חלונות קוסמיים פתוחים ברב-ממד העומדים לרשות האנושות

לוהאריה | 03.10.2014

כל רגע הוא שער

יום כיפור נועד במקורו לבטא חלון זמן קוסמי בתוך הזמן-מרחב הליניארי, ליצירת פרוזדור תדרי, המקשר בין כל חלקי הביטוי הבין-ממדיים של האדם.

המעבר אל העידן החדש מסיים את הקשרי עידן האדמה, מנהגיו ותבניותיו, ופותח פתח להתנהלות מודעת וחדשה, המנותקת מתבניות חיצוניות, חוקים והגדרות, אמצעי תיווך וטקסים, ומחוברת למשמעת פנימית הנובעת ממשמעות. 

תם עידן הסבל. תם עידן האבל. תם עידן ההקטנה והצמצום. החל עידן היצירה והבריאה.

 

מאין באנו -  צבירים קוסמיים

המהות הקוסמית, הינה שדה תבוני הולוגרפי, חי ודינאמי, מרובה פנים, רחב יריעה ועשיר, המבטא עצמו בביטויים רבים ושונים של חוויה, התנסות והתפתחות.

שדה זה, פועם סביב מרכז מהות, נקודת תאחיזה מובהקת, המהווה את התמצית המורפו-גנטית הייחודית והמזוקקת, נקודה סינגולרית, יציר מקור, הפועמת פעימות של רצון פעיל ומשאלת לב לברוא, ליצור, להשפיע ולבטא מהות ומשמעות.

הכלל יקום מרושת בזרמי תודעה קוסמיים, המורכבים מצבירי נקודות סינגולריות שכאלה, אותם אלה יצירי מקור, שהינם מהויות קוסמיות הנעות כשדה מאוחד ופועלות במצב הוויה של מוח אחד ולב אחד.

צבירי המהויות הקוסמיים, הינם שדות תבוניים, הזורמים על גלי ההתפתחות הקוסמיים ומבטאים התפתחות, שבה תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד על פי הערך "סינגולריות בשדה מאוחד".

מקורם של בני האנוש החווים את חווית החיים הגשמית, בזרמי תודעה שכאלה, אשר שיגרו מתוכם ייצוגים אל יקום החומר הדחוס על שלל ממדי הקיום הקיימים בו.

ייצוגים אלו, הינם שלוחות של אותן נקודות סינגולריות, אשר מיצבו עצמם בראש היקום המקומי של החומר הדחוס, וביטאו האצלה מתוכן אל עבר ממדי היקום בחלוקה ייחודית אשר אפיינה את עידן האדמה.

מרכז המהות הקוסמי המזוקק, המצוי בראש היקום המקומי, הינו שלוחה מזרם תודעה רחב, שדה מאוחד אליו משתייך אותו מרכז מהות קוסמי.

בכך ניתן לראות את הייצוג המצוי בראש היקום המקומי, כביטוי חלקי של תודעה כוללת, רחבה הרבה יותר, מעין "נשמת-על", המורכבת מצבירי נקודות סינגולריות בשדה מאוחד.

התפעמות

חווית החיים האנושית, הינה חלק ממכלול רחב של התנסויות בעולמות וממדים שונים, אשר המכנה המשותף שלהם, הינו היותם עולמות המאפשרים התפתחות במרחבי החומר, מן הרמות הקלושות, המופשטות והמעודנות ועד לרמה הגשמית והדחוסה.

מכלול זה מקושר אל מרכז המהות, הממוקם בראש היקום המקומי של החומר הדחוס.

מרכז המהות, המצוי בראש היקום המקומי, מקושר בקשר ישיר אל הנקודה הסינגולרית המזוקקת, האישית, ליבת המהות הקוסמית הייחודית, המהווה נקודה סינגולרית, הטמונה בצביר מהויות קוסמיות, הפועלות כזרם תודעה קולקטיבי – מכלול המורכב מפרטים רבים, שונים ומגוונים, הרואים עצמם חלק בלתי נפרד מן השדה המאוחד אליו הם מקושרים כצביר.

ראשיתה של התפלגות המהות הקוסמית, הינה בזרם תודעה כולל, המהווה צביר מהויות קוסמיות -  נשמת-על קולקטיבית.

המשכה, במרכז מהות, המצוי כייצוג של אותו זרם תודעה, בראש היקום המקומי של החומר הדחוס.

התפלגות נוספת, הינה כאני עליון המצוי בראש מערכת ההאצלות והממדים של מרחב ארץ.

וסופה, בנקודת הקצה האנושית הגשמית, כזיקוק נתונים, המהווה את תמצית ההוויה הקוסמית באשר היא.

 

תרגום נשמת-העל אל מרחב ארץ

התרגום של המהות הקוסמית אל עולם ארץ הדחוס, מתבצע בעזרת כלי קיבול – תבנית מורכבת ומסועפת, צלם ותבנית ייעודיים, אשר תוכננו על ידי מהות ה-יהוה, כך שיתאימו למגבלות עולמות החומר ויאפשרו תרגום של הוויה קוונטית אל מערכת ליניארית.

זהו כלי מרובד ומורכב, שניתן להתבונן על רבדיו השונים על ידי הסטת נקודת המיקוד בכל פעם אל אזור בעל טווח רטט שונה, מאזורים מעודנים הנמצאים בטווחי רטט עילאיים ועד לאזורים המצויים בטווחי רטט נמוכים ואף גשמיים.

רבדי הביטוי השונים, באמצעותם מתרגמת הנשמה את מהותה הרב ממדית והקוונטית אל עבר נקודת הקצה האנושית הגשמית, מוכרים כרובדי ה-DNA , הצ'קרות, השדות המורפו-גנטיים, שדות ההשלכה הטרנס-פרסונאליים ועוד ועוד מרכיבי תרגום, אשר מהווים חלק מן הצלם והתבנית, שנועדו לאפשר תיווך והגשמה של רוח בחומר.

"…עליכם להבין, שכאשר מבקשת נשמה לתרגם עצמה אל מרחב של ארץ, הרי, ודאי לכם, שהדרך לעשות כן, הינה מורכבת ומפותלת עד מאוד.

עליכם להבין, שאם תתבוננו על אותה ליבת מהות גבוהה שלכם, תזהו את אותה נקודת תאחיזה, ותזהו את אותו שדה נתונים מרובה פנים אשר, היינו אומרים, שהינו שדה הולוגרפי, אשר פועם, כל העת, ברמה של הפעלה של הסתברויות.

עליכם להבין, ששדה כזה הינו רחב יריעה ועשיר נתונים עד מאוד. וכאשר מבקשת נשמה לתרגם עצמה אל מרחב של ארץ, הרי, שנדרש הכלי, או נדרשת התבנית על מנת להכיל מערך נתונים מסועף שכזה אל עבר הביטוי הנמוך, אל עבר הייצוג שאתם מהווים.

עליכם להבין, שמערך תרגום שכזה יש בו רבדים ושכבות וביטויים רבים, שאנו פרסנו אותם בפניכם בחינת ההצגה של, נקרא לזאת כך, עדשות התבוננות שונות, על פלגים ופלחים, בתוך אותו מרחב של צלם ותבנית…" 

הליבה המרכזית 14.12.2010

לאורך תהליך החניכה וההכשרה, אנו נחשפים למרכיבים השונים של הצלם והתבנית ולומדים לנהל עימם יחסי גומלין. זהו תהליך של התרועעות, המאפשר הכרות ושליטה בערוצים השונים דרכם ההוויה הבין ממדית מתרגמת עצמה עד לרמה הגשמית הדחוסה.

היכולת לחלוש על הערוצים השונים ועל פני הביטוי השונים, מאפשרת להתבונן על אופק האירועים האישי ועל אופק האירועים הכוללני בו הוא טמון ולהסתגל לתנועה התפתחותית, אשר אינה מוגבלת לטווחי התדרים של הממדים שלישי הגשמי ורביעי התודעתי.

זוהי תנועה אשר אין עליה תקרת זכוכית והיא נובעת מתהליך טרנספורמציה, שיש בו הסתגלות לטווחי רטט חדשים, מתיחה של הסקאלה האישית, התרועעות עם ערכים קוסמיים המייצגים חוקיות חדשה ותרגום של ערכים אלו, הלכה למעשה, לבחירות המבטאות אנושיות שונה מזו שהתקיימה בשלהי עידן האדמה.

בן האנוש של העידן החדש, מבטא הכרה פעילה וערה, בחירה חופשית מודעת הנובעת מרוחב יריעה תבוני וממסגרת ערכית רבת תוקף, האוגדת את כוחות היצירה והבריאה המוגברים.

בן האנוש של העידן החדש, מקיים תקשורת נתונים רציפה עם מהותו הקוסמית העילאית ופועל עימה כגוף אחד בתאימות הנובעת מתהליך של אינטגרציה, שיש בו הרצפה של המהות הקוסמית אל כלי הקיבול הגשמי והנכחה של עילאיות בגשמיות.

