מהות החניכה

לוהאריה

מערכות החניכה הקוסמיות-הקדמה

 

כאשר נבקש להבין מהותה של חניכה, נדרש לנו להעמיק בהבנת דרכי ההתנהלות הקוסמיות אשר בהן הפרטים כולם מהווים חלק משדה מאוחד שבו הכל שזור בהכל, בשיתוף נתונים ובהפריה הדדית, שיש בהם ערבות הדדית והכרה, כי הכל הוא אחד.

כאשר נתבונן על השדה המאוחד, הרי שנזהה בו נקודות סינגולריות רבות, המתפתחות ברבדים של האצלות, מתדירויות-על אל תדירויות-משנה, הטמונות כולן בשדה מאוחד, המצוי בהתפתחות ותנועה מתמדת.

זוהי מערכת התפתחות בהאצלות רבות ומגוונות המקיימות יחסי גומלין של הפריה הדדית, קידום והתפתחות שיש בה ערבות הדדית וראיה כוללנית של הכלל והפרט שזורים כאחד.

על מנת להבין מהותה של חניכה, נדרש להיפרד מתפיסת היררכיה, כפי שהתקיימה בעידן האדמה, לטובת הבנה של האצלות ותוֹלָדוֹת-מערכות התפתחות, המתקיימות במקביל, ברבדים וממדים שונים.

 

"…כאשר מבקשים אתם להבין מהויות של חניכה, יש ועליכם להבין שאותן מתכונות של חניכה, יש ועליכם להתבונן עליהן כעל מדרגות של התפתחות חונכת התפתחות.

משמע, עליכם להתבונן על אותם מפלי נתונים ככאלה, אשר יוצרים תהליך התפתחותי, ובכך, כאשר אותו אחד מגיע להישג ויצר הוא את התנועה ההתפתחותית, הרי, שניתן לו להעניק את אותם פתרונות לאחרים.

משמע, יש ועליכם להבין, שכאשר מבקשים אתם להבין מהות של חניכה, יש לה את הנגזרת של אותו ביטוי של אחד, היינו אומרים, אשר אין לו רק את מגמת ההוראה וההנחלה של ידע או אלמנט, נאמר, של טיפול, אלא את אותה מתכונת של התגייסות של אותו אחד נחנך, למתכונת של התפתחות במסגרת, נאמר, תהליכים של הכשרה…"

הליבה המרכזית 1.4.2012

 

כאשר נתבונן על מערכות חניכה קוסמיות, הרי שנדרש לנו להכיר בכך שהעידן החדש הינו עידן של שקיפות ותנועה על פי עקרונות תנועה, שיש בהם ראיה כּוּלִית של תועלת הפרט והכלל כאחד בשדה מאוחד.

ראיה שקופה שכזו יש בה את ההכרה במערכת התולדות המתקיימת מנקודות סינגולריות ראשיות, החולשות על אופק אירועים כוללני, אל אופקי אירועים משניים, הטמונים באופק האירועים הראשי ועד לאותן נקודות סינגולריות משניות, הנמצאות חוסות תחת אופקי האירועים הללו.

נקודת מבט קוסמית כזו מזהה את הכלל-יקום כשדה מאוחד, אדיר ממדים, אשר יש בו מבנים קוסמולוגיים הבנויים במעשה מרקם היררכי הפורש מערכות התפתחות ענפה, בדרגות שונות ובגווני ביטוי שונים, אשר כולם מהווים חלק ממארג כל היש, הפועל ביחסי גומלין של שיתוף והפריה.

מתוך כך, לא מתקיימות מערכות השוואה, או ביטויים של חוסר שייכות או קטנות, אלא הכרה פעילה בהירה, שהכל שזור בהכל ביחסי גומלין של קבלה והנחלה וביטוי של רמות תפקוד שונות ומגוונות, הפועלות לתועלת הפרט והכלל כאחד.

נקודת המבט הקוסמית הינה כזו המכירה בכך כי לכל בני משפחת האור מהות המעניקה משמעות. וכי את אותה מהות היוצרת משמעות, ניתן לפתח ולהרחיב.

 

"…אותן מהויות של חניכה, אם תתבוננו עליהן, יש בהן את ההכרה באותו מצב של נתיבים שבהם פוסעים אתם במרחב של ארץ ובשאר הבריאה. ויש את אותן מתכונות, נאמר, של הבנה של שובלים.

מכיוון, שאם תתבוננו על אותן מהויות קוסמיות, על אותן דרכים של התפתחות של כלל-יקום, הרי שתזהו את אותם אלה אשר מצויים בראש ההיררכיה ותזהו את אותם מפלי הסתברות.

וכאשר תחקרו, תפענחו, שאותם אלה מצויים בראש ההיררכיה, יש בהם את הניסיון ההתפתחותי, יש בהם את המסקנות, יש בהם את ההבנות, יש בהם את רוחב היריעה, הינם שונים ומגוונים. ובכך מצב, שאותם אלה שובלים מקושרים, הינם כאלה, מתואמים לאותו רצון התפתחותי.

כאשר אחד מבקש להתפתח, במסגרת תהליך של ההכשרה, הרי, שיזהה הוא, בעד אותו מִפְתָח מתקיים אצלו, את אותם אלה חונכים ובכך תזהו, כי גם לאותם חונכים מתקיימות המדרגות.

מכיוון, שאותה מתכונת, שאנו מציגים לכם, הינו חונך נחנך. ובכך, אותו חונך, שנחנך חונך אף הוא. ואותו חונך, שנחנך, נחנך הוא על ידי אחר.

