לצאת מהסיפור חלק 9 - שפה חדשה, סולם הערכים, שפה רב מוקדית ומטריצות אלוהיות

לוהאריה

חלק ראשון

יישור הקו הכלל-יקומי בחיבור לאמת המשותפת

כניסת עולם ארץ אל העידן החדש, הינה חלק ממערכת השתנות כלל יקומית, אשר יוצרת שינוס מותניים בריאתי ליצירת יישור קו של מרכיבי היקום כולו, זאת על מנת לזנק כאחד אל מדרגת ההתפתחות הבאה.

יישור הקו הבריאתי, כולל הבאה של מידע התפתחותי, רב ומגוון, אל אזורי הבריאה השונים, השלמת מידע חסר והבאה של הערכים והתקנים הקוסמיים.

ניתן לראות את יישור הקו הבריאתי, כמהלך רחב יריעה של מעבר מעידן לעידן. זוהי תקופה בחיי הכלל יקום, אשר בה אזורים רבים ומגוונים ברחבי הבריאה זוכים לזריקות האצה התפתחותיות אשר הינן ייעודיות.

זוהי תקופה בהתפתחות הבריאה של שיתוף נתונים, אשר מאפשר לאזורים השונים בבריאה להעביר זה לזה מידע, אשר יוצר השלמות של חוסרים התפתחותיים, הן טכנולוגיים והן אבולוציוניים.

ניתן לראות את שיתוף הנתונים, כמצב שבו מתאמים ומשלבים רב מוקדיים, המכירים שפות רבות ומגוונות, יוצרים חיבורים ומסדי נתונים המתאמים בין אזורים שונים בבריאה ומאפשרים להם להזין זה את זה במידע חיוני ליצירת התיאום והוויסות האחד כלפי השני וכמובן כלפי השדה המאוחד והאמת המשותפת.

אזורים רבים בבריאה נחשפים לחדשנות גדולה ולקפיצות מדרגה, אשר יש בהן את התנועה אל עבר אזורים חדשים ובלתי מוכרים.

 ניתן לראות זאת באופן הבא:

 

 

    

האמת המשותפת הבריאתית מיוצגת על ידי הליבה המרכזית המהווה את לב הבריאה.

ניתן לראות את הליבה המרכזית כמערך השקלול, התיאום וההזנה הראשי של הבריאה, המנתב את התפתחות הבריאה ומזרים את גלי הנושא, בפעימות, בהתאם לצורך.

מועצות האלוהות הגבוהות, אמונות על האמת המשותפת ועל שמירת השדה המאוחד ופועלות במחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, המייצג את הגוונים והביטויים המרובים והשונים של האור.

ביטויי האור, הינם רבים מיני ספור ומועצות האלוהות הגבוהות מהוות את רמות האב והאם של ביטויי האור כולם, ובכך מערך השומר על התפתחות האור במסגרת התכנית הבריאתית הכוללת ובמסגרת ערכי השדה המאוחד.

כאמור, יישור הקו הבריאתי, נערך לקראת קפיצת המדרגה הכלל יקומית והמעבר לתנועה התפתחותית מהירה של קיפולים ממשוואות רחבות אל משוואות-על, עד לשיבה אל האחד ויציאה לקראת פעימת ההתפתחות הבאה.

ניתן להבין את התנועה של ההתכנסות הבריאתית, כאשר מתבוננים על התרגום שלה אל עולם ארץ: גל הנושא המתמשך "לצאת מהסיפור", המתאר תהליך של שיבה אל האחדות הפנימית, השלה וחזרה אל זיקוק הנתונים האישי.

השיבה אל זיקוק הנתונים, הינה שיבה אל משוואת-העל האישית המזוקקת, לאחר תהליך של השלה של כל שכבות הביטוי, המהוות משוואות רחבות אשר מספרות "סיפור" שתכליתו לאפשר למידה והתפתחות.

תהליך היציאה מן הסיפור, הינו תהליך השיבה אל ה-בראשית של העצמי. וה-בראשית של העצמי, הינה משוואת-על מזוקקת הטומנת בחובה את כל היש האישי ללא היקשרות או תלות.

