כזיקית בעולמכם

 

 • שינוי טווח הרטיטה של המבנים האנרגטיים שלנו, הינו חלק מן השינוי שאנו עוברים בצלם ובתבנית
   
 • אלו שינויים המביאים אל ההווה בו אנו מצויים עתידנות שיש בה מבנים גמישים, דינאמיים ובעלי יכולת תנועה בין טווחי רטט שונים בקלות ופשטות ובגיבוי נפשי וערכי מלא
   
 • מתיחת הסקאלה האישית והגשמת המבנים הפנימיים, מאפשרת יכולת תגובה והשתנות מהירים ומעבר מהתמרה ארוכה להתאמה מהירה ויעילה בחינת "שנים בשעות"
   
 • גמישות המבנים האנרגטיים נובעת מתהליכי הכשרה לביסוס נקודת תאחיזה מרכזית המהווה בסיס פנימי יציב המאפשר לכל השדה האישי להפוך גמיש מכיוון שמתקיימת נקודת ייחוס פנימית רבת עוצמה ומובהקת
   
 • אופיין פעולה זה הינו אופיין פעולה המחובר לחוקיות העידן החדש
   
 • אופיין זה מאפשר לנו להסתגל בקלות לסביבות חוויה שונות וממדים שונים בעלי רטיטה שונה
   
 • אופיין זה מאפשר לנו להכיל בתוכנו את הסקאלה השלמה ללא פערים פנימיים ובכך ליצור תנועה בין ממדים שונים של תודעה ללא "נפילה תודעתית" מחד או מאידך טלטלה הנובעת מחשיפה מוגברת לאור
   
 • גמישות מבנית שכזו מאפשרת לנו לפעול מתוך מובהקות אישית בשיתופי פעולה עם אחרים ובכך להסתגל לאופיין פעולה של שונים ומגוונים בשדה מאוחד
   
 • זוהי הכשרה המגובה בתהליכים נפשיים היוצרים תיאום של המערך הרגשי והמחשבתי לגמישות המבנית ולנקודת תאחיזה מובהקת

 

 

מתיחת הסקאלה האישית

מאפשרת חשיפה לטווחי רטיטה חדשים

יציאה מן המידור התפישתית והתודעתי

והתפקחות מן האשליה

שאפיינה את החיים האנושיים בעידן האדמה