מבנה האוניברסיטה הקוסמית - קבלה והנחלה, קיימות במימוש מועצם

מחולל האוניברסיטה הקוסמית

 

"…עליכם להבין, 
שכאשר אנו מזכירים את אותו מינוח מימוש מועצם,
אנו מכוונים לתנועה, מתוך אותה נביעה פנימית,
המגובה בהזנה אנרגטית.
משמע, היכולת שלכם לתרגם את אותו מצב של נתיב תאורטי 
אל עבר המימוש,
הינה היכולת, אשר מגובה באותו רצון פעיל שלכם, 
הנובע מאותו ייצוג פנימי המתקיים בכם, ללא כחל ושרק.
משמע, ללא אותם מעטים ומסכות ומידורים.
תנועה מתוך אותו רצון פעיל ומתוך אותה נביעה,
אשר יש בה את המחשב החובר לאותו רצון
ומנתב תנועתו במרחב ארץ.
ומימון אשר יש בו את ההזנה לאותה תנועה, מכיוון שמדויקת היא.
ובכך, מחברים אתם כולכם את עצמכם
למצב של מימוש מועצם…"

 

 

מבנה האוניברסיטה הקוסמית

מבנה קוסמי התואם תקנים קוסמיים

מבנה האוניברסיטה הקוסמית, הינו מערך אשר בחלקו הקטן, הינו פיסי ובחלקו הגדול, הינו ברטט, שאינו בחומר הדחוס ומחובר לממדים גבוהים יותר.

זהו מבנה, אשר הינו חלק ממערך רחב יריעה, של שערים בין ממדיים, המחברים את כדור הארץ בהדרגה לציוויליזציות ותרבויות המצויות בממדים גבוהים יותר, הינם קלושים יותר מכיוון שאינם רוטטים בטווחי רטיטה של חומר דחוס.

בכך, מהווה האוניברסיטה הקוסמית מרחב המחבר בין ממדים שונים בדרגות רטיטה שונות ובספי תודעה שונים ומאפשר תהליכי התפתחות מואצים, הפריה הדדית, שיתוף נתונים ודיאלוג רב ממדי ורב תרבותי.

כל מערכת השערים הללו, הינה חלק ממערכת התערבות קוסמית לתמיכת האנושות בתהליך ההתבגרות הקוסמי שהיא נדרשת לעבור, על מנת להצטרף לאחדות הקוסמית הכוללת.

התערבות זו, הינה חלק מן הרצון הבריאתי, שהאנושות תתעלה בהדרגה לאורך כ- 100-150 שנה, באמצעות תהליך מדורג של השתנות ומעבר לממדים הגבוהים יותר, דרך אזורי חסות ושערים בין ממדיים.

כחלק מן התכנית הבריאתית לסייע למרחב ארץ בקפיצה האבולוציונית, שהוא נדרש ליצור, פרסה ההיררכיה הקוסמית המובילה, בעולם של ארץ, את מפת התשתית התדרית והאנושית של הפשטות שבאלוהות המקיימת התפתחות-על למען הכלל וחניכה להתמרת הנפש והתאמתה להכלת בין ממדיות וחוקיות חדשה.

מערכת התערבות זו ביססה באמצעות שליחים, מגשרי עולמות, מערכת של פורטלים המפוזרת ברחבי כדור הארץ.

בכדור הארץ פזורים שערים בין ממדיים. כל אחד מן השערים הללו, הינו בעל תדירות וגוון מתואמים לסוגי רטיטה והתפתחות שונים. שערים אלה, הינם אזורי חסות, הנתונים תחת שדות השפעה מבוקרים.

צוותים (מחוללים) של מגשרי העולמות פועלים בשדות השפעה – מיני פורטלים, שנועדו להוות אזורי חסות, אשר אל תוכם יגיעו בני אנוש.

זוהי רשת מגוונת מאוד של מרחבים ייעודיים, המנותקים מרצף הזמן והמרחב המוכרים, פועלים על פי עקרונות קוסמיים חדשניים, אשר מאפשרים תהליכים של תמיכה וסיוע, שיובילו, בסופו של דבר, ליצירת תאימות לפורטל הראשי ובכך יכולת להתעלות אל ממדי מציאות ותודעה גבוהים יותר.

ניתן לדמות זאת לרשת בועות אנרגטיות צבעוניות, המקושרות כולן לצינור מרכזי הפתוח אל הממדים הגבוהים.

