לעבור דרך כאב - פרוזדור לריפוי החלמה וטרנספורמציה

לוהאריה | 04.12.2016

החבילה התקבלה בין ה-
4.12.2016-7.12.2016
 

 ניתן גם להאזין לחבילה זו בפודקאסט ( Podcast ) המצורף:

מהו כאב?

הכאב מהווה התראה נפשית וגופנית לקיומו של מצב דיס-הרמוני, שיש בו חריגה של הגוף או הנפש מן התדר העצמי. זוהי התראה, שיש בה בקשה להשבה להרמוניה.

בני האנוש נתקלים בכאב פיסי, המאותת על יציאתו של הגוף מהרמוניה ועל חריגה מן התדר העצמי, או בכאב נפשי, המאותת על אזורים נפשיים המבקשים השלמה, פיתרון והשבה להרמוניה.

כאשר מופיע כאב, נפתח פרוזדור אשר בו ניתן לנוע, לעבור דרך הכאב וליצור יישור הדורים פנימי, ריפוי והחלמה.

ככל שמתקדמים בתהליך הטרנספורמציה, נעלם הכאב ואת מקומו מחליף דיאלוג פנימי מודע שיש בו חלישה על שדות הביטוי השונים של הגוף והנפש, ותמרון שלהם בתיאום לעצמי המזוקק. זוהי תנועה נטולת היקשרות, או הזדהות, המאפשרת ליצור השלה והשתנות בתנועה מתמדת של התפתחות.

***

מאגר החוויות המתועד בשדה הגופני והנפשי

נתיבי החיים האנושיים רוויים בהתנסויות שונות ובצמתים בהם אנו מייצרים בחירות המשפיעות על נתיב חיינו.

ניתן לראות זאת כרשת מסועפת של אפשרויות, אשר מתוכן מממשים בני האנוש את האפשרות אותה הם בוחרים בבחירה חופשית.

בכך נוצר מאגר של חוויות ומסקנות, המתועדות בשדה הנפשי והגופני ויוצרות בסיס ממנו נובע בן האנוש אל ההתנסות הבאה. מאגר זה, הינו מאגר עשיר, הטומן בחובו את כל קשת הרגשות האנושית: מרגעים של שמחה, עונג, אהבה, הנאה, התפעמות והודיה ועד לרגעים של פחד, כעס, קנאה, כאב, סבל ועוד. רגשות אלו שזורים בתבניות מחשבה המקושרות למאגר הרגשות והינן תוצר של הבנות ומסקנות המחוברות לאותם רגעים ולאותן חוויות.

מאגר החוויות והמסקנות, מתועד ומרובד בשדה הגופני והנפשי, כמאגר של מטענים רגשיים, מחשבתיים, וחווייתיים, אשר מוטבעים ומשפיעים על אופן ההתנהלות ועל הבחירות שבני האנוש יוצרים.

כל אירוע ואירוע בנתיב החיים, המוטבע ומתועד בשדה האישי, מכיל בתוכו תמהיל אנרגטי של יסודות הקיום אש, אוויר, מים ואדמה. בכך, ההטבעה של הזיכרון של אירועים וחוויות אל תוך רבדי הגוף והנפש, תהיה מקושרת לקומבינציה ספציפית של יסודות המרכיבים את אותו זיכרון ואת אותה חוויה.

זוהי רשת ענפה של מידע אנרגטי, המתורגם למערכת הביולוגית והנפשית, ומשפיע מאוד על האישיות, פני הביטוי הנפשיים ועל אופן ההתנהלות בנתיב החיים.

פעמים רבות כאשר פוגש בן האנוש קומבינציה ספציפית של יסודות, הדומה לזו המובעת ומתועדת בשדה האישי שלו ומקושרת לחוויה אישית, יעורר הדבר תגובה רגשית, מחשבתית וגופנית אשר לבן האנוש אין שליטה עליה.

***

אתגרים התפתחותיים – אין טוב ואין רע, אלא ישנה למידה

חשוב להכיר בכך, כי פעמים רבות המהות הקוסמית-הנשמה, תכננה אירועים בנתיב החיים האנושי, אשר יטביעו חותמם כמסקנות אל תוך הגוף והנפש ובכך יצרו תרחיש שיש בו התפתחות והתנעה של למידה.

