקובעים לתצורה מוגדרת מראש. אלו הן אנרגיות פתוחות - כוחות נפיצים הרבה יותר, אשר מכוח הרצון הפעיל ומשאלת הלב, ניתן לשחק עימם ולהרכיב מהם קומבינציות רבות, כיד הבורא והיוצר, במיידיות של תגובה והשפעה.

האנרגיות הפתוחות, מאפשרות טווחי יצירה מורחבים וחופש אפשרויות רחב הרבה יותר מאבני הבניין של עידן האדמה.

...כאשר תכירו בכך, שאותן אנרגיות חדשות רב-מוקדיות, הינן כאלה אשר מתואמות למגדר חדש של יחסים שלכם עם המרחב המשתנה, הרי שתבינו, שמה ששקללתם או קטלגתם בעבר כמעשה ניסים, הינו כזה אשר הופך להיות מנת חלקכם בחינת הווה נתון ובחינת רְגִילוּת.

מכיוון, שעליכם להבין, שכאשר תפישתכם תכיל את אותן אנרגיות חדשניות רב-מוקדיות, וכאשר אותם מערכים אנרגטיים שלכם יוכלו להכיל את מערכות התמורה, העיבוד המיידי והתגובה, הרי, שאותו מצב של יכולת שלכם יהיה היכולת ליצור מעשי ניסים.

על מנת ליצור יכולת שכזו, עליכם לפתוח את אותן רמות של תובנה אנושית שלכם לאותה תבונה עילאית המכירה את אותם חוקי יחסות חדשים, ואת אותם מצבים של אנרגיות רב-מוקדיות.

מכיוון, שעליכם להבין, שבמרחבי הבריאה אותם אזורי יחסות שונים מאזורכם ואתה אנרגיה רב-מוקדית הינה כזו שרירה, נהירה וקיימת. ובכך הבינו, שכאשר מבינים אתם כי נדרש מכם לשנות מערכות של תפישה וחשיבה, ולעבור למה שאנו כינינו החשיבה החדשה, הרי, שאותה חשיבה חדשה, הינה כזו אשר ממאנת לקטלג ולהגביל ולהגדיר על סמך אותם מבנים מוגדרים אשר הינם מוכרים לכם במסגרת חוקי היחסות של עידן האדמה..."

הליבה המרכזית 2.3.2011

 

פרק 9 - תרגום אבני הבניין החדשות להלכות נפש ואדם

אבני הבניין החדשות מדברות שפה חדשה.

שפה = תודעה.

התודעה נרכשת בתהליכים שבהם נוצרת התרועעות עם תבוניות, המסירה את הלוט מעל הסמוי, חושפת לרוחב יריעה חדש המסיר מידורים מעל המודעות האנושית ומאפשר לה להתרועע עם עולם סיבות גבוה, המצוי מעבר לממד הגשמי הגלוי.

התודעה מגושרת למודעות האנושית, בתהליכים שיש בהם תרגום מתמיד של תפישת עולם, ערכים ועקרונות קוסמיים, אל עבר המימוש האנושי. זהו גישור היוצר המרה של מבנים אנרגטיים אל עבר גוף ונפש, הלכות ארץ ואדם.

תרגום אבני הבניין, כתרכובות ברות יישום עד לרמת הלכות נפש על פני האדמה, נעשית ברצפים של בחירות מודעות, הממירות אבני בניין של החוקיות המסתיימת באבני בניין חדשות.

בכך נוצר החיבור לשפה חדשה, ממשק לרשת מורפו-גנטית חדשה וגם החלפה של מערכות הזנה. 

השפה החדשה, הינה שפה נלמדת ונרכשת בתהליכים שיש בהם שינוי תודעתי ומודעותי וטרנספורמציה הלכה למעשה.

בכך, הופכות אבני הבניין החדשות נגישות, יותר ויותר, לכאלה אשר יוצרים חציית סף תודעתית, ערכית ונפשית ומעירים את אלוהותם לחיים, בתהליכי השתנות שיש בהם את החיבור לעקרונות וערכים קוסמיים ואת הטמעתם בהוויה אנושית.