משמע, מחולל הסתברותי, אשר יש בו כאלה מתפתחים ומפותחים ברמת, נאמר, ההפריה ההדדית.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שכאשר אנו מתבוננים על אותן המלצות שלכם לחניכה, הרי, שאותם אלה מתעניינים באותן מדרגות של חניכה, אין הם מבינים את אותו מערך של מפת תשתית תידרית, או של רשת תודעה, או של מסדרים, או של אותו מארג רחב יריעה, אשר קרוי משפחת האור, אשר בנוי אף הוא במתכונות של היררכיה תפקודית והיררכיה התפתחותית…"

הליבה המרכזית 1.4.2012

 

תנועת ההתפתחות הבריאתית מבוססת על עיקרון המחולל ההסתברותי ההרמוני דינמי, ועל כך שהפרט יודע את עצמו ושואף להתפתחות, מתוך חיבור לקיימות ולמהות המבקשת ליצור משמעות.

מתוך כל אלה, נובע סולם ערכים קוסמי, ברור ומובהק, המתניע את השדה המאוחד כולו לקיים תנועה התפתחותית במערכת של האצלות ושיתופי נתונים.

 

"…כאשר תתבוננו על אותן רמות של היררכיה תפקודית, הרי שתזהו חלוקת תפקידים לצורך, בהתאם ליכולת פנימית. וכאשר תתבוננו על היררכיה התפתחותית, תזהו רמות של מפתח פנימי וסף אבולוציוני.

ובכך הבינו, שאותו מצב של היררכיה תפקודית, הינה כזו אחת והיררכיה התפתחותית הינה, כזו אחרת, אך שזורות הן זו בזו, באותה מערכת כלל יקום, אשר יוצרת השתרשרות של מערכות של התפתחות מאותו מצב של נקודות סינגולאריות בשיאי מטריצה, אל עבר שובלים מקושרים…"

הליבה המרכזית 1.4.2012

 

 בסיס תהליכי החניכה וההפריה ההדדית:

☆ חיבור לעקרונות השדה המאוחד וערכים קוסמיים

☆ ניסיון וותק קוסמי

☆ יכולת תודעתית והתפתחותית נרכשת

☆ יכולת מובנית

☆ גוון אישי המכיל קומבינציות ייחודיות

הליבה המרכזית

 

העקרונות המובילים

את תהליכי החניכה הקוסמיים

אור השרוי בהתפתחות

wheat divider

1. שקיפות והיעדר מערכות הסתרה

הכל צפוי וגלוי והרשות נתונה

מערכות ייעודיות לתועלת הכלל והפרט

 

"…עליכם להבין, כי ברמה הקוסמית אותם מצבים של מערכת רשתית  אשר יש בה את הייצוגים הרבים אשר משלבים ידיים למען מטרה משותפת, ויש בה את מאגרי המידע הייעודיים, הינה כזו, אשר אין בה את האילוץ, נאמר, או אין בה נאמר את המניעה, מכיוון שמתקיים אותו מרחב של שקיפות מלאה שבו הכל גלוי ופתוח, ואותם מצבים, נאמר, של נִרְאוּת מתקיימים ברמה של תוכו כְּבָרוֹ…"

מועצות האלוהות הגבוהות למודול 10 2.11.2011

 

ברמה הקוסמית הסמוי אינו מתקיים ובכך ניתן לזהות בנקל יכולת אישית, תבוניות קוסמית, תאימות לשדה המאוחד, מהות הרטיטה האישית, תדירות-על או תדירות-משנה, רטיטה הרמונית או בלתי הרמונית, קיום שלום פנימי, מיזוגי קטבים, הכלה של קודי מקור פעילים, שליטה בטכנולוגיה או אבולוציה או שניהם וכו'

משמע, במערכות החניכה הקוסמיות, לא ניתן למהות להתעטף באִצְטלה לא לה, או להתיימר לבטא מדרגה התפתחותית, אשר אינה באמת קיימת, זאת מכיוון, ש-הכל גלוי וחשוף ומכויל לתועלת הפרט והכלל וגם מכיוון, שאצל הפרט הסינגולרי מתקיים רצון התפתחותי, אשר אינו עולה בקנה אחד עם יומרות שאין להן את הבסיס הפנימי המגבה.

משמע, מערכות החניכה הקוסמיות הינן מערכות ייעודיות, ענייניות ומגובות באהבה קוסמית, אשר יש בה מאור פנים ושאיפה מתמדת להתפתחות.

 

הליבה המרכזית

 

2. ככל שתיטיבו לקבל-כך ניטיב להעניק

עיקרון ההלימה בין רצון פעיל ומשאלת לב

ליכולת אישית מתפתחת

א. הלימה

במערכות החניכה הקוסמיות החניכה מתבצעת במערכת האצלות היוצרת תיאום בין חונך לנחנך על סמך

☆ תהודת-על ותהודות-משנה

☆ קומבינציות אנרגטיות היוצרות שיתוף נתונים שיש בו קידום, הפריה ומתן פתרונות אנרגטיים שלמים למדרגת התפתחות נתונה

הקפדה על העיקרון "ככל שתיטיבו לקבל-כך ניטיב להעניק" מונעת מצב שבו נמסרת אנרגיה אשר לא נעשה בה שימוש, ובכך לא מתקיים בזבוז אנרגטי של העברת תהודת-על, תודעה, או מערכת פתרונות, לכזה אשר טרם ביסס את הכלי, אשר יכול להכיל זאת.

 

ב. העיקרון "ככל שתיטיבו לקבל-כך ניטיב להעניק" - ערך קוסמי עליון

"…זכרו, ככל שתיטיבו לקבל – כך ניטיב להעניק. מקדו דרישתכם, מקדו רצונכם, יצרו את הבחירה המודעת…"

הליבה המרכזית למודול 2 6.9.2010

 

"…זכרו, ככל שתיטיבו לקבל כך נטיב להעניק. יצרו את המיקוד, יצרו את הדרישה, יצרו את רצון הפיתוח בעבור עצמכם, בעבור האחרים…"

מערכת ההדרכה הקוסמית למודול 1 24.5.2010

 

"…אותה הכלה- ככל שהיא מתרחבת, מאפשרת את אותם מצבים של ביסוס התהליך המוגבר בכם. ובכך, הכילו ככל שתוכלו את מנות התדרים המועברות אליכם. ככל שתיטיבו לקבל, כך ניטיב להעניק. יצרו את אותן רמות של דרישה, הרחבה, עיבוד מוגבר, אווירי בעיקרו היינו אומרים. די לכם באותן מערכות של התבוססות רגשית…"

מועצת העל הקוסמית 22.2.2009

 

העיקרון הקוסמי "ככל שתיטיבו לקבל-כך ניטיב להעניק" קשור לכך שבבריאה מתקיימים מפתחי התפתחות, שהינם מתואמים עד מאוד.

