מגברי התהודה של העצמי הקוסמי

העצמי הקוסמי אינו יכול לבטא קולו באמצעות השכל וההיגיון. לכן, הוא עושה שימוש במגברי תהודה, היודעים לנווט את ההכוונה הקוסמית, המזוקקת והעילאית אל נפשו של האדם.

מגברי התהודה של העצמי הקוסמי, פרושים במערך האנרגטי והנפשי של האדם, בשלוש רמות ביטוי והם פועלים ככלים בשירות העצמי המתעלה מעל מגבלות הנפש והאדם.

 

הרמה הראשונה – עין שלישית

אינטואיציה, הדרכה,
ראיה פנימית, מיקוד ובהירות

 

 

האינטואיציה, הינה מגבר התהודה העילאי, המצוי בעין השלישית ופועל ברצפים תת הכרתיים, המחברים לעולמות המצויים מעבר לסף המודעות המוכר והידוע.

"… עליכם להבין, כי אותה שאיפה שלכם להתנהל במרחב ארץ כאשר אתם מניידים עצמכם על סמך אותה יכולת מחשבתית, ועל סמך אותן מערכות של חישה שלכם, אך גם על סמך אותן מערכות של אינטרפרטציה רעיונית החוברת אל אותו מערך של אינטואיציה, היינו קוראים לזאת, או ראיה על-חושית, או אפילו אותו מצב של נבואיות, הינה יכולת, אשר כעת תהיה מנת חלקכם ביתר שאת…."

הליבה המרכזית 20.5.2009

 

העין השלישית, הינה מגבר תהודה, הפועל בקו אמצע מובהק ובתדרי אש ואוויר.

מגבר התהודה הזה, מחבר לראיה פנימית ולהדרכה, הפורשת מפת דרכים על ידי יצירת ממשקים בין רצפים אסוציאטיביים, המתווים סיפור המצוי מעבר לגבולות השכל, ההיגיון והתפישות המגבילות.

מגבר התהודה, המצוי בעין השלישית מתווה פעימה מנחה, שיש בה חזון רחב, המהווה כעין מגדלור פנימי, המאפשר לאדם לנווט דרכו במרחבים חדשים של התפתחות.

שימת לב לעין השלישית, מאפשרת לה להתרחב ובכך לגבות את הכלת החזון הקוסמי האישי, הטמון בחזון הקוסמי הכוללני ולתרגם עוצמה אנרגטית חדשה לשם בריאה והשפעה.

 

הרמה השנייה – מרכז הלב

ידיעת הלב, אפשור, אמונה, אמפתיה וחסד,נדיבות, 
הכרת תודה, התפעמות, משאלת לב

 

 

מגבר התהודה, השוכן בלב, מאפשר לקולו של העצמי הקוסמי להישמע, באמצעות תיווך של החזון הגבוה, הנובע ממגבר התהודה העילאי שבעין השלישית, אל עבר הגיבוי האנושי והרגשי.

חזון זה מבוטא כמשאלת לב מזוקקת, המבקשת להביע התפתחות בחיבור למהות ומשמעות.

מגבר התהודה שבלב, מבוסס על תדירויות עילאיות, שיש בהן את קו האמצע, המחובר לחזון, מהות ומשמעות.

מגבר התהודה הזה, מחבר לידיעה פנימית מובהקת, אשר אינה מוטה על ידי חוקים, מגבלות, איסורים, מניעות, דפוסים מחשבתיים או תבניות הגיוניות, המגדירות את גבולות האפשרי.

ידיעת הלב, יוצרת הנחיה בהירה ומובהקת, המעניקה גיבוי לקולו של העצמי הקוסמי והגברה של עוצמתו, כך שישמע מבעד לרעשי מרחב ארץ והיסוסי הנפש האנושית.

מגבר התהודה, המצוי בלב, מבטא מערכות חיווי, שיש בהן העלאה של רטט הרמוני, היוצר כעין מרבד פנימי רגשי ממנו ניתן לנבוע אל עבר משמעויות חדשות, ללא פחד או מניעה.

המרבד הרגשי ההרמוני, מבטא אפשור של הלב, המגבה את נביטתם של זרעים חדשים.

האפשור של הלב, משקה את זרעי החוקיות החדשה הנזרעים על ידי העצמי הקוסמי ומגבה את נביטתם על מצע עשיר ורחב. זהו מצע של אמפטיה, חסד, הכרת תודה והתפעמות, המוארים ומוזנים באש של אמונה חדשה, הטעונה במהות ומשמעות.