ה"צינור" המרכזי, הינו השער הראשי, המצוי במרכז האוניברסיטה הקוסמית. שער זה מרכז אליו רשת אנרגטית עצומת ממדים, אשר יוצרת חיבור בין עולמות ממדיים גבוהים לכדור הארץ.

הפורטל הראשי, מהווה מערכת ענפה ומדורגת. ניתן לדמות זאת לבניין ענק בן הרבה קומות ובכל קומה אגפים שונים, בשלל אוריינטציות, גוונים ואסכולות, כאשר בכל אגף שכזה מתקיימת פעילות של סיוע ותמיכה וחניכה והשראה, בתיאום לגוון ולאסכולה ובהתאם לאמת המשותפת הכוללת ולעקרונות הקוסמיים.

מאחר והשער מגוון ומכיל את כלל ביטויי האור, הרי, שגם הכניסה אליו מגוונת ויש לה שכבות רבות ואופנים רבים, קומות רבות, אגפים רבים.

ניתן לראות זאת כמרחב עצום ורחב יריעה העוסק כולו בחדשנות ובעתידנות, שקיימים בו אזורים רבים, להם היתרי גישה, הנוצרים בהתאם לתאימות להכלת ישירות של אור בדרגות שונות בתיאום לסולם ערכים בריאתי ולתקן הקוסמי של השדה המאוחד.

 

 

העקרונות המנחים

האוניברסיטה הקוסמית הפועלת סביב השער הגדול, מביאה אל עולם ארץ ידע קוסמי תבוני ומפתחות אבולוציוניים להתפתחות-על למען הכלל, בהתאם לתקן קוסמי.

האוניברסיטה נועדה לבסס תקן קוסמי חדשני בעולם ארץ, הלכה למעשה, ולכונן תשתית המחברת עולמות עליונים אל עולם ארץ.

האוניברסיטה הקוסמית פועלת על פי סולם הערכים של העידן החדש ומתואמת לעבודה על פי התקנים הקוסמיים, התודעה הקוסמית ועקרונות העבודה על פיהם פועלות המועצות הבריאתיות בשילובים של טכנולוגיה, הפועלת בשירות האבולוציה של פרטים סינגולריים המשתפים פעולה בשדה מאוחד.

אלו הם עקרונות עבודה של התנהלות מוקפדת בהתאם לסולם ערכים ועבודה במחוללים הסתברותיים הרמוניים דינאמיים.

 

סולם הערכים לעידן החדש

סולם הערכים לעידן החדש, הינו מערכת קודים אנרגטיים המעניקים למשתמש בהם את האפשרות ליצור הארה של צפני אור ולהכיל בנפש אנושית את תודעת השדה המאוחד.

סולם הערכים, הינו מערכת ערכים חדשנית הפועלת בתיאום עם סולם הערכים הבריאתי, כפי שהוא בא לידי ביטוי בסולם הערכים ועקרונות הפעולה של דרך הפשטות שבאלוהות, אשר מפורטים בהרחבה ומוטמעים בתהליך טרנספורמציה, לאורך עשרת המודולים של התכנית.

זוהי מערכת עקרונות וערכים, אשר יישומם ההדרגתי, מוביל לעירור זיכרון קדמון, להשלה של התחפושת האנושית, יציאה מן הסיפור והתחברות אל העצמי הקוסמי הבין ממדי, אשר הינו חלק ממערך לתמיכת עולם ארץ בתקופה המעבר בין העידנים.

סולם הערכים מתווה נתיב של הארה והתפתחות, שהינם חלק ממערכת תיקון עולמות. עולמות, אשר נעו במשך עידן שלם, במערכת התפתחות, שיש בה את השפעות החומר  והכבידה, בדרגות שונות, היוצרות סטייה מן התקן הבריאתי.
סולם הערכים, נועד לאפשר תנועה, מתוך ההכרה הפנימית הערה, אל עבר המימוש האנושי, הלכה למעשה, בחינת נשמע ונעשה.

נשמע, נכיל, נבין, נפענח, נעבור תהליך של התמרה, התאמה ושינוי ובכך ניצור תנועה, מן הפנים החוצה, המהווה מראה מקום בעבור האחרים, מכיוון שהיא נובעת מתוך התפתחות פנימית ובחירה אישית, שיש בה את ההשראה על האחרים.