"…עליכם להבין, שנתיבי החיים של העידן החדש שונים הם, תכלית השינוי, מנתיבי החיים של העידן הישן. ציינו זאת בחינת אותה משוואת נתונים משתנה, מהכל צפוי והרשות נתונה, להכל צפוי וגלוי והרשות נתונה.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותו אדם של עידן חדש בעתות עתידיות והמשכיות עד מאוד יהיה כזה שכל אופק האירועים חשוף בפניו. כל טווח הפוטנציאלים מוצג לפניו. ובכך, ניתן לו לברור דרכיו, לבחור ובכך, לנווט פנימיותו ועצמיותו בהתאם לנקודת הבחירה אותה ביצע ויישם.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותה נקודת בחירה יהא בה את אותו מצב של בחירה חופשית של עידן חדש. ואותו מצב של בחירה חופשית תהא כזו, אשר בה כאשר כל אותו מרחב של אופק אירועים חשוף וגלוי, ואותם פוטנציאלים גלויים הם לעין, הרי, שניתן לו, לאותו ייצוג נמוך, לייצר את תקשורת הנתונים המלאה עם אותה מהות גבוהה, ובכך ביסוס, נקרא לזאת כך, של קבלת החלטה, נאמר, בחינת אותו מצב של שיתוף נתונים. ובכך, את הבחירה אשר יש בה מימוש של פוטנציאל אשר אותו ייצוג נמוך מתואם אליו. אותו מצב של תיאום של ייצוג נמוך אל נקודת הבחירה, הנו כזה, המתאפשר כאשר קיימת במערכת הנמוכה נקודת תאחיזה מובהקת.

משמע, אם תתבוננו על האדם של העידן החדש, הרי, שתזהו שקיים דמיון רב בינו לבין אותו מבנה של נשמת-על שלכם.

מכיוון, שאותו אדם של עידן חדש, יהא הוא שדה פוטנציאלי רוטט, דינאמי, השרוי סביב נקודת תאחיזה. וכאשר אותה נקודת תאחיזה מאפננת את אותה בחירה, הרי, שאותו שדה דינאמי מתאם עצמו לאותה בחירה, ובכך, מממשק עצמו אליה.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שהוא יתאפשר כאשר אותה מערכת של צלם ותבנית תתמוך זאת. ועליכם להבין, שאותו תהליך פיתוח של אבולוציה אנושית לקראת הצלם והתבנית העתידניים, הינו כזה אשר שרוי בחיתוליו…" 

הליבה המרכזית 14.12.2010

התפעמות

התערבות מבוקרת לשינוי פוטנציאלים ושינויים בצלם ובתבנית

מהלך ההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים, מבטא תהליכי חניכה והכשרה של חלוצים, היוצרים המרה של הצלם והתבנית האנושי והתאמתו לפעולה בחוקיות חדשה.

זהו תהליך פיתוח אבולוציוני, המבנה בהדרגה צלם ותבנית עתידניים.

זוהי תשתית חדשה להתגלמות מהות קוסמית עילאית בהוויה אנושית. תשתית זו מובעת בעד מפת תשתית תדרית ואנושית, המורכבת משונים ומגוונים, אשר יוצרים תהליכי טרנספורמציה הלכה למעשה והתעלות מעל מגבלות הנפש והמרחב.

תהליכים אלו מבטאים שיאי מטריצה במארג ההתפתחותי האנושי ובכך "מושכים" את הרשת האנושית של עידן האדמה כלפי מעלה אל עבר נקודות התפתחות עתידניות, הנוכחות במרחב ואף מייצרות מסד נתונים פעיל וזמין לכל מי אשר מעוניין בכך.

בכך מבטא מהלך ההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים תמיכה את עולם ארץ מבפנים והאצה של תהליכי ההתפתחות האנושיים אל עבר מדרגה חדשה.

השינויים בצלם ובתבנית, בגוף ובנפש וההבאה של סולם ערכים קוסמי, מזוקק אל המרחב הגשמי, הינו חלק ממהלך רחב יריעה, אותו מבטא ערוץ הלוהאר בעולם ארץ, על מנת לחלץ עולם זה מן הבוץ הטובעני של הממדים שלישי ורביעי ולהובילו אל עבר חוקיות חדשה, המצויה בטווחי הגל של הממד החמישי ואשר מצוי מעבר לו.

 

המעבר למשוואה "הכל צפוי וגלוי והרשות נתונה"

החוקיות החדשה, מגדירה מערכת מציאות שבה מתנהל האדם כהוויה בין ממדית, אשר הלוט הוסר מעל עיניה.

בחוקיות זו, מתקיימת באדם נקודת תאחיזה מובהקת, המהווה את מרכז המהות המזוקק של שדות הביטוי השונים ובכך יכולת לקיים חלישה ולהטוט וירטואוזי בפני הביטוי, בהתאם לרצון הפעיל ומשאלת הלב ללא תלות, היקשרות או מניעה.

החוקיות החדשה מולידה שינוי בטכנולוגיה הקוסמית של הצלם והתבנית.

זהו שינוי, המגדיר מחדש את כלי הקיבול בעבור המהות הקוסמית ומביא תהליך אבולוציוני המבטא חניכה של הייצוג האנושי להכלת ערכים קוסמיים מזוקקים, התואמים את התקינות הקוסמית ואת עקרונות השדה המאוחד וערכיו.

בהדרגה, תיחשף האנושות להבנת הכוחות הקוסמיים, להכרה בשיוך הקוסמי ותעבור תהליך התבגרות שיש בו תנועה מן האישי והמצומצם אל הכוללני והרחב.

זוהי חניכה, המולידה יחסי גומלין חדשים בין האדם לבין עצמו, בין האדם לבין חבריו ובין האדם למרחבי הקוסמוס. אלו הם יחסי גומלין, שבהם קיימת ערות לתוצרים הפנימיים והחיצוניים, אחריות אישית וכוללנית וניהול ער ומודע של התנועה ההתפתחותית, שיש עליה סייגים ברורים, הנובעים מתבוניות וראיית הקשר שבין בחירה ותוצאה.

המעבר לעידן החדש, הינו מעבר למשוואה חדשה, המגדירה מחדש את החוקיות במרחב ארץ ובעולם ארץ. זהו מעבר מבורות לתבוניות, ממיסוך תודעתי ומודעתי להכרה פעילה וערה, מתלות וקורבנות לעצמאות ואחריות, מפסיביות ותגובתיות ליוזמה ובריאה.

זהו מעבר ממסגרות חיצוניות למסגרת ערכית פנימית המבטאת משמעת הנובעת ממשמעות ויוצרת רצפי בחירות התואמים חזון קוסמי מזוקק ועקרונות קוסמיים נעלים.

המשוואה של עידן האדמה הגדירה חוקיות שבה "הכל צפוי והרשות נתונה" והולידה בחירה חופשית, אשר הרבה מתוצריה היו מקוטבים, שליליים והרסניים.

המשוואה המגדירה את הסביבה הבין ממדית של העידן החדש, הינה "הכל צפוי וגלוי והרשות נתונה" והיא מובילה למציאות אשר בה הבחירה החופשית הינה מודעת ומתבצעת מתוך הכרה פעילה, ערות לתוצאות של הבחירה ובכך שקלול מתמיד של נתיב אופטימאלי אשר בו תועלת הכלל ותועלת הפרט שזורות זו בזו באופן הרמוני שאין בו סתירה או צרימה.

בחוקיות זו, אופק האירועים הינו חשוף וגלוי, נפש האדם, תבוניותו והכרתו, מכילים ומזהים את קשת הפוטנציאלים, ללא מידור, סינון או הסתרה ובכך ניתן לו לאדם לנווט פנימיותו ועצמיותו בהתאם לנקודת הבחירה הרצויה, מתוך חופש בלתי תלוי. 

האדם של העידן החדש, יפעל באופיין פעולה שונה מאשר היה מוכר בעידן האדמה.

"…אותו אדם של עידן חדש, ואלו אתם, בעיתות, נאמר, קרובות, יהא כזה, אשר יש בו את זיקוק הנתונים כנקודת תאחיזה ויש לו את היכולת ליצור מניפולציה ותמרון רבים עד מאוד סביב אותה נקודת תאחיזה, בהתאם לאותה בחירה אשר נוצרת בהפעלת ההסתברויות במרחב של ארץ.

ובכך, אם נעניק לכם את הדימוי, הרי, שאותו רעיון אשר יתבצע, הלכה למעשה, באותן עיתות המשכיות על ידכם, הינו הביטוי של נקודת תאחיזה, אשר יש לה את ריבוי הפנים והפוטנציאלים כמצבים דינאמיים רוטטים ואותו מצב של בחירה שלכם, כאשר הינה ברוחב יריעה גדול עד מאוד ומחוברת לדיאלוג ישיר עם ליבת המהות הגבוהה שלכם, בתקשורת נתונים מלאה.

ובכך, אותו היבט של רוח משפיע על חומר, בחינת בחירה של פוטנציאל ויצירת המחולל הדינאמי באותו שדה הסתברותי שלכם, של, נקרא לזאת כך, הוויה אנושית ותידרית, המתאם עצמו לנקודת הפוטנציאל אשר הופעל, ומייצר את השיגור אליה.

זה הוא אותו מצב של התנהלות בנתיבי החיים של העידן החדש.

זה הוא אותו מצב אשר בו אופק האירועים פרוש לפניכם.