 

 

 

חלק שני

סולם הערכים – מראה מקום בריאתי לשיבה לשדה המאוחד

מרעיון השיבה לבראשית של העצמי, ומההכרה כי כמו בעליונים כך בתחתונים, ניתן להבין, כי הבריאה אף היא נתונה בתהליך של השלה של היבטי עצמי בריאתיים, זיקוק שדות הביטוי השונים שלה ויצירת תיאום ביניהם ובכך תנועה אל זיקוק הנתונים הבריאתי, אל האחד.

יישור הקו נעשה באמצעות מערכות בקרה וויסות השוואתי, אשר יודעות לתאם אזורי התפתחות שונים ומגוונים לאמת משותפת קוסמית, המהווה מראה מקום בעבור הכלל.

האמת המשותפת הבריאתית, מהווה מערכת של ערכים קוסמיים, אשר מובילים אל משוואות-על מזוקקות-מבנים גיאומטריים מעודנים ועילאיים, המובילים את האור בצורה שלמה. הערכים, המשוואות והמבנים הגיאומטריים מייצגים כולם דרגות פיתוח עילאיות.

אלו הם מפתחות קוסמיים, המוענקים לאזורי הבריאה השונים, בצורה ובשפה המתואמת לכל אזור ואזור.

אל עולם ארץ, מובאים המפתחות הקוסמיים הללו, באמצעות מילות קוד, המרכיבות את סולם הערכים לעידן החדש. מילות הקוד מהוות תרגום של הגיאומטריות העילאיות לתצורה וורבלית מתואמת לעולם החומר הדחוס, לגוף ולנפש אנושית.

באמצעות מערכת ערכים ומילות קוד המנוסחות בשפה רב-מוקדית, מובאים ערכים קוסמיים מזוקקים, אל החיים והמציאות האנושית ומאפשרים לייצר תהליכים של האצה אבולוציונית וזיקוק הנפש האנושית להכלת תדירויות חדשות של אור בצורה מאוזנת ומיטבית.

השפה הרב- מוקדית, הינה שפת האור המזוקקת, המכילה בכל צופן ומבנה גיאומטרי ריבוי מוקדים של מידע רב ממדי, עשיר ורחב יריעה.

זוהי שפה בעלת מבנה שלם, המכיל בתוכו את ארבעת היסודות: אש, אוויר, מים ואדמה במתכונתם המאוזנת והמיטבית ואת יסודות-העל אלפא ואומגה, אשר מעולם לא בוטאו בעולם ארץ, כאשר הם ממוזגים יחדיו.

המבנים האנרגטיים והצורניים של השפה הרב מוקדית, הינם מבנים, אשר יש להם את החיבור המתמיד לאמת משותפת אחת מזוקקת, המחוברת למסד הנתונים הבריאתי הראשי. השימוש בשפה הרב מוקדית, מאפשר לייצר השתנות מתמדת בתיאום לגוון רצוי ובכך יכולת לתעל מידע, בו זמנית, בריבוי ערוצים, אל אזורים שונים ומגוונים.

מהבנת משמעותה של השפה הבריאתית העילאית, הרב-מוקדית, ניתן להבין, כי סולם הערכים, המובע בעולם ארץ, באמצעות מפת התשתית התידרית של הפשטות שבאלוהות, הינו תרגום של השפה הרב מוקדית לשפה אנושית.

במעבר לנתיבי החיים של העידן החדש, האימוץ של השפה הרב מוקדית, מילות הקוד וסולם הערכים יוצרים את הבסיס הפנימי ממנו נובעת המשמעות האישית והמרחב החיצוני בחינת נשמע ונעשה.

"…השפה הקוסמית, מהווה צפנים וורבליים קוליים, שיש בהם את הבנת התקן הקוסמי, הערכיים הקוסמיים ומפתחים של תודעה המשולבים בתוך אותו צופן, בתוך אותה מילה.

על מנת להביא אל עולם של ארץ את התקנים הקוסמיים ואת המפתחים של התודעה העילאית, יצרו מועצות האלוהות תקנים המבוטאים באמצעות צפנים וורבליים, אשר יש בהם את ההבאה, אל עולם של ארץ, של המתכונות העילאיות של שפת האור. ובכך, מצב של יכולת לשרשר ישירות, בעד הפורטל, אל בני האנוש הערוכים לכך, את אותם מפתחות של תודעה והשראה והשפעה פנימית, אשר יש בהם את האצת-העל להתפתחות של תודעה ולהתמרה של צלם ותבנית.