השראה זו, הינה השראה של בן אנוש של העידן החדש, שהינו חלוץ, אשר פוסע בנתיב, שיש בו את ההטמעה של סולם ערכים קוסמי טהור המחבר לתקן הבריאתי ולהכרה במהות מרחב ארץ כחלק ממערכת התפתחות אדירת ממדים ועתיקת יומין.

עשרת הדברות, כפי שהתקבלו בעולם ארץ, הינה מערכת ערכים, אשר הביאה מסגרת להתנעת העידן החדש, כבר לפני שנים רבות מאוד והכפפה של מראה מקום התפתחותי כדברות אותן יש לקיים, גם אם לא מתקיימת ההכרה הפנימית או ההבנה.

במעבר אל תוך העידן החדש נדרשת האנושות לעלות מדרגה ולקיים חיבור להכרה פנימית במהות שממנה נובעת משמעות והתפתחות, בחינת נשמע ונעשה.

סולם הערכים לעידן החדש, הינו חלק מתכנית רחבה, אשר יש בה את מימוש ההתחייבות של הבריאה לסייע לבני האנוש בתקופת מעבר העידנים זאת באמצעות התערבות מבוקרת, שיש בה את התמיכה ליצירת ההאצה האבולוציונית הנדרשת.

הדבר נעשה באמצעות מערכת התיקון שיש בה את ההחזרה של מרחב ארץ אל התקן הבריאתי, על ידי יצירת הכשרה להכלת סולם הערכים הבריאתי במרחב ארץ הדחוס כמערכת ערכית, תודעתית ומודעותית הבאה לידי ביטוי הלכה למעשה.

בנוסף, מזרים השער המרכזי, אל עבר עולם ארץ, קומבינציות אנרגטיות מכל ספריות הכלל-יקום, על מנת ליצור את השלמת הפערים בהתפתחות עולם ארץ ואת תיאומו אל עבר מדרגת ההתפתחות החדשה שמביא עימו העידן החדש.

 

 

 

24 הערכים לעידן החדש

☆ טרנספורמציה הלכה למעשה-התעלות מעל מגבלות נפש ויצירת תאימות לישירות של אור בהוויה אנושית

☆ דע את עצמך- חיבור אל זיקוק הנתונים ולסינגולריות האישית

☆ אחדותיות- סינגולריות אישית בחיבור לשדה מאוחד ולפעולה כבוראים שותפים-ערכיות ושייכות.

☆ העברת התודעה הקוסמית לקדמת הבמה

☆ טוהר המחשבה והמילה-שקיפות, ישירות, ענייניות, מיידיות, מוליכות, דיוק

☆ פרשנות ופרספקטיבה-מבט-על-פרשנות גבוהה ורחבה בהיעדר היקשרות והזדהות

☆ חיבור לראיית-על המנותקת מאשליה הולוגרפית

☆ הדרכה חיה- אחריות ודוגמא אישית-ערות ופעילות כבורא מודע המהווה הדרכה חיה

☆ דרישה מתוך תוקף פעיל-רצון פעיל חובר למשאלת לב

☆ תדר המשכי- מחויבות ושמירה על התמד

☆ גישור גבוה אל נמוך- ותרגום עוצמה גלומה לעוצמה מובעת

☆ הכרת תודה והכרת הערך- נביעה של פעימה התפתחותית מתוך היש והקיים

☆ כזיקית בעולמכם- וירטואוזיות, גמישות, דינאמיות

☆ וויסות השוואתי- חתירה לשלמות אשר אין בה שניות וקיטוב ויש בה מובהקות

☆ הכל אפשרי- יציאה מחוקיות הסתברותית אחת לאחרת- מתיחת גבולות המרחב האישי והכוללני על בסיס מתמיד

☆ שנים בשעות-על זמן- מחויבות לקיפולים הסתברותיים וחתירה למשוואת-על מזוקקת שיש בה את הפשטות שבאלוהות

☆ דיאלוג ומשוב-קבלה הכלה והנחלה מתוך ערות לתוצרים הפנימיים והחיצוניים

☆ חתירה לאמת המשותפת ולדיאלוג בין שונים

☆ תהודה- דע את העומד מולך ואת ההדהוד כלפי השובלים המקושרים

☆ בחירה חופשית ועצמאות- יצירת מסדי נתונים בעבור ספריות הנתונים החדשות

☆ קיימות במימוש מועצם- תנועה בנתיבים אשר יש בהם חיבור לזיקוק הנתונים ולצדקת הדרך

☆ עתידנות בהווה- מחויבות לתנועה חלוצית באזורי ספר

☆ משמעות משנה מציאות

☆ תוקף פעיל במאור פנים

 

בן האנוש של העידן החדש

 

בן האנוש של העידן החדש, הינו בהיר מחשבה ובהיר לב.

