להעז לחלום

לוהאריה | 28.09.2016

המציאות החיצונית, הינה תמהיל המשקף את המציאות הפנימית, את נתיב החיים שבחר העצמי הקוסמי ואת הבחירה החופשית, בין אם היא מודעת או בלתי מודעת.

זהו תמהיל תדרים, היוצר תצרף של השתקפויות הנחוות על ידנו כמציאות ממשית.

המציאות הממשית, היא אוסף של התנסויות, אתגרים, חוויות, למידה – מרחב שלם של התפתחות הנובע מן השהות במערכת המציאות של עולם ארץ.

***

מערכת המציאות של עולם ארץ, הינה הדמיה הולוגרפית, המאפשרת למהויות קוסמיות לחוות התפתחות בתוך עולם האדמה. זהו עולם של בחירה חופשית, המציע מגוון רחב של התנסויות, שבחלקן הגדול שונות תכלית השינוי מן המוכר במרחבים הקוסמיים.

גם המציאות הפנימית של בן האנוש, היא הדמיה הולוגרפית - עולם פנימי, מרובד ובעל ממדים רבים, אשר נדרש לתור ולהעמיק בהם, תוך התפתחות מתמדת והתרחבות תודעתית ומודעותית.

כאשר התנועה במסלול החיים אוטומטית, קהה ומזוהה עם הנורמות המוכרות והידועות, עולם פנימי זה נותר מרחב רדוד וממודר, התחום על ידי הנפש, שמזוהה עם המציאות החיצונית המוגדרת והמוכרת. בכך מתקיימת תנועה במעגל סגור והתפתחות מוגבלת בתוך טווח תדרים מצומצם.

***

המפתחות לרב ממדיות הטמונה בעולם הפנימי, הינם מפתחות של סקרנות, חדוות גילוי וחקירה, תשוקה, פתיחות, חזון והיעדר הזדהות עם נורמות ותפישות עולם מקובלות.

בכל אחד ואחד מבני האנוש טמונה היכולת להרחיק מבט, להרחיק מעוף, לדמיין ולחלום.

זוהי יכולת מובנית, הנובעת מעצם היותם של בני האנוש מהויות אלוהיות בעלות כוחות יצירה ובריאה.

המוכנות לחלום, הינה המוכנות להוציא לחופשי את המהות האלוהית הטמונה בפנימיות, ולאפשר לה לבטא הדמיה הולוגרפית פנימית, המרחיבה את גבולות העצמי ובכך פותחת אפיקי תנועה אל עבר מחוזות חדשים של יצירה, מימוש והגשמה.

***

רבים מבני האנוש חוששים להעז ולחלום ובכך מפתחים קהות, אטימות ונוקשות. החששות לחלום, נובעים מניסיונות עבר, אכזבות, קטנות, מערכות חינוך ונורמות חברתיות, המולידים פחד לנוע אל מעבר למוכר ולידוע.

פעמים רבות, פחד זה, עטוף במערכות הגנה, ציניות, היגיון, ספק, והצמדות לעוגנים מוגדרים המייצגים לכאורה ביטחון.

הציניות, הינה איכות נפשית, אשר נועדה להגן על נפש רגישה החפצה במהות ומשמעות, אך איבדה תיקווה לממש חזון וערכים בתוך מציאות מוגבלת ומגבילה.

ההיגיון והספק, מתווים התנהלות מאובטחת, לכאורה, בתוך נתיבים, הסלולים מבעוד מועד על ידי מערכות אמונה, אשר רבות מהן מייצגות תפישות עולם מקובלות, שחלה עליהן תקרת זכוכית.

ההיצמדות לעוגנים מוכרים וידועים, יוצרת תנועה בנתיב חיים, אשר ספקטרום הביטוי שלו צר ומצומצם עד מאוד.

***

על מנת לממש תנועה אל עבר מרחבים חדשים של הגשמה, הפותחים פתח לאפשרויות חדשות, נדרשת הסכמה לשחרר את מערכות ההגנה המתוארות ולהתרועע עם אותו ניצוץ פנימי, המחובר למעוף, חזון, רוחב יריעה וחדשנות.

ההתרועעות עם המהות הפנימית, מבססת יחסי גומלין פנימיים שיש בהם הקשבה לרצון המזוקק ולמשאלת הלב המבטאים הכוונה עליונה.

ההקשבה מולידה תיאום בין הרצון של העצמי הקוסמי לבין הנביעה של העצמי האנושי ובכך נסללת הדרך למימוש מועצם.

המוכנות לעשות כן, מפוגגת תקרת זכוכית פנימית וחושפת נתיבים פוטנציאליים חדשים, הפורצים את המסגרות הקיימות ומאפשרים התחדשות.

***

אנו מתנהלים במרחב הולוגרפי, המהווה מערכת השתקפויות.

המוכנות להעז ולחלום, באופן בלתי תלוי, המתואם להכוונה של העצמי הקוסמי, מרחיבה את המנעד הפנימי, ויוצרת כאמור הדמיה הולוגרפית פנימית - עולם פנימי, חי וממשי, שבו החלומות והחזון נוכחים בצבעים עזים ובוהקים, המייצגים ממדים חדשים של הגשמה.

בכך, נוכח האדם בתוך המציאות ההולוגרפית, מקרין אליה את העולם הפנימי החי והממשי ומפעיל ממשק אנרגטי היוצר מציאות פנימית המשתקפת במציאות החיצונית.

***

העזו לחלום.

העזו להרחיב את גבולות התודעה והמודעות.

הקשיבו להכוונה הקוסמית ויצרו חלימה מודעת, המתואמת להכוונה זו, הנובעת ממרחבי היש הפנימיים ומשוחררת ממאוויים המוטים על ידי נפש חסרה ואגו מתעתע.

שחררו את מערכות ההגנה, הציניות ההיגיון והספק.

צרו הדמיה הולוגרפית פנימית, המחוברת לתשוקה, שמחה, סקרנות, תקווה וחזון.

ככל שיותר ירחיקו מבט ומעוף – כך נוכל כאנושות לפוגג את תקרת הזכוכית ולהגשים מציאות חדשה.

אני חולמת אותנו בכל רגע הווה נתון ❤

מצורף מודל (וטופס להורדה) אשר תומך את היכולת שלנו להעז ולחלום

המודל מאפשר לנו לעבוד בתנועת מלקחיים על המניעות המתקיימות להגשמותם של החלומות שלנו, על הכוחות / רעיונות / דרכים, התומכים את הגשמת החלומות

PDF iconלהעז לחלום.pdf