ההתאמה, הינה כזו היוצרת הבאה של מערכות מימון והתפתחות, התואמות את הספקטרום האישי של המקבל ואת יכולת ההכלה שלו.

אופיין פעולה זה הינו מהותי, זאת מכיוון שאם יבטאו מערכות החניכה הקוסמיות מערכות מימון ושדות הסתברות שאין את הקליטה שלהם בתוך הספקטרום של האזור המקבל, אזי, מערכת המימון האנרגטית, שיש בה מקדמי התפתחות, ידע, הזנה, כלים ויכולת, תהווה שדה "עומד" הרוטט ללא שימוש.

מערכת הערכים הבריאתית אינה מאפשרת קיום שדות אשר אינם פעילים, מכיוון, שהדבר נוגד את מהותו של האור כמערכת המבקשת ליצור התפתחות ומשמעות.

לכן, מערכות החניכה הקוסמיות יקפידו על העברת חניכה ומימון התפתחותי בהתאם לשימוש לשם תנועה היוצרת משמעות ועליית מדרגה משלב התפתחותי אחד לאחר.

העיקרון "ככל שתיטיבו לקבל-כך ניטיב להעניק", הינו ערך קוסמי, המקיים תאימות מתמדת בין רצון ההתפתחות, הדרישה האנרגטית לבין מערכות המימון והחניכה.

ערך זה, מהווה משוואה מהותית ומזוקקת, המגדירה את אופיין הפעולה להשלמת משוואות ההתפתחות האישיות ועירור קודי מקור.

העיקרון יוצר הלימה מלאה בין דרישה למימון, לפי התקן הקוסמי שאין בו את ביזבוז האנרגיה ואת ביזבוז המשאבים.

הליבה המרכזית

 

ודאי תשאלו, אם הבריאה הווה קיימות ומצויה בשפע דינאמי אשר יש בו אנרגיה ברמת העל-סוף, מדוע היא מקפידה על משוואת-העל המזוקקת הקובעת, כי "ככל שתיטיבו לקבל, כך ניטיב להעניק?

המענה לכך, טמון בהבנת מהותו של האור וקשור למושג המוכר כ-"לחם ביזיון".

לא ניתן לייצר בניה של מערכות מימון, שאין להן את הגיבוי האבולוציוני, זאת מכיוון, שמהותו של האור הינה התפתחות מן הפנים כלפי חוץ במצב שבו הפנימיות מקרינה עצמה על המרחב החיצוני לה, ומעניקה לו משמעות.

לולא גיבוי אבולוציוני, יכול להיווצר מצב שבו מערכת מימון אנרגטית משמשת לביטויים חיצוניים, ללא לקיחה אל הפנים המתפתח וללא שימוש באנרגיה לצורך תנועה ויצירת משמעות פנימית.

בכך נוצר פרדוקס שבו מימון אנרגטי, שמהותו אור שנועד לקיים התפתחות, מממן היעדר התפתחות ושהות באזורי נוחות, המבססים משקל על מערכות טכנולוגיות חיצוניות, שמחפות על חוסר התפתחות פנימי.

מצב שכזה מוכר כ"מרד לוציפר", שהינו מושג המספר על מצבים בהם נוצרה העברת המשקל מנקודת המקור הפנימית, שהינה מרכז הכובד של השדה האישי, אל מחוץ לשדה האישי, ירידה הדרגתית במימון האנרגטי, ניתוק מן השדה המאוחד ופיתוח של מערכות החצנה המקיימות  שימוש בהיבטים טכנולוגים על מנת לחפות על חוסרי מימון אנרגטיים.

"ככל שתיטיבו לקבל- כך ניטיב להעניק", הינו ערך מזוקק הקשור קשר הדוק ליכולת לעבוד במשוואה של השדה המאוחד שבה הפרט והכלל שזורים כאחד ויוצרים, כמערך, תנועה מתמדת, שיש בה התפתחות.

 

"…אותה דרישה שאתם יוצרים, הינה דרישה אשר יוצרת את המימון התידרי, אכן. אותה דרישה אשר אתם יוצרים, הינה דרישה אשר יוצרת את מציאות חייכם, אכן. אותה דרישה אשר אתם יוצרים, הינה הדרישה ללישת המציאות במתואם לפנימיותכם. ובכך, הבינו, כי עליכם לשלוט בפנימיותכם. יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך…"

הליבה המרכזית למודול 3 20.10.2010

הליבה המרכזית

 

3.קבלה והנחלה בעיקרון הרצף וההתמד

עיקרון זה מכוון ל-הלימה מליאה בין יכולת הקבלה וההנחלה, לרצון פעיל ומשאלת לב, הן של החונך והן של הנחנך.

הלימה כזו, יוצרת תנועה התפתחותית מדורגת, אשר אינה פוסחת על שלבי התפתחות.

עקרון החניכה הקוסמית מעלה על נס תנועה התפתחותית רציפה אשר אין בה דילוג על שלבי התפתחות ויש בה רצף התפתחותי נרכש, המקיים בסיס פנימי הולך ומתרחב.

על פי עיקרון הקבלה וההנחלה ברצף והתמד, התנועה נוצרת מתוך חיבור לזיקוק הנתונים ולבסיס פנימי המקיים רצון פעיל ומשאלת לב, התואמים את נקודת ההתפתחות בהווה הנתון בו מצוי הנחנך. בכך, נוצרת הלימה מתמדת בין יכולת הקבלה וההכלה להתפתחות הפנימית. ההתפתחות הפנימית מהדהדת עצמה ברמת ההנחלה, אל השדה המאוחד.