כל צופן שכזה, כל מילה כזו, מכילה בתוכה את התקינות הקוסמית המלאה, מכיוון, שמהווה היא צופן גיאומטרי רחב יריעה ועשיר עד מאוד הכולל קודי מקור.

על מנת לשגר תכנים וצפנים מהסוג הזה הרי, שנדרש לייצר את השגריר הישיר ובכך, נוצל אותו מפתח ואותו שער ואותה שגרירות ונציגות נוכחת, על מנת לקודד את שפת האור במתכונתה העילאית באמצעים שיש בהם את הוורבליות ואת התדירות של הקול ואת המבנה הגיאומטרי התופס צורה וצליל. ובכך, ביטוי עילאי של מתכונת בראשית…"

מועצות האלוהות הגבוהות 30.9.2012

 

סולם הערכים ומילות הקוד מהווים קומבינציות אנרגטיות ומבנים גיאומטריים עילאיים, אשר הינם הבסיס לרשת המורפו-גנטית החדשה, שתגדיר את מערכות המציאות והחוויה של הממדים הגבוהים.

בהבאת סולם הערכים הבריאתי אל עולם ארץ, יוצרת המערכת הבריאתית התערבות מבוקרת, אשר יש בה החזרה של עולם ארץ אל התקן הבריאתי וסיוע בתיאומו אל עולמות ממדיים נוספים ברטט גבוה יותר.

תהליך זה, הינו חלק מיישור הקו הכלל יקומי אשר תואר והוא חושף את בני האנוש לדרגת תודעה, אשר יש בה את הבנת היותם זרע כוכבים, הוויות קוסמיות רבות עוצמה, אשר אמונות על המציאות הפנימית המשפיעה על מערכת המציאות של עולם ארץ.

באימוץ סולם הערכים של העידן החדש, הלכה למעשה, הופך האדם שותף פעיל ביישור הקו הכלל יקומי ובביסוס הרשת המורפו-גנטית החדשה.

"… עליכם להבין, החופש אליו אנו מובילים, הינו החופש, אשר מאפשר לכם להיות כדף חלק, נקי מרבב, המאפיין עצמו בחינת אותה ערכיות פנימית וחיבור לאלוה ובכך, יוצר את אותם מצבים של ספריות נתונים חדשות בעבור עצמו, בעבור האחרים.

עליכם להבין, שאם תתבוננו על מרחב של ארץ, על ההתערבויות אשר נעשו בו, ועל אותם מצבים של שיבושים המתקיימים בו, הרי, שתזהו את אותו מצב נוסף, שמרחב של ארץ, הינו כזה, אשר הינו תוצר של השתקפות של סך הכול המצויים בו והשתקפות של סך הכול המביטים אליו. משמע, אם נתייחס אל מרחב של ארץ כנקודת הקצה של אותו מרחב אשר יש בו את הממדים, הרי, שתזהו, כי בנקודת הקצה מגולמות נשמות בגופים פיזיים, ואותן נשמות יוצרות את המצבים, שמבוטאות הן בהוויה נפשית, אנושית, מודעותית.

כאשר אותה הוויה, נפשית, אנושית, מודעותית, יוצרת את המצבים של תפישה, הרי, שאותה תפישה, הינה כזו אשר מוקרנת כהולוגרמה אל מרחב של ארץ. משמע, כל אנוש ואנוש המצוי במרחב של ארץ, יוצר את המצבים של ההקרנה של שדה הולוגרפי, והיינו אומרים, כי אותה הקרנה, הינה כזו, המצטרפת להקרנות אחרות ויוצרת תצרף גדול עד מאוד אשר מהווה את המציאות ההולוגרפית בה אתם קיימים, מתקיימים.