הנשמה אינה אומדת את התרחישים השונים כ"טובים" או "רעים", אלא עשתה שימוש באפשרויות המגוונות אשר היו מצויות במערכת המציאות של עולם ארץ במהלך העידן המסתיים, על מנת לבטא את ההתנסות המפתחת והמקדמת ביותר, גם אם היא קיצונית ובלתי נעימה.

האירועים בנתיב החיים, הינם אירועים מגוונים, אשר חלקם נחווים כהרמוניים ואילו אחרים כדיס הרמוניים.

אירועים אשר משפיעים על בן האנוש באופן היוצר טראומה, הינם אירועים היוצרים כעין קצרים ונתקים במערכות ההולכה האנרגטיות וחריגה של אזורים מסויימים בשדות הביטוי של הגוף והנפש מן התדר העצמי.

בכך, עקב אותם נתקים, קצרים וחריגה מן התדר העצמי, חלק מן החוויות והמסקנות, מלוות במטען שיש בו כאב נפשי ורגשי, המהווה מערכת התראה לקיומה של דיס-הרמוניה פנימית המבקשת מענה, פיתרון ריפוי והשלמה.

***

ספיראלת ההתפתחות האישית

נתיב ההתפתחות של כל אחד ואחד, בנוי כספיראלה, המאפשרת תנועה רציפה ממדרגה התפתחותית אחת לאחרת. זוהי תנועה מעגלית, שיש בה מעבר מטווח מציאות אחד לאחר, מתוך תהליך של השתנות, השלה והתעלות מעל דפוסים המהווים שיעורי חיים המבטאים אתגרים התפתחותיים.

הדפוסים המופיעים תוך כדי התנועה במעלה ספיראלת ההתפתחות, מייצגים שיעורים אותם ביקשה הנשמה ללמוד והם יופיעו במגוון ואריאציות, החוזרות על עצמן, עד להגעה להשלמה ומיצוי הנובעים מבחירה חופשית שיש בה התעלות מעל הדפוס ויצירת תשתית פנימית שלמה.

החזרה על דפוסים, ללא שינוי והתעלות מעליהם, יוצרת תנועה במעגל סגור, המשאירה את בן האנוש באותו רובד בספיראלה.

***

המעבר לעידן החדש – חלון הזדמנות לטרנספורמציה הלכה למעשה

המעבר לעידן החדש, טומן בחובו הזדמנות לתהליכי טרנספורמציה, המאפשרים לנוע משלב אחד בנתיב החיים, המשויך לחוקיות העידן המסתיים, אל שלב חדש המשויך לחוקיות העידן החדש. זוהי הזדמנות לנוע במעלה ספיראלת ההתפתחות האישית אל עבר אזורים חדשים אשר לא היו נגישים עד כה.

זהו תהליך של התעלות מעל מגבלות הנפש, זיהוי המקומות הנפשיים המבקשים לחזור להרמוניה, שיבה פנימה אל העצמי המזוקק ויצירה של החלמה, פיוס ושלום פנימי.

תהליך הטרנספורמציה דורש מיומנות שיש בה:

√ מיפוי פני הנפש השונים

√ פיענוח של דפוסים והתניות החוזרים על עצמם כשיעורי חיים בספיראלת ההתפתחות האישית ויוצרים אתגרים, מניעות והגבלות

√ זיהוי של טראומות ומשקעים מן העבר המשפיעים על ההווה

√ ביסוס יכולת של התמרה, החלמה והשבה להרמוניה של הגוף הרגשי ושינוי מערכת המסקנות והפרדיגמות בשדה המנטאלי

√ יכולת לשנות הרגלים ואופייני פעולה ארציים

תהליך הטרנספורמציה, יוצר סגירים והשלמות של אזורים של למידה בנתיב החיים אשר לא מיצו את עצמם ומאפשר לשחרר אנרגיה הלכודה במשקעי עבר ופחדים, ולהתגבר על מניעות ומגבלות הנובעים מלכידות שכזו.

