מהות החניכה

הליבה המרכזית | 01.04.2012

חניכה - דרגת התפתחות חונכת דרגת התפתחות

 

כאשר מבקשים אתם להבין מהויות של חניכה, יש ועליכם להבין, שאותן מתכונות של חניכה יש ועליכם להתבונן עליהן כעל מדרגות של התפתחות חונכת התפתחות. משמע, עליכם להתבונן על אותם מפלי נתונים ככאלה אשר יוצרים תהליך התפתחותי, ובכך, כאשר אותו אחד מגיע להישג ויצר הוא את התנועה ההתפתחותית, הרי, שניתן לו להעניק את אותם פתרונות לאחרים.

משמע, יש ועליכם להבין, שכאשר מבקשים אתם להבין מהות של חניכה, יש לה את הנגזרת של אותו ביטוי של אחד, היינו אומרים, אשר אין לו רק את מגמת ההוראה וההנחלה של ידע או אלמנט,נאמר, של טיפול, אלא את אותה מתכונת של התגייסות של אותו אחד נחנך למתכונת, של התפתחות במסגרת, נאמר, תהליכים של הכשרה.

 

משאלת לב

 

ההבדל בין תהליך טיפולי לתהליך של חניכה

 

מכיוון, שאם תתבוננו על אותן מערכות של הבדל בין אותם טיפולים בעולמכם לאותן מערכות של חניכה, אשר אנו מעלים על נס, הרי,שאותה מתכונת של חניכה יש בה את הכניסה בשערים, נאמר, של הכשרה' של הכנה, של התאמה, לאותן דרגות נאמר, של מסדר, או של מערכת, או של רשת תודעה, מערכת, נאמר, אשר יש לה את ההכשרות המתואמות.

מכיוון, שאם תתבוננו על אותו מערך של תכנית אשר הגיעה אל עולמכם והיו בה את עשרת הפרקים הידועים לכם, הרי, שתזהו עשרת מתכונות של הכשרה. ואותן עשר מתכונות של הכשרה, הינן כאלה אשר יצרו את החניכה המדורגת לאותו מצב נאמר, של התאמה למעבר של סף.

משמע, יש ועליכם להבין, שכאשר מבקשים אתם להבין מהות של חניכה, הרי, שאותה כוונה העומדת במהות החניכה, הינה שאותו אחד נחנך הינו כזה מרכין ראש, הינו כזה שמתוך ההכרה בכך שאותה מערכת שלו יש לה את רוחב היריעה ההתפתחותי המבקש לבוא לידי ביטוי.

ואותה מערכת מרכינה היא ראשה בעד אותו מפתח של חונך ניצב, אשר יצר הוא את ההליכה בדרך ובכך, את הפתרונות, כאשר אותה ענווה ואותה הכרה באותו מפתח אשר ניתן להרחיב אותו, יוצרת את ההתחברות.

 

משאלת לב

 

ההיררכיות בבריאה-מערכות של חניכה

והתפתחות לשובלים מקושרים

 

מכיוון, שאותן מהויות של חניכה אם תתבוננו עליהן, יש בהן את ההכרה באותו מצב של נתיבים שבהם פוסעים אתם במרחב של ארץ ובשאר הבריאה, ויש את אותן מתכונות, נאמר, של הבנה של שובלים. מכיוון, שאם תתבוננו על אותן מהויות קוסמיות, על אותן דרכים של התפתחות של כלל יקום, הרי, שתזהו את אותם אלה אשר מצויים בראש ההיררכיה ותזהו את אותם מפלי הסתברות.

וכאשר תחקרו, תפענחו, שאותם אלה מצויים בראש ההיררכיה, יש בהם את הניסיון ההתפתחותי, יש בהם את המסקנות, יש בהם את ההבנות, יש בהם את רוחב היריעה, הינם שונים ומגוונים. ובכך מצב, שאותם אלה שובלים מקושרים, הינם כאלה מתואמים לאותו רצון התפתחותי.

כאשר אחד מבקש להתפתח, במסגרת תהליך של ההכשרה, הרי, שיזהה הוא בעד אותו מפתח מתקיים אצלו, את אותם אלה חונכים ובכך תזהו, כי גם לאותם חונכים מתקיימות המדרגות.