כאשר מיטיבים אתם להבין נתון זה, הרי, שוודאי לכם, שניתן לכם להבין, שאותו מצב נוסף של מציאות הולוגרפית, הינו, הממדים והשכבות המתמצקים אט, אט למרחב של ארץ, ובכך, גם בהם קיימת ההשראה על אותו מרחב הולוגרפי בחינת ספי תודעה שונים, אשר יוצרים נקודת התייחסות למרחב של ארץ, הקרנה הולוגרפית עליו ובכך, מצב של מכלול המהווה את סביבת העבודה בה אתם נטועים.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שככל שתלמדו לשלוט באותה הקרנה שלכם, וכאשר אותם ספי תודעה שלכם ישתנו, ואותן תפישות ומודעויות שלכם יגבו זאת, ואותם כלים נפשיים בחינת רגש עילאי ואגו מואר יאפשרו את אותם מצבים של רטיטה שונה בתהודת-על במערכת נמוכה, הרי, שאותה יכולת שלכם להקרין על המציאות ההולוגרפית, מציאות הולוגרפית חדשנית משלכם, תצור את היכולת להשפיע, להשרות השראה בעוצמה גדולה מאוד ובכך, לבסס במרחב של ארץ תעצומות של שינוי מבפנים. וזכרו, כי אנו אמרנו והבענו, כי אותה מפת תשתית תידרית, שאנו רוקמים באמצעותכם, אותם אלה מתנדבים, הינה מפת תשתית תידרית אשר יוצרת שינוי במציאות של מרחב של ארץ, הלכה למעשה, מבפנים.

מכיוון, שמהווים אתם נקודת קצה, מהווים אתם כאלה אשר בחרו לייצר את המצב של המימוש עד לישורת הסופית, משמע, את אותו מצב של שינויים טרנספורמטיביים באותן רמות-על שלכם, דרך אותם שדות מקושרים, עד לאותן רמות נמוכות ביותר ובכך, מכלול נטוע, הלכה למעשה, במרחב של ארץ ובכך, משפיע על המציאות ההולוגרפית שבה, ומהדהד אל תוכה מידע חדשני מנותק מאותה עמימות, מנותק מאותם מצבים, נקרא לזאת כך, של דגשים שגויים, מנותק מאותם מצבים של הכפפות ושליטה, מנוטרל משיבושים ובכך, תבורכו עד מאוד על אותם מצבים אשר אתם יוצרים בעצמכם מידי יום.

ובכך, הבינו, כאשר יוצרים אתם את אותם מצבים של הבנה פנימית עמוקה, באשר לשליחותכם, באשר למהותכם, כמביאים חדשנות ועתידנות אל פיתחו של מרחב של ארץ, הרי, שאותו מצב של דרישה שלכם משתנה, וכאשר דרישה משתנה, ניתן לנו לגבותה…."

הליבה המרכזית למודול 4

 

חלק שלישי

סולם הערכים לעידן החדש

1. טרנספורמציה הלכה למעשה - התעלות מעל מגבלות נפש ויצירת תאימות לישירות של אור בהוויה אנושית
 
2. דע את עצמך- חיבור אל זיקוק הנתונים ולסינגולריות האישית
 
3. העברת התודעה הקוסמית לקדמת הבמה
 
4. אחדותיות - סינגולריות אישית המחוברת לשדה מאוחד ולפעילות כבוראים שותפים מתוך ערכיות ושייכות
 
5. הדרכה חיה - אחריות ודוגמא אישית-ערות ופעילות כבורא מודע המהווה הדרכה חיה
 
6. טוהר המחשבה והמילה - שקיפות, ישירות, ענייניות, מיידיות, מוליכות, דיוק
 
7. פרשנות ופרספקטיבה-מבט-על-פרשנות גבוהה ורחבה בהיעדר היקשרות והזדהות
 
8. חיבור לראיית-על המנותקת מאשליה הולוגרפית
 
9. דרישה מתוך תוקף פעיל - רצון פעיל חובר למשאלת לב
 
10. תדר המשכי - מחויבות ושמירה על התמד
 
11. גישור גבוה אל נמוך - ותרגום עוצמה גלומה לעוצמה מובעת
 
12. הכרת תודה והכרת הערך - נביעה של פעימה התפתחותית מתוך היש והקיים
 
13. כזיקית בעולמכם - וירטואוזיות, גמישות, דינאמיות
 
14. וויסות השוואתי - חתירה לשלמות אשר אין בה שניות וקיטוב ויש בה מובהקות
 
15. הכל אפשרי - יציאה מחוקיות הסתברותית אחת לאחרת- קוד, מתיחת גבולות המרחב האישי והכוללני על בסיס מתמיד
 
16. שנים בשעות - על זמן - מחויבות לקיפולים הסתברותיים וחתירה למשוואת-על מזוקקת שיש בה את הפשטות שבאלוהות
 
