יסוד המים

המים מקיפים אותנו ומצויים בתוכנו, כמרכיב מרכזי בחיינו בסביבתנו ובגופנו.

האוקיאנוסים והימים הגדולים, האגמים והנחלים, הגשם אליו אנו מייחלים, הדמעות הזולגות מעינינו, המים המרווים צמאוננו.

במערכת הלמידה של עולם ארץ היוו המים גורם נלמד אל מול עולם האדמה הממוצק.

יסוד המים אמון על עולמנו הרגשי ובכך, חקרנו רגשות, למדנו להכיר אותם, לחוות אותם, לשלוט בהם. ניהלנו מערכות יחסים בהן ניסינו ליצור הרמוניה וחיבור, למדנו להשתלב, להתמזג.

המים מהווים יסוד משמעותי עד מאוד בבריאה שאנחנו כנשמות מרכיב ממנה. בבריאה, יסוד המים עוטף את כל הנשמות במעין אוקיאנוס של הרמוניה שלווה ושקטה המאפשר לאוסף של חלקי תודעה אינדבידואלים לפעול יחדיו. כאשר אנו, כאינדבידואלים, לומדים לפעול בשיתוף פעולה הרמוני, אנו יוצרים מערכת מלוכדת ומוגנת החשובה מאוד לתפקוד של הבריאה.

המים מאפשרים לנו לפעול מתוך הרמוניה פנימית כאשר אנו יודעים לפעול בקטבים החיוביים של המים.

עולם ארץ, כעולם אשר חקר את יסוד המים, ביסס למידה רבת משמעות של מים שאינם דווקא בתדר הבריאתי השקט והגבוה, אלא מים שיש בהם קטבים שליליים. ובכך, חווינו כבני אנוש רגשות שליליים ו"נמוכים" שהסעירו וטלטלו אותנו אך גם אפשרו לנו ללמוד, להתפתח ולהקנות לבריאה מידע שלא יסולא בפז.

המרכז האנרגטי הדומיננטי הפועל עם יסוד המים כיסוד מרכזי, הוא צ'קרת הלב ומי מאיתנו לא חווה במהלך חייו "כאבי לב" או לחלופין לב מתרחב מאושר ושמחה.

ככל שאנו מתקדמים אל עבר העידן החדש המביא עימו את ההגברה של יסודות האש והאוויר, חשוב כי נלמד להתמיר את עולמנו הרגשי ואת יסוד המים האמון עליו, כך שנוכל לשלוט במערכת הרגשית שלנו וליצור מצב של בהירות רגשית, הרמוניה פנימית וחיבור להבנת האחדות הכוללת שאנו מרכיב בתוכה.

מצב זה יאפשר לנו להתחבר ליסודות האש והאוויר הדומיננטיים והעוצמתיים מבלי ליפול למכשלות האגו ומבלי להטלטל, ובכך לפעול מתוך חמלה והיעדר הקשרות או הזדהות ולתרום מעוצמתנו למען הכלל.

 

"…היינו אומרים, בעולמכם מוכרים מים כבדים. היינו אומרים, בעולמכם מוכרים מים שליליים ומקוטבים. בעולמכם קיימות מערכות רגשיות מנחיתות. ואנו מכוונים לסקאלת רגשות, היינו קוראים לזאת כך, אשר יש בה את החן, ויש בה את החסד, ויש בה את ההרמוניה, ויש בה את אותם מצבים של מים גבוהים.

היינו אומרים, כאשר חוברים אתם לאותם יסודות של מים בדרגתם העילאית אין אתם גוזלים מאותה אנושיות שלכם. היינו אומרים, יוצרים אתם אנושיות מעודנת. יוצרים אתם אנושיות המהדהדת על סביבותיה את אותם היבטים של אלוה מועצם, המחובר לאותן דרגות של חסד ואהבה חובקת-כל…"

הליבה המרכזית 11.11.2010

§

"…עליכם להבין, שתפישת השלם מגובה אצל רבים מבני האנוש במניעה רגשית, מכיוון, שתפישת השלם – על מנת לחבר עצמכם אליה, נדרש אותו מימד של שלמות רגשית אשר אין בה את התהפוכה ואין בה את אותם היבטים של רגש, המבקש לבטא עצמו בדרגת קטבים. כאשר באנו וביטאנו בכם את החיבור לאותו מצב של עילאיות רגשית, יש ועליכם להבין, שבן האנוש של העידן החדש מתרגם חיבור רגשי בדרגה אשר אינה מוכרת בעולמכם ושיש לה את החיבור לאותה תפישה חדשה ובין ממדית אליה אנו מפנים…

מכיוון, שעליכם להבין, שבדרגת האנושיות במרחב של ארץ בעידן האדמה, פניתם אל עולמות הרגש ומחוזות הרגש שלכם בחינת קיטוב וקטלוג: היינו אומרים, אוהב ובלתי אוהב. היינו אומרים, נעים ובלתי נעים. היינו אומרים, כי אותם מחוזות של רגש מקוטלג שכזה יצרו את המצבים של היעדר היכולת להתעלות אל עבר ספי תודעה חדשים אשר יש בהם את הרגש הבריאתי ההרמוני הגבוה אשר אין בו מהויות של קטלוג ויש בו אחדותיות שורה אשר אין בה מן הדין של שלילה…

… עליכם להבין, שאם תתבוננו על אותו היבט של מים שאנו מבקשים לעסוק בו במפגש נוכחי, הרי, שאנו דוברים איתכם את שפת המים, נקרא לזאת כך, הבריאתיים אשר יש בהם את השלם ועליכם להבין, שאלו מבנים מולקולאריים שונים. עליכם להבין, שאלה מבנים מולקולאריים אשר אין בהם את הפניה אל מגדר עצמי קבוע אשר הינו, נאמר, דיכוטומי ומובהק בחינת מערכות המגדר העצמי כפי שהכרתם אותם עד כה.

מכיוון, שעליכם להבין, אנו מדברים על היעדר היקשרות. אנו מדברים על היעדר היקשרות למגדר העצמי, אנו מדברים על היעדר היקשרות למובהקות המוכרת בעולמכם כמערכות יחסים, אנו מדברים על חיבור לערכיות פנימית ולערכיות של מערכות יחסים אשר יש בהן את השלם המתהד אל מול שלם, וזו היא ערכיות שונה מן המוכר לכם בדרגת התפישה האנושית, מכיוון, שאותה תפישה אנושית שלכם נהגה היא למזג עצמה ואותו מצב של מיזוגים שלכם בחינת אותם עולמות רגשיים נמוכים, יצרו את הביטול של המגדר העצמי או השיבוש של התדר העצמי ובכך, מניעה מאותה יכולת לפנות אל נקודת תאחיזה מובהקת המאפשרת ניידות, המאפשרת דינאמיות, אשר יש בה את החיבור לבין ממדיות…"

הליבה המרכזית 24.11.2010