בן האנוש של העידן החדש, מתעל בהירותו ותבוּנִיוּתוֹ

אל עבר המימוש המועצם כבורא מודע.

בן האנוש של העידן החדש, הינו בורא מועצם המודע לסיבה ותוצאה ולוקח אחריות על מציאות חייו הפרטנית ועל המציאות הכוללת לה הוא שותף.

בן האנוש של העידן החדש, מתנהל בתוקף פעיל ובמאור פנים,
השוזרים עוצמה בחסד.

בן האנוש של העידן החדש, מחבר בין הרצון הפעיל האישי המוגבר להרמוניה הכוללת, בלב פתוח ונטול שרירותיות.

בן האנוש של העידן החדש, מקושר אך אינו נקשר.

בן האנוש של העידן החדש, מתנהל במבט-על, המסוגל לזהות את אופק האירועים הרחב ולתעל משאבים, תוך אבחנה בין עיקר לטפל ובין תועלת הפרט לתועלת הכלל.

בן האנוש של העידן החדש, מכיר בכך שהכל שזור בהכל ומחובר לאחווה כוללת ולראיית האמת המשותפת.

בן האנוש של העידן החדש, הינו יציב וגמיש, מאוחד ודינאמי, שולט ונשלט, מוביל ומובל, אנושי ובין ממדי ומתנהל בסביבות עבודה שונות ברגילות.

בן אנוש של העידן החדש, פועם כשדה מאוחד שיש בו אינטגרציה של העצמי.

בן האנוש של העידן החדש, הינו חלוץ הפוסע בנתיבים חדשים
בהתמדה, סקרנות וחדוות גילוי.

בן האנוש של העידן החדש, יודע את עצמו ופתוח לקבלה והנחלה.

 

מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי

מודל העבודה במחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, מהווה מודל עבודה בריאתי, אשר מאפשר תיאום בין שדות מקושרים בדרגים שונים ובאוריינטציות שונות, ותיאום ביניהם על ידי ליבת המחולל, המהווה מכנה משותף גבוה, המייצג את האמת המשותפת, המרכז ומתאם אליו את חברי המחולל.

בשיטה זו, נוצרת תקשורת נתונים בין פרטים שונים ומגוונים, המקיימים דיאלוג, שיש בו הפריה הדדית וקידום של הפרט והכלל כאחד.

מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, כשמו כן הוא, מורכב משונים ומגוונים, בדרגות שונות, המפעילים בדיקה של הסתברויות דרך שונותם ומתוך העובדה, שהם יודעים לפעול בהרמוניה למרות השוני. המחולל הינו דינאמי, משמע, מגיב כל העת לפוטנציאלים בגמישות ופתיחות ומשנה את מבנהו בהתאם לצורך.

מפת התשתית התידרית של הפשטות שבאלוהות, הינה רשת המורכבת ממחוללים רבים מאוד, שהינן קבוצות הלימוד הרבות, אשר יוצרות הפריה בין שונים ומגוונים שהמכנה המשותף שלהם התפתחות ושליחות.

 

"…כאשר אנו שיקללנו את תכניתנו בקפידה נאמר, הרי, שאותם מפתחים הינם כאלה חדשניים עד מאד. ועליכם להבין, שכאשר הופעל פוטנציאל-העל, הרי, שמפתח הסתברותי חדש נוצר. עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותו מפתח הסתברותי, המבע המרכזי שלו, הינו אותו מצב של רצון שלנו להפעיל מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי. ועליכם להבין, שהאספקט ההשראתי של מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי ,יש לו את האימפקט אשר אינכם מבינים אותו עד תומו.

מכיוון, שכאשר מופעל מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, מלב התוכנית, בעד אותם מעגלים מוזנים, אל עבר אותו מרחב של ארץ בו אתם שוהים, נוצר אותו מצב של יכולת של דיאלוג בין שונים.

