מגשרי העולמות - תמיכת הגשר בין העולמות באמצעות שליטה בשדות אנרגיה

לוהאריה | 11.08.2018

חלק ראשון
 

שליטה בשדות אנרגיה

כל החיים כולם – הם שדות אנרגיה.

העולם בו אנו חיים נראה ממשי עד מאוד.

בפועל, אם היינו מסוגלים לראות את העומד מאחורי הממשות הגלויה לעין, היינו מזהים עולם של תדרים, שדות שונים ומגוונים של אנרגיה, המבטאים את כל החיים על פני האדמה.

שדות האנרגיה הללו, מכילים תמהיל מגוון של יסודות הקיום אש, אוויר, מים ואדמה, וטעונים במטען המגדיר את שדה האנרגיה ומתווה את אופיו.

דשא ירוק... פרפר מרפרף בכנפיו... חתול מנמנם על גבי גדר כשזנבו מתנדנד מצד לצד... אמא המטיילת עם עגלת תינוק ומלטפת את ראשו של בנה... צחוק ילדים המשחקים בכדור ... ציפור מצייצת ... רוח נושבת, מלטפת את ענפי העצים ומסחררת את עלי השלכת שעל הדשא... מוסיקה מתנגנת מחלון פתוח... מטוס חולף בשמי תכלת... בום על קולי...כלב נובח... ברז מטפטף טיפה אחר טיפה... שיירת נמלים הפוסעת בהתמדה אל הקן...

כל אלו הינם שדות אנרגיה, בעלי ביטויים שונים ומטען מגוון. 

גם הגוף והנפש האנושיים, מורכבים משדות אנרגיה המבטאים את כל המורכבות של הישות האנושית.

מחשבות, רגשות, מאוויים ורצונות, מעשים ודיבורים, מראה חיצוני, מתווי אישיות, זיכרונות, חלומות, תשוקות – כל אלו הינם ביטויים של שדות אנרגיה.

ככל שהאדם מודע לשדות האנרגיה המרכיבים את מהותו ומבטאים גם את המציאות הסובבת אותו, כך ניתן לו לשחרר את ההזדהות עם משחק החיים האנושי, לטובת ההכרה כי הינו רוח המגולם בחומר לצורך התפתחות וחוויה. נקודת המבט הזו מאפשרת לו ללמוד ולנהל את שדות האנרגיה המרכיבים את ישותו, באופן מודע, ולהשפיע הן על המציאות הפנימית והן על המציאות החיצונית.

טרנספורמציה - שינוי שדה האנרגיה 

במערכות יחסים ואינטראקציות, נוצר מפגש בין שדות אנרגיה.

מפגש שכזה יכול להיות מפגש טעון באנרגיה הורסת ומכלה, או לחלופין להיות מפגש מפרה ובונה, הטעון באנרגיה תומכת ומקדמת.

כאשר אדם מבקש להשפיע על המציאות הפנימית ועל מערכות היחסים השונות שהוא מנהל, הוא יוצר תהליך טרנספורמציה, שבו באופן מודע ומושכל, הוא משנה את המטען של שדות האנרגיה השונים המגדירים את ישותו, נפשו ואת מערכות היחסים שלו.

ניתן להמיר פחד בתקוה, עול בחריצות, מחשבות שליליות במחשבות חיוביות ועוד... זוהי המרה של שדות אנרגיה בעלי מטען מסוג אחד והפיכתו למטען מסוג שונה.

בתהליך התפתחות וטרנספורמציה, שבו יוצר האדם שינוי פנימי, שדות אנרגיה נפשיים, אשר מכילים איכויות בלתי תומכות, יעברו המרה ושינוי של המטען שלהם באופן התואם את רצון ההתפתחות של האדם.

כיצד ניתן לעשות זאת? 

זוהי מיומנות הטמונה באופן פוטנציאלי בכל אחד ואחת ומאפשרת לשלוט בשדות אנרגיה ולשנות את המטען שלהם באמצעות כוח היצירה והבריאה הטמון באדם ובא לכדי ביטוי ברצון, מחשבה, רגש ומעשה. 

השינוי של המטען מתחיל בראש ובראשונה במודעות לכך שישנו מטען המתורגם לכוח נפשי הפועל בפנימיות.

