מדברים על ערכים ודמוקרטיה

22.03.2021

במאמר זה, נרצה לדבר על דמוקרטיה וערכים, מנקודת מבט תודעתית והתפתחותית, ולהזמין לשיח פנימי המתמקד בערכים, בדמוקרטיה, בחזון ובתקווה.

אנחנו שונים ומגוונים. כל אחת ואחד מאתנו הוא עולם ומלואו, נקודה ייחודית בתוך פסיפס אדיר לו כולנו שותפים. במקור, נועדנו להפרות זה את זה, לתמוך זה את זה, להעשיר זה את זה בזוויות מבט מגוונות ובכך ליצור העצמה הדדית ושלם הגדול מסך חלקיו.

זהו המצב האוטופי שבו הדמוקרטיה אמורה לפעול: מצב בו מתקיימת הפריה הדדית בין הפרטים השונים, ואף פרט אינו פוגע בפרט אחר ובמכלול לו הוא שותף. 

כאשר אנו מתבוננים סביבנו, אנו רואים כי המציאות בישראל, רחוקה ממציאות אוטופית זו, ובפועל משתקפת אלינו מציאות מקוטבת ומפולגת. פעמים רבות הפילוג והקיטוב נעשים בשם ״ערכים״, ״אידאולוגיה״ או ״חזון״, שהינם לכאורה נאורים, אך בפועל מגמות אלו מצביעות על התדרדרות ערכית ונסיגה תודעתית, אשר צוברות תאוצה.

אם נתבונן למשל על החלוקה המלאכותית לימין או שמאל, דתיים, מסורתיים או חילוניים, ערבים או יהודים, מזרחיים או אשכנזיים ועוד ועוד - זוהי חלוקה המתמקדת בהגדרת השוֹנוּת, ומנוצלת על מנת על מנת להפריד, לפלג, ולהחליש  מה שמוביל להתנהלות (והצבעה) המתמקדת בצרכים הסקטוריאליים ובאידיאולוגיות שונות, גם כאשר הם פוגעים ביכולת ליצור חזון וערכים משותפים לחברה הישראלית.

כאשר אידאולוגיה חזקה יותר מערכים ומטוהר - המטרה מקדשת את האמצעים, ונוצר תהליך של ניוון אנושי וחברתי המכלה את יכולתה של חברה להתקיים באופן משגשג. בכך, נוצרת פגיעה בדמוקרטיה באמצעות כֵּלֶיהָ של הדמוקרטיה עצמה.

על מנת לקיים דמוקרטיה, נדרש לטפח את הבסיס לדמוקרטיה. 

דמוקרטיה הינה מכשיר המיועד לחברה מודעת, המקפידה לשמר התפתחות תודעתית, המגובה בטיפוח ערכי מהות ובהם שמירה על השונות והמגוונות.

הבסיס העיקרי לדמוקרטיה מאוזנת, הפועלת באופן מיטבי לתועלת הכלל והפרט, הינו ציבור ער תודעתית, המכבד את ערכי היסוד עליהם מושתתת הדמוקרטיה ומחויב להעמיד אותם בראש סדרי העדיפויות, לפני כל אג׳נדה אחרת.
את הבסיס הזה נדרש לטפח באופן מתמיד, על ידי חניכה לערכי-על, המהווים אמת משותפת מזוקקת המצויה מעל תפישת עולם זו או אחרת, ובכך ליצור מצע אנושי עשיר לחברה משגשגת, מגוונת וערכית, השרויה בצמיחה.

ערכי היסוד, או ערכי-העל, הינם ערכים אשר נדרש להגדיר אותם יחדיו כחברה. את ערכי העל לא ניתן להפר, מכיוון שהם יהוו תשתית המגדירה את קיומה של החברה הדמוקרטית, ולפי חוק לא ניתן יהיה לערער על התשתית הזו, אלא לטפח ולפתח אותה ולצמוח ממנה, באופן הנובע מן התשתית המבוססת אל מדרגות חדשות, בהתאם להתפתחות החברה.

לצערנו, במציאות בה אנו חיים היום, ההזדהות עם האג׳נדה והאידיאולוגיה הפוליטית, מובילה להתדרדרות ערכית, מוסרית וחברתית, אשר פעמים רבות מבטלת את ערכי היסוד של הדמוקרטיה.

כאשר החזון והערכים יקבלו מקום ראשי בסדר העדיפויות, ניתן יהיה למצוא את האמת המשותפת בין הרבדים והגוונים השונים בחברה, ולכונן מכשיר דמוקרטי המוליד דור חדש של הנהגה ראויה.

כאשר מדברים על מציאות בה מתקיימים ערכי-על, שיש בהם מקום לשונים והמגוונים בחברה הישראלית והתעלות מעל האג׳נדות וההגדרות שזורעות פילוג והפרדה, עלולים לעלות קולות המבטלים מציאות זו ומתייחסים אליה כ״נאיבית״, ״אוטופית״ ו״בלתי מושגת״, אך זהו בדיוק הרגע שבו אנחנו מפסיקים לבחור בערכים ובתקווה, ומתחילים להאמין לחוקי המשחק הקיימים ולשתף איתם פעולה.

ערכים, משרטטים מסגרת בתוכה ניתן לאדם ולחברה לפעול, על מנת להגשים את החזון ולבטא את המהות והמשמעות, ומבטאים מראה מקום שניתן לשאוף אליו על מנת לבטא אנושיות ראויה - אנושיות המסייגת את הדחפים, מקנה עדיפות לעולם רוחני ותודעתי, וממצה את המיטב מן הנפש האנושית.

לכן, קיימת חשיבות אקוטית לקיומו של סולם ערכים, המהווה את הבסיס בעבור כל שכבות החברה. המוכנות לטפח ערכים, להגות בהם ולתת מקום למהות ולמשמעות שהם מביעים במציאות היומיומית, מאפשרת לסנן ממציאות חיינו את כל מה שמפריד ופוגם ביכולתנו להתקיים כחברה חפצת חיים, וליצור בחירה מודעת בערכים החשובים לנו ושאותם נרצה לראות במציאות חיינו המשותפת.

מזמינים אתכם ליצור, בירור פנימי עמוק:
📌 אילו ערכים אתם מעוניינים לשים בקדמת הבמה? 
📌 אילו ערכים אתם רוצים שיובילו את החברה הישראלית?
📌 צרו בחירות יומיומיות (גם בקלפי 😊) המייצגות את הערכים הללו ככל האפשר.

כך יתאפשר שינוי, ותיתכן הזדמנות למערכת הדמוקרטית לאזן את עצמה בבוא העת. 
כך תתאפשר תקווה.

 

עבור מי שרוצה להעמיק, הפוסט מתבסס על המאמרים הבאים:

מה בין ערכים לנסיגה קוגנטיבית 

ערכי-על מכשיר לקיומה של דמוקרטיה בשירות הכלל

דמוקרטיה – המוכנות לקבל את השונות והמגוונות