חסד פעיל - מהות ומשמעות

לוהאריה

החסד הפעיל, הינו חסד, המבטא תנועה חדשנית, אשר מחברת לעקרונות העידן החדש ולסולם הערכים הקוסמי של השדה המאוחד.

בעידן האדמה, פעמים רבות, היה החסד פסיבי, סופג ומכיל ותו לא.

העידן החדש, הינו עידן התבוניות היוצרת.

זהו עידן, שיש בו את ההתנעה המדורגת של תודעת בורא העולמות, השולט בפנימיותו שליטה ווירטואוזית, המאפשרת לו לקיים תנועה מודעת, ערה, יוזמת, אשר יוצרת בריאה והשפעה, מתוך עוצמה תקפה לצד חסד פעיל ותוקף פעיל במאור פנים.

"…יש ועליכם לזכור זאת ולהישיר מבט אל אותו מצב של מאור פנים וטוהר המחשבה וטוהר הלב, אשר נדרש מכם, על מנת להשרות השראתכם על המרחב בצורה מיטבית, ללא כחל ושרק, ללא עוררין, באותו תוקף פעיל מובנה המתקיים בכם, אשר אין בו את הדין, ואין בו את החסד – יש בו את ההוויה המלאה היודעת שלמותה, היודעת עצמה, היודעת תפקידה…"

 הליבה המרכזית 30.12.2009
 

 החסד הפעיל, הינו חסד, אשר מבטא תנועה פנימית אקטיבית, המולידה תוצרים והשראה על המרחב החיצוני.

זוהי תנועה, הנובעת מלקיחת אחריות על המציאות הפנימית ומניתוב של המציאות הפנימית, על ידי יצירת שליטה פנימית ביסודות ובמתווי הנפש המקושרים אליהם.

"…החסד הפעיל, משמעו אותם מצבים של יכולת שלכם להפנות את אור החסדים כלפי עצמכם, בחינת אותם היבטים של קבלה, ואותם היבטים של חמלה, ואותם קישורים למים עילאיים, אשר יש בהם את היכולת לסלול את הדרך בעבורכם, בחינת תוקף פעיל הבא לכדי ביטוי במאור פנים כלפי עצמכם וכלפי אחרים, נאמר.

הכילו. זו היא מנחתנו אליכם. מנחה אשר לא תסולא בפז באותם היבטים אשר נדרש מכם ליצור בתקופה נוכחית. היינו אומרים, מיזוגי קטבים. היינו אומרים, יכולת מופעלת הבאה לידי ביטוי, כעת חיה, בחינת אותם קודים שאנו מפעילים בכם, אותו ערור שאנו יוצרים בכם, בחינת דרישה משנה פניה. דרישה, אשר יש בה את ההכרה בערך ויש בה את ההבנה, כי הנכם ראויים.

ואותו היבט נוסף, נאמר, של דרישה אשר יש בו את הנביעה הפנימית להתפתחות מתוך ראיית היש ולא מתוך אותם תדרים של אין, נאמר, המתקיימים באזורכם.

אנו מעצימים תדרינו, ואומרים, כי עליכם להבין, שאותם היבטים של חסד, הינם כאלה אשר יוצרים את שידורי הגל החיובי, אשר יש בהם ביסוס של  תדר מיישרין אל עבר מרחב של ארץ בחינת המציאות הגולמית אשר ניתן לכם לעצבה כראות עיניכם, כחפץ ליבכם, נאמר.

וכאשר אותו לב שלכם פועל הוא באותם תדרים של חסד עילאיים, הרי, שאותו מרחב של יצירת המציאות, הינו כזה משתפר לאין שיעור, נאמר.

הבינו זאת. הטמיעו זאת בכם. מכיוון, שאותה נטישה של מחוזות המים הנמוכים, נקרא לזאת כך, וחיבור לאותם היבטים של מים מקושרים לעילאיות הבריאתית ותו לא, הינם כאלה, המאפשרים את התנועה הדינאמית במרחב של ארץ אשר הנכם כה זקוקים לה בתקופה נוכחית.