השינוי ממשיך ברצון לשנות את המטען הזה ומסתיים במוכנות להשתנות, מוכנות המובילה לשינוי של המטען האנרגטי ושל התוצרים המקושרים אלו, הלכה למעשה.

תהליך הטרנספורמציה, מבטא שינוי מתמיד של המטען של שדות האנרגיה המרכיבים את המציאות הנפשית והפיסית והוא משנה את ההרכב של שדות האנרגיה ואת הרטיטה שלהם – מטווח תדרים נמוך לטווח תדרים גבוה יותר, המבטא תכונות אנושיות חדשות, מזוקקות, מאוזנות ומעודנות מאלו שהתקיימו במדרגת ההתפתחות הקודמת של האדם.

מערכות יחסים – מפגש בין שדות אנרגיה

ההתנהלות האנושית, הינה התנהלות בתוך סביבה חברתית היוצרת ממשק בין אנשים, שהינו למעשה ממשק בין שדות אנרגיה. ממשק זה, הוא המגדיר את מערכות היחסים השונות באופן שיש בו הבניה והפריה או לחלופין הרס ובלימה.

בתוך מערכות יחסים, פעמים רבות נוצרת פריקה של מטענים שליליים המבטאת חיכוך, צרימה, קונפליקט ודיס-הרמוניה.

כאשר האדם ער, מודע ויודע לנהל את שדות האנרגיה המרכיבים את אישיותו ונפשו, הוא לומד להכיל אנרגיה ולשנות את המטען שלה, גם כאשר מופנית כלפיו אנרגיה הורסת ושלילית. הוא עושה זאת על ידי שליטה בשדות אנרגיה, ללא הזדהות עם המטען הטמון בהם ומתוך חיבור לעצמי המזוקק המהווה מרכז פנימי יציב שאינו ניתן לערעור או להסטה.

מתוך כך, מסוגל האדם לשנות את המטען של האנרגיה השלילית המופנית כלפיו, להפוך את המשמעויות שלה ולשדר אותה החוצה כאנרגיה בונה, מתקנת, מאפשרת ומפרה, מבלי שהדבר ערער אותו או פגע בהרמוניה הפנימית שלו.

לשם הדוגמא: כאשר אדם פורק על חברו אנרגיה שלילית, זהו תוצר של אנרגיה שאותו אדם פגש בתוכו או מחוצה לו, אשר השפיעה עליו כך שהמערכת הנפשית/אנושית שלו לא היתה מסוגלת לשנות את המטען שלה.

כתוצאה מכך האדם טעון באנרגיה שלילית אותה הוא מבקש לפרוק. במצב שכזה, ממשק עם אדם אחר, יהווה הזדמנות לפרוק את האנרגיה הזו, כאשר האגו יגבה זאת בסיפור המצדיק את הפריקה של האנרגיה השלילית.

במקרה שכזה, האנרגיה השלילית הקיימת באדם, פגשה שדה אנרגיה שלילי שהגביר אותה ויצר מטען פנימי לא מאוזן המבקש לשוב לאיזון. במקרה המתואר, האיזון נוצר על ידי פריקת המטען השלילי כלפי חוץ.

כאשר הדבר נעשה באופן חסר מודעות, האדם אינו ער למטענים הפנימיים או החיצוניים ולעובדה שהוא יכול לפרק, להתמיר ולשנות אותם. וכך הוא מתנהל בחייו, מובל על ידי שדות אנרגיה אשר אינו ער להם, אינו מודע לכך שהם מפעילים אותו ואינו יודע כיצד לנהל אותם ולשנות את המטען שלהם. 

מפרספקטיבה אנושית לפרספקטיבה קוסמית – המרת ההזדהות האנושית בהתבוננות קוסמית

כאשר אנו שולטים בשדות אנרגיה, הן ברמה הפנימית והן ברמה החיצונית, ניתן לנו לשנות את המצב הזה.

כאשר אדם פיתח מיומנות נפשית ומודעותית, לצד ערות תודעתית המחברת אותו להבנת הכוחות הפועלים בתוכו ומחוצה לו, והוא מקיים רצון לשלוט בכוחות אלה, הוא מפתח מסוגלות לנהל את פנימיותו ואת מערכות היחסים שלו, באופן שיש בו שליטה בשדות אנרגיה ויכולת להשפיע על המטען שלהם ולשנותו.