זהו תהליך של החלמה, המאחה את הנתקים בשדה האנרגטי והנפשי ומאפשר לאזורים אשר התקיימו בהם צרימות לשוב להרמוניה.

תהליך זה, הינו תהליך שבו "נספגים" מתווי נפש המקושרים לטראומות ומשקעים אל תוך העצמי המזוקק ומאפשרים לסיים שיעורי חיים ולהתייצב על מדרגה חדשה בנתיב החיים.

***

אזורי צרימה המבקשים מענה

תהליך הטרנספורמציה, הינו תהליך של שינוי דפוסי הרטיטה בשדות הביטוי השונים ומעבר הדרגתי מטווח תדרים אחד לאחר.

אזורי הטראומה המתועדים בגוף ובנפש, הינם אזורים המקיימים דפוסי רטיטה המקושרים לטווח תדרים נמוך ומקוטב. כאשר נוצר תהליך של התעלות מעל דפוסי הרטיטה הללו, צפים אזורי הצרימה על מנת ליצור בהם יישור הדורים.

תהליך יישור ההדורים, מתרחש בשני מישורים מרכזיים:

√ יישור הדורים בגוף ובנפש - במישור הראשון עולים אזורי הצרימה וצפים על פני השטח כחוויות בגוף ובנפש, להם נדרש לתת מענה מודעותי, תודעתי ונפשי.

√ יישור הדורים בנתיב החיים - במישור השני יבואו לכדי ביטוי אזורי הצרימה כאירועים בנתיב החיים האנושי, הבאים אל פיתחו של בן האנוש ויוצרים הזדמנות לבחירה חופשית מודעת, שיש בה מענה פנימי שלם והתנהלות אנושית אשר אינה חוזרת על דפוסי העבר, אלא יוצרת אופיין פעולה המבטא שלב התפתחותי חדש והתעלות מעל המגבלות.

***

כאב כְּאִיתוּת על תחילתו של תהליך הזנה והחלמה

תהליך יישור ההדורים מבקש ליצור הרטטה הרמונית בשדות הביטוי השונים, המייצגים את המהות האנושית בחוויית החיים הגשמית. בכך נוצרת הצפה של אזורי צרימה במערכת שיש בהם נתקים והיעדר תיאום לתדר העצמי, זאת על מנת להזרים אל האזורים הללו הזנה אנרגטית חדשה, המיועדת ליצור איחוי של הנתקים והקטיעות והשבה להרמוניה.

ניתן לראות זאת כאזורים מנותקים וחשוכים אשר מתחילים לקבל אור.

החשיפה לאור, מעלה על פני השטח אזורים מודחקים אשר היו מצויים בסטגנציה ובניתוק מן הגוף האחדותי אליו הם שייכים.

החשיפה לאור, יוצרת חיווי על תחילתו של יישור הדורים. מכיוון ששדות הביטוי האנרגטיים כרוכים בשדות הביטוי של הגוף והנפש, עובר החיווי תרגום ממצב של חיווי למצב של חוויה. חוויה זו, מקבלת פעמים רבות אינטרפרטציה של כאב נפשי או גופני.

כאמור, הכאב מהווה חיווי של הגוף והנפש לכך שמתקיים אזור דיס-הרמוני המבקש לחזור להרמוניה ולהתמזג עם הישות השלמה והמלאה שמהווה בן האנוש.

ההצפה של אזור הצרימה יוצרת שליפה ממאגר התיעוד האנרגטי, הנפשי והביולוגי, של קומבינציה של תדרים אשר מקושרים לצרימה. הקומבינציה האנרגטית הזו משויכת לאיכות נפשית ולזיכרונות ומסקנות המקושרים לחוויה שיצרה את הצרימה.

