התשובות לשאלות הן פנימה - טיפוח הערך העצמי : חלק 2

לוהאריה | 12.01.2020

הפגיעה בערך העצמי לאורך החיים
 

מכיוון שהחברה בה אנו חיים מעודדת פעמים רבות הישגיות המבוססת על עדריות, מערכות השוואה, קטלוג של הצלחה וכישלון, נחשב ולא נחשב וכד׳, הרבה מן האנשים סופגים כבר בילדותם פגיעה בערך העצמי שהינו תוצר של לחצים והכפפה מבחוץ, וניסיונות כושלים להתאים את עצמם למערכת, למסגרות, לנורמות, ולציפיות מהם של המשפחה, הקהילה הקרובה והחברה.

זהו תהליך המרחיק את האדם מן העצמי הייחודי שלו, ומאלף אותו לחפש בחוץ משובים שיעניקו לו הכרה, ערך עצמי, אהבה עצמית, אומדן עצמי וקבלה עצמית, משמע הזנה מבחוץ היוצרת תחושה רגעית של מלאות, אישור, אוריינטציה, שייכות או ערך.

זוהי תחושת מלאות אשלייתית, אשר מתחלפת מהר מאוד בצורך לקבל עוד ועוד הזנה מבחוץ.

זהו מעגל סגור של ניסיון לקבל הזנה ומשוב, זאת מכיוון שבנפשו ובעולמו הפנימי של האדם נוצר לאורך מסלול החיים כעין בור ללא תחתית, בולען, המעורר חוויה מתמדת של חוסר.

חווית החוסר וה״רעב המתמיד״ מובילה לצורך בלתי פוסק במילוי מבחוץ.

במצב שכזה האדם מחפש את האוריינטציה וגם את ההגדרה העצמית בעולם החיצוני, שפעמים רבות מבלבל אותו ועוד יותר מרחיק אותו מעצמו.

בתהליך טרנספורמציה הרמוני האדם משחרר את משקעי העבר, ממלא בהדרגה את ה״בור״ שבנפש, מפוגג את תחושת החוסר, משנה את ההרגלים וההתמכרויות שמובילים אותו לחפש הזנה בחוץ וממיר אותם בהרגלים חדשים שבהם הוא לומד ליצור את ההזנה בתוכו ללא פניה כלפי חוץ.

זהו תהליך מדורג של השלמה והתרועעות עם עצמי אותנטי, שבו יוצר האדם עולם פנימי שהוא המרחב ההרמוני והבטוח ממנו הוא יוצא ואליו הוא יכול לחזור.

זהו מרחב של עצמיות נינוחה שיש בתוכה שלום וערך עצמי בלתי תלוי.

המרחב הפנימי המתואר מקנה לאדם בהירות, אוריינטציה וכיוון שמקורם בגיבוש של:
✅ ערכיות - שיש בה חיבור נינוח לעצמי: אני מי שאני, ייחודי ומיוחד
✅ ערך עצמי- שיש בו תחושת מסוגלות ועוצמה
✅ הערכה עצמית - שיש בה אומדן עצמי, בהיר, כן ונטול שיפוטיות

על מנת לפתח ערך עצמי ולהיגמל מן ההרגלים של חיפוש הערך העצמי בעולם שבחוץ, נדרש לשנות גישה.

על שינוי הגישה - החלק השלישי 

שלכם באהבה
לוהאריה

חלק 1 - איכויות נפשיות המקנות ערך עצמי

חלק 4 - המלצות וכלים לטיפוח תכונות נפשיות המעצימות את הערך העצמי