17. דיאלוג ומשוב - קבלה הכלה והנחלה מתוך ערות לתוצרים הפנימיים והחיצוניים
 
18. חתירה לאמת המשותפת ולדיאלוג בין שונים
 
19. תהודה – דע את העומד מולך ואת ההדהוד כלפי השובלים המקושרים
 
20. בחירה חופשית ועצמאות - יצירת מסדי נתונים בעבור ספריות הנתונים החדשות
 
21. מימוש מועצם - תנועה בנתיבים שיש בהם חיבור לזיקוק הנתונים ולצדקת הדרך
 
22. עתידנות בהווה - מחויבות לתנועה חלוצית באזורי ספר
 
23. משמעות משנה מציאות
 
24. תוקף פעיל במאור פנים
 

סולם הערכים מוביל במדרגות של התפתחות:

  1. התעלות וטרנספורמציה של הנפש והאדם
  2. העברת התודעה הקוסמית לקדמת הבמה וחיבור אל העצמי הקוסמי
  3. תודעת  בורא העולמות
  4. תודעת רב ממד
  5. תודעת האחדות הכוללת
  6. חצית סף האלפא והאומגה

הכלת סולם הערכים ופיענוח פנימי של מילות הקוד הטמונות בו, הינם שער להרחבת התודעה.

 אימוץ עקרונות וערכי הפעולה השזורים בסולם הערכים, יצור תהליך, אשר יש בו את המימוש הלכה למעשה של נוכחות ההוויה העילאית במתכונת אנושית.

 סולם הערכים ומילות הקוד מבססים בעולם של ארץ שיאי מטריצה, אשר מכילים תודעה חדשנית ובכך מהווים מראה מקום בעבור האנושות כולה.

 סולם הערכים מהווה כלי, משמעותי עד מאוד, לתנועה מאוזנת, הרמונית ומיטבית בנתיבי החיים של העידן החדש.

 סולם הערכים לעידן החדש מהווה מראה מקום ערכי ורעיוני לתיאום נפש האדם לסביבת מציאות חדשה.

 בחינה של התנועה האישית, בתיאום לעקרונות סולם הערכים, תניב תנועה, שיש בה את התיאום לסביבת העבודה של העידן החדש ולמימוש מועצם.

 

חשיבות סולם הערכים לעידן החדש

"…הבינו, שאותם מתווים של על הוזכרו לכם, בחינת אותם מצבים של תוקף פעיל, ובחינת אותם  מצבים של רצון פעיל, ועוצמה גלומה הבאה לכדי ביטוי כעוצמה מובעת, ואותן מערכות של סולמות הערכים של מאור פנים, ואותם מצבים של טוהר ההכרה וטוהר המחשבה, ואותם מצבים, נקרא לזאת כך, של ערכיות המפעמת בכם בחינת אותו אני הנני שלכם יודע מהותו הקוסמית, ואותם מצבים, נקרא לזאת כך, של יכולת לנהל עצמכם במרחב של ארץ, נקרא לזאת כך, מתוך גמישות, מתוך ניידות פנימית, מתוך יכולת תמרון, מתוך אותו מצב של ספקטרום תדרי הולך ומתרחב, אשר יש בו את הביטוי, נקרא לזאת כך, של הישות הקוסמית המתרגמת עצמה אל מרחב של ארץ ברמת הווירטואוזיות הרחבה עד מאוד. ויש באותו מצב, יכולת תרגום, נקרא לזאת כך, גבוה אל נמוך, יכולת דיאלוג הולכת ומתבססת בין אותו העצמי שלכם ברמת ייצוג לאותו מצב של עצמי קוסמי שלכם. ובכך, מצבים של יכולת לתעל את אותם רעיונות אל עבר הביטוי הארצי ברמת אותו מחקר פנימי אשר אתם יוצרים ורצון ביטוי אישי שאתם יוצרים.

היינו אומרים, שאותו מצב נוסף, הינו המצב של היכולת שלכם ליצור בעבורכם, נקרא לזאת כך, מסגרות התנהלות חדשניות. מכיוון, שנטועים אתם באדמה, הרי, שלא ניתן לכם לפרק את אותן מסגרות לחלוטין, נקרא לזאת כך, אך יכולים אתם לייצר את אותן מסגרות, נקרא לזאת, בתדר אדמתי שונה מהמוכר לכם ובכך, לנתק עצמכם מאותן מסגרות אדמתיות מוכרות ברמת הדחיסות אשר מצויה בהן.

