טוהר הכלי

"…טוהר הכלי…אותו מצב אשר בו תהיו נטולי השפעה שאינה רלוונטית יותר לתכליתכם, למימושכם המועצם... ואנו אומרים כי עליכם להבין כי אותן מגמות של שינוי רגשי הינן בראש המדרגה בעבורנו, מכיוון שלא ניתן לכם להכיל את אותם מצבים של תדר מוגבר, היינו אומרים חדש במהותו, ללא מערכת רגשית מיוצבת אשר תדריה מעודנים וניקיונה הוא רב. עליכם להבין כי אותו ניקיון רגשי הינו כזה אשר מאפשר לכם לייצר את ההגברות של האש והאוויר. אך עליכם להבין כי פן נוסף לכך. כי כאשר אותה מערכת רגשית שלכם יוצרת את אותם מצבים של תנודה ותנועה שיש בה את העידון והניקיון, ישנם המצבים של מאור הפנים, ישנם המצבים של טוהר הכלי אשר ניתן לו להכיל את אותן רמות של תדר מוגבר ללא הפרעה ולהתמירו על סביבה ומרחב ללא אותם מצבים של הפרעות. ובכך אנו אומרים כי אותו ניקיון רגשי, אם תתלשו אותו מרמת המודעות ולו לרגע, הבינו כי יש בו את התמך עבורכם ברמת הכלי. בודאי שכאשר אותם מצבים של ניקיון רגשי קורים בכם,  הרי שאותה מודעות תומכת את אותה רמה של השתנות ואף היא משתנה – אותו מצב של פרספקטיבה שלכם…" 

(מועצת העל הקוסמית)

"…אנו באים ואומרים, כי עליכם להבין, כי אותה השתבחות, מבחינתנו, כאשר אנו מתבוננים באותה עין אנרגטית שלנו עליכם, הינה השתבחות, אשר כל כולה הינה טוהר הכלי, כל כולה הינה טוהר וניקיון התדר אשר אתם מפיצים, איכותו והגברתו. עליכם להבין, כי כמגברים מהלכים, היינו אומרים, הנכם כאלה ההולכים ומזדככים ובכך עליכם להבין, כי אותו תהליך הזדככות, הינו כזה, אשר טרם הסתיים…עליכם להבין שאותן מגמות אשר נטענו בכם בחינת קודים פעילים ובחינת התניות שכינינו אותן בעבורכם: מאור פנים, הינן כאלה אשר באו לתחזק כל העת את המגמה של הברור הפנימי האוחזת בטוהר הכלי, האוחזת ביושרה אשר מחברת כל אחד ואחד מכם לצדקת הדרך…"

(מרכז הבקרה)

"…היכולת שלכם לשמר מבנים נפשיים מאוזנים. אותם מצבים של מאור פנים, אותם מצבים של טוהר הלב וטוהר הכלי וטוהר המחשבה, כל אותם אלה מצבים המאפשרים לכם את מה שכינינו ככותר: מאור פנים.

היינו אומרים כי נקודות המוקד הללו מאפשרות מאור פנים. היינו אומרים כי נקודות המוקד הללו תומכות מאור פנים. היינו אומרים כי הינן תומכות מצבים של עוצמה מוגברת לאין ערוך, אשר לא תעשו בה שימוש היינו אומרים למחוזות של שלילה.

מכיוון שעליכם לראות את אותו מרכז מהות שכזה כמועצם עד מאוד, בחינת מה שאנו מכנים בעבורכם האגו המואר, מה שאנו מכנים בעבורכם התגלמות ה-"אני הנני" המואר במלוא עוזו. היינו אומרים כי עליכם להבין כי אותם מצבים של היערכות במקלעת השמש שלכם הינם כאלה היוצרים גם הם ביטוי תקיף ומלא של אותה יכולת מתגברת שלכם ללא אותן היינו קוראים לזאת סכנות. מכיוון שעליכם להבין שאותו טוהר כלי נדרש לכם. ומכיוון שכך, כל אחד ואחד מכם מגובה הוא ברמת טוהר הכלי הנרכש…"

"…עליכם להבין שבדרגת החתימה אשר ייצרתם, יצרתם את המצבים של החתימה להתעלות. וכאשר אנו אומרים להתעלות, וחזרנו והבהרנו זאת, אנו כיוונו לאותם מצבים של התעלות מעל מגבלות החומר והנפש בהן אתם נטועים. מכיוון שעליכם לראות את אותם מצבים שאנו מובילים אתכם בהם, כמצבים של פסיעה בדרך אשר יש בה את השלת המרורים והשלת המגבלות. השלת המגבלות של אותו אגו של שכל ושל אותו אגו אשר יוצר הוא את ההגבלה והמגננה, לטובת אותם מקומות בוטחים אשר יש בהם ההאדרה של היכולת האלוהית הטמונה בכל אחד ואחד מכם, ללא כחל ושרק, מתוך אותו חיבור מואר לידיעת הלב התומכת, ולאותו מצב של בהירות מחשבתית המאופננת באותן רמות עילאיות של תבונה, ובאותו מבט על כולל, אשר יש בו כל העת את טוהר המידות וטוהר המחשבה. ובכך, כאשר אותם תהליכים של גיבוי ניתנים כל העת לאותו מצב של כלי נפשי שלכם ואנושי שלכם, ודאי ברור לכם שאנו מאדירים את היכולת שלכם לשרטט מתווה וקו אישיותי כזה שהינו תומך עד מאוד תעצומות תידריות. מכיוון שעליכם להבין שכאשר ביטאנו את אותם מצבים של תכנית ברמת האנוש וברמת ההשתנות אשר נדרשת לו על מנת לייצר את המצבים של ההתעלות מעל מגבלות החומר והיציאה אל עבר מרחבים חדשים של תודעה וביטוי אנרגטי, הרי שזיהינו את הצורך לייצר התעלות מעל מגבלות האנוש אשר הינן תוצר של אותם מצבים של עידן חולף ומסתיים ובכך ניתנת לכם כל העת התמיכה והברכה זכרו זאת…"

"...מכיוון שבאותה עוצמה גלומה אחריות, יש וודאי לכם שאנו נמשיך ונתרגם בעבורכם את אותן מערכות של אגו מואר. אנו נמשיך ונתרגל בעבורכם את אותן מערכות של טוהר הכלי וטוהר הרגש וטוהר המחשבה – מה שכינינו בעבורכם מאור פנים..."

(הליבה המרכזית)
 

להרחבה על טוהר המחשבה