התהליך נראה כך:

קומבינציה אנרגטית העולה כדי לעבור ממצב דיס-הרמוני למצב הרמוני ← איכות נפשית המקושרת אליה עולה וצפה ← מתעוררים זיכרונות ומסקנות מן החוויה שיצרה את הצרימה ← עולה כאב המהווה איתות על תחילתו של תהליך ריפוי ויישור הדורים

בכך מקבל בן האנוש מידע מן המערכת הנפשית והגופנית, שיש בו:

√ את החיווי על צרימה – המתבטא בחוסר נוחות ותחושה של דיס-הרמוניה

√ את הקישוריות של הצרימה לזיכרון חוויה מנתיב החיים (או מגלגולים קודמים) – המתבטא במידע חוויתי ומחשבתי הנגיש להכרה המודעת

√ את האיתות אשר נועד לעורר את בן האנוש להכרה כי מתחיל תהליך של יישור הדורים פנימי, חשיפה לאור וריפוי  - המתבטא בכאב נפשי או גופני.

 

שחרור ההזדהות עם מגדרים – מפתח לשחרור מחוויית כאב

תהליך הטרנספורמציה וההתעלות, נועד להגדיר מחדש את העצמי, כך שתתקיים הגדרת עצמי המופרדת מן התדמיות הרווחות במשחק החיים על פני האדמה.

זהו תהליך, היוצר הפרדה בין שדות הביטוי השונים לבין הגדרת העצמי.

תהליך הטרנספורמציה כרוך בהשלה של תדמיות, הלוכדות את בן האנוש במערכת דימויים והקשרים היוצרים מניעות והגבלות. בכך מכיל האדם בהדרגה את ההבנה כי הוא אינו הגוף שלו, אינו המחשבות שלו או הרגשות שלו. ושהוא אינו אף אחד מן המגדרים המשמשים אותו להתפתחות בתוך מערכת המציאות הגשמית.

בהדרגה, מנוטרלת ההזדהות עם משחקי תפקידים, המבטאים תדמיות הקשורות למשפחה ומערכות יחסים, למין ומיניות, הון, ממון ומימון, תחומי העיסוק והתחביב, דת ולאום, תזונה, מזון והזנה ועוד.

בן האנוש מתחיל לעבור תהליך של הגדרה עצמית המבוססת על חיבור לעצמי מזוקק ונטול הזדהות עם התדמיות השונות. העצמי המזוקק הזה, הינו עצמי בלתי תלוי, העושה שימוש בפני האישיות השונים ובתדמיות השונות ככלי ביטוי בעבור החזון, היעוד והתכלית של החיים האנושיים על פני האדמה.

ההשלה של התדמיות וניטרול ההזדהות עם שדות הביטוי השונים כמגדירים את העצמי, מקנה יכולת לקבל איתות מן השדה האנרגטי, הגופני או הנפשי, מבלי שאיתות זה יעבור הסבה מחיווי לחוויה או מזיהוי להזדהות, אלא יישאר בגדר מערכת בקרה המאותתת על אזורים דיס-הרמוניים המתחילים בתהליך של יישור הדורים וריפוי.

בכך נפתח הפתח לשחרור מחוויית הכאב, לטובת ניהול מודע של פני הנפש.

במצב הוויה שכזה, האיתותים השונים משדות הביטוי אינם עוברים המרה ותרגום למצב של סבל או כאב ומהווים מערכת חיווים המועברת אל העצמי העל-אישי, המנהל את פני הביטוי השונים באופן נטול הזדהות.

התהליך המתואר הינו תהליך הממיר הזדהות וגישה אישית, שבה נקודת המבט הינה מצומצמת וממוקדת בעצמי ומחוברת לתודעת סבל וכאב, לראיה רחבה וכוללת, שהינה על-אישית ומתבוננת על רצף האתגרים בנתיב החיים האישי כחלק מתמונה כוללת של התפתחות בני משפחת האור.

ככל שנקודת המבט הינה על-אישית, כך מתפוגגת חווית הכאב ואת מקומו מחליפה עינו הצופה של העצמי הקוסמי הנוכח בהוויה אנושית.
 

מיגדרים
***

מנגנוני בלימה המזוהים עם הכאב ומפרשים אותו באופן שגוי

רבים מבני האנוש, השרויים בתהליכי טרנספורמציה, ממקדים עצמם בכאב ואינם מזהים את תחילתו של תהליך הריפוי ואת ההזדמנות שהוא מעניק ליצירת שלום פנימי ושחרור מטעני עבר.

