מדברים יסודות

לוהאר | 15.12.2013

"מדברים יסודות" הינה חבילת תודעה מתוך סדנת "הלכה למעשה" המספרת את סיפור היסודות בראי העידן החדש ומבטאת סקאלות חדשות של תדרים, המביאים את שפת היסודות אל עבר מדרגה חדשה.

חבילת תודעה זו, לוקחת למסע פנימי מזוקק ורב עוצמה. בחבילה זו, תמצאו מראה מקום להבנת היסודות במתכונתם המזוקקת. אנו מאחלים לכם הטמעה מהנה ומעצימה.

 

ארבע כוחות יסוד מהם מורכב הקיום

כאשר תפליגו אל מרחבי היש של הכלל יקום, הרי ודאי לכם, שתגלו, כי החיים מהם מורכבים כל מרכיבי היש, הינם חיים רבים, מגוונים, שוקקים. אלו הם חיים, המורכבים מתצרף צבעוני ועשיר, אשר מחבר חיבורים של ארבעת היסודות: אש, אוויר, מים ואדמה, המהווים ארבעה כוחות מקור, ארבעה כוחות יסוד, אשר יש להם את היכולת להרכיב תרכובות וליצור משמעויות.

כאשר תתבוננו על אותם משמעויות של ארבעת היסודות, תגלו, כי אותן משמעויות הינן כאלה, הפוגשות את עולם של ארץ במתכונת ייחודית עד מאוד.

הלכה למעשה 

היסודות בעולם האדמה אל מול היסודות המזוקקים ברמה הקוסמית

מכיוון, שאם תתבוננו על עולם של ארץ, במתכונת עולם האדמה, שהוא מהווה, הרי שתזהו, כי היסודות יצרו את אותה כניסה אל מרחבים של אדמה ואת הביטויים באותם מרחבים של אדמה, ברמה חדשנית עד מאוד.

משמע, אם תתבוננו על היסודות, כפי שהם מוכרים לבני האנוש, תזהו, כי אותם יסודות, הינם כאלה, אשר יש בהם את הזיק הטהור והמזוקק, המחבר למשמעות היסודות במתכונתם הקוסמית, היסודית וישנם את אותם ביטויים של יסודות, אשר הינם תוצר של עולם של חומר דחוס וקטבים ואותה מהות של נפרדות, אשר התקיימה בעידן שהסתיים ונאמר מקדמי התפתחות, אשר היה בהם את החיכוך ואת ההסטה מתדר המקור.

משמע, אם תתבוננו על היסודות בעולם של אדמה, בעידן שהסתיים, הרי שתזהו, כי אותם יסודות, היו כאלה, אשר הפליאו בביטויים ייחודיים ולצידם אותן מתכונות שהתרחקו הן עד מאוד מאותה מתכונת מזוקקת ועילאית, אשר עומדת בבסיס כל מרכיבי היש.

עידן האדמה הסתיים, עידן חדש הפציע ובכך, כאשר אותה שמש חדשה עולה על אותו מרחב של עידן חדש, ודאי לכם, שארבעת היסודות פוצחים במחול משותף והרמוני, אשר יש בו את החזרה לתדר המקור.

 הלכה למעשה

היסודות השזורים בחיינו – שפת היסודות

כאשר תתבוננו על היסודות, הרי שתזהו, שהם שזורים באדם, באדמה, בנפש, בשר ודם, חי צומח, דומם. תזהו את היסודות שזורים באותם מבנים חברתיים וערכיים, באותן מערכות אמונה ותפישות, באותן אופנות הולכות ובאות, באותן מתכונות של אומנות ויצירה ותרבות שוקקת, באותן רמות, שיש בהן את ההגות והמחקר והמדע והמזון והתזונה ומערכות היחסים. עולמות תוכן שונים, רבים, מגוונים, המורכבים ממעשה המרקם של היסודות.

