מאור פנים

מאור פנים מחשבה

 

מאור הפנים מכוון למצב הויה הנובע מתודעת משיח.

במצב הוויה זה מתקיים שלום פנימי, הנובע מתוך קבלה של היבטי העצמי השונים, יצירת פיוס פנימי ואינטגרציה אל מול נקודת תאחיזה אישית, המבטאת את המהות הייחודית, הפועמת פעימות של התפתחות, אשר אין בה הזדהות עם מתווה זה או אחר ואין בה היקשרות. זוהי מהות ייחודית ומובהקת, הנוכחת כמבוע של אור, המבקש לבטא מהות ומשמעות.

במצב הוויה זה, קיימת מוכנות להיות נוכח בלב חשוף ופתוח לכל, ללא תנאים או מניעות. בכך נובעים ממרכז הלב החסון והעצמאי חסד, חמלה, אמפתיה ומשאלת לב, המבקשים להביא אל כל יציר נברא את הרווחה וההזנה, חדוות הקיום והזכות להתפתח על פי מתכונות האור.

זהו לב פתוח וחשוף, המגובה במחשבה תבונית וכוללנית, שיש בה את היכולת לנוע מן המקרו למיקרו, מראיית ההקשר הכולל והרחב אל ראיית הפרטים המרכיבים הקשר זה.

בכך נמנעים שרירותיות ושימוש בעוצמה ובתוקף שלא על פי מתכונות האור. בכך מבוטא תוקף פעיל במאור פנים. בכך מתאפשרת מציאות שבה כל נתיבי ההתפתחות, כולם מפרים זה את זה במחול של סינגולריות בשדה מאוחד.

מאור פנים של הלב  מבטא סייג לעוצמה על ידי חיבור למשאלת לב, הרמוניה כוללת, שלום פנימי, אהבת העצמי והמכלול, אחדותיות ועצמאות.

🔹🔸🔹

במאור פנים של המחשבה מתקיימת מוכנות להיות נוכח בפתיחות מחשבתית, ללא תנאים או מניעות. בכך נובעים ממערך המחשבה התבוני רוחב יריעה, ותפישת עולם שיש בה חסד, חמלה, אמפתיה וראיה כוללת, המבקשים להביא אל כל יציר נברא את הרווחה וההזנה, חדוות הקיום והזכות להתפתח על פי מתכונות האור.

במאור הפנים של המחשבה מתקיימת מחשבה תבונית וכוללנית, שיש בה את היכולת לנוע מן המקרו למיקרו, מראיית ההקשר הכולל והרחב אל ראיית הפרטים המרכיבים הקשר זה.

בכך נמנעים שרירותיות ושימוש בעוצמה ובתוקף שלא על פי מתכונות האור. בכך מבוטא תוקף פעיל במאור פנים. בכך מתאפשרת מציאות שבה כל נתיבי ההתפתחות, כולם מפרים זה את זה במחול של סינגולריות בשדה מאוחד.

מאור פנים של מערך המחשבה מבטא סייג לעוצמה באמצעות מערכת ערכית המהווה מסגרת בתוכה מתקיימת התנועה של הפרט המובהק מתוך משמעת הנובעת ממשמעות.

🔹🔸🔹

טוהר מחשבתי, ניקיון מחשבתי, מצב אשר בו התודעה אינה מוסטת על ידי טפל, אינה מוסחת על ידי פיתויים והאדם אינו עושה שימוש ביכולת ההשפעה ובכלים העומדים לרשותו למען האדרת האגו הפרטני אלא למען המימוש האישי ולמען הכלל.

"…מאור הפנים הינו מצב של מובילות אשר יש בו את השילוב המדויק בין אותן איכויות שולטות לאותן איכויות נשלטות. מיזוג כוחות זה הנו מפתח, לאותן יכולות תנועה בתוך אותם מרחבים ממדיים חדשים, יכולת תנועה אשר יש בה את היכולת להאדיר עוצמתכם בתוככם מחד ומאידך לשמרכם בוראים מועצמים הפועלים במאור פנים…"

(מערכת ההדרכה הקוסמית)

🔹🔸🔹

הקודים הפעילים של מאור פנים, ושל חמלה, ושל ראית הכולל יוצרים תפישה המגבה אנושיות, מגבה את היכולת שלכם לתעל עוצמה בתבונה ובברכה, בחיבור לאותו תדר רגשי גבוה, ולאותה בהירות מחשבתית.

"…עליכם להבין כי זהו המצב שאנו מבקשים להוביל אתכם אליו בעיתות עתידיות, המצב של רוח משפיע על חומר. ודאי לכם שמצב של רוח משפיע על חומר אינו יכול להתקיים ללא אותם מצבים של נקודות תאחיזה עוצמתיות המתקיימות בכם ובכך מייצרות ייצוב. מכיוון שאותו ייצוב, מלבד היותו מאפשר לכם את השליטה במערכיכם ואת הייצוב המתמיד בתוך היינו אומרים יכולת של תנועה תידרית מגוונת עד מאוד.. מאפשר הוא מצב נוסף וזהו המצב של היכולת שלכם לשמר מבנים נפשיים מאוזנים. אותם מצבים של מאור פנים, אותם מצבים של טוהר הלב וטוהר הכלי וטוהר המחשבה, כל אותם אלה מצבים המאפשרים לכם את מה שכינינו ככותר: מאור פנים.

היינו אומרים כי נקודות המוקד הללו מאפשרות מאור פנים. היינו אומרים כי נקודות המוקד הללו תומכות מאור פנים. היינו אומרים כי הינן תומכות מצבים של עוצמה מוגברת לאין ערוך, אשר לא תעשו בה שימוש היינו אומרים למחוזות של שלילה…."

"..הנני פונה ואומר כי אותן מהויות של השפעה אשר אני יוצר בכם במגמת ההטענה, הינן מהויות אשר יוצרות את האש המקדמת, את האש המעצימה, את האש המאיצה. והננו, כליבה מאוחדת, מעוניינים להעצים ולהאיץ על-מנת לאפשר את אותם מוקדי השפעה אשר גדולתם באותה הוויה תידרית נקייה ומועצמת המשפיעה אדוותיה על המרחב בו היא שוהה. ובכך, במאור פנים, יוצרת את אותן הזדמנויות עבור האחרים ברמת מרחב מושפע, נתמך ומשתנה…"

(הליבה המרכזית)

להרחבה במדף סולם הערכים - מאור פנים ומאור פנים גבוה