חזון מהות ומשמעות

לוהאריה

 

חזון הינו מרחב רעיוני, המשולב בערכים ובהשראה, שמבטאים מהות ומשמעות.

החזון מבטא מבט-על והתבוננות מרחיקת ראות, המתעלה מעל נקודת מבט ארעית אשר מזוהה עם המציאות הקיימת. זוהי ראיה פנימית, שמחברת את הפרט לרצון הגשמה רחב וכוללני, הרואה מעבר למוכר ולידוע.

חזון מהווה נקודת תאחיזה ערכית ותודעתית, האוגדת סביבה את שדות הביטוי השונים של האדם. בכך מהווה החזון בסיס פנימי איתן, הפועם פעימות המשכיות של השראה, מתאם אליו את היבטי הנפש השונים ומסייע בהתגברות על מניעות והגבלות.

הליבה המרכזית התייחסה לכך כאשר תיארה את החיבור לחזון המשותף הלוקח חלק במפת תשתית תידרית ואנושית במסגרת תכנית הסיוע לעולם של ארץ מבפנים ומהלך הלוהאר:

 

מתוך ערכת קלפי המצפן-משמעות משנה מציאות

 

"... עליכם להבין, יש ועליכם להכיר בכך, כי שותפים אתם למעמד היסטורי.

עליכם להבין, שכאשר מצויים אתם בעֵרוּת ובהבנה את אשר אנו יוצרים, באותה מפת תשתית תידרית ובאותו מוקד של תכנית, הרי, שאותו אספקט של תפישה תבונית, הינו כזה, המחבר אתכם ביתר שאת להבנה של משמעות. ואנו אומרים, שכאשר אותה משמעות מוטמעת ביתר שאת באותו ביטוי אנושי, הרי, שאותה יכולת להשתנות ולשנות, הינה כזו אשר פוקדת אתכם ביתר שאת..."

הליבה המרכזית 11.12.2010

 

מתוך ערכת קלפי המצפן-אחדותיות סינגולריות אישית המחוברת לפעולה כבוראים שותפים ערכיות ושייכות

 

החיבור לחזון, מאפשר להנכיח משמעת הנובעת ממשמעות. זוהי משמעת הנובעת מחזון, ערכים ורצון לבטא מהות ומשמעות, המאפשרים להביע את עוצמת הרוח, המתעלה מעל מגבלות הגוף והנפש.

במרחבי הבריאה מכיר הפרט בהיותו חלק בלתי נפרד מן הכלל, מקיים הרמוניה פנימית והרמוניה עם האחרים ומחובר לאחדות הכוללת בקשר עמוק וביחסי גומלין של קבלה והנחלה.

כאשר מתואם האדם לעקרונות פעולה קוסמיים ולערכי השדה המאוחד, הרי שהוא מקיים את הערך הקוסמי "סינגולריות בשדה מאוחד". במצב זה, החזון האישי, הינו חזון מזוקק ומובהק, הטמון בחזון כוללני ומחובר אליו בקשר הרמוני והדוק.

חזון מזוקק, יהא חזון אישי הטמון באופן הרמוני בחזון כוללני. יהא זה חזון, המחבר את הפרט לכלל ביחסי גומלין הרמוניים, אשר בהם פועל הפרט מתוך ההכרה כי תועלתו האישית ושגשוגו טמונים בתועלת הכלל.

חזון מזוקק שכזה נובע מרצון פעיל ומזוקק, אשר אינו מוטה על ידי המציאות החיצונית, מחשבה בהירה ומזוקקת המחוברת להשראה ולערכים ומשאלת לב המביעה סקאלה רגשית עילאית ומעודנת שאין בה רצון למילוי עצמי חסר ויש בה חיבור פעיל לאחדות הכוללת ולאהבה קוסמית.

בכך הופך החזון למבוע פעיל, המהדהד השראתו והשפעתו על המרחב במחובר לחזונם של פרטים נוספים אשר רוקמים יחדיו פסיפס הרמוני ושלם המביע חדשנות והתפתחות.

 

"... עליכם להבין, כי אותה מהות רגשית אשר לכם, ערך רב לה, לא יסולא בפז, באותן מהויות של שינויים אשר ינהלו את אותה רמה של שינוי באזורכם. ובכך, אנו אומרים, כי עליכם להבין, כי כאשר אותן רמות רגש אשר לכם, כאשר הינן גבוהות, כאשר הינן מתואמות לאותה רמה של תובנה אשר קיימת בכם, לאותו מעוף מחשבתי ולאותו חזון, הרי, שנוצר מצב אשר בו אתם, כאותו אדם על, שולטים במרחב, מנווטים כוחות ומייצרים מהות של התמרה ושינוי, אך עדיין אוחזים באותם כלים רגשיים גבוהים, אשר מבססים בכם את היכולת להשפיע מתוך אותה רמה של חמלה, מתוך אותה רמה של הבנה, מתוך אותה רמה של חיבור להבנת האחדות הכוללת ולהיותכם חלק ממרכיב רחב היקף עד מאד..."