יש ועליכם להבין, זאת. מכיוון, שאותה דינאמיות תלך ותגבר. וככל שממאנים אתם לתאם עצמכם לאותה דינאמיות, מה שאתם מכנים אינטנסיביות ואנו מכנים דינאמיות, הרי, שאותו מצב שלכם יהיה כזה מתקשה. אך ככל שמחוברים אתם לאותו מצב של דינאמיות פנימית והעדר הקיבעונות, הרי, שאותה דינאמיות חיצונית, הינה כזו אשר יוצרת זרימה, קולחות ומענה יציב מן המרחב בו אתם נטועים, כמרחב מגיב לפנימיותכם.

הבינו זאת. אותה דרישה שאתם יוצרים, הינה דרישה אשר יוצרת את המימון התידרי, אכן. אותה דרישה אשר אתם יוצרים, הינה דרישה אשר יוצרת את מציאות חייכם, אכן. אותה דרישה אשר אתם יוצרים, הינה הדרישה ללישת המציאות במתואם לפנימיותכם. ובכך, הבינו, כי עליכם לשלוט בפנימיותכם. יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך…"

הליבה המרכזית 20.10.2010

 

תודעת היסודות במצב החסד הפעיל

אם נתבונן על תודעת היסודות במצב החסד הפעיל, נזהה, כי היסודות עוברים המרה לתדירות מזוקקת ועילאית, המבטאת משמעויות חדשות וחוקיות חדשה.

○ יסוד המים, מבטא עילאיות רגשית, שיש בה את החוויה הפנימית של שלום עם היבטי הביטוי השונים של העצמי ושל האחרים, יכולת להכיל שונים ומגוונים, ושותפות גורל, הנובעת מן הלב היודע ומכיל בתוכו את האחדות הכוללת ואת האחווה הקוסמית, העומדת בבסיס כל היש.

העילאיות הרגשית, הינה עילאיות נטולת הזדהות, שיש בה את החוסן והעצמאות, את הנחמה וההתפעמות, ואת החוויה הרגשית הבהירה והמאוזנת, המאפשרת לנתב את עוצמת החסד הפעיל כלפי העצמי וכלפי האחרים.

החסד הרגשי, מהווה שדה המערסל בתוכו תהליכים מתוך סיכוך, אפשור ויצירת הקישוריות בין מוקדי התפתחות רבים היוצרים ביניהם שיתוף נתונים. זהו חסד שיש בו את עוצמת ההכלה וההתנעה גם יחד.

"…במגמת התוקף הפעיל, נבוא ונאמר, כי אנו מעצימים עד מאוד את אותו ייצוג קוסמי המתקיים בכל אחד ואחד מכם, אותו זיקוק של נתונים, במגמת התוקף הפעיל המתקיים בכם, המאפשר לכם לנוע בנתיבכם ללא כחל ושרק, ללא מניעות, ללא מכשלות ומגבלות של אותן רמות של נפש שלכם, נאמר.

היינו אומרים, כי אנו באים בתדרי-העל שלנו. שונים הם מהמוכר לכם, רבי עוצמה. היינו אומרים, בוהק נתונים רב, אור יקרות.

ובכך, פונים אל מרכזי הלב שלכם ומייצרים את המצב הנוסף החדשני בעבור כל אחד ואחד מכם. היינו אומרים, כי על מנת להדגים לכם את תודעת הלב הער, הגבוה, הפועל בתדרי החמלה, החסד, והחיבור ההרמוני, הרי, שאנו נמזג עצמנו כמרחב עם אותם מצבים של מים, ונייצג בכם את הטמעת אותם תדרים בחינת החוויה, ובחינת הדגימה, ובחינת ההבנה הפנימית העמוקה. הכילו ככל שניתן.

תדרים אלה ייצרו בכם מחווה של פיוס פנימי, שלום וחסד עם אותן רמות של עצמי המתקיימות בכם, אנושי במהותו.

