ללא כחל ושרק

מרכז הבקרה הבריאתי

היכולת להביא ביטוי מלא ועוצמה מתוך ההובלה הפנימית ובחיבור להנחייה הגבוהה ללא מסננים

"…ובכך עליכם להבין שכאשר אותו מצב של תוקף פעיל מתגבר, ואותם מצבים של הולכה פנימית הרמונית מתקיימת בכל אחד ואחד מכם ברמת צדקת הדרך, הרי ברור לכם שאותו ביטוי שלכם יקל עליכם להביאו ללא אותו מצב של כחל ושרק. משמע, תוקף פעיל בא לידי ביטוי במרחב בו אתם שוהים במגמה של התעלות, במגמה של התגברות התוקף והעוצמה, במגמה של יכולת הולכת נתונים ישירה יותר ויותר ללא אותם מסננים …. תוקף פעיל ללא אותו כחל ושרק, כאשר אותן רמות של חיבוריות וקישוריות הינן כאלה המזינות אתכם ומאפשרות לכם את אותו מימד של דיוק אל מול אותה ליבת מהות גבוהה שלכם, ואת אותן מהויות של הבנה ועושר נתונים שלא ידעתם כדוגמתו…"

מרכז הבקרה 5.7.2009