מערכת ההדרכה הקוסמית 19.3.2008

 

בכל אחד ואחד מבני האנוש טמון קוד פנימי המחבר אותו לחזון, אולם במהלך השהייה בחוויה הגשמית, קוד פנימי זה הלך והתעמעם.

עמעום זה, יצר החלשה של החזון אשר טושטש על ידי מיסוך והתרחקות מן המהות העצמית המזוקקת. לאורך התנסות החיים האנושית נעטף החזון בקליפות נפש רבות, הקשורות להתנסויות במערכת המציאות הגשמית, פגיעות כתוצאה מחוויות שהיה בהן כאב או כישלון, ספקות, היגיון ופקפוק, הזדהות עם המרחב, מערכות אמונה מגבילות, סולמות ערכים מסולפים ועוד.

תהליך טרנספורמציה שיש בו הסרת קליפות הנפש, השלה והשתנות והתרועעות עם העצמי המזוקק, מאפשר לבן האנוש לחשוף את זהותו הקוסמית ולחבור לחזון האישי הטמון בחזון הכוללני. חיבור זה מעניק לנתיב החיים האנושי מהות ומשמעות, המאפשרים לשנות את המציאות ולהשפיע עליה ביתר שאת.

 

"... עליכם להבין, כי אם תתבוננו על אותה מערכת שלכם, על אותו מערך שלכם, הרי, שתשכילו לזהות את אותו מצב של מנגנון פנימי אשר קיים בכל אחד ואחד מכם. ואותו מנגנון פנימי, אשר קיים בכל אחד ואחד מכם, הינו מנגנון פעיל אשר לקחתם על עצמכם ברדתכם לאותה חוויה במרחב ארץ, לאותה חוויה נוכחית. אותו מנגנון אשר קיים בכל אחד ואחד מכם, הינו מנגנון אשר נועד הוא לייצר את אותה רמה של הדהוד החזון לתוך אותה רמה של נפש שלכם. ועליכם להבין, כי הדהוד החזון, נועד לייצר מחוון פנימי, מצפן פנימי, אשר מכוון אתכם, מכווין אתכם כל העת, אל עבר אותה אוריינטציית מימוש מדויקת.

עליכם להבין, כי כחלק מאותה רמה של התנסות במרחב חיים נוכחי, הרי, שאותו חזון הולך ומטשטש הוא אצל רבים, אותו חזון הולך ונעטף הוא באותן קליפות של מצוקה או פחד, הישרדות או אותו מצב אשר היינו מכנים אותו, המרוץ, אשר בו אותם בני אנוש מצויים. ואנו אומרים, כי עליכם להבין, כי אותה רמה של התפתחות התודעה, אותה רמה של הרחבת היריעה, אותה רמה של התבססות הכלים בכם, יוצרת את קילוף הקליפות, יוצרת את אותה רמה של בהירות הולכת ונבנית, באותה רמה של חזון מהדהד אל תוך אותו מרחב שלכם. ואנו אומרים, כי אנו באים היום, בראש ובראשונה, לייצר בהירות נוספת.

אנו באים, בראש ובראשונה, לייצר מצב שבו נחבר את אותה רמה של בהירות מחשבתית, בהירות רגשית, אל תוך אותו מנגנון אשר קיים בכל אחד ואחד מכם ובכך, נפיץ אדוותיו, בכך, נעצים אדוותיו, בכך, נאפשר לכל אחד ואחד מכם, לייצר את מצב ראיית החזון באופן מלא ורחב יותר.

ודאי תשאלו, מה הצורך בכך? לאור אותה הקדמה אשר יצרנו, אנו סבורים, כי אותו צורך ברור. באם אתם בוחרים באותו מצב אשר בו תהוו מורי דרך, אבני דרך, היינו אומרים, באותו תהליך של השתנות, כגורמים תומכים, משפיעים, הרי, שעליכם להיות מחוברים לאותה רמה של חזון, מאחר ואותו חזון הוא, הוא, זה המכוון אתכם אל עבר אותו מימוש מועצם..."

