יסוד האש

להתחבר לאש מעודנת
המביאה את יכולות האלוה המפעמות בנו. 
לחבור לרצון פעיל מזוקק ורב עוצמה,
שיש בו את חדוות הקיום בהליכה בנתיבי החיים של העידן החדש
ולהפוך עוצמה גלומה לעוצמה מובעת.
 
 
השליטה ביסוד האש טמונה בכל אחד ואחד מאיתנו.

האש היא המנוע הפנימי הקיים בנו, המניע את הרצון הפעיל שלנו: רצון פעיל להתקדם, רצון פעיל ליצור, רצון פעיל לשנות, רצון פעיל לברוא.
האש היא מהירה, תנועתה היא של כח פורץ המהווה גל מוביל אליו מצטרפים שאר היסודות במחול משותף.
בחיינו תבוא האש לידי ביטוי בתשוקה, בדחף, ביצירתיות, בחיוניות וויטאליות, בכריזמה הסוחפת אחריה את האחרים וביכולת לשלהב.

כאשר אנו פועלים באש חיובית אנו מגייסים אל חיינו מנוע רב עוצמה. אש שלילית יכולה להביא לכוח פורץ שהינו הרסני, המונע על ידי רצון ה"שורף" בדרך להגשמתו את כל מה שנמצא בדרך.

הרצון הפעיל מחובר בחיבור הדוק לאגו המואר המצוי בכל אחד ואחד מאיתנו ומהווה כוח התנעה למימוש והגשמה של יכולת הבריאה הטמונה בנו.

כנשמות, אנו מהווים אינדיבידואל יחיד ומיוחד השולט היטב ביסוד האש.

האגו מהווה כעין "מכשיר" המאפשר לנו הגדרה עצמית ובידול של האישיות שלנו כאשר אנו מצויים במרחב ארץ.
כאשר אנו מגולמים בהוויה אנושית, הבוחרת ללמוד ולהפתח בבית הספר הקוסמי הקרוי ארץ, אנו חווים תהליכים של התפתחות מתוך חיבור לחוויית האני הפרטני המוגדר על ידי האגו, תוך למידה של מסגרות ומערכות יחסים שבהם העצמי בוחן עצמו אל מול הסביבה.

כאשר אנו פועלים מתוך הכרה בערך, בחיבור לאגו מואר, היכולת שלנו לחבר את הרצון של האגו המבקש התפתחות, ליסוד האש המהווה את המנוע של הרצון הפעיל, הינה יכולת אשר יש בה את הדחיפה קדימה בחיבור לנביעה הפנימית ללא פסילה של האחרים או פגיעה בתהליכי ההתפתחות והלמידה שלהם.

כאשר אנו מודעים לאיכויותיו של יסוד האש ושולטים בו שליטה מודעת, אנו יודעים לגייס את הכוח של האש לתהליכים של יצירה ובריאה ריפוי ואף הובלה את האחרים בתהליכי גילוי והתפתחות. האש עוברת כחוט השני בכל המערכים האנרגטיים שלנו, אך המרכז האנרגטי הדומיננטי הפועל בכח האש הוא מרכז המין.
מרכז המין במצבו המאוזן מביא מימוש, יצירתיות, מיניות וייצריות, כוח חיים וביטחון קיומי.

כאשר אתם פועלים באמצעות יסוד האש ומבקשים לשלוט בו, דמו לנגד עיניכם אש בוערת בקמין אל מול שריפת ענק, או לחלופין גפרור אל מול מכת ברק.

זיכרו כי כוחה של האש הינו רב עוצמה עד מאוד ונדרש מכם לנתב אותה בתבונה כבוראים מודעים השולטים בתהליכי היצירה והבריאה מתוך מאור פנים ומודעות.

 

"…מכיוון, שעליכם להבין, שיש ועליכם להבחין בין אותה אש, נאמר, אשר יש בה את התוקף הפעיל והעוצמה המסוייגת על ידי אותם סולמות ערכים פרמטריים, ועל ידי אותה ליבה של ערכיות המתקיימת ביניכם ובכם, לבין אותם מצבים של אש, נאמר, דורסת-שורפת. אש, היינו אומרים, אשר יכולה לחולל את אותו מצב של נזקים, נאמר, את אותו מצב אשר במקום תועלת מקבלים אתם את אותו מחדל. ואין אתם מעוניינים בזאת, ואין אנו מעוניינים בזאת…"

הליבה המרכזית 11.11.2010

להרחבה על היסודות