היינו אומרים, אותם מצבים של יכולת שלכם לפסוע ברמת ההגשמה וברמת החזון בחינת אותם כלים של בריאה העומדים לרשותכם, וברמת העצמי המוביל את אותה יכולת בריאה שלו אל עבר המרחב הארצי באמצעות אותם כלים העומדים לרשותו, ובאמצעות אותה בהירות מחשבתית אשר נמצאת בחובו בחינת אותו איחוד מוחות, ובחינת אותה שליטה, ובחינת אותה תבונה עילאית אליה הינכם מחוברים, יותר ויותר. ובכך, ביסוס של התנהלות, נקרא לזאת כך, אשר יש בה את הביטחון הקיומי מתוך הידיעה ההולכת וגדלה של מהותכם, של שליחותכם, של ייעודכם, של מימושכם.

עליכם להבין, באותן מסגרות של עידן נכנס, נקרא לזאת כך, הרי, שאותו מצב של הכל צפוי והרשות נתונה ימיר עצמו לאותו מצב של הכל צפוי וגלוי והבחירה נתונה.

משמע, אותו מבט של על אשר נמצא באמתחתכם, יותר ויותר, מאפשר לכם להתנהל באותם נתיבים שלכם כאשר לוקחים אתם על עצמכם את אותן מסגרות חדשניות ונוטשים את אותן מסגרות, נקרא לזאת כך, ישנות אשר יש בהן את הבלבול והעדר ראיית הדרך, מתוך אותם מצבים של הזדהות אשר פקדו את מרחבכם בחינת מערכות מים.

ובכך, הבינו, שכאשר אנו באים ומובילים אתכם אל אותם סולמות ערכים אישיים, הרי, שהענקנו לכם את היכולת להתבונן על אותה ערכיות ולשייכה אל עצמכם ברמת האינטרפרטציה האישית.

עליכם להבין, שכאשר אותן מסגרות של בריאה משתנות, הרי, ודאי לכם, שאותן מסגרות של בריאה אינן מפרקות את המסגרת. משמע, אותו מתווה בריאתי כולל, אם תסתכלו עליו כשדה של ניסוי, הינו כזה, נותר שריר וקיים, ואותם מצבים של מערכות בריאתיות, הינן כאלה אשר יוצרת את שידורי הנתונים המאפשרים לאותו שדה בריאתי לשנות עצמו.

משמע, עליכם להבין, שרמת הטרנספורמציה המוכרת לכם במרחב של ארץ, בחינת התהליכים שאתם יוצרים, הינם תהליכים, המוכרים היטב באותה רמה של בריאה.

אין הבריאה מנותקת מאותן מערכות הבנה של טרנספורמציה, מכיוון, שכל אותו מצב של שדה הסתברותי, כל אותה מהות של שדה הסתברותי, הינו שדה אשר בחינת ההסתברויות המופעלות בו מתחוללת בו הטרנספורמציה. משמע, עליכם להבין, שאותם מצבים, שאנו מבקשים להביא לידיעתכם, כי בחינת אותה הכרות שלנו כליבה מרכזית עם אותם מצבים של טרנספורמציה, הרי, שניתן לנו לשים את הדגש בחינת הסיוע שאנו מבקשים להביע בכם באותם תהליכים של טרנספורמציה…"

הליבה המרכזית למודול 6

האדם של העידן החדש

"…עליכם להבין, אדם-העל (המתעלה מעל מגבלות עולם ארץ) מנותק הוא ממוסרות האדמה המקבעת, המגבילה, המתעתעת.

 עליכם להבין, אדם-העל מחובר לתבוניות ולתפישה רחבה המנותקת מאותם הגבלים מחשבתיים המצויים במרחבכם.

 אדם-העל מהווה הוא פורץ דרך, העושה שימוש באותם תכנים רגשיים העומדים ומצויים לרשותו בחינת אותו מצב של מאור פנים, וחיבור לאותה אחדותיות והרמוניה כוללת אשר יש בה את יכולת הביטוי וההשראה.

 אדם-העל יוצר הוא את סלילת הדרך, את החלוציות, את אותו מצב של הובלה את האחרים מכורח אותה אחריות אישית הטמונה בו, מכורח ההוויה הקוסמית המפעמת בו.

 מכורח אותו זיקוק נתונים המחובר לנקודת תאחיזה פנימית רבת עוצמה הפועלת במיזוגים תידריים מתמידים אשר יש בהם את היציבות המבוקרת…"

 מרכז הבקרה למודול 3