כאשר נתבונן על אותם יסודות שזורים בחיינו, נלמד להכיל את אותו תדר יסוד מזוקק, אשר יש בו את השיבה למהות מקור ובכך יכולת לנהל את היסודות, לדבר את שפת היסודות ובכך לנהל את פני העצמי שלנו, במתכונת שיש בה את בורא העולמות, המשפיע על מציאותו הפנימית, כאשר אינו מזוהה עימה ומזהה, כי אותה מציאות, הינה מציאות המורכבת מתרכובות של יסודות, המבססים התפתחות וחקירה ולמידה, אשר בתקופה נוכחית, נעה אל עבר מישורים חדשים של רטט, מהות, משמעות וחוויה.

הלכה למעשה 

הזמנה למסע

כאשר נבקשכם לנוע עימנו במסע, הרי שיהיה זה מסע אל אותה מהות מזוקקת של יסודות, אשר יש בה את ההתרועעות הפנימית עם אותם יסודות במהות של עצמי, אישי, מזוקק, קורן באורו ומזהה את יכולתו לבטא את היסודות, דרכו ובעדו, כאלוה נוכח וחי על פני האדמה, שולט ביסודות, שולט בפנימיותו, מדבר את שפת היסודות ובכך יודע לתכנת מתכונות, לברוא עולם פנימי יציב, מאוזן, בהיר ואיתן, אשר יש בו מעשה מרקם של יסודות, שהינו שלם.

הלכה למעשה

יסוד האש

כאשר נבטא את יסוד האש, בכל אחד ואחד מכם, נבטא את אותה אש פנימית לוהבת, כרצון המהווה מבוע של התנעה, המבקשת ליצור את הדחיפה אל עבר ממשות חדשה.

זהו כוח חיים נובע. זהו רצון מזוקק, שיש בו את ההתנעה אל עבר ממשות חדשה, שיש בה התפתחות, התרחבות, חקר, גילוי מחוזות חדשים ושזירה מתמדת של יצירה ובריאה.

זהו רצון, אשר אינו מותנע מבחוץ, אלא מחובר בקשר הדוק ועז לאותה מהות קוסמית שוקקת, לאותו נתיב של נשמה, שהינו נתיב של מימוש מועצם, מורחב, ממומן ומוזן, נתיב שיש בו את החיבור להקשר הכולל והרחב, הקשר כולל, שבו רצון פעיל ומזוקק, חובר לרצונות פעילים, מזוקקים, נוספים, בתצרף עשיר ויפיפה של כל בני משפחת האור, הנעים, מתפתחים, משתפים רצונות פעילים ויחדיו יוצרים מארג קוסמי צומח, מתפתח וממלא באור רחב ורב את מרחבי הבריאה, המצויים בתנועה.

זוהי תנועה, המעניקה משמעות. זוהי תנועה, שיש בה יצירה, חיוניות, תשוקה ליצור ולברוא. זוהי תנועה, המחוברת למפעם הבריאתי הראשי, הכולל, אל אותו לב קוסמי, הפועם פעימותיו באש תמיד לוהבת, אש תמיד מתונה, יציבה, על-סופית, המחממת באהבתה, בהזנתה את כל מרחבי היש.

אש, שהחום הכמוס בה הוא רב, שהאור הכמוס בה הוא רב, אש מתניעה, אש מזינה.

אש, המהווה כוח חיים רב, על-סופי, נצחי.

זוהי אש, המהווה את הסיגנל אליו חובר יסוד האוויר ומשתלב במתכונת המחשבה הטהורה המזוקקת, שיש בה את הראיה הכוללת, שיש בה את התבוניות המתבוננת על אופק אירועים רחב, מתכננת מתכונות של אור משקללת, מפענחת, מבינה, מזהה ומייצבת תחביר, המתרגם רצון לכדי תנועה אל עבר המימוש.