זה הוא אותו מצב, שאנו כינינו תבוניות, אשר בה אותה מערכת אנושית שלכם, תכיל היא את תדרי העל, תכיל היא את אותה רטיטה דינאמית בהאצה חלקיקית במערכת נמוכה ובכך, יכולת תמרון שלא נודע כדוגמתה…"

הליבה המרכזית 14.12.2010

 

הרקע לחוקיות ביקום המקומי בשלהי עידן האדמה,
הפעלת תכנית המגירה על ידי יהוה,
 ביסוס חוקיות המסייעת להתגבר על מגבלות תוצרי "מרד לוציפר"

על הנפילה של היקום המקומי ממישורי הרטט והתודעה העילאיים אל טווחי הגל הנמוכים ואל הצמצום התודעתי באירוע הקוסמי המוכר כ"מרד לוציפר", תוכלו לקרוא בהרחבה בפרקים:

השיבה לקיימות

תום עידן הקארמה

השיבה לבראשית של העצמי – פרוזדורי נתונים, קפיצת הדרך ומהלך הלוהאר

הפרת האיזון בתהליכי ההתפתחות ביקום המקומי, הנפילה אל טווחי גל נמוכים והחריגה מעקרונות השדה המאוחד וערכיו, הולידו את הצורך להפעיל תכנית מגירה, אשר תאפשר לתרחיש שנוצר ביקום המקומי של החומר הדחוס, לממש עצמו ללא פגיעה בגוף הבריאתי הכולל וללא זליגה של תוצרים הנוגדים את עקרונות האור אל עבר ממלכת האור רחבת הידיים – הכלל יקום.

בכך תחם יהוה את היקום המקומי, הפך אותו למערכת סגורה ואף הגדיר מערכות ייעודיות וחוקיות ייעודית, אשר נועדה לאפשר התפתחות בתוך מרחב קיצוני, מאתגר וחסר.

הנפילה אל טווחי הגל הנמוכים והמקוטבים, הולידה הפרה של הערך הקוסמי "לראות את הקיים לנבוע מיש להתמיד ולהתחדש" ומיצבה את היקום המקומי כמערכת חסרה, אשר מתקיים בה פער התפתחותי ותנועה התפתחותית, הנובעת מתוך חוסר:

א. תחימתו וסגירתו של היקום המקומי שנועדה למנוע יציאה של תוצרים דיסהרמוניים מתוך מערכת שחרגה מן התקן הקוסמי ומעקרונות השדה המאוחד וערכיו הובילה להתנהלות במערכת סגורה אשר היתה מוגבלת בתוצרים שהיא יכולה לבטא ולהניב.

ב. מספר השוהים ביקום המקומי היה קבוע מעצם היותו של היקום המקומי מרחב ממודר וסגור לכניסה מבחוץ ובכך נדרש היה ליצור מערכות הפריה והתנעה פנימיות המעודדות את השוהים ביקום המקומי לבטא התפתחות והפריה הדדית.

ג. החריגה מן התדר העצמי, ביסוס נפרדות של השוהים ביקום המקומי מזרמי התודעה הקולקטיביים והתרחקות מפעולה על פי העיקרון "תועלת הכלל ותועלת הפרט שזורות כאחת", יצרו מחזורי קארמה שהולידו סילופים, צרימות ומערכות יחסי גומלין משובשות, אשר נדרש היה ליצור בעבורן פתרון. בכך נוצרו מחזורי הקארמה, החתימות והתיקונים, המבטאים יחסי גומלין חסרים ופגומים, המבקשים תיקון, איזון והשלמה.

ד. שיבוש קודי מקור רצון פעיל ומשאלת לב הוביל לאובדן היכולת לבטא תנועה כבוראים מועצמים הפועלים כבוראים שותפים הנעים בנתיבי מימוש מועצם, תומכים ומפרים זה את זה.

ה. המטען הגנטי החסר והמשובש, הוליד צורך במערכות הפריה ושיתוף נתונים, הן בקרב השונים והמגוונים השוהים ביקום המקומי והן באמצעות התפלגות המהות הקוסמית לעשרה חלקים החווים במקביל בעשרה ממדים, בניסיונות לבטא מערכות תיקון של הרצף הגנטי והשלמתו.

ו. היפוך משמעויות ופניה מן הפנים כלפי התנעה חיצונית, הולידה תכנון מוקפד של מערכות התנעה חיצוניות ביניהן מסורות, חגים, תנועת גרמי שמיים היוצרת השפעה, עונות שנה ועוד.

התפעמות

ההחלטה על יצירת מרחב בחירה חופשית

עם היציאה לחקירת יקום החומר הדחוס, לאחר המאורע המוכר כ ״מרד לוציפר״, יצר יהוה כינוס.

הייתה זו אסיפה, שבה לקחו חלק נציגי כל השוהים במערכות המציאות ביקום המקומי של החומר הדחוס.

האסיפה המכוננת, בטרם הפעלת תכנית המגירה, יצרה התחייבות של כל השוהים ביקום המקומי, למחזורי גלגולים לשם יצירת התפתחות והשלמה של המשוואות החסרות.

מכאן החלה מחזוריות גלגולית, אשר כל מי שהתחייב כלפיה לא יכול היה להתכחש לה.

נלקחו פסקי זמן ושהות בין גלגול לגלגול, אך לא ניתן היה להפסיק תהליך זה, אלא לקיימו עד תומו מתוך מחוייבות למכלול ההתנסויות ביקום המקומי אשר היו קשורות זו לזו בקשר הדוק של השלמת משוואות וניסיון לבסס רצף גנטי שלם.

מחזוריות זו הסתיימה במעבר לעידן החדש וההכרזה : תום עידן הקארמה.

על מנת להתגבר על המגבלות שנוצרו ולאפשר לכל נציגי האסכולות הקוסמיות, אשר בחרו לקחת חלק ביקום החומר הדחוס בראשית דרכו, לבטא את הגוון הייחודי שלהם, בתוך התרחיש הכולל שנוצר ולייצר שיתוף נתונים באורח הסתברותי, הרמוני ודינאמי, נדרש היה לאפשר לבטא במקביל תרחישי התפתחות רבים, המנהלים יחסי גומלין זה עם זה בשלל קומבינציות אנרגיות, התרות אחר מענה למערכת ההתפתחותית שנוצרה.

לכן, הגדיר יהוה מחדש את החוקיות ביקום המקומי והגדיר אזורים בתוכו, אשר בהם תתקיים בחירה חופשית, שתתמוך חקירה קיצונית באזורי קצה של היקום המקומי, המתפקד כמערכת סגורה ומוגבלת.

מרחב ארץ, הכולל את עולם ארץ ומערכת עולמות וממדים המקושרים אליו, הוגדר כמרחב של בחירה חופשית.

בנוסף, הגדיר יהוה מחדש את החוקיות ביקום החומר הדחוס כך שתתאים להתפתחות בתוך מערכת חסרה שנקודת המשקל שלה הוסטה ושהחיבור בה לתדר העצמי שובש.

חוקיות זו, נועדה לאפשר יחסי גומלין המבוססים על הדדיות, שבה משוואות בלתי מאוזנות וחסרות משלימות זו את זו ומאפשרות בכך ייצוב של המשוואה ומחזוריות של התפתחות.

חוקיות זו תורגמה גם לאופיין ההתפלגות של המהות הקוסמית לאני עליון החולש על תשעה חלקים נוספים, אשר מתוכם חלק אחד שרוי כנקודת קצה בהוויה גשמית וחומרית. חלקים אלו, יוצרים התנעה הדדית, שיתוף נתונים וניסיונות לבטא השלמה ותיקון של הרצף הגנטי המשותף.

על התפלגות זו נעמוד בהמשך בהרחבה.

החוקיות הייחודית שתכנן יהוה, מוכרת בעולם ארץ בטבלה המחזורית של היסודות הכימיים, בדרכי הפעולה בטבע ובכל מערכת המציאות הגשמית, שהחוקיות שלה נתפשת כמוחלטת או בלעדית כשלמעשה הינה מערכת מציאות יחסית, המותאמת לתרחיש קיצון.

התפעמות

מבנה היקום המקומי, עשרה ממדי על ובהם 140 ממדי קיום ובתוכו מרחב ארץ -
עשרה ממדים ועולם ארץ כמרחב הדחוס ביותר

היקום המקומי, בנוי במערכת התפלגויות פרקטאלית, שיש בה עשרה ממדי-על, הטומנים בחובם ממדים רבים נוספים.

עשרת ממדי העל, מהווים עשרה רבדי התפתחות ראשיים, המכילים בתוכם תתי ממדים.

מרחב ארץ, מצוי בממד הנמוך ביותר מתוך עשרת ממדי-העל אשר תוארו ואף הוא טומן בחובו עשרה ממדים.

עשרת ממדי העל, טומנים בחובם התפלגויות של 140 ממדי קיום, המרכיבים את מערכת ההתפתחות ביקום המקומי.

ביקום המקומי של החומר הדחוס מתקיימת חוקיות-על, המוגדרת על ידי משוואה ראשית אותה תכנן בקפידה יהוה, עם הפעלת תכנית המגירה לאחר הנפילה למישורי החומר הדחוס.

מן המשוואה הראשית, נובעות משוואות משנה המגדירות את החוקיות של מערכות המציאות הרבות והשונות, אשר כולן נובעות מתוך אותה חוקיות על וכפופות לה.

מרחב ארץ, הינו מרחב בין ממדי אשר היה טמון בממד העל הדחוס ביותר.

 

עשרה ממדים ועולם ארץ

 

בתוך מרחב ארץ, בטווח התדירות הנמוך ביותר, התקיים עולם ארץ, אשר החוקיות שבו היתה קיצונית ומאתגרת בשל הדחיסות הגבוהה של החומר, הקיטוב המוגבר, ההזדהות עם חוויית החיים האנושית והשפעות קיצוניות של "מרד לוציפר", אשר יצרו התרחקות מן התדר העצמי ותלות בהקשרים חיצוניים, שבהם הרוח הושפע מן החומר וסולף על ידו.