במצב שכזה מחובר הפרט לרצף על-סוף המקיים שפע דינאמי הזורם דרכו במערכות מימון והזנה בתדר המשכי.

עיקרון הרצף וההתמד מבטיח כי לא ייווצר מצב של היקשרות למדרגה התפתחותית שהושגה, אלא תנועה מתמדת ברצף התפתחותי שבו חונכים במדרגה התפתחותית אחת הופכים לנחנכים במדרגה ההתפתחותית הבאה אחריה, ללא חוויה של קטנות או הישענות על עמדת החונך כעל עמדה היוצרת ערך או מעמד.

התנועה הדינאמית במעלות ההתפתחות מאפשרת התפתחות מתמדת בתוך השדה המאוחד שבו דרגות התפתחות רבות יכולות לנוע במקביל, בנתיב ההתפתחות שכבר נוצר, ושהפתרונות עליו קיימים ומעשירים עצמם, כל העת, על ידי אלה, שפסעו בדרך קודם לכן וממשיכים לקיים התפתחות רציפה.

התהליך המתואר מתקיים מכיוון שנקודת המבט הקוסמית רואה כל העת את תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד, ובכך לא מתקיים אגו נפרד אשר יש בו היקשרות, היאחזות, תלות העמדת פנים, אגירה, צבירת ידע ללא שימוש התפתחותי, שימוש בידע לצורך שליטה באחר וצבירת כוח אישי ועוד.

 

הליבה המרכזית

 

4. מערכות חניכה דינאמיות -

מחולל הסתברותי הרמוני דינמי

מערכות החניכה הקוסמיות, פועלות מתוך רצון לייצר את המרחב האופטימאלי בעבור התפתחות הפרט והכלל כאחד.

רצון זה מתורגם למערכות חניכה דינמיות, המשקללות עצמן, כל העת, בהתאם למספר ערכים:

☆ דינמיות התפתחותית-ההתפתחות המתמדת, שיוצר הפרט והדרישה המשתנה הנובעת ממנה

☆ תרכובות אנרגטיות-הרצפים האנרגטיים הדרושים כמערכת פתרונות לפרט המתפתח

☆ תאימות סף תודעה ותדר בין החונך לנחנך- על מנת למנוע העברת אנרגיה, שאין בה שימוש מפאת חוסר יכולת להכיל את התודעה והתדר

☆ זיהוי צורך ביצירת מקדם התפתחות- כאשר מזוהה הצורך ביצירת מראה מקום פנימי בנחנך, נוצרת יוזמה לחיבור נקודתי, לחונך במדרגה של תודעה ותדר, בתהודה גבוהה יותר מזו המתקיימת בתהליך החניכה הרציף. בכך נוצר, באופן יזום, שיא מטריצה במערך האישי, המאפשר חזרה למסלול חניכה אצל החונך תואם תדר.

 

הליבה המרכזית

 

מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי

 

החניכה על פי מודל העבודה במחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, הינה חניכה בעיקרון פרח החיים, המהווה מודל עבודה בריאתי, אשר מאפשר תיאום בין שדות מקושרים, בדרגים שונים ובאוריינטציות שונות, ותיאום ביניהם על ידי ליבת המחולל, המהווה מכנה משותף גבוה, המייצג את האמת המשותפת, המרכז ומתאם אליו את חברי המחולל.

בשיטה זו, נוצרת תקשורת נתונים בין פרטים שונים ומגוונים, המקיימים דיאלוג, שיש בו הפריה הדדית וקידום של הפרט והכלל כאחד.

מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, כשמו כן הוא, מורכב משונים ומגוונים, בדרגות שונות, המפעילים בדיקה של הסתברויות דרך שונותם ומתוך העובדה, שהם יודעים לפעול בהרמוניה למרות השוני. המחולל, הינו דינאמי, משמע, מגיב כל העת לפוטנציאלים, בגמישות ופתיחות ומשנה את מבנהו בהתאם לצורך.

כאשר מודל העבודה במחולל הסתברותי הרמוני דינמי, מבוטא במערכות חניכה, הרי שיהיו אלה מערכות חניכה משתנות, בהתאם להתפתחות הנוצרת אצל הנחנכים וההתפתחות הנוצרת במקביל במרחב של השדה המאוחד.

מצב זה, מבטא עקרון קוסמי מהותי, אשר אין בו את ההתקבעות על שפה אחת, או מגדר אחד, אלא חיבור לביטויים שונים ומגוונים, ובכך יכולת ליצור מרחב פנימי גמיש, אשר תואם את תודעת האחדות הכוללת הבריאתית המורכבת מ-קבלת כל ביטויי האור ומרצון פעיל ומשאלת לב לנהל דיאלוג רחב ועשיר, אשר נובע מיכולת פנימית גמישה ומגוונת.

 

"…כאשר אנו שיקללנו את תכניתנו בקפידה נאמר, הרי, שאותם מפתחים, הינם כאלה חדשניים עד מאוד. ועליכם להבין, שכאשר הופעל פוטנציאל-העל, הרי, שמפתח הסתברותי חדש נוצר.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותו מפתח הסתברותי, המבע המרכזי שלו, הינו אותו מצב של רצון שלנו להפעיל מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי. ועליכם להבין, שהאספקט ההשראתי של מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, יש לו את האימפקט, אשר אינכם מבינים אותו עד תומו.

מכיוון, שכאשר מופעל מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, מלב התכנית, בעד אותם מעגלים מוזנים, אל עבר אותו מרחב של ארץ בו אתם שוהים, נוצר אותו מצב של יכולת של דיאלוג בין שונים.

ואותו מצב של שונים, יש בהם את המגדר העצמי, יש בהם את האוריינטציה המובילה, יש בהם את דרגת התודעה, יש בהם את היכולת, יש בהם את דרגת המובהקות (של התדר העצמי ושל התודעה הקוסמית)…"

הליבה המרכזית 5.2.2011

 

מלבד הדיאלוג בין שונים, יוצרת פעולת המחוללים ההסתברותיים ההרמוניים דינאמיים, הפריה הדדית וקידום, בדרגות שונות ובמפתחים מגוונים, שיש בהם השפעה רחבה וכוללת על רבדים ושכבות בכל סקלת ההתפתחות.

