מבנה הבריאה

לוהאריה

אם נתבונן על הכינויים השונים שניתנו לאורך המודולים השונים, נזהה רמות שונות של ביטוי של חומר:

כלל יקום - מקבץ אשכולות התפתחות מסוגים שונים ומגוונים, הטומנים בתוכם יקומים ותתי יקומים, המהווים יחדיו את כל היש ואת השדה המאוחד הבריאתי הכולל.

 

הכלל יקום

 

אשכול ההתפתחות של האדמה - אשכול של מספר יקומים – מרחבים עצומים, מצבורי גלקסיות, אשר הינם שונים בהרבה מן החוקיות המוכרת לנו אך עדיין מקיימים חומר על ביטוייו - משמע מצויים תחת חוקיות של יסוד האדמה בביטויים אשר אינם גלויים לעינינו או לתפישתנו.

 

אשכול האדמה

 

היקום המקומי - צבירי גלקסיות המשויכים לאזורי החומר המגובש בדרגותיו השונות.

מרחב ארץ - עולמות מקושרים אל עולם ארץ, המצויים ברטט גבוה יותר ובדרגת דחיסות פחותה, אך עדיין מצויים קרובים לחוקיות המוכרת לנו.

עולם ארץ - עולם החומר הדחוס.

 

עשרה ממדים ועולם ארץ

 

היקום המקומי של החומר הדחוס

ביקום המקומי מצויים ארבעה רבדים מרכזיים, המייצגים דרגות שונות של חוקיות ודחיסות:

  • הרובד הראשון, הינו רובד עילאי מופשט וקלוש, המחבר את היקום המקומי אל החוקיות המצויה מעבר לו ומכיל בתוכו את זיכרון המקור של היקום הבראשיתי

ממנו נוצרת האצלה אל שלוש רמות התפלגות מרכזיות:

  • רובד עילי של חומר קלוש ומעודן, הפועל בחוקיות המוגבלת של היקום המקומי אך מחובר להכרה קוסמית במהות השדה המאוחד וערכיו
     
  • רובד של חומר דחוס ברמה ראשונה – מרחב ארץ הפועל כמרחב בחירה חופשית
     
  • רובד של חומר דחוס וגשמי – עולם ארץ

מבנה היקום המקומי - עשרה ממדי-על ובהם 140 ממדי קיום ובתוכו מרחב ארץ – עשרה ממדים ועולם ארץ כמרחב הדחוס ביותר

היקום המקומי בנוי במערכת התפלגויות פרקטאלית, שיש בה עשרה ממדי-על, הטומנים בחובם ממדים רבים נוספים

עשרת ממדי העל, מהווים עשרה רבדי התפתחות ראשיים, המכילים בתוכם תתי ממדים.

מרחב ארץ, מצוי בממד הנמוך ביותר מתוך עשרת ממדי-העל אשר תוארו ואף הוא טומן בחובו עשרה ממדים.

עשרת ממדי העל, טומנים בחובם התפלגויות של 140 ממדי קיום, המרכיבים את מערכת ההתפתחות ביקום המקומי.

מרחב ארץ, הינו מרחב בין ממדי אשר טמון בממד העל הדחוס ביותר.