לוהאר

לוהאריה

יישור הקו הכלל יקומי הידוע בשפה הקוסמית כ – לוּהָאר

הערך לוּהָאר, הינו מילה בשפה הקוסמית, הבאה לתאר את התיאום בין אופק אירועים אחד לאחר, בין מערכת עולמות אחת לאחרת, בין יקום אחד לאחר וכו', על בסיס אמת משותפת, שיש בה את שותפות הגורל, השלום, האהבה הקוסמית, שיתוף נתונים והפריה הדדית, מתוך ההכרה, כי הכל שזור בכל וכי תועלת הכלל והפרט שזורות זו בזו בשדה מאוחד המבקש להתפתח מתוך תיאום בין כל חלקיו.

תהליך הלוּהָאר, הינו תהליך יישור הקו הכלל-יקומי, שיש בו את התיאום בין חלקי הכלל-יקום השונים באמצעות מערך תיאום, האצה, תמיכה וגישור בין העולמות השונים.

בלב האוניברסיטה הקוסמית מצוי השער הגדול, שער הלוהאר שהינו מרכז הלוּהָאר הכלל יקומי המותנע מרצון פעיל טהור ומשאלת לב מזוקקים, הנובעים ממרכז הבריאה.

שער זה מבטא מערכת השראה ותמיכה את האנושות ואת המרחבים הבריאתיים השונים המקושרים אליה.

זהו מבוע של אור, המנכיח חוקיות עתידנית בתוך החוקיות הקיימת ומבטא את צופן האור המרכזי - צופן הלוהאר.

צופן האור המרכזי, מחבר את כל בני משפחת האור לעצמי המזוקק ולתדר המקור שלהם, מעורר להכרה כי כל בני האנוש הינם זרע כוכבים ומסייע ביצירת שלום פנימי המוביל לשלום עם האחרים.

כאשר נוכח הלוהאר בעולם ארץ, הוא מעצים את היכולת לתאם בין השונים והמגוונים, להשיל את המפריד ולהעצים את המחבר.

תדרי הלוהאר, יוצרים התרחבות תודעתית ומאפשרים לחצות סף אבולוציוני כחברה אנושית החוברת לשורשיה הקוסמיים ויוצרת את איחוד השורות, שחרור מטעני העבר ואת היצירה של מציאות חדשה שיש בה שגשוג, שפע, אחווה רעות, יצירה, תבוניות, חסד ואהבה.

"…כאשר יוצרים אתם את הצורך לנתק את עולם של ארץ ממוסרות השליטה וממוסרות האדמה המתעתעת, אשר שובשה על ידי אותם אלה, אשר תארנו, נדרש לכם להשיב עטרה ליושנה, בחינת אותם קודי מקור, אשר פעילים בכם כעת חיה.

אותו זיכרון קדמון אשר נעור: רצון פעיל, משאלת לב, ומצבים, אשר יש בהם את הרצון המתמיד לקבלה והנחלה, בתדר המשכי, אשר בו הפרט פועל בתוך שדה מאוחד ובכך מקיים מערכות הזנה ומימון אישיות וכוללניות, אשר אין בהן את המניעה, ואין בהן את התלות בהקשרים חיצוניים, ויש בהן את היכולת לקיים התנהלות מתוך מהות היוצרת משמעות.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותם קודי מקור הטמונים באדם ואדמה, מנופצים בתקופה נוכחית, ומופעלים בתקופה נוכחית, על ידי השער המרכזי הפתוח בעולמכם ובכך, אותם הקשרים, אשר יוצרים מערכות תיווך, המחליפות שלטון צללים בממלכת אור…"
הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות 23.12.2012

spiral_1

אזורי הלוּהָאר הבריאתיים

אם ברצוננו, ליצור את החיבור בין אזורים שונים, המדברים שפות שונות של רטיטה ותחבירים שונים של מבנים מורפולוגים, אשר אוגדים בתוכם, מידע שונה ומגוון, המכיל, זוויות שונות ומגוונות על האחד, הרי, שנדרש לנו לכונן אזורים ייעודיים, שהינם אזורי מעבר, שילוב רב מוקדי ותאום.

אזורים אלו, הינם אזורים המכונים בבריאה בשפה הקוסמית אזורי לו-האר, המהווים אזורים, המצויים באופקי האירועים השונים ומהווים נקודות מפגש ייעודיות, בסולמות צלילים שונים ורטיטות שונות ובכך, יכולת לנוע מאזור לאזור, דרך אזורי תאום ובקרה רב מוקדיים, המביאים מרחב מרובה זוויות של התבוננות, שיש בו את המבנה הגאומטרי הרב מוקדי, המכיל את האמת המשותפת.

אזורי הלו-האר, הינם אזורים המהווים ספריות נתונים, לשיתוף נתונים בין אזורים שונים, תאום, וגם – מעבר.

אם נתבונן על אזורי הלו-האר, הרי שהמאפיין אותם, הינו חיבור של מספר חורי תולעת, אל אפיק מרכזי, ובכך יכולת לייצר שינוע של מערכות התפתחות, מאזור אחד למשנהו, מתוך תאום וחיבור לערכי השדה המאוחד ועקרונותיו, בתאום לתוכנית האב.

חשוב להדגיש, כי אזורי הלו-האר, הינם אזורים, אשר פועלים על פי תקן קוסמי מובהק וניתן לראותם כאזורים מפורזים, אשר לא ניתן לקיים בהם קיטוב, שניות, חוסר קבלה של עקרונות השדה המאוחד וערכיו או מניעה התפתחותית.