היינו אומרים, כי אנו מעניקים לכם הזדמנות, חלון הזדמנות רב משמעות, להתמרת אותם מעוזים של רגש שלכם לדרגה חדשה אשר יש בה את החן והקלות, רוחב היריעה, הרכות והחסד…"

 הליבה המרכזית תמיכה להכלת תודעת משיח 4.11.2010
 

○ בתודעת החסד הפעיל, מבטא יסוד האוויר הכרה פעילה בכך, שהכל שזור בכל ומגבה רעיוניות, שיש בה את ההבנה, כי תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד וכי לאור ביטויים רבים ומגוונים.

בכך, מבטא יסוד האוויר מערכת ערכים ותפישת עולם קוסמית, שיש בה את הראיה השלמה והרחבה, המגבה חיבור לאמת קוסמית משותפת, הטמונה בכל.

במצב החסד הפעיל, מגבה יסוד האוויר חשיבה כנה וטהורה, מזוקקת, מאוזנת ושלמה, הרואה את התמונה הרחבה, מקיימת מערכות שקלול ובקרה, לצד קבלה עצמית וקבלה את האחרים.

האוויר התבוני, מגבה את מה שמוכר כ"תודעת-משיח", שיש בה את היכולת לקיים סינגולריות אישית מובהקת בשדה מאוחד, ליצור תקשורת בין פני העצמי השונים והמגוונים, המתכנסים סביב האמת המשותפת של זיקוק הנתונים האישי. זוהי תקשורת פנימית, היוצרת אינטגרציה של המהות האישית.

החסד הפעיל, במתכונתו האווירית, מהווה איכות רעיונית ותפישתית, המקשרת בין פני הביטוי השונים, מגבה את היכולת לפעול בתודעת האחדות הכוללת, בשדה מאוחד אישי המחבר לשדה המאוחד הכולל בו טמונים כלל ביטויי האור באשר הם.

זהו מצב תודעה המאפשר לקיים חסד פעיל כלפי העצמי וכלפי האחרים.

"…אנו אומרים, כי עליכם להבין, שכאשר תכירו באותה עובדה, כי כל אותן תשובות טמונות בכם פנימה באותו זיק אלוהי מפעם, הרי, שאותו מרחב של קפיצה תודעתית יהא מנת חלקכם. ואותם היבטים של חסד וגבורה, יתמזגו יחדיו לכדי קו אמצע פעיל, בבוהק נתונים גדול עד מאוד, המשרה השראתו על סביבותיו.

היינו אומרים, כי עליכם להבין, כי מחשבת-העל שלכם, אותה תבוּניות אשר אתם מכילים אותה יותר ויותר בשכלכם האנושי, הינה כזאת המשלבת את אותם היבטים של רוח האל עם מחשבת האל לכדי חשיבה רחבת יריעה עד מאוד.

ואותם היבטים של לב שלכם שוזרים אל תוכם את אותם רוחבי יריעה של הרמוניה בריאתית, המחוברת להרמוניה האנושית ובכך, יוצרים אתם מכלול אחדותי שלם, הבא לכדי ביטוי במרחב של ארץ, במה שאנו מכנים, תוקף פעיל במאור פנים.

ובכך, אנו אומרים, כי ככל שתתמידו במדרגות ההתעלות, הרי, שאותם היבטים מובהקים יהיו מנת חלקכם ואותם ביטויים של נקודת תאחיזה עוצמתית יהיו כאלה, אשר יאפשרו לכם לבוא לכדי ביטוי במרחב של ארץ, ככאלה מועצמים, ככאלה חסונים, ככאלה נקודות תאחיזה במרחב של ארץ הבאות לכדי ביטוי כמסייעות לאחרים…"

הליבה המרכזית 22.11.2010
 

 יסוד האש, מתניע רצון פעיל, שיש בו את הפניית החסד באופן פעיל כלפי העצמי וכלפי האחרים.