האפשור של הלב כמגבר תהודה, מבטא אמון המוליד התמסרות. אמון זה, נובע מאמונה מעודנת ועילאית, אשר מקורה בחיבור להרמוניה הקוסמית הכוללת ולמעשה המירקם הרחב, אשר העצמי הקוסמי, הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

"…עליכם להבין, שבדרגת החתימה אשר ייצרתם, יצרתם את המצבים של החתימה להתעלות.

וכאשר אנו אומרים להתעלות, וחזרנו והבהרנו זאת, אנו כיוונו לאותם מצבים של התעלות מעל מגבלות החומר והנפש בהן אתם נטועים.

מכיוון, שעליכם לראות את אותם מצבים, שאנו מובילים אתכם בהם, כמצבים של פסיעה בדרך אשר יש בה את השלת המרורים והשלת המגבלות. השלת המגבלות של אותו אגו של שכל ושל אותו אגו אשר יוצר הוא את ההגבלה והמגננה, לטובת אותם מקומות בוטחים, אשר יש בהם ההאדרה של היכולת האלוהית הטמונה בכל אחד ואחד מכם, ללא כחל ושרק, מתוך אותו חיבור מואר לידיעת הלב התומכת, ולאותו מצב של בהירות מחשבתית המאופננת באותן רמות עילאיות של תבונה, ובאותו מבט-על כולל, אשר יש בו כל העת את טוהר המידות וטוהר המחשבה.

ובכך, כאשר אותם תהליכים של גיבוי ניתנים כל העת לאותו מצב של כלי נפשי שלכם ואנושי שלכם, ודאי ברור לכם, שאנו מאדירים את היכולת שלכם לשרטט מתווה וקו אישיותי, כזה, שהינו תומך עד מאוד תעצומות תידריות.

מכיוון, שעליכם להבין, שכאשר ביטאנו את אותם מצבים של תכנית ברמת האנוש וברמת ההשתנות אשר נדרשת לו על מנת לייצר את המצבים של ההתעלות מעל מגבלות החומר והיציאה אל עבר מרחבים חדשים של תודעה וביטוי אנרגטי, הרי שזיהינו את הצורך לייצר התעלות מעל מגבלות האנוש, אשר הינן תוצר של אותם מצבים של עידן חולף ומסתיים, ובכך ניתנת לכם כל העת התמיכה והברכה זכרו זאת…"

הליבה המרכזית 15.7.2009

 

הרמה השלישית – מרכז מקלעת השמש

העצמי, האני האלוהי, 
נוכחות, עוצמה, רצון פעיל

 

 

מגבר התהודה, השוכן במקלעת השמש, הינו מגבר תהודה, היודע למזג בין קולו של העצמי הקוסמי לבין קולה של הנפש על שלל ביטוייה.

זהו מגבר תהודה, המחבר לרצון פעיל ומזוקק, נטול מניעות ומבטא הכרה ביכולת, עוצמה ואפשור.

מגבר התהודה שבמקלעת השמש, מהווה עוגן פנימי, המייצב את האדם אל מול ההכוונה, הנובעת מן המרכז הפנימי המזוקק.

הכוונה שכזו תבוא לכדי ביטוי ב"תחושת בטן", המבטאת את קולו של העצמי הקוסמי, היוצר הכוונה המבקשת הקשבה.

ההתמקדות במגבר התהודה, המצוי במקלעת השמש, תוליד חיבור להכוונה, שהינה מזוקקת ונטולת פשרות. זוהי הכוונתו של הילד הפנימי, החופשי, המשוחרר מעכבות, הפוסע בנתיב הנשמה מתוך סקרנות, חדוות גילוי והכרה במהותו האלוהית.

"…כאשר תסיטו תשומת לבכם לאותו מרכז של מקלעת, היינו אומרים, שאותו גורם של מקלעת יהווה תדר מייצב, יהווה משכן לאותו מצב של נאמנות של כל אחד ואחד מכם לאני הפנימי שלו.

עליכם להבין, שאותו מרכז מקלעת שלכם, הינו כזה, אשר יהווה עוגן נתונים רב משמעות בעבור כל אחד ואחד מכם, אשר ישמש מדד לאותה זהות הווייתית שלכם, אשר ישמש משכן אליו תוכלו לחזור במגמת הווירטואוזיות הפנימית והתידרית אשר תייצרו. היינו אומרים, נקודת תאחיזה רבת עוצמה, המגדירה הווייתכם, המגדירה אנושיותכם, המגדירה את אותו מצב של אני הנני שלכם…"

הליבה המרכזית 16.8.2009