משמע, היכולת הנרכשת, לגמישות, אשר יש בה יכולת אישית מגוונת ורחבה, הינה כזו, המחברת את הפרט לאמת המשותפת ומאפשרת לו להיות חלק ממערך שיתוף נתונים התפתחותיים. וזהו פתח כניסה אל השדה המאוחד.

 

"…ובכך הבינו, שאותו מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי פועל על כל אותן דרגות.

ובכך, כאשר פועל הוא על כל אותן דרגות, הרי שמהווה, הוא נקרא לזאת כך, כסולם אשר מָעַלֶה הוא מָעְלָה את כל אותן דרגות ולא פוסח על אף אחת מהן. היינו אומרים, כי זה הוא פילוח הסתברותי…"

הליבה המרכזית 5.2.2011

הליבה המרכזית

תהודת-על ותהודת-מִשְנֶה מובהקות ויכולת

 

ניתן להתבונן על תהודת-על כעל הדהוד שיש בו תדירות מובהקת.

המובהקות יכולה לבוא לידי ביטוי באיכות הרטיטה וההדהוד ובגובה הרטט בסולם רטיטות, שהינו כמו סולם צלילים, שיש בו צלילים גבוהים ונמוכים.

בבריאה קיימים סולמות צלילים רבים ומגוונים ובכל סולם מתקיימים שלבים רבים.

בכל שלב בסולם הצלילים תתקיימנה תהודות-על, של כאלה, אשר יצרו את שיא המטריצה של אותו שלב בסולם.

כמו כן, נוכל לזהות, כי בכל שלב בסולם הצלילים יהיו כאלה שהתהודה שהם יוצרים הינה כזו מובהקת. משמע, אין הם רוטטים צליל בלתי שלם, בלתי הרמוני או "מזייף" מכיוון, שאינם מקיימים חוסרים, שניות או צרימה בתוכם, הגורמת לתנועה לא יציבה או בלתי "נקיה" של ההדהוד.

בתוך תהליכי הקבלה וההנחלה המתרחשים, מתקיימות תנועות רבות במקביל ובכך מפתח רחב מאוד, הפונה אל כל גווני הקשת, אל כל דרגות הרטיטה ובכך יכולת לסייע לשכבות רבות, בחינת הדהוד ומראה מקום להתפתחות והתעלוּת.

 

"… כאשר תסתכלו על אותו מצב של התפלגות של רשת, תזהו:

* תהודת-על- אותם אלה, נקרא לזאת כך, אשר יצרו את המובהקות ויש בהם את היכולת.

* תהודת המשנה- אותם אלה, אשר יש בהם את היכולת וטרם יצרו מובהקות, או אותם אלה, שיש בהם מובהקות אך לא מתקיימת בהם יכולת.

ובכך נוצר המצב של, נקרא לזאת כך, מעגלים, מעגלים של אדוות תהודה מגוונת עד מאוד, בדרגות הספקים שונים.

יש ועליכם להבין זאת, מכיוון, שאותן דרגות שונות של הספקים הינן כאלה הפועלות באופק אירועים מלא ויוצרות את המצב של מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, אשר יש בו את הדרגות השונות, המפתחים השונים והתדירויות השונות ובכך, הדהוד מלא ומועצם על מרחב ארץ, בחינת אספקטים שונים של תדר במהות מגוונת עד מאוד…"

הליבה המרכזית 5.2.2011

 

שונים ומגוונים

העיקרון קוסמי של השונות והמגוונות, הינו עיקרון משמעותי עד מאוד, התואם את דרך ההתנהלות הבריאתית,  שיש בה את הקבלה של התהליך ההתפתחותי, שבו מצויים, ללא שפיטה או פסילה את העצמי או את האחרים.

בתוך תהליך הקבלה וההכרה הפנימית, נדרש, כל העת, לבחון ולבדוק, האם תהליך ההתפתחות, הינו כזה, המתואם ליכולת ובכך יוצר תיאום אליה.

תיאום ליכולת האישית ולתודעה מזוקקת, הוא זה היוצר מובהקות.

בחינה זו מאפשרת לנו לחבור אל המימוש המועצם, שיש בו את התנועה ההתפתחותית אל מעבר לאזורי הנוחות, הצמצום, המניעה או הפחד ומעבר מן האישי והנפרד אל הבלתי אישי המחובר לתודעת השדה המאוחד.

 

"…כאשר מבקשים אתם להבין כיצד ניתן לכם ליצור יתר מובהקות ברמת הנפץ המבקש להביא עצמו, להביע עצמו ברמת התכנית, הרי, שאותו מצב של נפץ יש לו את הצורך לקחת ולתרגם את אותו מצב של סולם ערכים ומחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, אל עבר הביטוי הממשי הארצי.

ועליכם להבין שאותו מצב של מחולל, הינו מצב, אשר בו השונים נפגשים. הינו המצב, אשר בו השונים מתחככים זה בזה. הינו המצב, אשר בו השונים מפרים זה את זה על ידי אותו מצב נקרא לזאת כך של יצירת המפגשים, יצירת האינטראקציות, יצירת ההפריה המפעילה את אותו מצב של עלית מדרגה, כל אחד במקומו הוא…"

הליבה המרכזית 5.2.2011

הליבה המרכזית5. משולש הזהב - דע את עצמך 

"…כאשר אנו באנו והבאנו את ההכרח והצורך לייצר את אותו מצב, שכינינו: דע את עצמך, אנו הבאנו את הבסיס להבנה שלכם, כי ההיכרות המעמיקה עם אותו מאפיין שלכם, הינה כזו, אשר נדרשת לכם להמשך התהליך והדרך. מכיוון, שעליכם להבין, שאותם מצבים של הכרות, הינם כאלה, אשר מאפשרים לכם, כל העת, לייצר את מצבי הדיוק הפנימי מחד ואת המצבים של, היינו אומרים, היעדר הבזבוז האנרגטי…"

מערכת מידע והתמרה למודול 5 18.2.2009

 

מן הפנים החוצה

על פי עקרון החניכה הקוסמית הרי שמערכות החניכה הינן כאלה הכפופות לערך הקוסמי העליון של  - עבודה מן הפנים כלפי חוץ.