מערכת ההדרכה הקוסמית 19.3.2008

 

מתוך ערכת קלפי המצפן-מימוש מועצם, תנועה בנתיבים אשר יש בהם  חיבור לזיקוק הנתונים ולצדקת הדרך

 

החזון, הינו מצפן פנימי, המחבר לנתיב המימוש מועצם.

כל אחד ואחד, הביא עמו ברדתו למרחב חיבור לחזון כקוד מקור הטמון בפנימיות האדם.

חיבור זה מלווה בידיעה מובהקת, שנועדה להוות מצפן פנימי, אשר מסייע לבן האנוש לנתב את התנועה במרחב הגשמי מתוך ידיעה שהינה מזוקקת באשר לייעודו ונתיב חייו. ידיעה זו הינה מפתח לתנועה בנתיב של מימוש מועצם.

נתיב המימוש המועצם, מחובר לרצון הנשמה, להכוונה הקוסמית ולמימון אנרגטי הבא לכדי ביטוי ברווחה פנימית, חיבור לתכלית, חדוות קיום ותחושת שלמות ומלאות .

 

"... אנו מעוניינים להעניק לכם את הדגימה על מנת שתהיה שלכם ברמת החזון, ברמת החתירה אל היעד, ברמת המקום אשר בו הינכם חווים, דוגמים וחותרים להשיג את אותו מצב של שלמות הולכת וגדלה, של חיבור הרמוני הולך ומתפתח.

עליכם להבין, כאשר תשכילו לעשות זאת, אותו תהליך שלכם אותו כינינו בעבר כמחול חינני, יהיה כזה, אשר יאפשר לכם מנות של קלילות, מנות של חדווה, מנות של הכרה בעוצמה, הערכה של דרך.

אנו אומרים כי מצבים אלה אפשריים עבורכם, ואנו מעוניינים לחשוף אתכם לאותם ייצוגים ולאותן דגימות..."

מערכת מידע והתמרה 5.4.2009

 

מתוך ערכת קלפי המצפן-הכל שזור בכל

 

התנועה בנתיב המימוש המועצם, הינה תנועה שבה מגשים האדם את היעוד והחזון הנשמתי בבחירות אנושיות יום יומיות ומבטא התפתחות אל עבר מחוזות חדשים, שיש בהם הגשמה של התכלית הקוסמית הגבוהה.

נתיב המימוש המועצם, הנובע מחיבור פנימי מזוקק, פועל על פי העיקרון הקוסמי "הכל שזור בכל" ובכך הוא שזור באופן הרמוני בנתיבים אחרים.

זהו אופיין הפעולה הקוסמי, המשלב נתיבי התפתחות רבים לכדי מכלול אינטגראלי הרמוני ושלם.

באופן זה, החזון האישי והחזון הכוללני טמונים זה בזה, תומכים זה את זה ומפרים זה את זה והעיקרון הקוסמי "הכלל והפרט שזורים כאחד" בא לידי ביטוי ומבטא תנועה של התפתחות שבה כולם מופרים ומפרים בפרח חיים.

 

"... כאשר תתבוננו על אותה נקודה סינגולרית אישית, האוחזת באופק אירועים אישי, הרי ודאי לכם שתזהו שאותן נקודות ואותם אופקי אירועים, מחוברים הם זה לזה, תלויים הם זה בזה, מקיימים יחסי גומלין זה עם זה.

ובכך בכל אותו מארג של יש שזורים אותם אופקי אירועים, מזינים זה את זה במכניקת שדות מקושרים, בפרח החיים.

ובכך שזורה התפתחות הפרט בהתפתחות הכלל, באופק אירועים רחב ואחדותי, של שדה מאוחד, אשר טמונות בו נקודות סינגולריות רבות, המרכיבות עולמות ותתי עולמות, עד לאותן נקודות ייחודיות פרטניות שאילו הם אתם, אילו הם אנו בני משפחת האור, אשר מתוך קיימות יוצרים משמעות, מתפתחים ומפתחים בפרח חיים."

לוהאר ינואר 2013

 

מתוך ערכת קלפי המצפן-הכלל והפרט שזורים כאחד

 

העמקה וההיחשפות להבנות ותבונה קוסמיים, המחוברים לאמונת מהות ואחדותיות מעצימה את החיבור לחזון ואת ערוץ הביטוי של הפרט הפועל בתוך המכלול האחדותי.

הידיעה הפנימית והחיבור לחזון משרים השראתם על העשייה היום יומית ומאירים אותה באור של מהות ומשמעות.

בחיבור מתמיד למהות ומשמעות, התודעה, ההשראה והערכים יכולים להתרחב ולהתעצם ובכך רוח משפיע על חומר והאלוהות באה לכדי ביטוי בחיי היום יום בחינת קודש בחול.