אלו הם תהליכים של עירור תודעת בורא העולמות ולמידה להתנהל כאלוהים חיים על פני האדמה, היודעים לשלוט בפנימיותם ולשלוט באנרגיה מתוך חיבור לבגרות קוסמית ואחריות כוללת, פרספקטיבה רחבה ונפש מגבה.

החשיפה לרצפים האנרגטיים החדשים, נובעת מן ההכרה כי כל גופי הביטוי של ההוויה האנושית ובהם הגוף והנפש, הינם כלי קיבול בעבור המהות הקוסמית הנצחית. הכרה זו, מולידה התייחסות לגוף ולנפש כאל "חליפת חלל" משומנת ומיומנת, מתוחזקת היטב.

ככל שתהליך הטרנספורמציה מבטא עלייה ברטט של כלל הגופים המרכיבים את המכלול האנושי ואת "חליפת החלל", כך נוצרת הטמעה של הרצפים האנרגטיים החדשים והקלשה של הגוף והנפש.

בכך, מאפשרים הגוף והנפש, ככלי קיבול בעבור המהות הקוסמית, לתמרן כוחות אנרגטיים, מתוך הכרה פעילה, הכרות עם ערכים ועקרונות פעולה קוסמיים ויצירת התאימות אליהם, ויכולת להתחיל ולפעול בספקטרום אפשרויות חדש ומורחב יותר ויותר, הנובע מיצירת גישה לאבני הבניין החדשות.

תהליך ההמרה, נעשה על-פי העיקרון הקוסמי: נשמע, נטמיע, נגבה, נעשה, המאפשר לבן האנוש ליצור המרה של מבנים תיאורטיים והפיכתם למבנים המונכחים בהלכות נפש ואדם והופכים למציאות מוגשמת.

שלב הגיבוי הינו מהותי, מכיוון שהוא מעניק גושפנקה לשפה החדשה ולאבני הבניין החדשות ומאפשר לחוקיות שהן מייצגות להפוך לממשית וברת קיימא.

כאשר מתקיים גיבוי שכזה, הרי שהוא מאפשר לבטא יכולות מוגברות בנוכחות אנושית, המנכיחה את אלוהותה על פני האדמה ובכך מנגישה מצב הוויה זה לאחרים.

 

תיווך פער הנתונים ממציאות אחת לאחרת

 

פרק 10 - שינוי התרכובות האנרגטיות – שינוי בגנום האנושי

המעבר לעידן חדש, משנה את מרקם המציאות בכל מערכות הממדים המרכיבים את יקום החומר הדחוס שבו מצוי מרחב ארץ ובתוכו עולם ארץ, כנקודת הקצה הדחוסה ביותר.

בכך מומרות אבני הבניין, אשר הגדירו את כל תחומי הקיום, באבני בניין חדשות.

ניתן לראות זאת כתהליך המרה של רכיבי תוכנה משפת תוכנה אחת לאחרת, אשר משנה לחלוטין את התוכנה ובכך את הסביבה הווירטואלית שאותה תוכנה מנפקת.

תהליך זה, משנה את התרכובות האנרגטיות המזינות את עולם ארץ והוא יבוא לידי ביטוי בהדרגה גם בשינוי בסיסי החיים והרכבי החומרים השונים המוכרים לאנושות.

הדבר אינו פוסח גם על הנפש והגוף האנושיים, המורכבים מרצפים של אבני בניין היוצרות יחדיו תרציפים גנטיים, המגדירים את פני הביטוי האנושיים ומוכרות למדע כ-DNA.

"...עליכם להבין, שכאשר תיכנסו לתוך אותו  שדה מורפו-גנטי ותתבוננו עליו כעל שדה עשיר במערכים גיאומטריים מכילים נתונים, הרי, שאותו מצב של גיאומטריה מכילה נתונים, הינה כזו, שאם תיכנסו לתוכה, תראו את המצב של האינפורמציה המרובדת, בחינת מבנים מולקולאריים אשר יוצרים את המגדר.

והיינו אומרים, כי גיאומטריה תכיל מבנה מולקולארי בודד, אך לרוב במרחב של גיאומטריה יהיו מבנים מולקולאריים מספר. משמע, היערכויות של מבנים מולקולאריים, ברמת שרשרת הפקודות אשר מהווה את המגדר של המהות של הגיאומטריה.