מכיוון, שאותה מתכונת שאנו מציגים לכם, הינו חונך נחנך, ובכך, אותו חונך שנחנך חונך אף הוא, ואותו חונך שנחנך נחנך הוא על ידי אחר. משמע, מחולל הסתברותי אשר יש בו כאלה מתפתחים ומפותחים ברמת, נאמר, ההפריה ההדדית.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שכאשר אנו מתבוננים על אותן המלצות שלכם לחניכה, הרי, שאותם אלה מתעניינים באותן מדרגות של חניכה אין הם מבינים את אותו מערך של מפת תשתית תידרית, או של רשת תודעה או של מסדרים, או של אותו מארג רחב יריעה אשר קרוי משפחת האור, אשר בנוי אף הוא במתכונות של היררכיה תפקודית והיררכיה התפתחותית.

 

משאלת לב

 

היררכיה תפקודית והיררכיה התפתחותית

 

כאשר תתבוננו על אותן רמות של היררכיה תפקודית, הרי שתזהו חלוקת תפקידים לצורך בהתאם ליכולת פנימית. וכאשר תתבוננו על היררכיה התפתחותית, תזהו רמות של מפתח פנימי וסף אבולוציוני.

ובכך הבינו שאותו מצב של היררכיה תפקודית הינה כזו אחת והיררכיה התפתחותית הינה כזו אחרת, אך שזורות הן זו בזו, באותה מערכת כלל יקום, אשר יוצרת השתרשרות של מערכות של התפתחות מאותו מצב של נקודות סינגולאריות בשיאי מטריצה אל עבר שובלים מקושרים.

 

משאלת לב

 

הרכנת הראש והענווה לתהליכי חניכה

ופסיעה אחר סימני הדרך

 

משמע, עליכם להבין שאותו שימוש במושג חניכה, ראוי הוא, וחשוב הוא. ואותה הבנה של צורך להיחנך הינו כזה מהותי לאותן עתות עתידיות. ואותו מושג נוסף אשר אנו מבקשים להביא לידי ביטוי באותם אלה חניכים, נאמר, של הכשרה, הינו אותו מרחב של הרכנה של ראש, של ענווה, של הכרה בכך שאותה מערכת התפתחותית, הינה כזו אשר אין התקרה מצויה עליה. ובכך, כל אחד ואחד מאותם אלה שליחים, מאותם אלה חלוצים, פוסע הוא בדרך אשר הינה כזו חדשנית. ובאותה דרך חדשנית, מרכין הוא ראשו בפני אותן מערכות של חניכה והבאה של אותם סימני דרך לתנועה באזורי הספר, שהינם אזורי התפתחות חלוצית.

כאשר תכירו בכך, כאשר תבינו זאת, הרי שתזהו כי אותה מתכונת של חניכה, הינה כזו חשובה לאין שיעור בתקופה נוכחית. מכיוון, שאותה מתכונת של חניכה, יש בה את סימני הדרך באזור התעתוע של הממד הרביעי. ובכך נאמר, תמרורים של הנחיה, ותמרורים של אזהרה ותמרורים של הוראה אשר יש בה את קריאת הכיוון. ובכך מצב, שכאשר אותם תמרורים מצויים, וכאשר אותם סימני דרך הינם כאלה כתובים על ידי אותם אלה פוסעים חלוצים, בראש המחנה, נאמר, הרי, שאותו מערך של תנועה באותו ממד רביעי אל פאתי הממד החמישי, על כל המשתמע ממנו, הינו כזה מעבר, נקרא לזאת כך, בטוח וחף מאותן סכנות של תעתוע אשר יש בו את ההליכה סחור סחור. יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך.

מכיוון, שאם תתבוננו על אותן מתכונות של חניכה, הרי שיש בהן את הושטת היד, ואותו מרחב של הושטת היד, יש בו את השקיפות, ויש בו את המוליכות, ויש בו את הרעות, ויש בו את אותו מצב של קבלה, ויש בו את אותו מצב של עיבוד ומתוך עיבוד, נאמר, את אותה תנועה התפתחותית אשר מנחילה את אותן מערכות של פתרונות וחניכה לאחרים.

ובכך הבינו, שאנו מתארים לכם את אותו מערך פרקטאלי אשר מהווה הוא את אותה תבנית של אור מתפתחת במערכות הקיום האלמותי.

ובכך, אנו מודים על אותה דרישה אשר ייצרתם ובכך, אנו נפרדים מכם לשלום.