הדבר בא לכדי ביטוי בשינוי הפרספקטיבה, ומעבר מפרספקטיבה אישית המזוהה עם כוחות הנפש ועם המציאות, לפרספקטיבה קוסמית, הרואה ברגשות, מחשבות, התניות ומעשים, שדות אנרגיה עליהם ניתן להשפיע.

בכך, כאשר מישהו פורק על האדם מטען שלילי, הוא יודע לספוג את המטען הזה מבלי שהדבר משפיע על השדה האנרגטי האישי שלו, לשנות את המטען על ידי הטענה שלו באנרגיה חדשה, להפוך את המשמעויות ולשדר זאת אל האחר כאנרגיה בונה ומתקנת, שיש בה תובנות תומכות, רגש חיובי ומטען אנרגטי המאפשר בניה והפריה. 

בכל אחד ואחת, מעצם היותו מהות אלוהית בוראת ויוצרת, טמונה יכולת מובנית לספוג אנרגיה, לשנות את המטען שלה בהתאם לכוונה ולרצון שלו, להפוך את המשמעויות הטמונות בה ולשגר אותה החוצה כשדה אנרגיה הבונה גשר בין המצוי לרצוי. 

הדבר תלוי טרנספורמציה, המעניקה את היכולת ליצור שליטה, בראש ובראשונה, בשדות האנרגיה המרכיבים את העצמי, ובכך יכולת לנהל את הגוף והנפש באופן מובהק. 

כאשר שלב זה מתקיים באדם, ניתן לו להתחיל ולהשפיע על המטען של שדות אנרגיה חיצוניים לו, באופן אשר אינו משפיע עליו, המאפשר לו התמרה ואף אלכימיה של מצבים שונים ומגוונים.

סוד האלכימיה – שינוי המטען של שדה אנרגיה

מתי מצליח האדם לשנות את המטען של שדות אנרגיה ולהפוך את הכוונה הטמונה בהם? 

כאשר לא מתקיימת הזדהות עם שדה האנרגיה שאת המטען שלו נדרש לשנות, ולא מתקיים תיאום אליו.

כאשר נוצר תהליך שלם של טרנספורמציה שיש בו המרה של פני נפש בולמים ומגבילים וספיגה של מתווי אישיות שליליים ומשובשים, האדם יכול לשנות מטען של שדות אנרגיה המופנה כלפיו

במצב כזה, כאשר מופנית כלפי האדם אנרגיה שלילית, היא פוגשת את השדה האנרגטי שלו ואת הנפש שלו, אך בנקודת הממשק לא נוצר תיאום על בסיס העיקרון דומה מושך דומה. היעדר התיאום, מונע גירוי של אזורים בנפש, זאת מכיוון שאזורים אלו אינם קיימים כשדה אנרגטי פעיל המבטא תכונות נפשיות פעילות.

משמע, אם מופנית אל אדם אנרגיה של קנאה, ולא מתקיימת בו אנרגיה כזו - לא ייווצר תיאום ולא תתעורר בו קנאה ובכך יוכל האדם לקחת את שדה האנרגיה של הקנאה, לשנות את המטען שלו ולהמיר אותו לאנרגיה של פרגון, נדיבות, אחדותיות ואהבה.

או אם מופנית אל האדם אנרגיה של אלימות, ואנרגיה זו לא מתקיימת בו, אז המפגש עם האלימות לא יעורר באדם אלימות אותה הוא נדרש לרסן, ובמקום זאת הוא יוכל להמיר את האנרגיה, לשנות אותה ולהפוך אותה לאנרגיה של הכלה הרמונית, עוצמה ותוקף, אותה הוא ישגר חזרה אל האדם ובכך יפתח בעבורו צוהר להתנהלות שונה.

מכיוון שהאדם עבר תהליך טרנספורמציה, האנרגיות של קנאה, אלימות וכדומה מוכרות לו, אך הוא אינו שופט אותן אלא מזהה אותן, ובכך מתוך ההכרות עימן, הוא יכול ליצור עבורן את ההתמרה והשינוי.