יש ועליכם להבין, שכאשר תתורו ותתבוננו על אותו שדה מורפו-גנטי, תזהו גיאומטריות פעילות עד מאוד. משמע, כאלה גיאומטריות אשר יוצרות את הפולסים של שחרור המידע מתוכן על בסיס קבוע והמשכי, גיאומטריות אחרות תיראנה לכם ככאלה חסומות, ככאלה אשר המעטה מצוי עליהן ובכך, הינן חסומות, ממודרות ובלתי פעילות.

ישנן גיאומטריות אשר תזהו את המובהקות שלהן, בחינת דומיננטיות בשדה, ישנן גיאומטריות אחרות אשר תיראנה קלושות, ישנו אותו מצב של גיאומטריות אשר עיניכם המטאפיזיות תתבוננה עליהן ותאמרנה זהו מבנה בלתי ראוי, וישנן אחרות אשר תשובבנה לב ונפש.

היינו אומרים, המרחב של האפשרויות הינו רחב עד מאוד, ובתוך כל אפשרות שכזו, כבסיס נתונים, מצוי המידע האגור, בחינת מבנים מולקולאריים בנויים סביב נקודת תאחיזה.

אותו מצב של שרשראות מבנים מולקולאריים אשר חוברות זה עם זו ומחוברות זו לזו, בחינת נקודת תאחיזה וסביבה מבנה מולקולארי במרכיבי היסודות, המחובר למערך נוסף שכזה, יוצר שרשרת אשר יש לה את המידע. ועליכם להבין, שאותן שרשראות של מידע האגורות בתוך מרכיב של מבנה גיאומטרי, מורפו-גנטי, הינן שרשראות של מידע אשר הינן מצויות בכל אותם מערכים שלכם, בחינת רבדים של DNA, בחינת אותו מערך של DNA בסיס (זהו ה-DNA הקרוב ביותר לאותה מערכת פיזיולוגית שלכם) ובאותו DNA פיזי שלכם.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותם מצבים של מחקר ארצי שלכם, אשר חוקרים ובוחנים את אותו מצב של DNA ואת אותו מהות של גנום אנושי, הינו מחקר אשר לומד הוא לפרק את אותן שרשראות של מבנים ולהכיר בערכיות שלהן ובנקודות התאחיזה שלהן.

והיינו אומרים, כי אותם מצבים, הינם כאלה אשר מזהים את נקודת הערכיות, מזהים את המבנים האנרגטיים על בסיסי היסודות, נקרא לזאת ומזהים את המידע הגנטי האישי..."

הליבה המרכזית 25.5.2010

בתהליך המעבר מחוקיות אחת לאחרת וההמרה של אבני הבניין של עידן האדמה באבני הבניין של העידן החדש, תעבור האנושות שינוי עד לרמת התא הביולוגי, בתהליך המרה של רצפים גנטיים מסוג אחד ברצפים גנטיים מסוג חדש. בכך, ישתנה הגנום האנושי לבלי הכר.

כאמור בפרק הקודם, תהליך ההמרה המתואר, יתרחש בכל שדות הביטוי המרכיבים את ההוויה האנושית ויצור שינויים רחבים עד מאוד במהות האנושית.

 

פרק 11 - שינוי התרכובות האנרגטיות – שינוי בגוף ונפש האנושיים

אלה הבוחרים בתהליך התעלות, שבו הם מתאמים עצמם בעודם בגופים פיסיים לתדרי העידן החדש, יוצרים המרה מודעת של מבנים מורפו-גנטיים בעלי מאפיינים המקושרים לממדים שלישי ורביעי במבנים מורפו-גנטיים בעלי מאפיינים רב-ממדיים.

בכך, נוצרת החלפה של התשתית התדרית, התודעתית, הנפשית והגופנית בתשתית חדשה המתואמת לחוקיות העידן החדש.

זהו תהליך, שיש בו חשיפה מודעת לממטרים אנרגטיים המבטאים את אבני הבניין החדשות, ניהול מודע של יחסי גומלין עם יחידות הכוח הללו, שחרור וספיגה של פני ביטוי המקושרים למבנים ישנים ובכך, העברה לקדמת הבמה של מבנים המורכבים מאבני בניין חדשות ומבטאים פני ביטוי חדשים.