תוצרי האירוע המוכר כ"מרד לוציפר" והנפילה אל טווחי הגל הקיצוניים והמקוטבים של החומר הדחוס, יצרו מרחב מאתגר, השונה תכלית השינוי מן המרחבים הקוסמיים המצויים מחוץ ליקום המקומי של החומר הדחוס.

בחוקיות זו, גלי הנושא הקוסמיים, שהוזרמו אל מרחב ארץ נכלאו בחומר הדחוס ושינו את אופיין התנועה, מרמה קוונטית רב ממדית ורב מוקדית, לרמה ליניארית, המגבילה את טווח התנועה, החקירה וההתפתחות.

בכך נדרש היה לבטא תשתית טכנולוגית אשר תאפשר להאציל הוויה בין ממדית בעד שלוש רמות האצלה מרכזיות: נשמה ¬ רוח ¬ נפש אל עבר חווית חיים גשמית.

ביקום המקומי מצויים ארבעה רבדים מרכזיים, המייצגים דרגות שונות של חוקיות ודחיסות:

  • הרובד הראשון, הינו רובד עילאי מופשט וקלוש, המחבר את היקום המקומי אל החוקיות המצויה מעבר לו ומכיל בתוכו את זיכרון המקור של היקום הבראשיתי. ממנו נוצרת האצלה אל שלוש רמות התפלגות מרכזיות:
  • רובד עילי של חומר קלוש ומעודן, הפועל בחוקיות המוגבלת של היקום המקומי אך מחובר להכרה קוסמית במהות השדה המאוחד וערכיו.
  • רובד של חומר דחוס ברמה ראשונה – מרחב ארץ הפועל כמרחב בחירה חופשית.
  • רובד של חומר דחוס וגשמי – עולם ארץ.

נקודת המוצא ממנה התחיל היקום המקומי את דרכו בחקירת החומר הדחוס, היתה נקודת מוצא חסרה וחלקית, שאילצה את יהוה להפעיל תכנית מגירה, אשר יצרה ארגון מחדש של היקום המקומי וביסוס עקרונות פעולה, חוקיות וצלם ותבנית, שנועדו כולם לסייע לבטא התפתחות במערכת חלקית וחסרה.

התפעמות

המבנה הרב ממדי של הצלם והתבנית האנושי בעידן האדמה 
חלוקה לעשרה חלקים, המבטאים התפתחות במקביל ברב-ממד

על מנת לאפשר למהויות הקוסמיות המתגלמות בעולם החומר הדחוס, לקיים תהליך חוויה עשיר, שיאפשר חוויה רב מוקדית, יצר יהוה חוקיות, שבה נוצרת התפלגות מליבת המהות המצויה בראש היקום המקומי של החומר הדחוס אל עבר עשרה ממדים של קיום, בטווחי רטיטה שונים, המצויים בתוך מרחב ארץ, שהינו, כאמור, המרחב הדחוס ביותר בתוך היקום המקומי של החומר הדחוס.

בכך יצרה המהות הקוסמית האצלה וחלוקה בהתפלגות מתונה של עשר מדרגות - עשרה חלקים, המקיימים התפתחות במקביל ויוצרים שיתוף נתונים.

 החלקים הבין ממדיים, הינם היבטים של עצמי קוסמי מזוקק, אשר יצרו התפלגות בתוך הממדים במרחב ארץ, לצורך יצירת מערך גלגולים והתנסויות ברב ממד לצורך השלמה של המשוואה האישית המשובשת והחסרה.

 הטכנולוגיה שקיימה מחזורי גלגולים בעשרה ממדים במקביל, בהם התנהלו חלקים של מהות נשמתית אחת, הינה חלק מתכנית המגירה של יהוה, אשר יצר המרה של הצלם והתבנית ויצירת תשתית להשלמות מקטעים חסרים ותיקון מקטעים משובשים בתרציף הגנטי.

 אליה וקוץ בה - הבורות, המיסוך, בחירה חופשית בלתי מודעת והתמקדות בתוצאות מבלי להכיל את הסיבות הגבוהות, יצרה מחול תעתוע, שבו מחזורי הגלגולים בממדים יצרו תנועה במעגל סגור שאין בה את ההשלמה והתיקון ויש בה את המיחזור של היבטי קארמה ללא פתרון.
 

החלוקה לחלקים, היוצרים התפתחות במקביל, אפשרה גם לתווך ישירות של אור ותודעה בעד רמות האצלה מדורגות.

היו אלה עשר רמות ביטוי, בעשרה ממדים שונים, המקיימים יחסי גומלין עם החוויה של הייצוג האנושי הגשמי מטווחי גל ופרספקטיבות שונות.

מתוך עשרת החלקים, החלק העשירי והנמוך ביותר התגלם בגוף פיזי בעולם ארץ המוכר לנו.

הזרמת המימון האנרגטי והתקשורת בין החלקים השונים בממדים לבין האני העליון, התקיימה ברצף, כאשר החלק החווה את החוויה האנושית בנקודת הקצה הדחוסה, קיים  תקשורת לא מודעת עם החלקים הנוספים, אשר ביטאו הזרמה של אתגרים ושיעורי חיים המבקשים מענה ועם האני העליון כמהות עילאית מזוקקת, אשר יצרה כל העת קבלת נתונים והזרמת נתונים ובכך ניווט נתיב החיים בהתאם לבחירות שיצר העצמי האנושי.

ההתפלגות לעשרה חלקים, היוצרים התפתחות במקביל, יצרה תהליך רב ממדי, המתקיים בו זמנית, אשר בו עשרה חלקי ביטוי, המייצגים מכלול אחד, רוקמים תהליכים מרובדים הקשורים זה לזה בקשרי גומלין ענפים.

החלקים הפועלים במקביל לחוויית החיים הגשמית, טמנו בחובם מטענים קארמתיים שנבעו מן ההתנסויות החוזרות ונשנות במערכות ההתפתחות ביקום המקומי.

חלקים אלו, הכילו תיעוד של התנסויות, אשר לא הגיעו לכדי מיצוי והשלמה, צרימות וסילופים אשר ביקשו את המענה והתיקון וכן חוזים קוסמיים בין מהות קוסמית אחת לאחרת, אשר לא מומשו במלואם או הולידו צרימות ומשקעים.

תכנון נתיב החיים האנושי, טמן בחובו הן את תכנון נתיב החיים בעולם הגשמי והן תכנון נתיב בין ממדי מקביל, אשר יצר השראה והדהוד על נתיב החיים האנושי והזרים אל תוכו אתגרים והתנסויות מן החלקים השרויים ברב ממד ונושאים מטען גנטי המבקש מיצוי, תיקון והשלמה.

בכך התאפשר להפיק מכל גלגול בעולם החומר הגשמי את המיטב ולבטא במקביל אליו רמות חוויה נוספות, בממדים נוספים, אשר יש בהן ניסיונות ליצור תיקון והשלמה של מחזורי חיים ארוכי טווח, בסבבים החוזרים על עצמם בתוך מערכות המציאות השונות של החומר.

המטען הגנטי הטמון בחלקים השרויים ברב ממד, במקביל לייצוג האנושי, הועבר אל האדם באמצעות התנעה של שיעורי חיים, מפגשים, הלכי רוח, חוויות נפש, אשר כולם נועדו ליצור שלום ושלמות.

מכיוון שמודעותם של בני האנוש היתה מצומצמת וחווית החיים האנושית היתה ממודרת ומוגבלת, ההתנעה אשר הגיעה מן החלקים הרב ממדיים, יצרה כוחות אנרגטיים של השראה והשפעה, אשר בן האנוש לא היה מודע אליה והגיב אליה מבלי שהיה ער לשורש הדברים ולמשמעותם.

בן האנוש של עידן האדמה, חווה את חוויית החיים הגשמית כמהות חסרה, אשר נקודת המבט שלה חלקית ומצומצמת, עוצמתה מופחתת ותקרת זכוכית מצויה מעל ראשה.
 

כל זה משתנה בתקופה נוכחית באמצעות מהלך הלוהאר, המביא אל עולם ארץ שינויים מרחיקי לכת, הפורשים מערך אנושי, אשר מבטא תשתית טכנולוגית ואבולוציונית חדשה.

כבר במודול הראשון הביאה מועצת העל הקוסמית, שינוי תשתית מהותי, אשר יצר אינטגרציה בין החלקים הרב ממדיים של האדם והתאמתם לתשתית אור חדשה. צלם ותבנית, המגבים רציפות של נוכחות מן המהות הקוסמית המזוקקת עד לרמת הנציגות הטמונה בגוף ונפש.

זהו שינוי של התשתית הטכנולוגית אשר נועד לבטא האצה אבולוציונית.

תשתית חדשה שכזו, מצויה בילדים החדשים הנולדים אל עולם ארץ ומבטאים צלם ותבנית שאין בו התפלגות של העצמי הקוסמי לחלקי ביטוי ויש בו רציפות של תקשורת נתונים מן הרמה הגבוהה אל הייצוג האנושי.

"…אנו אומרים, כי עליכם להבין, כי אותם מימושים אשר לכם - תכליתם וחשיבותם רבה.

אנו אומרים, כי אותה תכלית של יעוד, אשר נועד לייצר תמיכה באותם אלה הבאים אחריכם באותו מצב של התעלות, באותו מצב של שינוי תידרי, באותו מצב של שינוי תודעתי, הינו כזה, אשר נועד לייצר מינוף.

ואתם הם אלה הממנפים, אתם הם אלה הלוקחים את אותה רמה של אחריות, את אותה רמה של התעצמות והתחזקות, את אותה רמה של רכישת הבנות וכלים מערכתיים רבי תוקף, באותם מפגשים נוכחיים אשר לכם, כל אלה על מנת לקחת את האחרים אחריכם ולסייע בעדם.