ואותו מצב של שונים, יש בהם את המגדר העצמי, יש בהם את האוריינטציה המובילה, יש בהם את דרגת התודעה, יש בהם את היכולת, יש בהם את דרגת המובהקות (של התדר העצמי ושל התודעה הקוסמית)…"

הליבה המרכזית 5.2.2011

 

מלבד הדיאלוג בין שונים, יוצרת פעולת המחוללים ההסתברותיים ההרמוניים דינאמיים, הפריה הדדית וקידום בדרגות שונות ובמפתחים מגוונים שיש בהם השפעה רחבה וכוללת על רבדים ושכבות בכל סקאלת ההתפתחות במרחב ארץ.

"…ובכך הבינו, שאותו מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי פועל על כל אותן דרגות.

ובכך, כאשר פועל הוא על כל אותן דרגות, הרי שמהווה, הוא נקרא לזאת כך, כסולם אשר מעלה הוא מעלה את כל אותן דרגות ולא פוסח על אף אחת מהן. היינו אומרים, כי זה הוא פילוח הסתברותי…"

הליבה המרכזית 5.2.2011

 

ההכנות לפתיחת הפורטל ולביסוס הרשת המורפו-גנטית החדשה בעולם ארץ התבססו החל משנת 2007.

כאשר נפתח הפורטל הראשי במרחב של ארץ בספטמבר 2011, הרי, שנפתח פרוזדור נתונים, אשר יוצר חיבור בין המחולל אדיר הממדים שמהווה מפת התשתית התידרית של מגשרי העולמות, התכנית להכשרת שליחים ודרך הפשטות שבאלוהות, לבין מפת תשתית מקבילה של מגשרי עולמות שאינם בגוף פיסי.

אלו הם שליחים ונציגי תרבויות המעוניינות לתרום למהלך אדיר הממדים, אותו מייצגת מפת התשתית התידרית, של תמיכת מרחב ארץ והאזורים המקושרים וחיבורם למערכת תיקון עולמות והחזרתם לאחדות הכוללת ולתקן הבריאתי.

המחולל ההסתברותי המופעל במרחב ארץ, הינו מפת תשתית תידרית ואנושית שבמרכזה מצוי גרעין המשמר את טוהר וזיקוק המידע והביצוע בתיאום לתקן הקוסמי ולסולם הערכים הבריאתי. בלב הרשת מצוי חיבור ישיר לגלעין המחולל המקביל הנמצא בדרגות העילאיות.

 

"…וכאשר אנו יוצרים בתקופה נוכחית את העצמת המחולל ההסתברותי הרמוני דינאמי, אנו יוצרים זאת, נקרא לזאת כך, בהכפלה ובהתמרה הופכית. משמע מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, באמצעות אותה תכנית, המובע במרחב של ארץ דרככם ובעדכם ובעד אותו מתמיר ראשי אותה אחת דרכה אנו דוברים, במגמת המחולל הראשי המחזיק בתקן קוסמי.

ואותו מצב של המחולל ההסתברותי הרמוני דינאמי הפועל בדרגות האצלות אל עבר מרחב של ארץ בדרגת התרבויות המקושרות ובכך, יוצר מצב של מפתחים הסתברותיים בדרגות שונות במובהקויות שונות בתודעות שונות ובכך, מצב של, נקרא לזאת כך, התמרה הופכית אשר יוצרת את ההשפעות לעתיד לבוא…"

הליבה המרכזית 5.2.2011

 

תהודת-על ותהודת-מִשְנֶה-מודל פרח החיים

 

 

מפת התשתית התידרית, אשר פועלת בתיאום לשער המרכזי, פועלת על פי מודל פרח החיים, במכניקת שדות מקושרים-צוותים-מחוללים הסתברותיים הרמוניים דינאמיים, המורכבים משונים ומגוונים הפועלים בחיבור לאמת משותפת ומהדהדים בתהודות שונות, הן בתהודת-על והן בתהודת משנה.

ניתן להתבונן על תהודת-על, כעל הדהוד, שיש בו תדירות מובהקת של תיאום לישירות של אור המגיע מן השער.

המובהקות יכולה לבוא לידי ביטוי באיכות הרטיטה וההדהוד ובגובה הרטט בסולם רטיטות, שהינו כמו סולם צלילים שיש בו צלילים גבוהים ונמוכים.

מכאן ניתן להבין, שבכל שלב בסולם ה-"צלילים", תתקיימנה תהודות-על של כאלה, אשר יצרו את שיא המטריצה של אותו שלב בסולם.

כמו כן, נוכל לזהות כי בכל שלב בסולם ה-"צלילים" יהיו כאלה שהתהודה שהם יוצרים, הינה כזו מובהקת. משמע, אין הם "מנגנים" צליל מזייף מכיוון, שיצרו חיבור לזיקוק הנתונים האישי ובכך מקיימים העברה מזוקקת של הדהוד.