 

יסוד האוויר

יסוד האוויר במרחבי היש, הינו יסוד, המהווה את מחשבת הגלם הקוסמית, הרחבה, את תכנית המיתאר הבריאתית, הכוללת, את אותו מוח קוסמי רחב, האוגד בתוכו את כל אותן מתכונת של אור, את כל אותם ביטויים של אור, ברשת נוירונים יציבה, רחבה, ערה, היוצרת שיתוף מידע ונתונים, המחברת חיבורים.

ובכך משבים משבים של רעיוניות, תבוניות, הגות ותודעה, הינם כאלה, הנובעים ממרכז כל היש, מאותו מוח קוסמי רחב אל כל אותם מרחבים של בריאה, אל כל אותם אלה בני משפחת האור ומבטאים התפתחות, מהות, תבוניות המבטאת משמעות.

כאשר אותו אוויר פוגש את בני האנוש, הרי שיוצר הוא עולמות מחשבה ותוכן, דמיון ומעוף רוחב יריעה, הגות, תכנון, מושכלות, שיש בה את החשיבה התבונית, המבקשת לבטא רעיוניות לכדי ממש.

יסוד אוויר, הינו כזה, אשר יבטא תקשורת מילים, רעיונות, שפה, תחביר.

העידן החדש, מביא אל עבר עולם של ארץ, אל עבר בני האנוש את התבוניות, היוצרת, המנתבת מחשבתה ממבט-על, אל עבר הגשמה של מרחבים חדשים של תודעה.

העידן החדש מוביל אל תקשורת פנימית, שיש בה את הזיהוי והפענוח, ההבנה וגיבוש התשתית המחשבתית, המולידה רעיוניות, הבאה לכדי ביצוע, הלכה למעשה.

זוהי רעיוניות, המזהה את ההקשר הכולל. זוהי רעיוניות, המזהה את רוחב היריעה הקוסמי ובכך כל פרט ופרט מחובר הוא באמצעות אותה רעיונית, באמצעות אותה אמת משותפת, אשר שזורה בכל, אל רשת תודעה כוללת, אחדותית, רחבה, מגוונת, שיש בה ביטויים שונים, המחוברים למארג קוסמי רחב, המהווה את תחביר כל תולדות היש.

זוהי רעיוניות משותפת, אשר חוברת ליסוד המים, כיסוד, שיש בו את ההרמוניה, את הקישור והחיבור, את הרחם הרחב העוטף, המערסל,  החובק בתוכו במתכונת הנחמה והחסד, האמפתיה.

יסוד המים

יסוד המים בבריאה, מחבר חיבורים, מבטא את האהבה הקוסמית, הרחבה, אשר מחברת את כל בני משפחת האור זה לזה, בחיבורים, שיש בהם ערבות של הלב,  תיאום.

זהו יסוד, המבטא השתנות מהותית במעבר לעידן החדש ומבסס שיבה לתדר מזוקק, שיש בו עילאיות רגשית.

במעבר לעידן החדש, בני האנוש נעים אל עבר טווחי רטט חדשים, מזוקקים, שיש בהם את החוסן ואת העצמאות את האהבה הגבוהה והמזוקקת, אשר אינה תלויה בהקשרים חיצוניים ויש בה את הראיה הכוללת, את החיבור,  את האמפתיה,  את ההכרה, כי כולנו ביטויים של אור וכי האחר מהווה השתקפות ובכך חיבורים הרמוניים, שיש בהם השתקפויות, שיתוף ומובהקות אישית מזוקקת, חסונה, עצמאית, העומדת בזכות עצמה כשדה מאוחד ומחברת חיבורים בשדות מקושרים היוצרים הפריה, שיתוף נתונים, תיאום בין שונים ומגוונים ויכולת לבטא רטיטה, שיש בה את האיזון והשלווה.