אנו אומרים, כי על מנת להוביל אחרים, הרי, שנועד לכם הצורך להיות מועצמים, להיות נוכחים במלואכם.

כאשר אנו אומרים נוכחים במלואכם, אנו אומרים, כי אותה תשתית אשר באמצעותה פעלתם עד היום, היתה תשתית, אשר בה אתם הייתם נפרדים מאותם "חלקים חווים" אשר לכם, כפי שאתם מכנים אותם, מאותם חלקים נוספים, הפועלים במקביל אליכם באותן ספירות, כפי שאתם מגדירים אותן.

ובכך אנו אומרים, כי אותה רמה של נפרדות, יצרה מצב, אשר בו אותה אינפורמציה, רבת ערך ומקיפה, לא הייתה מנת חלקכם.

אנו אומרים, כי חלק מאותה רמה של התעצמות, אשר אנו באים להביא היום, הינה רמה, אשר בה אנו מעוניינים לייצר חיבור שלכם אל אותם אלה חלקים אחרים ובכך לייצר מעגל הפועל בשיתוף פעולה בתאום עם אותה רמה נשמתית.

אנו באים ואומרים, אנו חותרים לייצר בכם את אותה רמה של שלמות חווייתית. ואותה רמה של שלמות חווייתית, משמעה חיבור בין העליונים לתחתונים, משמעה חיבור בין כל אותו "צוות" אשר אתם מהווים ובכך לייצר מצב, אשר בו אותה מיומנות אשר קיימת באותן יחידות אחרות אשר לכם ואותן הבנות ספרייתיות אשר קיימות באותן יחידות אחרות שלכם ואותם מנגנונים של תדר וידע אשר מגלם בתוכו עוצמה ורוחב יריעה, יהיו מנת חלקכם.

אנו באים לומר, כי אנו באים לחדד את רמת התקשורת. אנו באים לחדד את רמת שיתוף הפעולה. אנו מעוניינים לייצר את אותה רמה של נגישות שלכם אל אותן יחידות, נגישות שלכם אל אותה "נשמת אם", כפי שהיא מוגדרת על ידכם ובכך לייצר אדם מועצם, רב ממדי, החולק ידע עם כל אותם מרכיבים נוספים אשר לו.

אנו באים ואומרים, כי מכורח כך ייווצר מצב, אשר בו אתם תחוו את אותה רמה של שלמות הולכת ונרקמת, הולכת ונבנית, את אותה רמה אשר בה הנכם מועצמים על ידי אותה מהות כוללת אשר אתם מהווים ואשר אתם חלק ממנה.

אנו אומרים, כי אותה רמה מגולמת בעולמכם באמצעות אותם ילדי קריסטל, המוכרים לכם, אשר קיימת בהם רמת הקישוריות לאותה רמה עליונה ובכך ערוץ פתוח, היינו קוראים לו, אשר בו קיימת נגישות במעמד הנתונים.

ובכך, אנו אומרים, כי אנו מעוניינים לייצר את אותו מצב, אשר בו אתם נגישים לאותו זרם נתונים ובו אתם מיודעים לגבי יריעה הולכת ומתרחבת של הבנות, של ידע ושל התבוננות…"

מועצת העל הקוסמית 26.12.2007

התפעמות

יחסי הגומלין בין בן האנוש לבין הממדים בעידן האדמה

החוקיות המוגבלת ביקום המקומי, היפוך משמעויות, ההתרחקות מן התדר העצמי, הפנית המשקל מן הפנים כלפי חוץ ופניה מן הפנים כלפי התנעה חיצונית, הולידה תכנון מוקפד של מערכות התנעה חיצוניות, ביניהן מסורות, חגים, טקסים ותפילות, תנועת גרמי שמיים, עונות שנה ועוד.

האדם בעידן האדמה, היה תלוי ומושפע עד מאוד מן הכוחות שהוזרמו אליו מחלקיו הבין ממדיים המצויים בממדים.

המבנה המפוצל לעשרה חלקים יצר היעדר רציפות בתקשורת הנתונים בין האדם לנשמה וביטא חוויה חלקית ומצומצמת, אשר לא הכילה את הרב ממדיות והייתה תחומה לטווחי הגל של הממדים שלישי הגשמי ורביעי התודעתי.

הפעילות ויחסי הגומלין מול הממדים יצרה פרדוקס מתמיד.

מחד, ההתנהלות הבלתי מודעת של בני האנוש יצרה בחירות חופשיות מוטות ומסולפות על ידי החוויה הגשמית ופעילות מינורית בנקודת הקצה האנושית, שלא היתה מודעת ליכולת הבריאה וההשפעה אשר לה.

מאידך, חווית החיים הגשמית, היוותה נקודת מוקד מהותית, אשר שאר החלקים המצויים ברב ממד היו שעונים עליה ומושפעים ממנה.

בנוסף לפרדוקס זה, היה בן האנוש תלוי בכוחות ההשפעה וההתנעה נושאי המטען הקארמתי המבקש פתרון והשלמה, שהגיעו מחלקיו הבין ממדיים ובכך לא היה חופשי ליצור ולנתב את חייו באופן עצמאי ומובהק.

מלבד ההשפעה של החלקים הרב ממדיים על בן האנוש, התקיימה גם תלות בהשפעות הממדים ככוחות התנעה והשראה.

בכך הושפעו בני האנוש מתנועת גרמי שמיים, כוכבים, מזלות, עונות שנה ועוד.

"…אנו מעניקים לכם מפתחות שליטה בכל הרמות ויכולת תמרון וניוד בין כל הרמות. ובכך, אנו מעניקים לכם מפתחות לבין-ממדיות, אשר כה תדרשו לה בעיתות עתידיות.

ודאי תשאלו, מדוע? ועליכם להבין, שאם תתבוננו על אותו היבט של אדם כישות הולוגרפית, הרי, שמנותק הוא מהתלות בממדים.

עליכם להבין, כאשר תתבוננו על אותם היבטים של ממדים, או של "ספירות", כפי שאתם מכנים אותם, הרי, שתזהו, שהאדם של עידן האדמה היה תלוי הוא עד מאוד באותם היבטים של ממדים.

התלות הייתה באותו היבט של חלוקה ליחידות חוות, אשר יצרו את, נקרא לזאת כך, הלמידה במקביל ואת אותם מצבים, שאותם רבדים של DNA יצרו את השזירה לתוך אותם היבטים של יחידות חוות ואת אותה פעילות ויחסי הגומלין אל מול אותם ממדים ויחידות חוות אשר שרויים בהם. ובכך, היינו אומרים, שאותה פעולה, אשר נותרה בנקודת הקצה של הייצוג האנושי, הינה מינורית עד מאוד.

אותו מצב נוסף, הינו ההיבט, שאותו היבט אנושי יצר את ההשפעה המאוד גדולה מאותם רבדים, נקרא לזאת כך, וממדים וספירות בחינת האוריינטציה שלהם, אשר יוצרת את ההטלה של "פרוז'קטורים" ברמה שלא הייתה את השליטה עליה.

לא יכולתם להימלט מאותם היבטים אשר מכונים בעולמכם אסטרולוגיה. לא יכולתם להימלט מאותם היבטים אשר מכונים בעולמכם נומרולוגיה. לא יכולתם להימלט מאותם, נקרא לזאת כך, היבטים אשר יש בהם את הצביון האישי, ואת הצביון, נקרא לזאת כך, שאתם מכנים אותו גלגל המזלות. ובכך, הייתם נתונים לאותו מצב של "פרוז'קטורים" מתחלפים, המשפיעים על הייצוג האנושי שאתם מהווים, כייצוג, נקרא לזאת כך, אשר לא היה בו את העוצמה ואת יכולת הפסיעה בחינת נתיב חיים אשר יש את הביטוי המלא של הראייה שלו ובכך, את היכולת להפעיל פוטנציאלים בהעדר התלות.

היינו אומרים, כי כאדם של העידן הקודם, הייתם תלויים עד מאוד. הייתם מושפעים עד מאוד. ואותו מצב של תלות ומושפעות, היו כאלה אשר יצרו את החוויה, נקרא לזאת כך, של ההישרדות, והחולשה, והפחד, וחוסר האונים.

עליכם להבין, שהאדם של העידן החדש, הינו אדם, המנותק מתלות. הינו אדם, המנותק מהשפעות חיצוניות, נקרא לזאת כך, אלא פועל במסגרת המגדר של הבחירה, מתוך העצמאות של זיקוק הנתונים, כנקודת תאחיזה, המקושרת לאותה מהות גבוהה ופועלת בראיה רחבה עד מאוד של אופק האירועים. ובכך, הבינו, שמכיוון שכך, תוכלו בעתיד לבוא, כישויות מועצמות בין-ממדיות המתנהלות במרחב של ארץ לתמרן את הממדים כרצונכם, ולתמרן את התנועה ביניהם."

הליבה המרכזית 14.12.2010

מוגבלות בן האנוש בעידן האדמה, היעדר ההכרה ביכולות הבריאה והיצירה וצמצום תודעתי וערכי, הולידה גישה מוגבלת למאגרי המידע הקוסמיים ויצירה של מערכות תיווך, שנועדו לאפשר יחסי גומלין בין בני האנוש לבין המועצות האמונות על ניהול היקום המקומי ובין בני האנוש לבין יהוה האמון על אשכול יקומי האדמה ובתוכם גם על יקום החומר הדחוס.