 

שונות ומגוונות

הדרגות השונות של התודעה והרטט, מאפשרות את המגוונות של מפת התשתית התידרית. ויש להן חשיבות עילאית במגוונות של הרשת ובפעילותה באופק אירועים רחב.

אחד מעקרונותיה של מפת התשתית התידרית, הינו עיקרון קוסמי, שבו נוצר שיתוף פעולה בין שונים ומגוונים, שאינם שווים זה לזה, אלא מובהקים בייחודיותם, שונים זה מזה ומקיימים פעולה במחוללים הסתברותיים הרמוניים דינאמיים, אשר פועלים סביב מכנה משותף גבוה.

דרך פעולה זו יוצרת "מעגלי צירופים" המהווים כעין מנועים המשלבים עצמם זה בזה ומתניעים את המערך אדיר הממדים של ההשראה על המרחב - מפת תשתית תידרית, מגוונת, צבעונית, רבת משתתפים, רבת מעגלים, המשולבים זה בזה ויחדיו נוסקים אל עבר מדרגות פיתוח חדשות.

בנסיקה זו מהווים המשתתפים מערך המרים עימו את המקושרים ובכך מערכת שלמה מפתחת ומשתנה.

 

"…מכיוון, שעליכם להבין, שכאשר תתבוננו על אותו מצב של מפת תשתית תידרית, הרי, שתזהו את המצבים, נקרא לזאת כך, של פערים ביכולת.

משמע, כאשר אנו פורשים מפת תשתית תידרית, אין אנו באים ומבססים את אותו מצב של מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי ושל אותם מצבים, נקרא לזאת כך, של שיערוך רמות פוטנציאלים, על אותו מצב שבו אנו מתבוננים על כולם כעל שווים, מכיוון, שאותם מצבים של הספקים ואותם מצבים של יכולת משתנים עם כל אחד ואחד…"

הליבה המרכזית 5.2.2011

 

מובהקות ויכולת

בתוך תהליכי הקבלה וההנחלה של המחוללים השונים, מתקיימות תנועות רבות במקביל ובכך מפתח רחב מאוד, הפונה אל כל גווני הקשת, אל כל דרגות הרטיטה ובכך יכולת לסייע לשכבות רבות, בחינת הדהוד ומראה מקום להתפתחות והתעלוּת.

 

"…כאשר תסתכלו על אותו מצב של התפלגות של רשת, תזהו:
*תהודת-על- אותם אלה, נקרא לזאת כך, אשר יצרו את המובהקות ויש בהם את היכולת.
*תהודת המשנה- אותם אלה אשר יש בהם את היכולת וטרם יצרו מובהקות, או אותם אלה שיש בהם מובהקות אך לא מתקיימת בהם יכולת.
ובכך, נוצר המצב של, נקרא לזאת כך, מעגלים, מעגלים של אדוות תהודה מגוונת עד מאד בדרגות הספקים שונים.
יש ועליכם להבין זאת, מכיוון, שאותן דרגות שונות של הספקים, הינן כאלה הפועלות באופק אירועים מלא ויוצרות את המצב של מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי אשר יש בו את הדרגות השונות, המפתחים השונים והתדירויות השונות ובכך, הדהוד מלא ומועצם על מרחב ארץ, בחינת אספקטים שונים של תדר במהות מגוונת עד מאד…"

הליבה המרכזית 5.2.2011
 

שיאי מטריצה-מפלי נתונים

השליחים שפועלים בתהודת-על ונמצאים במובהקות גדולה, הינם כאלה המצויים במדרגות התפתחות שונות ומגוונות.

בתוך תהליכי ההתפתחות הללו יוצרים מגשרי העולמות בהדרגה תהליכים של מובהקות הולכת וגדלה של התדר האישי הייחודי, על ידי חבירה לזיקוק הנתונים האישיים ולגלעין המהות, המהווה מבנה גיאומטרי ייחודי – "גביש", אנרגטי בוהק. המובהקות של התדר האישי הייחודי, מובילה למובהקות, שבה התודעה הקוסמית מצויה בקדמת הבמה ומשנה פרספקטיבה וסדרי עדיפויות.