יסוד האש, במתכונת החסד הפעיל, יוצר התפעמות וחיוניות, תשוקה ואומץ, המוזנים על ידי הרעיוניות הגבוהה והעילאיות הרגשית, המהווים כוח ממריץ החובר לאש הרצון ומאפשר לקיים מחוות פנימיות וחיצוניות, שהינן ביטויים של אמפתיה, ערבות הדדית והושטת יד מתוך מאור פנים  גבוה מחד והיעדר פשרה מאידך.

"…אנו מפנים אתכם להבין, כי אנו מכווינים אתכם לאנושיות החדשה.

ועליכם להבין, שאותה אנושיות חדשה מפציעה בכולכם, כשחר בהיר הבוקע מפנימיותכם.

ועליכם להבין, שתפקידכם ואחריותכם, הינה לשים את המשקל והדגש על אותו שחר מפציע בתוככם, אשר יש בו את מערכות הערכים ואת סולמות הערכים, אשר הטמענו בכם, אשר הקנינו לכם בתהליכי החניכה אשר ייצרנו, ויש בהם את אותו מצב, נאמר, של אמון ומוליכות ויש בהם את ההכרה בערך, ויש בהם את החסד, ויש בהם את המוליכות ואת הרֵעוּת ביניכם לבין עצמכם, ויש את אותו מרכיב, נאמר, של רצון פעיל. רצון פעיל לנוע אל עבר מדרגת ההתפתחות הבאה בעבור עצמכם ובעבור הכלל.

מכיוון, שעליכם להבין, אותה אנושיות חדשה, המפציעה בכל אחד ואחד מכם, הינה אנושיות אשר יש בה את החוסן, ויש בה את הערכיות, ויש בה את העצמאות, ויש בה את העוצמה, וכל אלה, הינם כאלה רתומים למען הכלל, בחינת הושטת ידיים זה לזה ורקימת המחולל ההסתברותי ההרמוני דינאמי בעבור מרחב, בעבור הכלל, בעבור מפת התשתית התידרית, אשר אתם מהווים את הייצוגים שלה, בחינת אותו מערך הסתברותי שאנו מַבְנִים בעולם של ארץ במגמת, נאמר, ההיררכיה הכלל יקומית.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שאותה אנושיות חדשה אין בה את הבדלנות, ואין בה את הנפרדות, ויש בה את אותה אחריות אישית ואת אותו מצב של תיעול משאבים למען הכלל, מתוך ההכרה בכך, שאותו מצב של תיעול משאבים למען הכלל יש בו את הרחבת המימון של הפרט, ובכך מצב, נאמר, שהפרט והכלל נשכרים הם באותה מידה, נאמר, יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך…"

מועצות האלוהות הגבוהות 30.11.2011
 

○ יסוד האדמה מגיב בחסד פעיל-יחסי גומלין

התנעת היסודות במתכונת חדשה, במגמת החסד הפעיל, מאפשרת לנוע אל עבר סקאלות תדרים חדשות, המצויות בממדי חוקיות חדשים.

אלו הם מרחבים, המאפשרים חיבור למערכות מימון והזנה חדשות.

זוהי הזנה, הנובעת מחיבור לחוקיות חדשה, המנותקת ממיסוך, קיטוב, שניות, קטנות, נפרדות וחוסר ומחוברת לקיימות, מוליכות, שפע ויצירתיות.

חוקיות זו, מאפשרת לקיים יחסי גומלין חדשים עם מרחבי היש ועם האדמה מתוך חופש, שמחה, שלמות פנימית, אהבה חובקת כל, תבוניות הטומנת בחובה אחריות, ערות והכרה פעילה של המחשבה והלב.

בתודעת החסד הפעיל, איכויות היסודות נסכמות אל יסוד האדמה, המבטא את החסד הפעיל בתוצרים של מציאות פנימית מאוחדת, שבה זרעי שלום פנימי נובטים ומבססים אנושיות חדשה, מאוזנת, שלמה שיש בה שפע אלוהי, הבא לידי ביטוי בנוכחות ממומנת, בוטחת, קורנת על סביבותיה באור נגוהות.