היו אלה יחסי גומלין מותנים בטקסים, תפילות וחלונות זמן ייעודיים, על מנת לייצר תקשורת רב ממדית.

היו אלה יחסי גומלין, אשר עשו שימוש במערכות תיווך גשמיות ומוגבלות, על מנת ליצור משיכה של נתונים מספריות הנתונים המקומיות.

התפעמות

הגישה המוגבלת למאגרי מידע קוסמיים בעידן האדמה,
מערכות תיווך - טקסים, תפילות, בקשה שאין בה יצירה

"…אם תיכנסו למאגרי נתונים ורשומות באותו עידן שהסתיים, הרי שתזהו, שאותה כניסה הייתה כזו מינורית עד מאד. משמע, לא הייתם יכולים להיכנס לאותם מאגרי מידע, מכיוון, שלא הכרתם בקיומם.

וכאשר התבוננתם על אותם מאגרי מידע והכרתם בקיומם, הרי, שפניתם אליהם, בחינת אותם ארכיטיפים, אשר התקיימו באזורכם. ואותם ספי תודעה מוגבלים, אשר היו מוזנים מרשת מורפו-גנטית משובשת על ידי אותן אלה התערבויות.

ואותה רמת פיתוח שלכם, היה עליה את המידור, והמיסוך והקיטוב ובכך אותה גישה הייתה מוגבלת.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שאם תתבוננו על אותם מאגרי מידע, הרי, שאותה גישה שלכם, הייתה על בסיס אותו, נאמר, מאגר רשומות אישי.

משמע, כאשר פניתם אל מאגרי מידע, הייתה לכם את הגישה אל אותו מאגר אישי, אשר מתעד את אותן רשומות שלכם, בחינת ממשק לעולם של ארץ, מה שאתם מכנים גלגולים. ואת אותן רשומות שלכם, בחינת אותם מאגרי מידע שנושקים, נאמר, למרחבים נוספים של התפתחות, משמע אותן תרבויות מקושרות. והיה את אותה גישה, נאמר, לאותם מאגרי מידע נוספים, אשר יש להם את החיבור לתרבות הבית שלכם, לעולם הבית שלכם.

אך היינו אומרים, כי אם תתבוננו עליהם, היו אלה מאגרי מידע, אשר הגישה אליהם הייתה מוגבלת, מכיוון שפניתם כמקוטבים, פניתם כנפרדים, פניתם כאשר אותו פורטל אישי שלכם היה כזה חסום ובלום, ובכך מצב, נאמר, שאותה פנייה הייתה מראש מוגבלת.
 

מערכות תיווך - טקסים, תפילות, בקשה שאין בה יצירה

עליכם להבין, שמכיוון שכך, הרי, שאותם מצבים של מערכת, נאמר, של ניהול של עידן, הייתה כזו, אשר יצרה גורמי תיווך.

ואם תתבוננו על גורמי התיווך, הרי, שתזהו את אותם מצבים של מועצת התשעה המוכרת לכם, ואת אותם טקסים שלכם, ותפילות שלכם, ותחנונים שלכם, ונדרים שלכם-כל אותן מהויות, נאמר, אשר בהן ייצרתם את הפניה דרך גורמים מתווכים אל מאגרי רשומות מחד, על מנת לייבא את המידע הנחוץ, או מאידך נאמר, את אותה פניה אל אותם אלה אמונים על אותו אזור, על מנת לשטח בקשותיכם, בחינת מה שאנו נתאר פניה שיש בה את הבקשה ואין בה את היצירה.
 

מערכות תיווך גשמיות בעידן האדמה –חיבור מוגבל למאגרי מידע קוסמיים

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שפניה אל מאגרי מידע, בחינת אותן מערכות תיווך, היה עליה את אותם מצבים, נאמר, של גישות, אשר הינן מוּבְנוֹת על בסיסים של חומר, על בסיסים של, נאמר, גשמיות.

ובכך אותם אלה, אשר מוכרים לכם כיידעונים. ואותם אלה, אשר קוראים בכוכבים ובאותן אבנים ואותם אלה, אשר פורסים את אותם, נאמר, קלפים. וכל אותן משמעויות.

(אנו מכוונים אל אותם קלפים אשר יש בהם את קריאת העתיד בעולמכם או את הפנייה לקבלת מידע בעולמכם, לא אותם קלפי אבחון, אשר אתם יוצרים בהם את השליטה הפנימית במגמות, נאמר, הזיהוי והפענוח והפעולה כבורא מודע.)

ובכך עליכם להבין, שאותה פנייה באמצעות אותם גורמי תיווך, היינו אומרים כל אותן מערכות, אשר נכנה אותן בעבורכם ערוצי המיסטיקה בעולמכם, היו כאלה, אשר יצרו פניה אל מאגרי מידע באמצעות תיווך. והיינו אומרים, שאותו תיווך, היו עליו את הפרשנויות ואת הדעות הקדומות ואת אותם מצבים אשר יש בהם סטייה מכוונת המקור.

אם תתבוננו על פניה למאגרי רשומות ברמה נוספת, הרי שיש את הפניה, נאמר, לאותם מאגרי רשומות, אשר קשורות לרשת המורפו-גנטית של עידן שהסתיים. 

ובכך נאמר, הייתם נעוצים נעוץ היטב באותם ארכיטיפים ובאותן, נאמר, פרדיגמות של עידן. ובכך לא יכולתם להתעלות מעליהן…"

לוהאר 29.4.2013

המעבר לעידן החדש, מבטא חניכה של האנושות ליחסי גומלין עם היכלי הנתונים הקוסמיים על בסיס העקרונות הקוסמיים "ככל שתיטיבו לקבל-כך ניטיב להעניק" ו"תאימות לישירות של אור בהוויה אנושית".

זוהי חוקיות חדשה, שבה מוסר המידור, מתבטלים אמצעי התיווך ומובעת חניכה המאפשרת לאנושות להתבגר וללמוד מהותם של יחסי גומלין חדשים.

 

חגים ומועדים - כוחות התנעה חיצוניים

על מנת להתניע תהליכים קוסמיים רב ממדיים אל תוך עולם החומר הדחוס, נוצרו טקסים, מסורות, חגים ומנהגים, אשר נועדו ליצור ממשק גשמי מובנה ומוגדר לחלונות זמן קוסמיים, אשר נקבעו מבעוד מועד על מנת לאפשר מיפתחים בהם יתקיים ממשק בין עולם החומר הגשמי והממודר לבין המצוי מעבר לו.

"…כאשר אנו מבקשים לייצר את מערכות ההשראה וההשפעה על מרחב של ארץ, הרי, שיש ועליכם להבין, שאותן מערכות השראה והשפעה היה להן את השלבים.

משמע, אם תתבוננו על אותם מצבים של התנעת הרשת המורפו-גנטית החדשה, הרי, שאותן התנעות של רשת מורפו-גנטית חדשה, אם תתבוננו עליהן, היו כאלה, אשר התחילו בראשית הזמנים.

משמע, כאשר תתבוננו על מרחב של ארץ ועל אותן ערכיויות אשר מגדירות את אותה חוקיות הסתברותית שלו, תזהו את אותם מצבים שבהם, אותה חוקיות הסתברותית היתה כזו, אשר יצרה מגדר של התפתחות בתוך מערכת חוקיות, אשר יש לה את היבטי האדמה, את היבטי הכבידה, את היבטי הצפיפות, הקיטוב וכל אותן מערכות, נאמר, של מידור וחסימה, אשר שרו על אזורכם על מנת לאפשר לו להוות מרחב חופשי, מבוקר.
 

חגים רגלים ומועדים - נקודות כינוס להתנעת גלי נושא

עליכם להבין, שאנו מתארים לכם את כל אותן הקדמות על מנת להביא לידיעתכם, כי כבר בראשית הימים, הייתה טמונה באותו מארג הסתברותי של מרחב של ארץ, באותן, נאמר מערכות, היו טמונים אותם אלה צפנים, אשר היה בהם את הפעימה המבקשת לבוא לידי הנפצה, בבוא העת, של אותה רשת מורפו-גנטית חדשה.

ודאי תשאלו, מה לאותה רשת מורפו-גנטית חדשה ולאותם מנהגים שלכם וחגים שלכם, כפי שבאו לידי ביטוי בעידן האדמה? ועליכם להבין, שאם תתבוננו על אותם חגים ועל אותם רגלים ועל אותם אירועים, נאמר, אשר בהם התכנסתם, כבני אנוש, סביב אמת משותפת, הרי שתזהו, כי היו אלה נקודות כינוס.

משמע, אם תתבוננו על אותם חגים, תזהו נקודות כינוס, אשר אפשרו לייצר את אותן רמות, נאמר, של התכנסות, לפי נושא ובכך, את היכולת לשגר אל אזורכם גלי נושא מוגדרים, אשר היה בהם את הפעימה ההתפתחותית.
 

התנעת עולם האדמה באמצעות מקדמי התפתחות של היסודות - להתנעת אזור הנוטה לקיבעון

אם תתבוננו על עולם של ארץ ועל אותן מערכות של אדמה דחוסה, על כל אותם היבטים והקשרים שלה, הרי שתזהו, שהיה את הצורך לנייד את אותה אדמה, להתניע את אותה אדמה.

