כניעה כמפתח לחופש

לוהאריה | 08.09.2019

מתוך הכניעה - מגיעה ההתפקחות
מתוך ההתפקחות - נוצרת הרכנת ראש
ומתוך הרכנת ראש - מרים ראשו העצמי המזוקק ומביא עימו שלווה, כיוון וכוונה
מתוך הכיוון והכוונה - נוצרת תנועה
מתוך התנועה - נוצרות התחדשות, צמיחה ופתיחות
מתוך הפתיחות - מתאפשרת כנות
מתוך כנות - צומחים אהבה, שלום, שלמות וחשיפות
מתוך חשיפות - נובעת עוצמה
מתוך העוצמה - מתאפשר חופש
מתוך החופש - נחשפות אפשרויות חדשות ונפתחות דלתות אל מימוש מועצם

שתהיה לנו נוכחות במלוא הבהירות והעוצמה.
לוהאריה