כאשר עולה כאב, הנטייה הנפשית, המותנעת על ידי האגו, הינה הדחקה או התבוססות, שליטה או אובדן שליטה. זוהי תנועה מקוטבת אשר אינה מאפשרת לתהליך יישור ההדורים להתקיים.

כפי שתואר, כחלק מתהליך יישור ההדורים, צפים ועולים הקשרים שונים, המתחילים לעבור תהליך של הרטטה הרמונית, איחוי, ריפוי ושיבה לתדר העצמי.

ההקשרים הללו, הינם "סרט הולוגרפי" אשר מהווה מערכת תיעוד ותו לא. ההזדהות הנפשית האנושית מעוררת את הסרט ההולוגרפי הזה לחיים וממירה אותו ממערכת תיעוד למערכת חיה היוצרת טלטול של הנפש והגוף.

אם נתבונן על שלבי התהליך נזהה את המדרגות הבאות:

√ קומבינציה אנרגטית המבקשת יישור הדורים וריפוי עולה וצפה על מנת לקבל את ההשלמה ←

√ איכות נפשית המקושרת אליה עולה בשדה ההולוגרפי האישי המכיל שדות ביטוי אנושיים ←

√ מערכת התיעוד המנטאלית מציפה "סרט הולוגרפי" המכיל תמונות, זיכרונות ומסקנות מן החוויה שיצרה את הצרימה על מנת לאפשר הכרה פעילה ומודעות ערה ←

√ עולים תחושות ורגשות המקושרים לזיכרונות ←

√ מתעוררת חוויה של כאב המהווה איתות על תחילתו של תהליך ריפוי ויישור הדורים

 

⊕ מנגנון ראשון: התבוססות – מנגנון של פריקת עול ואובדן שליטה

כאשר לא מתקיימת המודעות היודעת להתבונן על הדברים מתוך מבט-על, נטול הזדהות, המודע להקשר שבו עולה הכאב, נוצרת מערכת בלימה ומניעה, הנובעת מהזדהות ונהייה.

הנהייה אחר התמונות, הזיכרונות התחושות והרגשות, הצלילה אל תוכם וההזדהות עימם, יוצרת שיחזור של טראומות ומנעדי עבר והתבוססות בכאב. ההתבוססות תעצים פחד ומיסוך ותיצור הצפה רגשית. כל אלה, מטשטשים את המודעות ואת ההכרה ולא מאפשרים לגבות את תהליך הריפוי בבהירות מחשבתית שיש בה את ראיית ההקשר הכולל של תהליך הטרנספורמציה שבעקבותיו עלה הכאב.

בכך מופעל מנגנון היוצר מערבולת היוצרת תנועה במעגל סגור:

חשיפה לאור היוצרת כאב הזדהות אובדן שליטה  ← התבוססות, התמכרות הצפה רגשית, פחד, מיסוך וטשטוש  היעדר ריפוי והתמרה  עצירת התהליך

מנגנון שליטה
 
 

⊕ מנגנון שני: ריסון הסתרה והדחקה – מנגנון של שליטה

ההתמקדות בכאב, לצד סילוף שלו ממערכת איתות ובקרה להתניות של ביקורת שפיטה והזדהות, יוצרים תנועה הפוכה למגמת הריפוי אותה מבקש הכאב לבטא.

בכך מופעל מנגנון היוצר בלימה מתוך שליטה והיעדר התמסרות לתהליך הריפוי ויישור ההדורים הפנימי המבקש לבוא לכדי ביטוי, ונוצרת תנועה במעגל סגור:

חשיפה לאור היוצרת כאב ← חוסר הכלה של הכאב ביקורת שפיטה והזדהות שליטה פחד, הדחקה, הסתרה, ריסון   היעדר ריפוי והתמרה  עצירת התהליך

מנגנון שליטה
 

מערכות הגנה ומערכות פיצוי

המנגנונים המתוארים, מופעלים על ידי האגו ויוצרים ירידה בנוכחות של העצמי המודע והער וקהות חושים.