"…עליכם להבין, כאשר מבקשים אתם להבין, את הכניסה אל רב ממד, יש ועליכם להבין, שהכניסה אל רב ממד לא נעשית ברמת החיצון לכם. הכניסה לרב ממד נעשית ברמת הכניסה לאותו בוהק נתונים פנימי שלכם ולאותו מצב, נקרא לזאת כך, של נקודת תאחיזה מובהקת.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שנקודת תאחיזה מובהקת היא, היא זיקוק הנתונים, נקודת תאחיזה מָבְהֶקֶת או מוּבְהקת היא השילוב, נאמר, האולטימטיבי, שבין המגדר האנושי לערכיות ולמגדר הקוסמי ובכך, מיזוג מלא שלהם.

והיינו אומרים, שנדרשים אתם לגשר על הפערים.

היינו אומרים, שמכיוון שכך, אנו מעלים על נס את אותו משולש זהב. מכיוון שכך, אנו מעלים על נס את אותו בירור פנימי עמוק. מכיוון שכך, אנו מעלים על נס את אותו מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי. מכיוון, שאותו מצב ראשוני, אשר אתם יוצרים הינו המצב של ה-דע את עצמך נאמר, משמע אותו מצב של הפעלה של בירור, נאמר, אנושי נפשי באשר למהותכם.

היינו אומרים, כי מצב זה יוצר את ההכלה וההכרה במהותכם.

היינו אומרים, כי השלב הבא, הינו השלב של הבירור של המגדר הקוסמי, היינו אומרים, דע את עצמך כמשולש נוסף ובכך מצב, ששניים אלה ממזגים עצמם זה לזה ויוצרים את המחולל ההסתברותי ההרמוני דינאמי שלכם כלפי עצמכם, נאמר.

וכאשר מצב כזה מתקיים, מלבד אותם היבטים של שדה בלתי חדיר, ומלבד אותם היבטים, נאמר, של דינאמיות וגמישות גדולה, שמצב זה מעניק, מתקיים המצב של היכולת שלכם לפנות אל בין ממדיות מלאה מחד, ומאידך לפעול במגמת שיתופי הפעולה כמחולל הסתברותי הרמוני דינאמי קיבוצי, נאמר.

ואנו מעלים על נס שיתוף פעולה שכזה, מכיוון, שמקדם הוא את הבאות ויוצר הוא את ההכשרה וההכנה לאותו גלעין, נאמר, ערכי של מידע, אשר ישמש את אותם אלה בני אנוש בבניית המתווים הערכיים של העידן החדש…"

הליבה המרכזית למודול 8 19.1.2011

 

☆ דע את עצמך- כנות אישית, קבלה והכרת המהות האישית הייחודית, המהווה חלק בלתי נפרד מן השדה המאוחד

☆ דע מאין באת- הכרה כנה בדרגת ההתפתחות, הגוון האישי, ההישגים והרצונות ההתפתחותיים, הטמונים כולם כנקודה סינגולרית מתפתחת בתוך שדה מאוחד.

רצון פעיל ומשאלת לב, המחוברים לזיקוק הנתונים ולגיאומטריה האישית האותנטית.

 

"…אנו באנו והבאנו את הדגש על אותם מצבים של דע את עצמך, על אותם מצבים של הבנת היכולת ועל אותם מצבים של פענוח הולך ומתמשך של אותם מתנדים שלכם ושל אותן היערכויות של יסודות בתוככם.

מכיוון, שכאשר אתם מבינים את אותם מצבים, אשר בהם יש לכם את השליטה המוגברת ואת אותן ערכות כלים המתואמות לאותה שליטה מוגברת, וכאשר יודעים כולכם את אותו מצב שיסוד אוויר, הינו היסוד, אשר נדרש לכם להנחיל לעצמכם ואחר כך לאחרים, במגמות הידיעה המתרחבות ובמגמות התובנות המביאות את אותן רמות של שטפים של אינפורמציה התומכת את אותו עידן נכנס, הרי, שאותו מצב של יכולת שלכם לייצר את הדרישה המדויקת, הינו מצב ההולך ונרכש הולך ונבנה.

עליכם להבין, שאותה דרישה מדויקת, הינה בתאימות לאותו מתנד פנימי – ואנו כל העת מכוונים אתכם לייצר את המצבים של החיבור לתדר האישי, של החיבור לתדר הפנימי.

עליכם להבין, שאותו חיבור לאותו תדר אישי, הינו חיבור, אשר בו אתם מפתחים כל העת, מלבד את החיבור לישותכם הקוסמית, את אותו מצב של, היינו קוראים לזאת בעבורכם, אינטימיות עם אותה רמה פנימית שלכם, אשר לרבים מכם קשה לזהותה.

עליכם להבין, שאותם קשיים בזיהוי נובעים מאותם מקומות של, היינו קוראים לזאת, מחסומים, אשר קיימים במרחבכם, בחינת התודעה ואותן הוויות, היינו קוראים לזאת, שיוצרות את השדות של ההפרעות מכורח הרצון לייצר את המניעה ההתפתחותית והמעצורים ואותם מקומות של, היינו קוראים לזאת, חוסר ההקשבה, אשר לא היה מפותח אצל רבים מכם, ומעבר לכך, אותם מצבים של הזדהות עם אותם תסריטים לימודיים מקדימים…"

מערכת מידע והתמרה למודול 5 18.2.2009

 

☆ דע לאן אתה הולך - יצירת תנועה, שיש בה רצון התפתחותי ליצירת הפריה, שיתוף נתונים ומתן מענה למשוואה האישית, המבקשת להעשיר ולפתח עצמה ואת הכלל.