מכיוון, שאותם כוחות של דחף וקישור, אותם אלפא ואומגה, נמנעו מאזורכם, מכיוון, שטרם בשלה העת להביאם אל אזורכם במגמת נאמר, פיתוח נוצר ומצטבר, הרי, שיהיה את הצורך לייצר מערכות התנעה, אשר יש בהן את הדחיפה של האדמה אל עבר דרגות פיתוח, וזאת מכיוון, שאותה אדמה, כפי שכבר ודאי ברור לכם, נוטה היא להתקבע על אותן, נאמר, תבניות או על אותם מעצורים, שיש בהם את ההיקשרות ואת ההיאחזות ואת, נאמר, אותה הישענות על מוקדים, אשר יש בהם את ההשתתה של מערכות של מעצורים.

מערכות מחזוריות - התערבות מבוקרת קבועה הנובעת ממועצות האלוהות הגבוהות

אם תתבוננו על אותן התנעות, שאנו מתארים לכם, הרי, שאותן התנעות, נוסדו על ידינו, בחינת אותה תנועה של גרמי שמים, ואותם הבדלים בין יום ללילה ואותן עונות שנה שלכם ובכך, ביססנו מערכות, שאם תתבוננו עליהן, כמערכות מחזוריות, תזהו שהיה להן את ההתנעות של הגוון, תזהו שהיה להן את ההתנעות של הקומבינציות האנרגטיות, אשר מזריקות עצמן לאזורכם ברמה של הקבוע ובכך יוצרות התנעה, פעם אחר פעם, שיש לה את הבסיס המחזורי המתפתח.

אם תתבוננו על כך, הרי, שתזהו שזוהי התערבות מבוקרת קבועה, אשר יש בה התנעה של אזור הנוטה לקיבעון. יש בה התנעה של אזור הנוטה לקיפאון. התנעה של אזור הנוטה לשקוט על שמריו. ובכך מצב, שאותה התערבות מבוקרת בהזרקות מחזוריות של קומבינציות אנרגטיות, נוסדו אצלכם, ברמת אותם כוחות של שנים עשר, מכיוון, שמייצגים הם במהותם המזוקקת את אותן מהויות של מועצות אלוהות גבוהות, אשר יצרו את ההשתתה הקבועה ואת ההתערבות הקבועה, שיש בה התנעה של אזור והגדרה של אזור…"

מועצות האלוהות הגבוהות 22.03.2013

התפעמות

אינטגרציה מלאה של העצמי

המעבר לעידן החדש, הינו מעבר לחוקי משחק חדשים לגמרי.

בני האנוש ייצרו אינטגרציה מלאה של העצמי ורציפות של נוכחות, המגשרת גבוה אל נמוך.

זהו שינוי אבולוציוני, אשר יתרחש לאורך תקופה ויבטא שינויי עומק בצלם ובתבנית בגוף ונפש ויבסס חוקיות חדשה וערכים חדשים.

עולם ארץ, חשוף למהלך ההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים, היוצר תיקון והשלמה של מסדי הנתונים החסרים ביקום המקומי וביסוס עקרונות פעולה, התואמים את החוקיות של העידן החדש.

מהלך זה, מבטל את הקשרי הקארמה, אשר התקיימו ביקום המקומי בכלל ובמרחב ארץ בפרט ויוצר חניכה, שיש בה קבלת השלמות ומקדמי התפתחות, המשחררים את השוהים ביקום המקומי של החומר הדחוס ממגבלות העידן המסתיים, מחוזים קוסמיים הנפרשים על פני מחזורי התפתחות רבים, ממשקעים ומטענים.

העידן החדש, מבקש לנבוע ממרחב חדש המהווה דף חלק נקי מרבב.

החוקיות בעידן החדש, מביאה אל האנושות פעולה בטווחי גל חדשים לגמרי, שבהם קיימת מוליכות-על, תקשורת נתונים רציפה בין האדם לבין הרב ממד, שקיפות, ישירות, עצמאות בלתי תלויה ושיבה לבראשית של העצמי, כהוויה קוסמית מזוקקת, יציר מקור רב עוצמה המבטא יכולות בריאה והשפעה על פי עקרונות קוסמיים מזוקקים.

כאמור בתחילת הדברים, הצלם והתבנית המצומצם, אשר הוגדר לצרכי השהות במערכות המציאות המוגבלות של החומר הדחוס, יעבור שינוי, הסבה והתאמה לחוקיות חדשה.

תהליך זה כבר מתבצע באמצעות חלוצים, שגרירי לוהאר, העוברים שינויים בצלם ובתבנית, חניכה והכשרה, המבטאים עתידנות בהווה ובכך מושיטים לאנושות, כרשת תידרית ואנושית את בסיס הנתונים לעידן החדש ולאנושיות חדשה.

"… עליכם להבין, כאשר אנו מציגים בפניכם את אותו חיבור ל DNA האנרגטי, ובהמשך את אותם חיבורים לרוח משפיע על חומר, גישור גבוה אל נמוך, אנו מושיטים לידיכם את כלי הבין-ממדיות ואת העצמאות.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותו היבט של ישות הולוגרפית, כאשר היא מתורגמת כהוויה בין-ממדית למרחב של ארץ, יש לה את תקשורת הנתונים המלאה. ויש לה את הראיה הרחבה. ויש לה את יכולת התמרון לפי רצונה החופשי.

ובכך, הבינו, שאותם יחסי גומלין שלכם עם הממדים או הספירות, כפי שאתם מכנים אותם, הינם יחסי גומלין אשר בהם תיצרו את אותם מצבים של בחירה מקודדת בהתאם לשדה ההסתברותי הרחב שאתם רואים ואינו מכיל רק את ממד של ארץ ובכך, יכולת תנועה בתוך מרחב של ארץ ובתוך הממדים בצורה שלא נודע כדוגמתה.

היינו אומרים, כי אנו מציגים לכם היבטים עתידניים של אותו אדם של עידן חדש, אשר תהיה לו את היכולת של הניוד בין הממדים והשימוש בהם לצורך.

ועליכם להבין, ששימוש שכזה, אין לו את הצורך ביחידות חוות.

ומכיוון שכך, באה מועצת העל הקוסמית, כבאת דברינו, כבאת כוחנו, באותו מרחב ראשון של פגישה (המודול הראשון) אשר ייצרנו עימדכם כליבה מרכזית, בחינת התכנית שאנו מביאים, וביטלה את היחידות החוות, מכיוון, שבקשה היא להרגיל אתכם בממד ראשוני לביטוי בין-ממדי, אשר אין לו את התלות באותן רמות חוות בממדים אחרים, אלא את יחסי הגומלין בין אותה ליבת מהות גבוהה, לאותו ייצוג שאתם מהווים ובכך, ביסוס, ביתר שאת, של תנועה מתוך זיקוק נתונים הולך ומתגבר, שיש בו את העצמאות, ויש בו את לקיחת האחריות, ויש בו את היבטי הבורא המועצם, המשקלל הסתברויות בריאתו ויש בו את ההיבטים אשר יוצרים את השקלול של הקשרים, נקרא לזאת כך, רגשיים אשר אינם בולמים או מטלטלים…"

הליבה המרכזית 14.12.2010

האנושות תעבור בהדרגה תהליכי התאמה לתקשורת חדשה עם הווייתה הבין ממדית.

בן האנוש של העידן החדש, יהא הוויה הסתברותית, אשר אינה תלויה בפני הביטוי השונים שלה ואינה מקושרת אליהם, אלא מתמרנת את הפנים השונות כרצונה, ברמה הרמונית ודינאמית אל מול נקודת תאחיזה מובהקת.

יהא זה אדם, אשר יצר אינטגרציה מלאה של העצמי.
 

להעמקה במהותה של האינטגרציה המלאה של העצמי:

 השיבה לבראשית של העצמי חלק רביעי – אינטגרציה של העצמי כמפתח לחופש.

 

תחילתה של אינטגרציה של העצמי הינה בניהול פני העצמי של ההוויה האנושית, יצירת ההתרועעות עימם והשלום ביניהם.

המשכה ביצירת מיזוגים אנרגטיים עם היבטים רב ממדים ויצירת איחוד עם המהות הקוסמית המזוקקת, מתוך הכרה כי מהות האדם ומהות הנשמה אחד הם.

תהליך זה, מלווה ביצירת איחוד בין הכוחות הפועלים באדם עד למצב של לוהאר בין כל היבטי ההוויה על כלל גווניה, ומכך חיבור לאחדות עם כל אשר קיים בחינת היללהאר.

זהו תהליך מרובד, לו שלבים ומדרגות אשר מובילים למצב שבו הפרט הווה עצמו כשלמות מתפתחת, הממוזגת בכוליותו של השדה המאוחד הכוללני ובכך הווה הן את הסינגולריות האישית והן את השדה המאוחד, מיקרו ומקרו, היוצרים תנועה על סופית הנובעת מתוך עצמה מתוך אחדותיות ושלמות.

האינטגרציה של העצמי הינה התהליך והדרך ואילו השדה המאוחד הינו מצב ההוויה.

האדם של העידן החדש יהא נוכח כשדה מאוחד, אשר היבטיו השונים פועלים אל מול מרכז מהות מובהק ומזוקק, המקיים תנועה בין ממדית מתוך הכרה פעילה ובחירה תבונית.

הבחירה החופשית תשתנה לבלי היכר, מבחירה חופשית בלתי מודעת, אשר פונה לאזורי אקראיות, לבחירה חופשית מודעת של בורא ער, המקיים הכרה פעילה ושליטה במבנים המגדירים את נוכחותו במרחב.

נתיבי החיים המוגדרים והמוגבלים של עידן האדמה יהפכו לנתיבי חיים פתוחים, דינאמיים, הנוצרים בבחירה חופשית מודעת.