אלו מנגנונים, העלולים להוביל לתעתוע ואובדן דרך, מתוך כך שהאגו יוצר תגובת שרשרת שיש בה הפעלה של מערכות הגנה ומערכות פיצוי.

√ מערכות ההגנה – יבואו לכדי ביטוי בהכחשה, היעדר כנות, צדקנות ושימוש בנרטיבים אשר ימסכו מפיענוח את מהותו של הכאב, מיכולת לנוע דרכו ללא שפיטה או פחד, אלא מתוך אמון והתמסרות לתהליך יישור ההדורים והריפוי. במצב זה, סוגר בן האנוש את השדה האישי ומקבע אותו במצב קיים, על ידי שימוש בקוטב שמאל הנקבי, לשם התבצרות והתבדלות

√ מערכות הפיצוי – יתייחסו אל הכאב כאל נטל ועול, ובכך יפעיל בן האנוש דפוסי פעולה שיש בהם ניסיונות לשכך את הכאב באמצעות מילוי ופיצוי חיצוני. המילוי והפיצוי מבחוץ, מרחיקים מדיאלוג ומשוב פנימי, המאפשרים לעבור דרך הכאב ולבסס הרמוניה חדשה, הנובעת מיישור הדורים וריפוי. במצב זה, פורץ בן האנוש את גבולות השדה האישי, ועושה שימוש בקוטב ימין הזכרי, לשם תנועה בלתי מבוקרת של מילוי ופיצוי המקבעים במצב קיים

***

מנגנונים אלו, מונעים מבן האנוש לנוע ביודעין דרך הכאב, מתוך קבלה והכלה, הנובעות מאחריות לתהליך הטרנספורמציה ופיענוח של הכאב ככזה המאותת על תחילתו של תהליך התמרה וריפוי.

העצירה והבלימה של התהליך, יוצרת שימור והנצחה של הנתקים והצרימות במערך האנרגטי והנפשי ותנועה במעגל סגור שבו עולה הכאב שוב ושוב, מודחק ומושתק, או לחלופין מכניס למערבולת רגשית ונפשית, היוצרת בולען הבולם את התהליך.

האגו האנושי, עושה שימוש בכאב על מנת לבלום את תהליך הטרנספורמציה ולשמר תנועה במעגל סגור. בכך מבטיח האגו את קיומו של מצב הוויה חסר, נפרד, ממוסך ותלוי, באמצעות הנצחה של דפוסי הדחקה, קורבנות והתמכרות לטווחי גל מקוטבים ונמוכים.

***

מעבר מודע דרך הכאב

תהליך הטרנספורמציה, הינו תהליך מודע של שינוי טווחי הרטט של שדות הביטוי האנושיים, ריווח של הצפיפות האנרגטית והפיסית המרכיבה את המבנים האנושיים ותנועה ספיראלית, בכל פעם, אל עבר ממדים חדשים של תודעה והוויה.

תהליך זה, מבסס שלום פנימי, ויישור הדורים בכל שדות הביטוי האנושיים וחושף את בן האנוש למצב הוויה המשקף מדרגה אבולוציונית חדשה.

יישור ההדורים, מוביל בהדרגה לסכימה של פרק החיים האנושי ומעבר לפרק חדש המתקיים בחוקיות מתקדמת יותר, שבה העצמי האנושי מקיים תפישת עולם חדשה:

√ תופס עצמו כחלק בלתי נפרד מהווייתו הקוסמית הרב ממדית והנצחית ומן המכלול הקוסמי הרחב

√ מכיר בכך שחווית החיים הגשמית הינה מערכת התפתחות בסביבת מציאות הולוגרפית

√ רואה את הגוף והנפש כשדות ביטוי הולוגרפיים, אותם ניתן לשנות ברמה דינאמית

√ נע בנתיב חייו כבורא מודע וער, מתוך שלמות, רווחה, שגשוג וחדוות התפתחות

על מנת להתייצב על המדרגה החדשה הזו, שבה לא מתקיים סבל או כאב, נדרש ללמוד לנהל את הנפש ולבטא אחריות ומחויבות כלפי תהליך הריפוי ויישור ההדורים.