☆ דע יכולותיך וכליך - הכרה ביש ובקיים ונביעה ממנו. הכרה בהישגים ההתפתחותיים, בגוון האישי, בכלי הביטוי הייחודיים, לצד הגדרת רצון ההתפתחות ומשאלת הלב להתרחבות מתוך מוכנות להשתנוּת.

 

"…כאשר מדברים אתם על דע את עצמך, מדברים אתם על הכרה במהות, הכרה במגדר, הכרה באוריינטציה והכרה ביכולת. ובכך, מבינים אתם, שכאשר משלימים אתם את משולש הזהב, מכירים אתם באותו מצב של מהות ומכירים אתם באותו מצב של רצון שליחותי ומכירים אתם ביכולתכם להביע את אותו מפתח של רצון שליחותי, בהתאם ליכולתכם…"

הליבה המרכזית 5.2.2011

הליבה המרכזית

 

6.התמרה גרעינית מלאה - לנבוע מיש

 

"…זו היא מנחתנו אליכם. מנחה אשר לא תסולא בפז באותם היבטים אשר נדרש מכם ליצור בתקופה נוכחית. היינו אומרים, מיזוגי קטבים. היינו אומרים, יכולת מופעלת הבאה לידי ביטוי, כעת חיה, בחינת אותם קודים שאנו מפעילים בכם, אותו ערור שאנו יוצרים בכם, בחינת דרישה משנה פניה.

דרישה, אשר יש בה את ההכרה בערך ויש בה את ההבנה, כי הינכם ראויים.

ואותו היבט נוסף, נאמר, של דרישה אשר יש בו את הנביעה הפנימית להתפתחות מתוך ראיית היש ולא מתוך אותם תדרים של אין, נאמר, המתקיימים באזורכם…"

הליבה המרכזית למודול 3- 20.10.2010

התמרה גרעינית מלאה

תהליך זה הינו תהליך התפתחות הרמוני, המייצר פעימה התפתחותית הנובעת מן ההישגים הפנימיים שנוצרו ובכך נביעה מאוזנת מתוך היש והקיים.

לכן, החניכה נעשית מתוך שאיפה ליצירת התמרה גרעינית מלאה ותנועה מתמדת בספיראלת התפתחות האישית הנעה במעלות התודעה והרטט והינה חלק מספיראלת ההתפתחות הכוללת של השדה המאוחד.

עיקרון החניכה הדינאמית יכווין אל ספיראלת התפתחות קוסמית, כערך שיש בו תנועה מנקודת התפתחות אחת לאחרת, ללא שימור הקיים או היקשרות להישגים, אלא שימוש בקיים כקרש קפיצה פנימי אל עבר חקירת מרחבים חדשים.

 

הליבה המרכזית

 

תרגום מערכות חניכה קוסמיות

לביטוי אנושי

 

wheat divider

 

בשלות לחניכה- תנועה מן האישי אל הכוללני

 

"…אם תתבוננו על אותן מערכות של הבדל בין אותם טיפולים בעולמכם לאותן מערכות של חניכה, אשר אנו מעלים על נס, הרי, שאותה מתכונת של חניכה יש בה את הכניסה בשערים, נאמר, של הכשרה של הכנה, של התאמה, לאותן דרגות נאמר, של מסדר, או של מערכת, או של רשת תודעה. מערכת, נאמר, אשר יש לה את ההכשרות המתואמות.

מכיוון, שאם תתבוננו על אותו מערך של תכנית, אשר הגיע אל עולמכם והיו בה את עשרת הפרקים הידועים לכם, הרי, שתזהו עשרת מתכונות של הכשרה. ואותן עשר מתכונות של הכשרה, הינן כאלה, אשר יצרו את החניכה המדורגת לאותו מצב נאמר, של התאמה למעבר של סף.

משמע, יש ועליכם להבין, שכאשר מבקשים אתם להבין מהות של חניכה, הרי, שאותה כוונה העומדת במהות החניכה, הינה שאותו אחד נחנך, הינו כזה מרכין ראש. הינו כזה, שמתוך ההכרה בכך, שאותה מערכת שלו-יש לה את רוחב היריעה ההתפתחותי המבקש לבוא לידי ביטוי.

ואותה מערכת מרכינה היא ראשה, בעד אותו מפתח של חונך ניצב, אשר יצר הוא את ההליכה בדרך ובכך, את הפתרונות, כאשר אותה ענווה ואותה הכרה באותו מפתח, אשר ניתן להרחיב אותו, יוצרת את ההתחברות…"

הליבה המרכזית 1.4.2012

 

נתיב המימוש המועצם, הינו נתיב, שיש בו את התנועה ההתפתחותית אל מעבר לאזורי הנוחות, הצמצום, המניעה או הפחד ומעבר מן האישי והנפרד, אל הבלתי אישי, המחובר לתודעת השדה המאוחד.

המעבר לתודעת השדה המאוחד, הינו מעבר המנתק את ההזדהות עם העצמי האנושי המוגבל ויוצר חיבור לעצמי הקוסמי הנצחי.

מעבר זה, כרוך בתהליך של השלת היבטי העצמי האנושי וספיגתם בעצמי הקוסמי, המבקש לעשות שימוש בכלי הביטוי האנושי והנפשי כערוץ תיווך ותרגום של הנשמה אל עולם האדמה.

תנועה זו, מן הנפש האנושית, אל התודעה הקוסמית, הינה תנועה, אשר יוצרת הבשלה להתחלתה של חניכה.

 

העברת התודעה הקוסמית לקדמת הבמה

והמעבר לבלתי אישי

wheat divider

 

תהליך החניכה, הינו תהליך הכשרה, למי שבוחר בהעברת התודעה הקוסמית לקדמת הבמה ובפעולה על פי עקרונות השדה המאוחד וסולם הערכים של העידן החדש.

