ויסות השוואתי

ויסות השוואתי הינו ערך קוסמי באמצעותו שומרת הבריאה על יציבות, איזון, תיאום ותקשורת הרמונית בין כלל חלקיה. המעבר לחוקיות של העידן החדש יצור חשיפה לערך זה והתרועעות עימו.

בחוקיות העידן החדש מתקיימת נקודת תאחיזה יציבה ומובהקת, המהווה מרכז מהות מובהק המנהל את פני הביטוי השונים בויסות מתמיד ביניהם בהתאם לרצון הפעיל ומשאלת הלב הנובעים ממרכז המהות. ההשוואה של הויסות הינה כלפי מרכז הכובד של השדה, לב השדה הפועם את פעימת המקור המכילה את האמת המשותפת ואת זיקוק הנתונים.

ויסות השוואתי מתקיים בבריאה הן ברמת המקרו – כלפי מרכז מהות הלוהאר, והן ברמת המיקרו כאשר כל מהות קוסמית מווסתת את שדות הביטוי השונים שלה כלפי זיקוק הנתונים, ליבת המהות.

הויסות ההשוואתי הינו תהליך הנובע מהגעה לשלב התפתחותי שבו ניתן ליצור יציבות מבוקרת, המנהלת תנועה הסתברותית המשתנה תדיר ואינה נוקשה או מקובעת, אלא דינאמית ומותאמת בכל רגע נתון לשירות הרצון הפעיל ומשאלת הלב, כל זאת ברמה הרמונית למרכז המהות האישי ולהרמוניה הכוללת.

הערך ויסות השוואתי מאפשר ללמוד ליצור שליטה פנימית שבה מנוהלים ומווסתים פני העצמי השונים על ידי המהות הקוסמית החולשת על אופק האירועים האישי בתיעול משאבים שהינו פנימי ומקיים השראה על המרחב החיצוני.

ערך זה מתאר ברמת המקרו את התהליך הקוסמי שבו מרכז המהות הכלל יקומי-הלוהאר, יוצר תיאום בין כל חלקי הכלל יקום ויסות ביניהם ובכך מאפשר יחסי גומלין הרמוניים בתוך השדה המאוחד המאפשרים לשדה המאוחד לנוע אל עבר סביבות התפתחות חדשות וליצור הסתגלות למישורי רטט חדשים כגוף אחד מרובה מוקדים המווסתים מול אמת משותפת.

הערך ויסות השוואתי מציג את היכולת ליצור תיאום גמיש לכל סביבת מציאות באשר היא על ידי יכולת ליצור היערכות פנימית הנובעת ממבנה גמיש מרווח וחופשי מתדמיות.