בכך, כאשר בתוך תהליכי החיים עולה כאב, קיימת המחויבות והמוכנות לעבור באופן מודע וער דרך הכאב, על מנת לאפשר לתהליך יישור ההדורים והריפוי להתרחש.

***

שינוי נקודת המיקוד בהתייחסות לכאב

המעבר המודע דרך הכאב, הינו מעבר בפרוזדור אנרגטי המספק אינפורמציה חיונית לתהליך הטרנספורמציה.

ככל שנקודת המיקוד הנפשית, הינה אישית וממוקדת בעצמי הנפרד המרוכז במילוי מאווייו וצרכיו – כך היכולת לעבור דרך חלון ההזדמנות שפותח הכאב הינה מוגבלת. ככל שנקודת המיקוד הינה כוללנית ועל-אישית, כך יכולת ההכלה גדלה והפרספקטיבה הינה רחבה ומאפשרת לזהות את חלון ההזדמנות ולנוע דרכו.

ההמרה של מנגנוני ההתבוססות, פריקת העול ואובדן השליטה, או לחלופין מנגנוני הריסון, המניעה והשליטה, בסקרנות ורצון לחקור את הנתונים העולים מתוך הכאב, מעבירה את המיקוד מן הכאב כהיבט חוויתי שיש בו סבל, לכאב כמערכת איתות וחיווי, המספקת נתונים בתוך תהליך של יישור הדורים וריפוי.

הסקרנות והרצון, נובעים ממחויבות לתהליך הטרנספורמציה ונאמנות לעבור דרך אבני הדרך הטמונות בספיראלת ההתעלות כשיעורים ואתגרים.

המחויבות, היא כלפי ההתפתחות האישית. ככל שתהליך ההתעלות מתבסס, הופכת המחויבות להתפתחות ממחויבות כלפי התפתחות העצמי האישי והנפרד, למחויבות כלפי העצמי העל-אישי והמאוחד, הטמון בכלל ומשפיע עליו.

המחויבות מולידה מובהקות של מוכנות לעבור דרך הכאב, כאשר אין עצירה, תנועה במעגל סגור או חזרה לאחור, אלא זיהוי של הכאב כחלון הזדמנות ושמירה על רציפות של נוכחות, עד למיצוי תהליך יישור ההדורים תוך ניהול פני הנפש והתמסרות לתהליך הריפוי וההחלמה.

ככל שמתקדמים בתהליך הטרנספורמציה, נעלם הכאב ואת מקומו מחליף דיאלוג פנימי מודע, שיש בו חלישה על שדות הביטוי השונים ותמרון שלהם בתיאום לעצמי המזוקק. זוהי תנועה נטולת היקשרות, או הזדהות, המאפשרת ליצור השלה והשתנות בתנועה מתמדת של התפתחות.

התנועה המתוארת, הינה תנועה אבולוציונית, המובילה ממצב אנושי המקושר לתודעת הממד השלישי, למצב הוויה אדמי המקושר לתודעת הממד החמישי והמצוי מעבר לו במערכות ההתפתחות הקוסמיות רחבות הידיים.

בתנועת ההתפתחות הקוסמית לא מתקיימים סבל, כאב או קושי, אלא סקרנות, חדוות התפתחות והתייחסות לחיוויים דיס-הרמוניים, או הרמוניים ללא שפיטה או הזדהות, אלא כמערכות בקרה לניווט התנועה האישית והכוללנית.

אימוץ של גישה זו, יאפשר לכל אחד ואחד מכם להתנהל כבורא מודע, המנהל את ספיראלת ההתעלות האישית במודעות וערות, מתוך אחריות, חלישה על אופק האירועים האישי ושימוש במערכות חיווי, זיהוי ובקרה על מנת לנוע בנתיב חיים שבו הכל צפוי וגלוי והרשות נתונה.
 