זוהי שלווה, שיש בה את ההתעלות מעבר לאישי והמצומצם, אל עבר העל-אישי, המחובר לכוליות, אל מרחבי כל היש ובכך תנועה, שיש בה את ההתייצבות בנקודת מבט קוסמית.

זוהי נקודת מבט קוסמית, שבה הלב היודע והער חובר למחשבה בהירה וצלולה ולרצון פעיל ומזוקק ובכך מתייצב האדם בנקודת מוקד פנימית, שיש בה את ביטוי העצמי הקוסמי עלי אדמות.

 

יסוד האדמה

אם נתבונן על יסוד האדמה, יסוד האדמה, הינו כזה, אשר מהווה את החומר, הגשמיות, הצפיפות, הכבידה.

זהו יסוד, אשר יצר במרחבי כל היש את האיסוף והכינוס של מרכיבי היסודות אליו, במגמת הבדיקה והבחינה, ההתפתחות, אשר יש בה את הבאת התיאוריה לכדי יישום, מימוש והגשמה.

במצב זה, נולדו עולמות החומר. במצב זה, נולדה מתכונת היקומים של החומר. ובמרחב זה של התפתחות, נוסד עולם האדמה.

עולם האדמה, עולם האדם, היה עולם לכוד בצפיפות, בגשמיות אשר הרחיקה רוח מן החומר, אשר לכדה רוח בחומר.

עולם האדמה, היה עולם של צפיפות, אשר מידרה וצמצמה את התודעה.

עולם האדמה, היה עולם של קיטוב מוגבר, אשר יצר תזזיתיות וטלטלה.

העידן החדש, מביא אל עולם של ארץ את ההתעוררות, שיש בה את השיבה של יסוד האדמה אל תדר המקור, אשר לו.

יסוד האדמה, הינו כמערכת קולטנים. מארג קולטנים, הכמה לקבל אליו את היסודות ולהגיב אליהם ביחסי גומלין. אלה הם, יחסי גומלין של הזנה. אלה הם, יחסי גומלין של תגובה הרמונית, שבה יסוד אדמה סופג אליו את היסודות ומגיב אליהם במשוב חוזר, שיש בו יחסי גומלין, היוצרים יש מאין.

העידן החדש, מבטא את הרצון לחנוך את האדם ואת האנושות לתודעת בורא העולמות, המבטא רוח משפיע על חומר, רוח אשר יש בו את התוקף והעוצמה, הרצון המזוקק, המחשבה הבהירה והתבונית והרגש המגבה והמקשר, הבאים לכדי ביטוי ביצירה, בריאה והגשמה אל מול יסוד האדמה.

הלכה למעשה

מחול של הזנה

העידן החדש מרווח את האדמה. אותה צפיפות מוגברת הינה כזו ההולכת ויורדת, האדמה הופכת קלושה ובכך, אותם גופים של בני אנוש משתנים, מתרווחים, מתעדנים, עולים ברטיטתם ובכך מאפשרים לקיים יחסי גומלין עם מערכות מימון והזנה ועם האדמה, אשר יש בהם את האהבה ויש בהם את הקיימות ויש בהם את הביטחון הקיומי ויש בהם את השפע ויש בהם את הנוכחות הערה, המבטאת יצירה, בריאה, הגשמה.

יסוד האדמה משתנה. כמערכת קולטנים הינו כזה מגיב, הינו כזה משיב, הינו כזה, אשר יוצר את השינוי ברטט ובכך, עולם האדמה, הינו כזה הנע בהדרגה אל עבר מישורי רטט חדשים, מעודנים המתקיימים בחוקיות חדשה.

עידן חדש.

חוקיות חדשה.

יסודות השבים אל תדר המקור המזוקק ואנושות הנולדת אל עבר שחר של יום חדש.

רצון פעיל, מחשבה תבונית ובהירה, רגשות יציבים, עצמאיים, מקשרים בהרמוניה ואדמה מגיבה במימוש והגשמה. 

להרחבה נוספת על היסודות