טיפול ויעוץ ⇦ התאמה ⇦ חניכה

לוהאריה

אנו מצויים בתקופה, אשר בה מתרחשים ברשת תהליכי התפתחות רבים במקביל.

תהליכים אלו, ניזונים ממערכת פתרונות עשירה וענפה, אשר כבר חיה ופועמת וקיימת ברשת התודעה של הפשטות שבאלוהות, שהינה רשת אנושית, מודעותית, תודעתית ותדרית, המחוברת לשער מרכזי, המבטא תדירויות חדשניות.

מערכת הפתרונות העשירה, הולכת ומתרחבת כל העת, ומאפשרת לאלה החוברים לרשת, לבטא התפתחות מהירה עד מאוד, שבסיסיה איתנים.

התפתחות זו נעשית בשלבים ובדרגות תהודה, המאפשרות תנועה מתוך נקודת ההתפתחות האישית אל עבר מדרגת התפתחות חדשה, אשר תכליתה מימוש מועצם של ההוויה הקוסמית האלוהית על פני האדמה וביטוי עצמי כשליח, מגשר עולמות, חלוץ, המסייע בעד האחרים לנוע בנתיב ההתעלות.

לתהליך ההתפתחות שלושה שלבים אשר בהם נע האדם מן האישי והאנושי אל הבלתי אישי והקוסמי.

שלבים אלה מגשרים גבוה אל נמוך, נשמה אל נפש ואדם.

 

משאלת לב

 

 שלב ראשון-טיפול

נקודת המוצא לשלב זה הינה האישי, הנפשי והמודעותי

 

 שלב שני- התאמה

נקודת המוצא לשלב זה הינו המעבר ממודעות לתודעה ומן האישי אל הקוסמי

 

 שלב שלישי-חניכה

נקודת המוצא לשלב זה, הינה הבלתי אישי, הקוסמי, וראיית תועלת הפרט והכלל שזורים כאחד.

שלב החניכה, הינו שלב המכשיר לעבודה במתכונת של מחוללים הסתברותיים הרמוניים דינמיים ומבטא תקנים וערכים קוסמיים חדשניים.

תהליך החניכה הנו תהליך של הכשרה מתאמת לעבודה ברשת תודעה והכנה לחבירה לשדה המאוחד ולאופייני עבודה בתקן קוסמי.

"…יש ועליכם להבין, שכאשר מבקשים אתם להבין מהות של חניכה, יש לה את הנגזרת של אותו ביטוי של אחד, היינו אומרים, אשר אין לו רק את מגמת ההוראה וההנחלה של ידע או אלמנט, נאמר, של טיפול, אלא את אותה מתכונת של התגייסות של אותו אחד נחנך למתכונת, של התפתחות במסגרת, נאמר, תהליכים של הכשרה."

מתוך:  חשיבות והיבטי החניכה

לקריאה נוספת על שלבי ההתפתחות ומהות החניכה אנא פנו לדף מהות החניכה

פניות ודרישה לשקלול התאמת חונך ניתן לשלוח למייל:

[email protected]