חדווה

חדווה

 

לאורך הדרך מכווינה אותנו הליבה המרכזית, פעם אחר פעם, לביסוס איכות פנימית של חדווה:

"תדר רב עוצמה הוא זה, ואנו מגבירים ומעצימים אותו העצמה נוספת אשר נועדה להעניק תוקף פעיל לאשר אנו מביאים. קבלו מנות תדרים אלו אליכם, בחדוות הגילוי והיצירה המתחדשת, היינו קוראים לזאת, בחדוות העירור..."

"...הכילו מנות נתונים אלו אליכם בחפץ לב, היינו אומרים, מתוך רצון הבריאה, מתוך רצון היצירה, אך, בראש ובראשונה, מתוך חדוות ההתפתחות והגילוי..." 

"...קבלו מנות תדרים אלו אליכם, בחדוות היצירה המתגברת, היינו אומרים, בחדוות הבורא המועצם..." 

 

חשיבותה של החדווה

 • החדווה הינה מהותית לקיום יחסי גומלין עם החוקיות החדשה
 • חדווה נובעת מראיית היש והודיה עליו ובכך מבטאת את קיום עיקרון המהאו ויה ניהאו
 • בחדווה ישנה התפעמות המאפשרת פעימה פנימית היוצרת התנעה על בסיסים חדשים
 • החדווה יוצרת מאור פנים פנימי המאיר את הפנימיות באור ומשנה את הקרינה הנובעת מן הפנימיות אל המרחב החיצוני
 • החדווה מהווה ערוץ גישור נפשי המעניק גושפנקה להישגים הפנימיים ומבטא נוכחות חיונית ושופעת
 • שימת הדגש על איכות החדווה בהפעלות הנוגעות לעין השלישית נועדה לייצר משקל תומך במרכזים הנמוכים המגבים את תהליך ההעצמה

 

הקשר בין חדווה לתמיכת יסוד האוויר המתגבר

 • החדווה מבטאת קישוריות הרמונית בין יסוד האש ליסוד המים
 • קישוריות זו יוצרת חיבורים מזוקקים בין מרכז הלב למרכז המין אשר מגבים את מערך המחשבה ואינם משפיעים עליו לשלילה ומטים אותו
 • זוהי קומבינציה הרמונית של אש ומים תומכים את הכיוון והכוונה המזוקקים הטמונים ביסוד האוויר המתגבר במערכות האנרגטיות ובא לכדי ביטוי במתכונתו העילית
 • במצב שכזה, נוצרת קומבינציה הרמונית של אש, אוויר ומים אשר יכולים לחבור ליסוד האדמה ולבטא הגשמה רבת עוצמה ומדוייקת
 • החדווה הינה איכות נפשית מהותית לגיבוי התבוניות ומימוש יכולת הבריאה בצורה אופטימאלית
 • החדווה מובילה לאפשור
 • האפשור מוביל למיומנות חדשה