בכך שלום פנימי פוגש שלום עם האחרים ומבסס מציאות חדשה.

זוהי מציאות של חסד פעיל, המאיר באורו על נתיב חיינו, חובר לעוצמה תקפה ומבטא תנועה מתמדת, הנובעת מתוך עצמה, בפעימות הרמוניות המחוברות לפעימות הנובעות מלב הבריאה.

"… מכיוון, שעליכם להבין, שבתקופה נוכחית נדרשים אתם ליישם את צומת הבחירה. ועליכם להבין, שאותה צומת של בחירה שהופעלה באה לידי ביטוי בצורך לבחור, הלכה למעשה, בעד אותה הוויה אנושית שלכם.

יש ועליכם להבין, שאותן מערכות תרגום, הינן כאלה, מגובות בתהליכיות ובשלבים.

אך יש ועליכם להכיר בכך, שאותו מצב של נתיב, אשר אתם לקחתם על עצמכם ליצור, במגמת תהליכי החניכה שאנו מבנים דרככם ובעדכם, הינם התהליכים אשר בהם מתרגמים אתם את אותם רצפים של תודעה, הלכה למעשה, לאותה בחירה אנושית שלכם ובכך, משתנים אתם עד לנקודת הקצה כבני אנוש ובכך, מהווים אתם את המדגם המייצג המובהק ההולך ומתפתח כשיאי מטריצה של האנושיות החדשה…"

מועצות האלוהות הגבוהות 30.11.2011

 

 

מהלך הלוהאר - חסד פעיל ברמה הקוסמית

מהלך הלוהאר, הינו מהלך המשקף את החסד הפעיל הקוסמי המופעל, בתדר המשכי, כלפי עולם ארץ והיקום המקומי, ומבטא את ערבות השדה המאוחד לכל חלקיו ואת הסיוע לעולם ארץ וליקום המקומי.

זהו סיוע, המבטא הבאה של עקרונות מתקדמים וחדשניים ומערכות ערכים, אשר אינם מוכרים ביקום המקומי, באמצעות ערוץ הלוהאר', הפועם בעד השער הגדול, המבטא תהליכי הכשרה, חניכה, גיבוי ערסול וליווי של האנושות אל עבר פוטנציאל חדש, שיש בו את המימוש המועצם.

מהלך הלוהאר' מוקיר את עולם ארץ ואת האנושות ומתוך אהבת האדם ואהבת האדמה מבטא, בחסד פעיל ובעוצמה רבה, את ערסול תהליכי ההתמרה וההתאמה שלהם לחוקיות חדשה לגמרי.

הדבר נעשה מתוך סבלנות, יד מושטת בגובה העיניים, במהלך המוכר כ-"הפשטות שבאלוהות". זהו מהלך הקוסמי של ההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים, במגמת החסד הפעיל, המבטא את הלוהאר', הלכה למעשה, עד לרמה הגשמית בעולם ארץ.

זהו סיוע בלתי מתפשר, אשר אינו מנמיך ציפיות בפני האנושות אלא מעלה אותה בהדרגה בתהליכי חסות וחניכה אל עבר משמעויות האור החדשות.

"…עליכם להבין, שכאשר אנו מתבוננים על אותה מציאות עתידית אשר תשרה במחוזותיכם, הרי, שאנו מתבוננים על מציאות פוטנציאלית.

ומכיוון, שאנו מעוניינים לנתב את אותה מערכת של אבולוציה אנושית אל אותם פוטנציאלים אופטימאליים, הרי, שאנו יוצרים כל העת את מערכות השקלול ההסתברותי.

ובכך, אין אנו מנמיכים ציפיות אל מול אותה אנושות. אלא יוצרים, כל העת, את ראיית הסף של האופטימום ובכך, משיכת אותם אלה חלוצים אל אותם שיאים של גל. אל אותם שיאים של מטריצה, ואל אותה השתתה בקרבם של האנושיות החדשה…"

 מועצות האלוהות הגבוהות 29.12.2011