האדם של העידן החדש, יהא הוויה בין ממדית, המבטאת גישור גבוה אל נמוך ברציפות של נוכחות, מן המהות הקוסמית המזוקקת והעילאית ועד לייצוג הגשמי האנושי, מתוך חופש בין ממדי ועצמאות של הוויה הבלתי תלויה.

"…היינו אומרים, אנו מכשירים אתכם במגמת עתידנות שאנו מביאים להווה, ליצור את האדם של העידן החדש בתוככם ובכך לבטא את אותם היבטים של רגילות. ובכך לבטא את אותם היבטים של שליטה. ובכך לבטל את אותם היבטים של תלות. ובכך לבסס נקודת תאחיזה אשר יש בה את החוסן, את העוצמה, אשר מבטאה יכולת וירטואוזיות אישית אשר לא נודעה כדוגמתה, אשר יש בה את היציבות.

ועליכם להבין נתון זה. מכיוון, שאותם היבטים של שינוי אשר ייצרנו, בחינת ביסוס של סליל מוקד, הינו השער לנקודת תאחיזה מועצמת, אשר אין בה את הטלטלה, אלא, את התנועה בין קטבים לפי בחירה.

ואותו מצב של בחירה חופשית של העידן החדש, הינו בחירה חופשית של השולט. הינה בחירה חופשית של המתמרן. הינה בחירה חופשית של זה אשר הכל גלוי בפניו…"

הליבה המרכזית 14.12.2010

התפעמות

יום כיפור

בשלהי עידן האדמה, יום כיפור נועד להוות שער אנרגטי, חלון זמן קוסמי, היוצר פרוזדור נתונים, המאפשר תקשורת בין נקודת הקצה הגשמית האנושית לבין כל החלקים והיבטי המהות הקוסמית, הפזורים בממדים.

פרוזדור זה, היווה ערוץ ייעודי, אשר נפתח במועד קבוע, בתוך רצף הזמן מרחב הליניארי, על מנת לאפשר לשוהים בעולם החומר הדחוס, לייצר שחרור ממטענים קוסמיים, אשר לקחו על עצמם בטרם רדתם אל עולם ארץ וממטענים אשר צברו בשהותם בחוויית החיים הגשמית.

היה זה מיפתח אשר נועד לסייע בשחרור מטעני העידן המסתיים.

מיפתח זה לווה באמצעי תיווך, תפילות, צום ומנהגים שנועדו לבסס פניה פנימה וניתוק ממוקדי הסתה חיצוניים אשר רווחו בעולם החומר הגשמי.

פרוזדור זה, יצר יישור קו, אשר ניתן היה באמצעותו ליצור תקשורת בין ממדית עם החלקים השונים, ביטול של חוזים, חתימות, תיקונים של הקשרים קארמתיים ואף התרה של נדרים אשר ננדרו במהלך נתיב החיים האנושי.

בכך העמידו מרחב היהוה ומועצת האור העליונה, המוכרת כמועצת התשעה, חלון זמן ייעודי, אשר נועד לבטא תנועה מודעת לניהול פני העצמי השונים ולכינון יחסי גומלין הרמוניים בין האדם לבין עצמו, בין האדם לבין חברו ובין האדם לבין האלוהות באשר היא.

המעבר אל העידן החדש מסיים את הקשרי עידן האדמה, מנהגיו ותבניותיו ופותח פתח להתנהלות מודעת וחדשה, המנותקת מתבניות חיצוניות, חוקים והגדרות, אמצעי תיווך וטקסים ומחוברת למשמעת פנימית הנובעת ממשמעות.

תם עידן הסבל.
תם עידן האבל.
תם עידן ההקטנה והצמצום.
החל עידן היצירה והבריאה.

הפחד, הצמצום, הבורות, ההרגלים והתבניות, יראת השמיים ותפישת שכר ועונש, מומרים בהכרה פעילה וערה שיש בה זיהוי הקשר שבין בחירה ותוצאה, וחיבור לעוצמה, מובהקות, מאור פנים, בגרות ואחריות.

השערים הבין ממדיים שהיו נעולים, פתוחים בפני כל מי שמתאם עצמו לכך ומסגל עצמו לפעולה על פי עקרונות השדה המאוחד וערכיו.

האדם של העידן החדש, הינו הוויה בין ממדית, אשר נעה בין טווחי גל שונים המבטאים ממדי קיום שונים באורח חופשי, שיש בו רציפות בין המהות הקוסמית המזוקקת לבין הייצוג האנושי. בכך מתבטל הצורך בחלוקה לחלקים החווים בממדים נוספים במקביל.

ביטול החלוקה לחלקים החווים במקביל ברב ממד ויצירת איחוד שלהן, תרגיל את בני האנוש לביטוי רב ממדי, עצמאי, המקיים קשר עם האני העליון, בישירות וללא תווך של הממדים.

בכך נוצרת תנועה אחראית, עצמאית, הנובעת מזיקוק נתונים, המנהל את פני הביטוי השונים. 

זוהי תנועה של בורא מועצם, המשקלל הסתברויות ללא בלימה או טלטול, היקשרות, הזדהות או עמעום מחשבתי.

העידן החדש נוכח. תם עידן הקארמה ובכך החוזים הקוסמיים בטלים, הקארמות הסתיימו וכל שנותר, הינו להכיר בכך ולבטא תנועה בנתיבים חדשים, מתוך הכרה פעילה, ערות קוסמית וחיבור לחזון.

במעבר לעידן החדש, כל רגע הוא שער ובכך ניתן להוויה הבין ממדית ליצור תקשורת מלאה עם כל היבטיה ללא צורך במועד מיוחד או במערכות תיווך.

חשבון הנפש שנערך גם הוא במועדים ייעודיים, יהפוך בעידן החדש לרציפות של נוכחות בהכרה פעילה ללא צורך בזמנים ומועדים מיוחדים.

את ימי האבלות, הצום והתענית, תחליף התפעמות מזוקקת המקיימת טוהר וערות על בסיס מתמיד שיש בה חדוות קיום והתפתחות, נביעה מן היש והתמדה להתחדש.

את חשבון הנפש תחליף הכרה פעילה ורציפה, תקשורת פנימית כנה וערה, בחירה חופשית מודעת, אהבת העצמי ואהבת הכלל.

הערך היללהאר יהא ערך מוביל, אשר יאפשר לבטא יחסי גומלין הרמוניים, שאין בהם צבירה של מטענים ומשקעים ויש בהם הפריה הדדית ושיתוף נתונים, הנובעים מן ההכרה כי כל פני הביטוי כולם, הינם השתקפות של האחד.

התנועה בנתיבי החיים, תהא מנותקת מחגים, מועדים, והקשרים חיצוניים ומחוברת למרחב פנימי, שיש בו פעימה התפתחותית מתמדת מתוך המרכז הפנימי המזוקק, השרוי בקיימות, מקיים יחסי גומלין עם מערכות ההזנה הקוסמיות ועם מרחבי היש של השדה המאוחד ונובע במבוע מתוך השפע הפנימי אל עבר משמעויות רחבות, תבוניות והכרה פעילה.

במרחבי ההתפתחות של העידן החדש, ימומשו ערכים קוסמיים ויחסי גומלין חדשים בין האדם לבין עצמו ובינו לבין הסובב אותו.

בכך ישוב האדם למהותו הקוסמית המזוקקת, ישחרר את מטעני העידן שהסתיים, יצור פיוס פנימי, השלמה של המטען הגנטי שהיה חסר או משובש ויקיים תיאום הרמוני בינו לבין המכלול בתוכו הוא מתקיים.

חוזים קוסמיים ירקמו במודע ויהיו הסתברותיים, הרמוניים ודינאמיים.

יהיו אלו חוזים, אשר תכליתם העצמה הדדית ויצירת הפריה של שונים ומגוונים, הנובעים מתרציף גנטי שלם המבקש להרחיב עצמו מתוך בסיס קיים, הרמוני ומאוזן.

האדם של העידן החדש מקיים שלום פנימי, מבטא שלום עם האחרים, יוצר התפתחות כשלמות מתפתחת, אשר נתיב חייה שזור בהרמוניה בנתיבי ההתפתחות של מהויות קוסמיות נוספות ומבטא אהבה, יצירה ובריאה.

"… כאשר חוגגים אתם במקומותיכם הארציים את אותן התחלות של שנה ואת אותם סיומים של שנה, ויוצרים אתם את האיחולים ואת בקשות הסליחה והמחילה, ודנים אתם באותם חשבונות של נפש ומבקשים אתם חתימה טובה, הרי שמנותקים אתם מן ההבנה, כי אותן חתימות פג תוקפן, כי אותם מחזורי התפתחות בתוך אותו יקום מקומי  בחוקיות של עידן האדמה הסתיימו.

ובכך מצב, נאמר, של תודעת בורא העולמות המבקשת לבוא לידי ביטוי, במתכונת שיש בה את הבורא הער, המודע לאלוהותו ובאותה תבוניות שלו, בהכרתו הפעילה, בליבו הפתוח והער, יוצר הוא ובורא הוא את אותן תשתיות של נתיב חיים דינאמי, הסתברותי הרמוני כלפי המגדר העצמי הטמון באופק אירועים כוללני ובכך מצב נאמר, של חוזים חדשים נחתמים ביודעין, בהכרה פעילה ומקבצים את אותן משפחות מקור קוסמיות לתיעול משאבים, שיש בו את השיבה לבראשית…"

לוהאר 5.9.2013