זוהי מובהקות היוצרת מעבר לתודעת האחדות הכוללת לתודעת ה-אנו ובכך מתחילים מגשרי העולמות המובהקים, לפעול כבוראים שותפים, אחראיים ומועצמים, המבינים את חשיבותה של התקופה בה אנו מצויים, את פתיחת השער הקוסמי ופריסת פיצול המציאויות.

מעבר שלב זה, יוצר חיבור למערכות הזנה, המייצרות במגשר העולמות חווית שפע ומלאות, אותה מבקש מגשר העולמות לחלוק עם האחרים, מתוך יוזמה, נדיבות, ראיית התמונה הכוללת וההזדמנויות החדשות ומתוך ההכרות עם כלים תודעתיים, מודעותיים ואנרגטיים, המאפשרים לו לתמוך, לסייע להעצים ולגשר.

מגשר העולמות שיצר חציה של סף תודעתי ונפשי יוצר תיאום ערכי, רעיוני ואנושי אל מול הפורטל ומצטרף למערך הפעיל של מגשרי עולמות בתהודת-על מובהקת. זוהי הצטרפות על בסיס תאימות פנימית, אשר אין לה קשר לבסיסים חיצוניים. זוהי הצטרפות, אשר פוקחת עיניים פנימיות להכרה בגודל השעה, להבנת גודל המעמד המתרחש בכדור הארץ בתקופה הנוכחית.

 

"…מכיוון, שעליכם להבין, שכאשר מתבוננים אתם על אותה רמה של מובהקות אותו מצב של תודעת שליח בקדמת הבמה אשר אנו מעצימים כל העת את הרצון ואת העוצמה לבסס אותה, הרי, שאותו מצב של תהודת שליח בקדמת במה, הינו המצב אשר נקרא לזאת כך של דרגת פיתוח אבולוציה חמש השואפת לשש.

ועליכם להבין, שדרגת אבולוציה חמש השואפת לשש, מהווה שיא במטריצה ומהדהדת על האחרים, בחינת מפל נתונים מחד ומאידך, יוצרת היא את המצב, שמקדמת היא עד מאד דרגות מקבילות אשר אינן מצויות בגדר ההבנות או תדירות העל שאוחזים אותם אלה באי תכנית.

אם תתבוננו על אותו מצב של תהודות משנה, הרי, שתזהו דרגות אבולוציה שלוש וארבע. היינו אומרים, שבכך נוצר אותו מצב, שאותן דרגות אבולוציה שלוש וארבע יוצרות גם הן תהודה על מפתחים התואמים אותן ובכך, מצב של פיזור הסתברויות גם באזורי הגל הללו.

משמע, הבינו, שמתקיימת חשיבות לאותם מצבים של פילוחים הסתברותיים בדרגות הקבוצות השונות או המנחים השונים מה שאנו כינינו מפת תשתית תידרית.

ודאי לכם, שאותם אלה מובילים שיצרו את המובהקות נאמר של תודעת שליח בקדמת הבמה ואוחזים הם ביכולת והספקים, יוצרים את המצב של תהודת-על רבת עוצמה אשר ניתן לה להשרות השראתה על אותם אלה אחרים.

אך עליכם להבין, שההכשרה של אותם אלה מובילים המכילים תדירויות של אור, הינו הגיוס של ההשראה. הינו הגיוס של התמיכה. הינו הגיוס אשר בו אותם אלה מובילים יוצרים את הרצון לחלוק את משאביהם עם האחרים בחינת עידוד, בחינת תמיכה, בחינת מבע אישי של אותם אלה מובילים הפוגש את אותו מבע אישי של אותם אלה אחרים ומפרה אותם, יוצר את המצב של ההזנה הפיתוחית…"

הליבה המרכזית 5.2.2011

 

מימוש מועצם

התכנית להכשרת שליחים, והידע של הפשטות שבאלוהות, היווּ את הבסיס המידעי, התידרי והתודעתי לרשת המורפו-גנטית החדשה, החלה להתקבל בספטמבר 2007.

מאז, התרחבה העשייה והתרחב ההדהוד והחלה להיפרש רשת תודעתית, תידרית ואנושית, אשר לומדת את הידע, פוסעת בדרך הפשטות שבאלוהות, מצויה בתהליכי חניכה התפתחותית וחניכה תפקודית, ומממשת ערכים ושיטות פעולה קוסמיות, הלכה למעשה בהפעלת האוניברסיטה הקוסמית, כינון השער הגדול כמרכז פיסי בעבור הפרט והכלל כאחד והרחבת ההדהוד של הרשת המורפו-גנטית החדשה.