כאשר מתקיימות מובלעות בנפש האדם (אזורים בנפש אשר לא עברו טרנספורמציה ותיאום לעצמי המזוקק), והוא מחזיק בתוכו מתווי נפש שליליים ומשובשים, יש לו קושי לטפל באנרגיה שלילית המופנית כלפיו

הקושי נובע מכך שכאשר משוגרת אנרגיה שלילית אל השדה שלו, היא מגרה אזורים בנפש שלו והוא נדרש ליצור מאמץ כפול: שינוי המטען שספג מבחוץ ובנוסף התמודדות עם המטען המצוי בתוכו, מטען שעדיין לא עבר המרה בתהליך הטרנספורמציה האישי והוגבר כתוצאה מהמפגש עם האנרגיה החיצונית ששוגרה אליו.

ככל שלומד האדם לנהל את פנימיותו, מתוך ערות תודעתית ומודעותית, כך הוא רוכש מיומנות של שליטה בשדות האנרגיה המרכיבים את ישותו, נפשו וגופו. כאשר שליטה זו מתבססת, מתרחב האדם אל מחוצה לו, ולומד לשלוט בשדות אנרגיה המצויים סביבו. בכך הוא הופך לאלכימאי, המשפיע על סביבתו ותומך אותה במעבר על פני הגשר בין העולם הישן לעולם החדש.

חלק שני – מגשרי העולמות
תומכי הגשר בין העולמות

 

הגשר בין העולמות – מעבר בין שדות אנרגיה בעלי מטענים שונים

השליחים הפזורים בעולם ארץ, הינם שליחים רבים ושונים, המחזיקים ביכולות מגוונות באמצעותן הם מבקשים לסייע לאנושות ולהוביל אותה על פני הגשר הפרוש בין העידן המסתיים לעידן החדש.

גשר זה, הינו גשר בין ממדי, המחבר בין הממד השלישי, ובו המציאות המוכרת של עולם ארץ, לבין הממד החמישי והמצוי מעבר לו, שם מתקיים "כדור הארץ החדש" כמציאות אלטרנטיבית זמינה, המייצגת אופייני התנהלות חדשים ומורחבים הרבה יותר מכפי שהיו מוכרים לאנושות.

המעבר מן המציאות של כדור הארץ למציאות של כדור הארץ החדש, הינו מעבר בין שדות אנרגיה. 

לעובר בין העולמות, יראה לכאורה כי הוא נותר בעולם המוכר לו, אך בפועל, ימצא עצמו מתנהל בחוקיות חדשה, שבה הדברים מתנהלים באופן שונה מכפי שהכיר. בהדרגה, ייחשף העובר בין העולמות למציאות הבין ממדית ויגלה כי העולם הנראה לו מוכר וידוע, פותח בפניו פתח לרבדי מציאות נוספים אשר עד כה היו סמויים מעין ולכאורה בלתי אפשריים.

המציאות המצויה בממד החמישי ומעבר לו, מאופיינת בשדות אנרגיה הטעונים באופן שונה ממה שהיה מוכר לבני האנוש. אלו שדות אנרגיה בעלי תרכובות חדשות של יסודות הקיום, הפועלים באנרגיה מעודנת ומזוקקת, אשר אינה מכילה מטען מקוטב וחסר כפי שהיה מוכר עד כה.

הדבר מתורגם לקשת אפשרויות חדשה לגמרי ולתרחישים ונורמות, אשר אינם מוכרים או מקובלים בכדור הארץ השרוי בממד השלישי.

המעבר אל כדור הארץ החדש, דורש לשחרר את מערכות ההתנעה המוכרות בכדור הארץ של הממד השלישי, המבוססות על קארמה, חוסרים המבקשים השלמה, קונפליקט ופערי מטען בין שדות, הדוחף לתנועה והתפתחות. בכך, נדרשת חניכה והסתגלות לאופייני פעולה המבוססים על יחסי גומלין בהם שלמות פוגשת שלמות והתפתחות נוצרת מתוך הרמוניה והפריה הדדית, שאין בה משקעים או מטעני עבר.

על מנת לפרוש את הגשר בין העולמות ולהחזיקו פעיל ופתוח, נדרשים מגשרי עולמות. 