"...עליכם להבין, כאשר אותו מצב של תהליך פוקד אתכם, בחינת השתנות מהותית, היינו אומרים, כי אם הייתם מתבוננים הייתם מזהים את אותם ממטרים תידריים הפוקדים את אותם שדות שלכם.

משמע, אותם ממטרים של אש ואוויר, בחינת דרישה מתפתחת שאתם יוצרים, פוקדים את אותם מבנים מולקולאריים שלכם ובכך יוצרים את הטלטול שלהם ואת הפרוד שלהם מאותה נקודת תאחיזה של נושא ובכך התארגנות של אותם מבנים על בסיסים חדשים.

עליכם להבין, שאותה התארגנות של אותם מבנים על בסיסים חדשים, יוצרת את השינויים באותם מתווים אישיותיים שלכם ועל כך שוחחנו אתכם.

ובכך, עליכם להבין, שכאשר אותם מתווים אישיותיים משתנים ואותם תדרים של אש ואוויר נספגים אל אותן מערכות שלכם תידריות במהותן, אנושיות בקצה שלהן, הרי שאותו מצב שנוצר, הינו המצב, שאותה מערכת שלכם פולטת מתוכה את אותן ערכות בלתי משרתות ובלתי תואמות, על בסיס שונה נדחה, תארנו  זאת לכם כבר בעבר.

ובכך, עליכם להבין, וגם את זאת תארנו, כי אותם מצבים של פליטה מאותה מערכת שלכם, מתרחשת היא בעד אותם שדות תידריים שלכם ובכך, כאשר אותו ריבוד מתפרק הוא בעד אותם שדות רגשיים ותידריים במהותם, הרי, שאותו ממד של חוויה שרוי בכם בחינת הקושי.

עליכם להבין, שכאשר פוקדים אתכם המחושים הפיזיים, ודאי לכם, שאותם מחושים פיזיים הינם כאלה, אשר בהם אותם בסיסי נתונים שלכם משתנים. מכיוון, שאם הייתם מתבוננים על אותם שדות שלכם, בחינת האצלות, הייתם מזהים את אותם מצבים של רבדים אנרגטיים, היינו אומרים, שהינם מעודנים עד מאוד ואשר הינם כאלה ההולכים והופכים דחוסים, יותר ויותר, עד לנקודת הממשק הסופית לאותו מצב של צלם, תבנית ואותו מרחב של אנוש על בסיסי הפיזי שלו.

ובכך, עליכם להבין, שאותם פרוקים אשר תארנו, אינם פוסחים גם על אותה מערכת פיזיולוגית שלכם. מכיוון, שיוצרת היא את ההתאמות לאותה מערכת תידרית משתנה.

מכיוון, שעליכם להבין, אותה מערכת פיזיולוגית שלכם, מהווה היא את נקודת הקצה. וכאשר נקודת הקצה משתנה, ודאי לכם, שנדרש פרוק גם מאותם מערכים תאיים שלכם ופיזיים שלכם, על מנת לאפשר להם, נקרא לזאת, להתארגן מחדש..."

הליבה המרכזית 8.3.2010

 

פרק 12 - תהליך ההמרה והתרגום של אבני הבניין בתרכובות עד לרמת הלכות נפש ואדם

הלכות נפש ואדם, המגבות את השימוש באבני הבניין החדשות, נובעות מתודעה ערה, ממודעות ערה, ומנאמנות לסולם הערכים המהווה גשר בין סף מציאות אחד לאחר.

אימוץ אופייני התנהלות על-פי סולם הערכים לעידן החדש, ברצפי בחירות מודעות, מאפשר להמיר אבני בניין מחוקיות אחת לאבני בניין בחוקיות חדשה.

זהו תהליך המרה של "רכיבי התוכנה" האישית ב"רכיבי תכנה" התואמים לסביבת עבודה חדשה. תהליך זה, מוליד המרה של מערכות ההזנה האישיות ומעבר ממערכת הזנה שאפיינה את חוקיות עידן האדמה למערכת הזנה התואמת את חוקיות העידן החדש.