 ההתרחבות יצרה את הצורך לבנות תשתית הולמת ועונה על הצרכים.

 בהמשך לכך, הקמנו ביום 7.7.2010 את חברת מימוש מועצם, המהווה את העוגן הגשמי לכינון האוניברסיטה הקוסמית הלכה למעשה.

 

חזון החברה:

ביסוס מפת תשתית תידרית ואנושית, מבוססת ורחבה, אשר במרכזה האוניברסיטה הקוסמית הפורשת רשת שערים ומרחבים לתועלת הפרט והכלל כאחד.

תמיכת האנושות להכלת השינוי והמעבר לעידן החדש, בצורה האופטימלית וההרמונית ביותר, על ידי הבאת סולם ערכים, ידע, כלים ומודלים, המבטאים את עליית המדרגה של האנושות אל עבר תודעה רב ממדית.

הכשרת מגשרי עולמות, מתאמים, שליחים, משלבים רב מוקדיים, שגרירים של רצון טוב, מועצות ומחוללים, הפועלים על פי סולם הערכים לעידן החדש, ומהווים מראה מקום בעבור האחרים.

 

מטרת העל של החברה:

יצירת הבסיס להכשרת האנושות לחבירה לאחדות הבריאתית הכוללת, באמצעות חשיפה לדרכי ההתנהלות הבריאתיות, לתקנים הקוסמיים ולדרגות תדירות וישירות של אור המחברים לרב ממד וכוּליות.

חשיפה זו מלווה בתהליכי חניכה לטרנספורמציה של הנפש האנושית, על מנת לאפשר לה להכיל תודעה ותדירויות אור, ללא סילוף, שיבוש, או מניעה, עד למצב שבו נוצרת הרצפה של ההוויה הקוסמית, כך שתהיה מוכלת בכלי הביטוי הנפשי והאנושי, ללא רבב.

הגדלת מספר בני אנוש המחוברים לתודעה חדשנית ולמודעות אנושית מגבה, העברת הידע של האוניברסיטה הקוסמית ודרך הפשטות שבאלוהות וגיבוי תהליכי טרנספורמציה המובילים לקיום כאדם של העידן החדש, המתעלה מעל מגבלות החומר הדחוס, מחובר לאלוהות הטמונה בו ופועל בחיבור לגרעין העצמי הייחודי והמזוקק, בתוקף פעיל מתוך מאור פנים, והכרה כי תועלת הפרט והכלל שזורים כאחד.

 ביסוס והרחבה של האוניברסיטה הקוסמית, אשר מקיימת הגות, מחקר, פיתוח, המביאים אל עולם ארץ פריצות דרך בתחום המדע והרוח, טכנולוגיה ואבולוציה, כל זאת מתוך הפריה הדדית ותקשורת בין שונים ומגוונים.

 קיום מערך הגיבוי, האחזקה והשמירה על השער המרכזי, המהווה גשר לשילוב עולם ארץ במרחבים הבין ממדיים.

מחוללים ומועצות 

על מנת לממש את החזון ולקדם את מטרת העל, פועלים מחוללים הפועלים כמועצות על פי סולם ערכים קוסמי:

✲ מחולל מיפעם

✲ מחולל היללהאר

✲ מחולל אוניברסיטה

✲ מחולל מודל ההזנה

✲ מחולל כל רגע הוא שער

✲ מחולל אדם ואדמה

✲ מחולל חניכה

✲ מחולל מדיה

✲ מחולל אינטרנט

✲ מחולל עיבוד, הגות, מחקר ופיתוח

✲ מחולל רוח ומדע

✲ מחולל מנחים ותרגול

✲ מחולל עיצובים

✲ מחולל תרגומים

✲ מחולל הדור הבא - הילדים החדשים

✲ מחולל אזורי חסות

✲ מחולל תזונה והזנה

✲ מחוללי הנתיבים השונים

ועוד...

 

מחוללים אלה יפעלו מתוך ראיית החזון וחיבור למטרת העל של כל מחולל, הנובעת ממטרת העל של דרך הפשטות שבאלוהות, זאת מתוך שיתוף פעולה הרמוני, שקיפות מליאה ומאור פנים.

פעילות המועצות, תעשה בדרך של מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, אשר ההחברים בו פועלים מתוך שיתוף פעולה בין שונים, גמישות, פתיחות לדרישות העולות, והתפתחות מתמדת למען הפרט והכלל כאחד.