מגשרי העולמות מקיימים מיומנות שליטה בשדות אנרגיה, באופן המאפשר להם, להתמיר שדות אנרגיה ולתאם אותם למציאות האלטרנטיבית של כדור הארץ החדש. 

הגשר בין העולמות, הינו גשר פעיל, המחבר בין שני עולמות אשר מחד, שונים זה מזה עד מאוד, ומאידך קשורים זה לזה בקשר הדוק.

ניתן לראות זאת כגשר המחבר את המציאות המוכרת והידועה, אל מציאות חדשה, מעודנת וראשונית, המייצגת את מדרגת ההתפתחות הבאה אליה נעה האנושות.

הגשר מוחזק על ידי ערוץ הלוהאר ונתמך על ידי שליחים, מגשרי עולמות המסייעים לאחרים בשינוי התודעה, המודעות וההתנהלות המעשית הלכה למעשה.

החניכה, ההנחלה של התודעה והמודעות, פתיחת הצוהר להתפקחות מן הנורמות המקובלות, החשיפה לאמות מידה וערכים מזוקקים וההבאה של כלים מעשיים ואנרגטיים, מלמדת את בני האנוש לשנות את המטען של שדות האנרגיה השונים המרכיבים את המציאות הפנימית והחיצונית שלהם, לשחרר קרמות ומטענים מגבילים ולתאם עצמם לגשר הפרוש בין העולמות, המוביל ממציאות הממד השלישי, אל המציאות הנמצאת במישור ממדי גבוה יותר, הנושק כאמור למציאות הגשמית ומנהל עימה יחסי גומלין מובהקים. 

הדבר נעשה בתאום לסולם ערכים מובנה וחדשני, שמוטמע על ידי ערוץ הלוהאר ופורש את הגשר, מרובד מציאות אחד לאחר. סולם הערכים הזה, מכיל תרכובות אנרגטיות חדשניות, המייצגות תפישת עולם חדשה, שפה חדשה וערכים מזוקקים המתואמים לחוקיות הקוסמית השורה בממדים הגבוהים. 

השליחים מחזיקי הגשר בין העולמות – אלכימאים המתמחים בשינוי המטען של שדות אנרגיה

אחת מן היכולות המוּבְנוֹת הטמונות במגשרי העולמות של הלוהאר, הינה היכולת לשנות את המטען של שדות אנרגיה באופן המשנה את המציאות ומציע אלטרנטיבה חדשה וזמינה.

מטרתם של שליחים אלו, הינה לשנות את המטען של שדות האנרגיה המרכיבים את המציאות הפנימית של בני האנוש ואת מערכת המציאות הקולקטיבית וליצור בה היפוך משמעויות. 

השינוי נעשה באמצעות חשיפה לשדות אנרגיה המכילים מטען חלופי – תפישת עולם, מחשבות, רגשות ואופייני ביטוי והתנהלות, המביאים אלטרנטיבה והופכים אותה לזמינה ונגישה.

בנוסף, שליחים אלו, מיומנים בשינוי המטען של שדות אנרגיה ומסוגלים להפוך את המשמעות שלהם. בכך ניתן להם להפוך כוח הורס לבונה, ולהמיר שדות הטעונים באנרגיה משובשת ובולמת לכדי שדות הרמוניים הטעונים במטען בונה ומקדם. הדבר קורה גם באינטראקציות יומיומיות וגם כחלק מתהליכי טיפול חניכה והנחלה, באופנים שונים ומגוונים.

מגשרי העולמות, מזרימים דרכם מקבצים אנרגטיים טעונים במשמעות, מעבירים אותם אל האנשים איתם הם באים במגע ובכך מסייעים להם לקלוט את ההזרמה הזו שמשנה את המטען הפנימי שלהם וחושפת אותם לפנים חדשות הן של העצמי והן של המציאות.

שליחי הלוהאר, הפועלים במבנה רשתי המונכח בתוך המציאות הגשמית, יוצרים באמצעות שינוי המטען של שדות האנרגיה מזעור של ההסתברויות השליליות הקיימות בעולם ארץ.

הם עושים זאת באמצעות עצם נוכחותם בעולם ארץ, כאשר הם מחזיקים בפרספקטיבה קוסמית ונחנכים ליכולת להחזיק בחוקיות חדשה בתוך החוקיות הקיימת. 