אלו הן מערכות הזנה, המתואמות לחוקיות פנימית שבה מתקיימת מוליכות גבוהה ונטולת חיכוך, רב-ממדיות וקו אמצע מזוקק, המאפשר ויסות השוואתי מתמיד.

תהליך ההמרה מבוטא, כאמור, ברצפי בחירות, הממירות קומבינציות אנרגטיות מסוג אחד בקומבינציות מסוג חדש, כאשר המרה זו מבוטאת הלכה למעשה בהסתגלות לבטא בתנועה בחיי היום יום, אופייני פעולה ופני נפש שהינם חדשים.

השימוש בשפת היסודות, יכולה לתמוך עד מאוד את תהליך ההמרה המתואר, מכיוון שהוא מאפשר פיענוח מתמיד של התהליכים המשפיעים על הגוף ועל הנפש ובכך ניטרול ההזדהות או הפוטנציאל להיסחף אחר התגובה הנפשית ולשכוח את המכלול שבתוכו התגובה או הריאקציה מתקיימות.

שמירת ההכרה הפעילה והערה, כי מתקיים תהליך התפתחות, שיש בו המרה של מבנים אנרגטיים ומעבר לסקאלות חדשות של היסודות, השזורים זה בזה באופנים חדשים, מאפשר להעניק גושפנקה מתמדת לאבני הבניין החדשות ובכך, לקיים תנועה נטולת חיכוך או התנגדות.

 

פרק 13 - מובהקות של העדפה

תהליך ההמרה המתואר, הינו תהליך המתנהל הן ברמת המקרו והן ברמת המיקרו.

אבני הבניין ביקום המקומי של החומר הדחוס משתנות וכך גם התרכובות המרכיבות את מערכת המציאות של עולם ארץ.

בהמשך לכך, משתנות כל מערכות ההזנה המקומיות, בתהליך מדורג, שבו טווח תדרים מסוג אחד יורד וטווח תדרים חדש הולך ועולה.

כאשר "עולם כמנהגו נוהג", הרי שבני האנוש ממשיכים ליצור התנהלות המקובעת לאופיינים המוכרים והידועים ובכך, פונים ברמת הדרישה האנרגטית למשיכה של כוחות אנרגטיים ההופכים פחות ופחות זמינים.

היעדר הזיהוי של מערכות ההזנה החדשות ואבני הבניין החדשות, יוצר תחושה אשלייתית של חוסר, חוויה של העדר אפשרויות ולכאורה העדר מימון אנרגטי.

מצב שכזה, עלול להגביר תופעות של מאבק על משאבים, תחרות, לחץ, עוינות, תחושת מבוי סתום ואין מוצא, כאשר בפועל מתקיים שפע רב.

זהו שפע, שניתן לדמותו כערכת צבעים חדשה, אשר לא הייתה מוכרת עד כה.

העין נדרשת ללמוד לזהות צבעים אלו, המוח נדרש ללמוד לפענח אותם ואילו הנפש נדרשת ללמוד לקיים עימם יחסי גומלין.

היכולת ללמוד ולזהות את אבני הבניין החדשות, הינה באמצעות תהליך טרנספורמציה, היוצר השתנות והתחדשות, המאפשרים זיהוי תודעתי, ערכי, תדרי, מחשבתי, רגשי וגופני, ובכך יכולת לנהל יחסי גומלין עם הספקטרום התדרי החדש, הפתוח לרווחה בעבור מי שמתאם עצמו לכך.

היכולת לאזן את המערכת הנפשית ולהרגיל אותה לפעול עם אבני הבניין החדשות, נובעת מבחירה חופשית מודעת וממובהקות של העדפה.

כאשר מתקיימת מובהקות של העדפה, לוקח בן האנוש חסות על הנפש ואינו מתפתה לאזורי נוחות בהם הנפש מיומנת, מורגלת ולעיתים קרובות גם מכורה.

ההרפיה מן האזורים המוכרים הללו והמוכנות להתמקד ביצירת מיומנויות נפשיות חדשות, מאפשרת את תהליך ההמרה של אבני בניין המוכרות, באבניי בניין חדשות.

זהו תהליך, שיש בו העברת משקלים ברורה ומובהקת, המעדיפה איכויות אשר הינן חדשות, שלא תמיד קיימת מיומנות בהן, על פני מערכת ההקשרים והתגובות המוכרים.