תהליך החניכה, הינו תהליך המתנהל על פי מערכת העקרונות הקוסמיים והוא שונה תכלית השינוי מתהליכיים טיפוליים, אשר רווחו בעולם ארץ ועסקו בעצמי האנושי הנפשי או הפיסי.

 

"…עליכם להבין, שאותו שימוש במושג חניכה, ראוי הוא, וחשוב הוא. ואותה הבנה של צורך להיחנך הינו כזה מהותי לאותן עתות עתידיות.

ואותו מושג נוסף, אשר אנו מבקשים להביא לידי ביטוי באותם אלה חניכים, נאמר, של הכשרה, הינו אותו מרחב של הרכנה של ראש, של ענווה, של הכרה בכך, שאותה מערכת התפתחותית, הינה כזו, אשר אין התקרה מצויה עליה.

ובכך, כל אחד ואחד מאותם אלה שליחים, מאותם אלה חלוצים, פוסע הוא בדרך, אשר הינה כזו חדשנית.

ובאותה דרך חדשנית, מרכין הוא ראשו בפני אותן מערכות של חניכה והבאה של אותם סימני דרך לתנועה באזורי הספר, שהינם אזורי התפתחות חלוצית.

כאשר תכירו בכך, כאשר תבינו זאת, הרי שתזהו, כי אותה מתכונת של חניכה, הינה כזו חשובה לאין שיעור בתקופה נוכחית…"

הליבה המרכזית 1.4.2012

הליבה המרכזית

 

הפרדות מסולמות ערכים מסולפים

והסתגלות לחוקיות חדשה

 

המעבר לחניכה, הינו מעבר לתנועה אישית, אשר יש בה מוכנות להשלת היבטי העצמי האנושי, השתחררות מן האשליה ההולוגרפית ומוכנות לְהָרְצָפָה של העצמי הקוסמי אל כלי הביטוי האנושי.

זוהי חניכה, אשר יש בה, היפטרות מסולמות ערכים מסולפים, אשר נוצרו במהלך עידן האדמה עקב הכבידה, הקיטוב והנפרדות, ואימוץ של סולמות ערכים קוסמיים, המחוברים לאמות מידה חדשניות, התואמות הכלה של תדירות-על.

מובהקות, ישירות, שקיפות, מוליכות, מיידיות, כנות, תבוניות במבט-על, נביעה מתוך היש והקיים, דרישה מתוך רצון פעיל ומשאלת לב, הרכנת ראש, בלתי אישי, שיתוף נתונים, גמישות, דינמיות, הפרדה בין עיקר לטפל, מערכות עיבוד ועיכול יעילות ומהירות, היעדר היקשרות, חוסן ועצמאות ועוד.

"…אותה מתכונת של חניכה, יש בה את סימני הדרך באזור התעתוע של הממד הרביעי.

 

ובכך, נאמר, תמרורים של הנחיה, ותמרורים של אזהרה ותמרורים של הוראה, אשר יש בה את קריאת הכיוון.

ובכך מצב, שכאשר אותם תמרורים מצויים, וכאשר אותם סימני דרך, הינם כאלה כתובים על ידי אותם אלה פוסעים חלוצים בראש המחנה, נאמר, הרי, שאותו מערך של תנועה באותו ממד רביעי אל פאתי הממד החמישי, על כל המשתמע ממנו, הינו כזה מעבר, נקרא לזאת כך, בטוח וחף מאותן סכנות של תעתוע, אשר יש בו את ההליכה סחור סחור.

יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך.

מכיוון, שאם תתבוננו על אותן מתכונות של חניכה, הרי, שיש בהן את הושטת היד, ואותו מרחב של הושטת היד, יש בו את השקיפות, ויש בו את המוליכות, ויש בו את הרעות, ויש בו את אותו מצב של קבלה, ויש בו את אותו מצב של עיבוד ומתוך העיבוד, נאמר, את אותה תנועה התפתחותית, אשר מנחילה את אותן מערכות של פתרונות וחניכה לאחרים.

ובכך הבינו, שאנו מתארים לכם את אותו מערך פרקטאלי, אשר מהווה הוא את אותה תבנית של אור מתפתחת במערכות הקיום האלמותי…"

הליבה המרכזית 1.4.2012

 

המעבר לתחביר חדש

wheat divider

תהליך החניכה, הינו תהליך, שיש בו רכישת תחביר חדש, אשר אין בו הזדהות עם הנפש האנושית.

•✿• נדרשת הסכמה להיפרד מסולמות ערכים מסולפים
•✿• נדרשת מוכנות לשחרר הזדהות עם מתווים מגבילים, לטובת הכרה במהותנו הקוסמית הרחבה
•✿• נדרשת הסכמה להתרועעות עם חוקי משחק חדשים
•✿• נדרשת הכרת השוני בין חניכה לטיפול

 

תהליך החניכה נובע ממצב שבו הכלי הנפשי האנושי, עבר את ההתמרה הבירור הפיענוח וההשלה, אשר מאפשרים חתירה למימוש ההוויה הקוסמית בביטוי אנושי, ללא סילוף או מניעה.

תהליך החניכה, נועד ליצור את הבסיס לחבירה לאחדות הבריאתית הכוללת, באמצעות חשיפה לדרכי ההתנהלות הבריאתיות, לתקנים הקוסמיים ולדרגות תדירות וישירות של אור המחברים לרב ממד וכוּליות.

תהליך החניכה, הינו תהליך של הכשרה מתאמת לעבודה ברשת תודעה והכנה לחבירה לשדה המאוחד ולאופייני עבודה בתקן קוסמי.

תהליך החניכה, מגובה בתהליכי טרנספורמציה של הנפש האנושית, על מנת לאפשר לה להכיל תודעה ותדירויות אור, ללא סילוף, שיבוש, או מניעה, עד למצב, שבו נוצרת הרצפה של ההוויה הקוסמית, כך שתהיה מוכלת בכלי הביטוי הנפשי והאנושי, ללא רבב.