שליחים אלו מהווים מעין תחנות ממסר, היודעות לקלוט אנרגיה חדשה, להכיל אותה ולשגר אותה אל האחרים.

מגשרי העולמות של הלוהאר, פועלים ביחסי גומלין עם ערוץ הלוהאר, החונך את מגשרי העולמות לתפקידם, ומזרים אל עולם ארץ אנרגיה חדשה, שנועדה לתמוך את המעבר האבולוציוני של האנושות ממדרגה למדרגה, בסולם ההתפתחותי שלה כחברה. 

הם יודעים לקלוט את האנרגיה החדשה ולהזרים אותה כשהיא כבר טעונה, בטווח תדרים מסוים ובכוונה מסוימת, המייצגים "עתידנות בהווה". 

שדות האנרגיה, המוטמעים במציאות של כדור הארץ הנמצאת בממד השלישי, הינם שדות אנרגיה שאינם רווחים בעולם ארץ ומקדימים את זמנם באפשרויות שהם מציעים. שליחי הלוהאר נחנכים ליצור את התאימות לשדות האנרגיה הללו והם קולטים אותם, מנהלים עימם יחסי גומלין, באמצעות תהליכי טרנספורמציה ושינוי עצמי ובכך מעגנים אותם אל תוך המציאות ומנכיחים חוקיות בתוך חוקיות.

האתגרים עימם מתמודדים מגשרי העולמות

כאשר שליחי הלוהאר יוצרים תהליכי טרנספורמציה, הם יוצרים המרה של הנפש האנושית באופן המאפשר להם לבטא מאור פנים כלפי העצמי ומאור פנים כלפי האחרים.

זהו מרחב פנימי מואר, התומך את החוקיות הקוסמית ואת סולם הערכים לעידן החדש ומבטא מבנה נפשי חדשני ומאוזן, המסוגל לקלוט אל שדה המהות האישי אנרגיה משובשת ליצור המרה שלה ולתאם אותה כלפי החוקיות הקוסמית, הערכים הקוסמיים, המהות והמשמעות והחוקיות של כדור הארץ החדש, אותה הם מייצגים.

בהתנהלות שכזו מבטאים השליחים אלטרואיזם ועמידה באתגרים הדורשים חוסן, עוצמה וחזון מובהק.

הבה נבין את האתגר שבפעילותם של מגשרי העולמות של הלוהאר.

אם נתבונן על אדם היוצר תהליך טרנספורמציה, התפתחות והתעלות, נזהה כי הוא נע במסלול שיש לו כיוון מוגדר וברור. זהו כיוון מובהק של התעלות, בכל פעם, אל מדרגה חדשה המקרבת את האדם עוד ועוד אל כדור הארץ החדש.

כמובן, שהתנועה בכיוון מוגדר וברור מותנית במובהקות של האדם וביכולת שלו להעביר משקלים באופן מתמיד אל עבר כל מה שמייצג את החוקיות החדשה אליה הוא שואף בפנימיותו ומחוצה לו.

בתהליך המתואר, האדם תלוי בראש ובראשונה בעצמו, במובהקותו המובילה אותו בכל פעם אל מישור יחסות חדש אליו הוא מתאם ומממש עצמו. 

זהו מעבר על גבי שלבים בגשר, או בסולם בין ממדי. כל שלב ושלב, הוא חלק מן הגשר הפרוש בין העולמות.  

בתהליך המתואר, התנועה מאוד ברורה מכיוון שכל תיאום פנימי ממצֶב את האדם במרחב התואם אותו ובכך נוצרת תנועה על פני הגשר בין העולמות.

אבל מה קורה למגשרי העולמות המסייעים בהחזקת הגשר?

התהליך אליו נחנכים מגשרי העולמות של הלוהאר, הוא תהליך המאפשר להם להתעלות מעל מוקדי השיבוש המצויים בממד השלישי ובמקביל לפתוח עצמכם לטווחי הגל של הממדים הגבוהים. התהליך יוצר יכולת להיות נעוצים בממד השלישי באופן בלתי מוטה, המודע לאשלייתיות של ממד זה ובמקביל להיות פרושים על שלבי הגשר המוביל לכדור הארץ החדש.