העדפה זו, נובעת מהכרה בכך שרבים מפני הנפש המקושרים לאיכויות נפשיות המחוברות לחוקיות המסתיימת, סיימו את תפקידם ונדרשים לפנות מקומם לאיכויות טריות וחדשות.

בהעברת משקלים שכזו, נוצרת בחירה חופשית מודעת שיש בה סקרנות, חדוות גילוי וחקירה, מתוך האומץ לחקור פני ביטוי חדשים ומתוך מחוייבות לעצמי הקוסמי המבקש להתמיד ולהתחדש.

זוהי מחוייבות, המאפשרת לשחרר לזמן קצר אחיזה בעוגנים מוכרים ולהעביר משקל לתנועה המבססת במערך הפנימי נקודות הסתמכות חדשות.

 

פרק 14 - רצון פעיל ומשאלת לב – דופק החיים המתואם לפעימות השינוי

מפתח מהותי לניהול יחסי גומלין עם אבני הבניין החדשות, הינו העצמת החיבור לרצון פעיל ולמשאלת לב, אשר מעצם מהותם, הינם מזוקקים ומחוברים לרצון הנשמתי העמוק והטהור.

הרצון הפעיל ומשאלת הלב, הינם קודי מקור, הטמונים בכל אחד ואחד מבני האנוש במצב רדום או פעיל. כאשר קודי המקור הללו ערים, הרי שהם יוצרים סיגנל פנימי מתמיד, המחובר לפעימות הקוסמוס ותהליכי ההתפתחות המתקיימים בו. בכך מהווים קודי המקור, במצבם הפעיל, כוחות פועלים המקיימים תקשורת מתמדת עם הנשמה ויוצרים הכוונה פנימית מובהקת לתנועה בנתיב התואם את הכוונתה.

בתקופה זו, ההכוונה הנשמתית הינה ליצירת סגיר של התנסויות העידן המסתיים ויציאה לפרק חדש, התואם את העידן החדש. בכך, יוצרת הנשמה הכוונות שיש בהן שינוי ברצונות ובנביעה הפנימית.

האומץ להקשיב לנביעה הפנימית ולהתמסר להכוונה של הרצון הפעיל ומשאלת הלב, מוליד יציאה מאזורי הנוחות אל עבר מרחבים חדשים של למידה והתפתחות.

בתנועה שכזו, חשוב לשחרר תפישות קורבנות או חוסר ולהכיר בכך, כי התנועה אל עבר נתיבי החיים של העידן החדש אינה כרוכה בוויתור שבו דבר בא על חשבון דבר.

ההמרה המתוארת, נוצרת מתהליך טבעי, שיש בו שינוי בסדרי העדיפויות ובהעדפות, הנובע מהתפתחות פנימית ושינוי של העצמי, כתוצאה מהעברת התודעה הקוסמית לקדמת הבמה ותהליך טרנספורמציה של הגוף והנפש.

זהו תהליך טבעי, שאין בו הימנעות, התנזרות או אילוץ, אלא המרה של אבני בניין ושינוי בהעדפות.

היכולת לזקק את ההקשבה ולזהות את ההכוונה הנובעת מן הרצון הפעיל וממשאלת הלב, מבססת חיבור פעיל לדופק החיים של הנשמה ולתנועה הקוסמית הכוללת.

בחיבור פעיל שכזה, נוצר זיהוי של שינוי טבעי ברצונות, הנובע מן ההכוונה הנשמתית המבקשת לפתוח "ספריות" אנרגטיות פוטנציאליות ולהפנות משקלים אל עבר פני ביטוי נפשיים חדשים ואל עבר אורחות חיים והתנהלות, החורגים מתבניות עידן האדמה, מנורמות מקובלות ותואמים את החוקיות המשתנה ואת נתיבי החיים של העידן החדש.

יחסי הגומלין עם הרצון הפעיל ומשאלת הלב, ככוחות פנימיים מובילים, מאפשרים להגביר אותם ולנקוט גישה מעשית, הלומדת בהדרגה ליישם את ההכוונה הפנימית הלכה למעשה בבחירות אנושיות. בכך, ההמרה נוצרת ומערכות הזנה חדשות נפתחות כברז של שפע והזנה.

