מה שניצור הוא שיהיה - חלק ראשון

לוהאריה | 26.09.2015

 

מה שניצור הוא שיהיה

חוקיות חדשה

התקופה בה אנו מצויים, הינה תקופה מרגשת, שבה חוקי משחק חדשים נגישים ומבקשים הסכמה להתרועע עימם ועם "קוביות המשחק" החדשות, המהוות תרכובות אנרגטיות בשלל תצורות הפותחות פתח למימושים חדשים.

אנו מצויים בחוקיות חדשה, שבה המרחב החיצוני לנו, הינו מרחב פוטנציאלים עשיר ומרובד. נתיבים רבים של מציאויות אפשריות, הנובעות כולן מזמן ההווה הנתון בו אנו מצויים בכל רגע ורגע.

המשוואה של עידן האדמה, שבה היה הכל צפוי והרשות נתונה, ביטאה נתיבים מוגדרים מראש ומוגבלים באפשרויות שהם מציעים.

עידן האדמה הסתיים.

אנו כחלוצים, פוסעים בנתיבים המצויים בחוקיות חדשה, שבה לא מתקיימת וודאות חיצונית מכיוון שהכל אפשרי ופתוח.

לכאורה, מצב שכזה יכול לערער את הביטחון הקיומי ולהיחוות כחוסר וודאות. אך זהו מצב אשלייתי, שבו הנפש האנושית מתרגמת את שפע הפוטנציאלים הפתוחים, כמרחב שאין בו וודאות או עוגנים מוכרים להסתמך עליהם.

משמע, שפע הנתיבים הפתוחים ושפע הפוטנציאלים הגלומים, פעמים רבות אינם מזוהים, ואם חלקם מזוהים, הרי שהם יוצרים בלבול, טשטוש ואף פחד לבחור על מנת לממש מדרגה חדשה ובלתי מוכרת.

בפועל, תהליכי החניכה וההכשרה ביססו בכל אחד ואחת מכם עוגן פנימי איתן, שיש בו את החיבור למהות הקוסמית ולזיקוק הנתונים, המקיים מובהקות של נוכחות מתוך ערכיות והכרות הולכת ומעמיקה עם החוקיות של העידן החדש, עקרונותיו וערכיו.

בכך, התבסס בכל אחד ואחת מכם מרחב פנימי של וודאות.

זהו אי של שלווה ונוכחות, המתואמת למיפעם האישי, למנגינת הקיום האישית ולאופיין הביטוי שלה בסימפוניה הקוסמית הכוללת.

זהו מרחב של וודאות פנימית, הנובעת מידיעת הייעוד, התכלית, המהות והמשמעות, השזורים יחדיו לכדי חזון המבקש הגשמה של נתיב הנשמה.

וכל אלה מבטאים תוקף פעיל של ההוויה הנוכחת בעוצמה אלוהית הסוללת דרך - ״טלורה סילו נדה״.

הנתיבים של העידן החדש, אשר בהם אנו פוסעים, הינם נתיבים פתוחים ודינאמיים עד מאוד, רחבים הרבה יותר מאלו שהתקיימו בעידן האדמה וטומנים בחובם קשת אפשרויות חדשה לגמרי, המצויה מעבר למוכר ולידוע.

אלו נתיבים, שבהם התנועה הינה על פי עקרונות התנועה הקוסמית, שבה כל מהות ומהות, נעה ומפיקה ממארג הפוטנציאלים יש מאין, מתוך הכרה פעילה וחיבור לרצון הפעיל ומשאלת הלב, המחוברים לחזון האישי הטמון בחזון הכוללני.

הרצון הפעיל ומשאלת הלב, הינם קודי מקור, הטמונים בכל מהות קוסמית באשר היא, והם אלה המתווים בכוח הבריאה והיצירה קשת נתיבים פוטנציאלים מתוכם ניתן לבחור נתיב רצוי.