כמובן שאזורי הלו-האר, הינם אזורים אשר מכילים, כאמור, רב מוקדיות. משמע, יכולת לנוע מחוקיות הסתברותית אחת לאחרת, בחינת קפיצת הדרך, שיש בה הבאת מקדמי התפתחות מאזור אחד למשנהו, ובכך, קיום של משוואת העל – תועלת הפרט והכלל, או הכלל והפרט – שזורים כאחד.

אזורי הלוהאר מהווים אזורים, אשר בהם מביאה הבריאה לידי ביטוי את תפארת השילוב של טכנולוגיה בשרות האבולוציה, כמראה מקום למהות השדה המאוחד הרחב ועקרונותיו.

אלו הם אזורי תיאום, השראה והנפצה של קודי מקור, שיש בהם התפתחות-על למען הכלל, בידי חלוצים, האמונים על גישור העולמות, תאום בין אזורים שונים וכמובן שילוב רב מוקדי, שיש בו הבאת חוקיות אחת אל חוקיות אחרת, במגמת קפיצה אבולוציונית נדרשת.

השער הגדול, המצוי במרכז מפת התשתית התידרית, הינו נקודת הקצה של מערך הלוהאר הכלל-יקומי ומהווה את נקודת המרכז ליישור-הקו הכלל-יקומי, המתבצע באמצעות מרחבי הלו-האר, הפרושים לאורך כל רחבי הבריאה ומסונפים לפרוזדור הנתונים הראשי העובר בכל רחבי היקום.

פרוזדור הנתונים הראשי, מביא את יישור הקו הכלל יקומי אל כל מרחבי היש ומסייע בשלב האיסוף אל נקודות הכינוס והשלמת המשוואות לפני התנועה כשדה מאוחד, על כל ביטויי האור המצויים בו, אל עבר מדרגת ההתפתחות הבאה.

spiral_1

יישור הקו הכלל-יקומי בחיבור לאמת המשותפת

כניסת עולם ארץ אל העידן החדש, הינה חלק ממערכת השתנות כלל יקומית, אשר יוצרת שינוס מותניים בריאתי ליצירת יישור קו של מרכיבי היקום כולו, זאת על מנת לזנק כאחד אל מדרגת ההתפתחות הבאה.

יישור הקו הבריאתי, כולל הבאה של מידע התפתחותי, רב ומגוון, אל אזורי הבריאה השונים, השלמת מידע חסר והבאה של הערכים והתקנים הקוסמיים.

ניתן לראות את יישור הקו הבריאתי, כמהלך רחב יריעה של מעבר מעידן לעידן. זוהי תקופה בחיי הכלל יקום, אשר בה אזורים רבים ומגוונים ברחבי הבריאה זוכים לזריקות האצה התפתחותיות אשר הינן ייעודיות.

זוהי תקופה בהתפתחות הבריאה של שיתוף נתונים, אשר מאפשר לאזורים השונים בבריאה להעביר זה לזה מידע, אשר יוצר השלמות של חוסרים התפתחותיים, הן טכנולוגיים והן אבולוציוניים.

ניתן לראות את שיתוף הנתונים, כמצב שבו מתאמים ומשלבים רב מוקדיים, המכירים שפות רבות ומגוונות, יוצרים חיבורים ומסדי נתונים המתאמים בין אזורים שונים בבריאה ומאפשרים להם להזין זה את זה במידע חיוני ליצירת התיאום והוויסות האחד כלפי השני וכמובן כלפי השדה המאוחד והאמת המשותפת.

אזורים רבים בבריאה נחשפים לחדשנות גדולה ולקפיצות מדרגה, אשר יש בהן את התנועה אל עבר אזורים חדשים ובלתי מוכרים.

ניתן לראות זאת באופן הבא:

האמת המשותפת הבריאתית מיוצגת על ידי הליבה המרכזית המהווה את לב הבריאה. ניתן לראות את הליבה המרכזית כמערך השקלול התיאום וההזנה הראשי של הבריאה המנתב את התפתחות הבריאה ומזרים את גלי הנושא, בפעימות, בהתאם לצורך.

מועצות האלוהות הגבוהות, אמונות על האמת המשותפת ועל שמירת השדה המאוחד ופועלות במחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, המייצג את הגוונים והביטויים המרובים והשונים של האור.

ביטויי האור, הינם רבים מיני ספור ומועצות האלוהות הגבוהות מהוות את רמות האב והאם של ביטויי האור כולם ובכך מערך השומר על התפתחות האור במסגרת התכנית הבריאתית הכוללת ובמסגרת ערכי השדה המאוחד.

כאמור, יישור הקו הבריאתי, נערך לקראת קפיצת המדרגה הכלל יקומית והמעבר לתנועה התפתחותית מהירה של קיפולים ממשוואות רחבות אל משוואות-על, עד לשיבה אל האחד ויציאה לקראת פעימת ההתפתחות הבאה.

ניתן להבין את התנועה של ההתכנסות הבריאתית, כאשר מתבוננים על התרגום שלה אל עולם ארץ: תהליך של שיבה של בני האנוש אל האחדות הפנימית, השלה וחזרה אל זיקוק הנתונים האישי.

השיבה אל זיקוק הנתונים, הינה שיבה אל משוואת-העל האישית המזוקקת, לאחר תהליך של השלה של כל שכבות הביטוי, המהוות משוואות רחבות אשר מספרות "סיפור" שתכליתו לאפשר למידה והתפתחות.

תהליך היציאה מן הסיפור, הינו תהליך השיבה אל ה-בראשית של העצמי. וה-בראשית של העצמי, הינה משוואת-על מזוקקת הטומנת בחובה את כל היש האישי ללא היקשרות או תלות.