 

פרק 15 - התפעמות - שפע קוסמי הבא לכדי ממש

בתנועה בנתיבי החיים של העידן החדש קיימות חדווה והודיה, הנובעות מראיית היש ומזיהוי קשת הפוטנציאלים העשירה והרחבה.

הערות ההכרתית והרגשית בה שרוי האדם, רואה בכל אירוע הזדמנות ובכל קואורדינטה בנתיב החיים מיפתח של אפשרויות.

קשת הפוטנציאלים הנגלית לעין התבונית המתבוננת וללב הפתוח לרווחה, בחינת "הכל גלוי וצפוי והרשות נתונה", מעוררת התפעמות, הנובעת מפנימיותו של האדם, אשר נוכח כבורא רב עוצמה, המבקש למנף את שפע האפשרויות לכדי יצירה.

זוהי יצירה, הנובעת ממרחב פנימי שופע, מן ההכרה בשפע ומרצון עמוק לחלוק אותו בנדיבות ובכך להתרחב ולהרחיב, להתפתח ולפתח, לקבל ולהנחיל.
 

פרק 16 - מה שניצור הוא שיהיה – משוואה קוסמית להתרועעות עם אבני הבניין החדשות

נתיבי החיים של העידן החדש פתוחים.

אבני הבניין החדשות זמינות ומזמינות את בני האנוש לנהל עימן יחסי גומלין, בבחירה חופשית מודעת ובמובהקות של העדפה.

החוקיות החדשה, מבטאת חופש יצירה ופעולה גדול, שיש בו מעבר מנתיבי חיים צפויים הפועלים ביחסי גומלין עם כוחות אנרגטיים מוגבלים, לנתיבי חיים פתוחים, המקושרים לכוחות אנרגטיים חופשיים, רב-מוקדיים ורב-ממדיים.

העיקרון הקוסמי "מה שניצור הוא שיהיה", מכוון לתנועה מודעת, המקשרת את הרצון של העצמי הקוסמי המזוקק אל ההגשמה ההרמונית, מתוך בגרות ואחריות והכרה בכך שכל רגע הוא רגע בחירה, וכל בחירה מולידה תוצאה בעולם הגשמי.

"מה שניצור הוא שיהיה", כעיקרון קוסמי המבטא את התנועה בנתיבי החיים של העידן החדש, מכוון להתנהלות שיש בה גישור מלא בין גבוה לנמוך ותקשורת בין שלושת רמות הביטוי המרכזיות דרכן מבטאת עצמה המהות הקוסמית: נשמה, רוח, נפש:

 • מה = מהות = עצמי קוסמי מזוקק
 • שניצור = משמעות = חזון, יעוד ותכלית
 • הוא שיהיה = ממשות = מימוש מועצם

הגישור בין רמות הביטוי של המהות הקוסמית יוצר תנועה קולחת בנתיב חיים רב-ממדי שבו הכל צפוי וגלוי והרשות נתונה לברוא, ליצור ולהביא את המהות והמשמעות לכדי ממשות.

בכך, מושטת לבני האנוש חוקיות חדשה שבה כוחות הבריאה והיצירה, המחשבה, הרצון הפעיל ומשאלת הלב, הם אלו המנכיחים, במהירות ובעוצמה גדולה, מציאות מוגשמת.

ההקשבה לקולו של העצמי הקוסמי, יצירת בחירות המחוברות לחזון, יעוד ותכלית, והמוכנות לפסוע כחלוץ החוקר מחוזות חדשים, מולידה תנועה בנתיב חיים מובהק ומזוקק, המוזן ומתוגבר באבני הבניין החדשות. זהו נתיב של מימוש מועצם על פני האדמה, המבטא את התנועה ההתפתחותית של העידן החדש.

זוהי תנועה, שיש בה ערות ואחריות, לצד שימוש מודע בכוחות הבריאה, על מנת ליצור נתיב חיים אישי, עשיר והרמוני, השזור בנתיב החיים הקולקטיבי של האנושות, שהינו נתיב של שלום, אחווה, שגשוג ויצירה.

 

לחלק הראשון של חבילת התודעה: מה שניצור הוא שיהיה