מהו הממד החמישי?

לוהאריה | 27.11.2018
ישנה נטיה אנושית לחשוב, כי המעבר אל הממד החמישי כרוך באיבוד האנושיות ובחוויה נטולת גוף או ממשות, כפי שהיא מוכרת במציאות של הממד השלישי.
בפועל, התנועה אל הממד החמישי, נוצרת כתוצאה מהרחבה של הספקטרום של הישות האנושית, הנפתחת אל טווח חדש של תדרים ואפשרויות.

הרחבה זו קורית בתהליך שבו האדם מוכן להשתנות, לשחרר היבטי נפש אשר סיימו את תפקידם ולפתוח עצמו לפנים חדשות של העצמי, פרספקטיבה מורחבת, ואופייני התנהלות אשר תואמים כולם את החוקיות של הממד החמישי.

ניתן לראות זאת כמצב שבו האדם נפתח לממדים נוספים של מי שהוא, ולממדים נוספים של המציאות אשר לא היו גלויים בפניו עד כה, מתוך כך שהוא הסכים לשחרר היקשרות או היאחזות בתפישת עצמי מוחלטת, או בתפישה את המציאות באופן נוקשה ומקובע. מתוך כך הדגשתי את החשיבות של המוכנות ״לאבד״ את הזהות העצמית המוכרת ולאפשר לעצמכם לגבש זהות מורחבת הפתוחה לממדים נוספים וחדשים.

שני היבטים מרכזיים נחשפים בפני האדם כאשר הוא מתרחב אל תוך הממד החמישי ומתאם עצמו אליו ברמה התודעתית והנפשית:
g-neshamaההיבט הראשון - קישוריות
g-neshamaההיבט שני – מיידיות

החשיפה לשני האספקטים הללו, משנה לחלוטין את תפישת המציאות של האדם והוא מתרחב לממדי חוויה אשר גורמים לו להתבונן על מציאות הממד השלישי ועל האנושיות שלו בעיניים חדשות ומפוקחות. זהו פיקחון המוביל לשינוי בערכים, בנורמות וגם בהרגלים הקטנים של היומיום.

spirala
שני האספקטים: קישוריות ומיידיות, מייצגים שני פנים של הזרימה הקוסמית: מחשבת האלוהות ורוח האלוהות, אשר הופכים נגישים באופן מלא בחיבור לממד החמישי. האספקטים הללו זמינים באופן חלקי וחסר מאוד בממד השלישי.

הפן הראשון - הקישוריות, פותח בפני האדם את ההכרה כי הכל שזור בכל, וכי הוא חלק בלתי נפרד ממכלול רחב. הכרה זו אינה רק מנטאלית, אלא מלווה בחוויה עמוקה של קישוריות לכל אשר קיים ושל אחדותיות עם הכל. בכך נחשף האדם לרוח האלוהות באופן החושף אותו לאלוהותו שלו. הדבר בא לכדי ביטוי בשינוי נפשי עמוק שבו מתפוגגים היבטי אישיות הנוגדים את מצב ההוויה המתואר. 

הפן השני - המיידיות, חושף את האדם לשינויים בממד הזמן, ופותח בפניו רובד חדש של יכולת הגשמה שבו מצטמצם מאוד הפער בין המחשבה, הרצון והרגש, לבין מימושם כמציאות מוגשמת.

בכך נחשף האדם למחשבת האלוהות שהיא התשתית הטכנולוגית הקוסמית, אשר מאפשרת לכל בני משפחת האור ליצור ולהגשים מציאות בכוח הבריאה הטמון בהם. 

האספקטים של קישוריות ומיידיות, ההופכים נגישים עד מאוד בממד החמישי, טומנים בחובם, כאמור, פרפסקטיבה חדשה ומעוררים באדם את ההכרה באחריות העצומה הטמונה בבחירה החופשית שלו. בכך הופך האדם ער להשפעה של כל בחירה אישית על הכלל ולהשלכות המיידיות של הבחירות השונות על המציאות האישית והקולקטיבית.

בחבילת התודעה הבאה - על הפרדוקס שיוצרת האנושות ביחסי הגומלין שלה עם הממד החמישי ההולך ונחשף בהדרגה.

סרטון - המימד החמישי וכיצד ניתן לנהל עימו יחסי גומלין

שלכם באהבה ❤