***

המלצות פעולה למעבר מודע דרך הכאב

שלב ראשון  - מיפוי ספיראלת ההתעלות האישית

√ מיפוי פני הנפש השונים

√ פיענוח של דפוסים והתניות החוזרים על עצמם כשיעורי חיים בספיראלת ההתפתחות האישית ויוצרים אתגרים, מניעות והגבלות

√ זיהוי של טראומות ומשקעים מן העבר המשפיעים על ההווה

√ ניהול מודע של השדה הרגשי – הסתגלות לאופייני פעולה חדשים ולקשת רגשות חדשה

√ ניהול מודע של השדה המנטאלי – שחרור תפישות מגבילות ודפוסים מחשבתיים הלוכדים במעגל סגור המזין הרגלים והתניות בחיי היום-יום

 

שלב שני  - חקירת הכאב

√ התבוננו וחיקרו את התדמיות השונות היוצרות הזדהות וערבוב בין העצמי לבין הגוף והנפש ובכך מונעות את היכולת להתבונן על הכאב באופן בלתי מזוהה

√ כאשר עולה כאב – זהו מהו החיווי והאיתות שהכאב מביא עימו ואיזה יישור הדורים פנימי מבקש הכאב ליצור

√ מפו את הצמתים בנתיב החיים בהם הכאב חוזר, כך שתוכלו לזהות את צמתי הבחירה

√ זהו את נקודות הבחירה כאשר הן מופיעות בחיי היום-יום ופענחו את האיכות הפנימית המבקשת מענה ופיתרון
 

צומת בחירה - כאב

שלב שלישי – שינוי נקודת המיקוד ומיפוי מנגנוני בלימה ומערכות פיצוי והגנה

√ צרו מיומנות של שינוי נקודת המיקוד מהתמקדות בכאב, סבל וחוויה, להתמקדות בתהליך הריפוי ובראיית ההקשר הכולל

√ צרו מיומנות של שימת משקל על חיווי וזיהוי שיש בהם פיענוח של האינפורמציה שהכאב מביא עימו מתוך סקרנות ואחריות – עשו שימוש בריבוע הקסם ככלי תומך

√ כדי ליצור את המיומנות הזו, צרו טבלה שבה אתם ממפים ומשווים בין חוויה והזדהות לבין חיווי וזיהוי כך שתוכלו ליצור העברת משקלים מודעת

שינוי משקלים מהזדהות לזיהוי

√ נסו להתבונן על הכאב ברמה על-אישית

√ הקפידו לזהות מנגנוני בלימה ומניעה, מנגנוני התבוססות והתמכרות  

√ התבוננו מהו אופיין הפעולה המועדף על האגו שלכם: שליטה או אובדן שליטה, ריסון והימנעות או פריקת עול

√ צרו מיפוי של מערכות פיצוי ומערכות הגנה וכיצד הן באות לכדי ביטוי בחיי היום-יום

√ התבוננו מהו אופיין הפעולה המועדף על האגו שלכם: התבדלות התכנסות והתבצרות, או מילוי חיצוני ופריצת גבולות השדה האישי

 

לשימושכם, מצורפים להלן 3 המודלים להדפסה. 

PDF iconלעבור דרך הכאב - מודלים לעבודה.pdf

קישור נוסף למדף המודלים לעבודה עצמית: המלצות הפעולה למעבר מודע דרך הכאב
 

שלב רביעי – אחריות ורציפות של בחירה חופשית מודעת

√ צרו המרה של הדפוסים השונים והמנגנונים, אותם מיפיתם בשלב הקודם, בבחירה חופשית מודעת ויום יומית - אופיין הפעולה נשמע-נטמיע-נגבה-נעשה, הינו כלי מהותי ביכולת להמיר את הדפוסים

√ הקפידו על רציפות של נוכחות של העצמי המודע, המחזיק בפרספקטיבה גבוהה ותודעה ערה – עשו שימוש במשולש הזהב כדי לחקור את הכוחות המניעים ואת הכוחות המשרתים הטמונים בכם

√ בטאו אחריות כלפי המציאות הפנימית וצרו מובהקות של בחירה בניהול מודע של פני הנפש

√ כאשר עולה כאב, זיכרו את ההקשר הכולל בתוכו עולה הכאב, שהינו תהליך הטרנספורמציה בו אתם מצויים, וצרו הסכמה מודעת להכיל אותו ולנוע דרכו עד ליצירת המענה השלם, יישור ההדורים והריפוי.