המשמעות הינה שכל אחד ואחת ממגשרי העולמות וכולם יחדיו, שותפים לאחזקת הגשר הפרוש, עד לנקודת הקצה הגשמית המקיימת ממשק עם הממד השלישי.

הכיוון והכוונה של מגשרי העולמות, הינם מחד להמשיך ולהרחיב את הגשר כלפי הממדים הגבוהים ומאידך להמשיך ולהעצים את נקודת הקצה הנעוצה בממד השלישי, כנקודה המשפיעה על ממד זה ומהווה בתוכו נציגות המחזיקה בחוקיות בתוך חוקיות.

במצב הזה, מגשרי העולמות אינם יכולים להתעלם מן הממד השלישי ולהשאיר אותו מאחור, אלא מחויבים לקיים כל העת ממשק עם הממד השלישי מעצם תפקידם, כתומכי הגשר בין העולמות.

בנוסף, פועלים מגשרי העולמות במבנה רשתי, שחבריו מצויים בדרגות התפתחות שונות ומגוונות, המייצגות שלבים רבים על פני הגשר בין העולמות. משלבים ראשוניים והתחלתיים ועד לשלבים מתקדמים.

המחוייבות לפעולה רשתית במכניקת שדות מקושרים (כעין פרח חיים שבו השדות האנרגטיים של מגשרי העולמות מקושרים זה לזה ומנהלים ביניהם קשרי גומלין), יוצרת מצב שבו גם אם נוצרה התעלות מעל מוקדי החיכוך והמניעה בממד השלישי, נתקלים מגשרי העולמות במוקדים אלו פעם אחר פעם, מאחר והם מקיימים ערבות וקשרי גומלין עם חברי הרשת אשר טרם חצו סף.

הדבר יוצר מפגש מתמיד עם פרדוקסים, מכיוון שמגשרי העולמות לא באמת "נהנים" מהתהליכים שנוצרו, המשחררים אותם מן ההקשרים הדיס-הרמוניים המצויים במציאות הממד השלישי, אלא פעמים רבות סופגים אנרגיה הטעונה באופן שלילי ודיס-הרמוני שמקורה בחברים המצויים תחת חסותם, אשר טרם יצרו את התיאום לחוקיות שאותה מייצגים מגשרי העולמות. 

ספיגת התדרים הדיס הרמוניים, וטעינה שלהם באנרגיה בונה ומקדמת, הינה חלק ממהותו של המבנה הרשתי בו פועלים מגשרי העולמות. במבנה זה חוסים מגשרי העולמות על כאלה אשר טרם יצרו את התיאום למעבר על פני הגשר בין העולמות. החסות נעשית על מנת לאפשר לכל מי שבוחר בכך ליצור את התאימות הפנימית ואת הטרנספורמציה המאפשרת תנועה על פני הגשר, המוביל לכדור הארץ החדש.

זה מצב שבו מתמודדים מגשרי העולמות עם טווחי הגל של הממד השלישי, גם אם בפועל התעלו מעליו ובכך מבטאים שליחות שיש בה ערבות גדולה, נדיבות, אלטרואיזם לצד יכולת להמיר שדות אנרגיה, להטעין אותם במטען חדש ותומך וליצור אלטרנטיבה זמינה בתוך הממד השלישי הפותחת פתח למציאות חדשה.

הגשר בין העולמות, הינו מעין פרוזדור המוחזק על ידי הלוהאר.

זהו גשר הפרוש בין הממדים ובין העולמות, ומחזיק בשדות אנרגיה מרובדים ובהם כל המידע הדרוש על מנת ליצור את הצמיחה האבולוציונית המובילה אל הממד החמישי והמצוי מעבר לו.

פרוזדור הלוהאר, מגיע מן הממדים העילאיים ונוכח עד לרמה הגשמית הדחוסה.

זהו פרוזדור אנרגטי ופיסי, רצף יפיפה ומדורג היוצר מעבר מאנרגיה קלושה ועד לממשות דחוסה, מרוח לחומר. 

הגשר פרוש.

כדור הארץ החדש נוכח.

מגשרי העולמות מושיטים ידיהם ומוכנים להוביל על פני הגשר את כל מי שיבחר בכך.