היכולת לבטא תנועה קולחת, בהירה, פשוטה ומוליכה בנתיבי החיים של העידן החדש, נובעת מחיבור לערכים קוסמיים ומימושם הלכה למעשה, בגישה חיובית הרואה את היש ונובעת מן הקיים, בהתמדה להתחדש מתוך פתיחות, גמישות, ווירטואוזיות.

היכולת לבטא מימוש מועצם, אשר אין בו קפיאה על השמרים ויש בו לבלוב והתחדשות מתמדת, נובעת מן היכולת להעז ולחלום, להפליג על כנפי המעוף והדימיון אל עבר אפשרויות חדשות ולהכיר בכך שהן בנות קיימא.

בתנועה החלוצית בנתיבי החיים של העידן החדש, מתקיימים האומץ והתעוזה לנוע אל מחוזות חדשים מתוך נאמנות לצדקת הדרך, הכרה ביכולת וחיבור לחזון וייעוד, המולידים התנעה רבת עוצמה, שיש בה התמד ורציפות של נוכחות.

זוהי תנועה, המובילה לקיימות בחיבור לאחדותיות ולראיה כוללת, לתפיסה אלוהית שיש בה אחריות כוללת, בגרות קוסמית, הכרה בשפע הפנימי, הודיה עליו ונדיבות המבקשת להאציל שפע זה אל האחרים.

פנינו לשיבה לבראשית ולחידוש כוונת המקור הטמונה באדם ובאדמה.

נתיבי החיים של העידן החדש פרושים ומבקשים כי נקיים עימם יחסי גומלין.

מה שניצור הוא מה שיהיה...

 

🔹🔸🔹

 

6 עקרונות קוסמיים לתנועה קולחת בנתיבי החיים החדשים:

 1. מחוייבות כלפי הרטיטה העילית והפעימה הראשה הנובעת מלב הבריאה - הסבת משקלים מודעת לשיאי מטריצה פנימיים, המבטאים רטיטה עילית במערכות האישיות, תיאום לשיאי מטריצה המונכחים ברשת ובמרחב, וקיום יחסי גומלין מודעים עימם
   
 2. מחוייבות להעביר את הרטיטה העילית הלאה ולתווך את הפעימה הראשה אל השובלים המקושרים - קבלה והנחלה ובכך יכולת לתעל את השפע הפנימי ואת השפע המובע במרחב אל האחרים, מתוך נוכחות שיש בה מודעות ערה להשראה וההשפעה של הפרט על הכלל, והסכמה להוות נקודת התייחסות גבוהה בעבור האחרים מתוך ענווה, נאמנות לתדר העצמי, מובהקות ושמירה על התמד
   
 3. הכרה בשפע הקוסמי שבו יש מקום לכולם ויש מספיק לכולם ובכך שהשפע הקוסמי מועבר לכלל ביטויי האור באשר הם
   
 4. הכרה בחשיבות הדרישה ויחסי גומלין על פי העיקרון "ככל שתיטיבו לקבל כך ניטיב להעניק"
   
 5. תוקף פעיל במאור פנים
   
 6. מהאו ויה ניהאו
   

ההזמנה הינה לצאת מהקופסא, להעז לחלום, להפליג על גלי המעוף והדמיון, לפתוח את הלב בהודיה על כל השפע שהובע עד כה ומבקש לבוא לידי ביטוי, להתפעם על הזכות להוביל מפעל קוסמי כה מזוקק, ראשוני וייחודי, לאחוז ידיים כבוראים שותפים סביב אמת משותפת מתוך תקשורת בונה ומקדמת, לנבוע מתוך כל תהליכי החניכה, ההכשרה ההגות והרעות, לקיים חיבור מתמיד לסולם הערכים ולהגשים יחדיו את המדרגה החדשה.

הכל פתוח.

כן הציור ניצב ועליו דף חלק נקי מרבב, הממתין כי נצייר עליו יחדיו את התפאורה החדשה לפרק החדש שאנו עומדים בפתחו.

באהבה גדולה ומהאו ויה ניהאו לכל אחד ואחת מכם ולמעגל הצירופים השלם שהרשת מהווה.

לחלקה השני של חבילת התודעה: מה שניצור הוא שיהיה