התעוררות לתפישת אלוהות חדשה

לוהאריה | 14.01.2019

במעבר אל הממד החמישי, הזהות הלאומית והדתית הופכת מגורם מגדיר, מפריד מבדל או מקבע, למצע פנימי עשיר ממנו נובעת ונולדת אזרחות קוסמית אשר מבטאת את הגוון האישי הייחודי של האדם, המקושר באופן הרמוני לבני האנוש באשר הם.

אנו מצויים בשלב חדש באבולוציה האנושית, שבו מתפוגגים השיוכים ומתבטלות ההפרדות לטובת ההכרה כי כולנו מאותו מקור.

זהו תהליך של ריפוי עמוק, המאפשר לשחרר מטען רגשי קולקטיבי שבבסיסו עומדת חוויה של נטישה ורצון לקבל את האישור מן האלוהות ואת התחושה ש״אלוהים״ ״אוהב אותי ומקבל אותי״.

ההכרה כי לא התקיימה מעולם נטישה וכי משחק התפקידים של שכר ועונש, יראה ופחד, חוקים ומצוות, הוא תוצר של תודעה אנושית מקוטבת והאנשה של יחסי הגומלין עם האלוהות, מאפשרת להירפא ולהיפתח ליחסי גומלין המבוססים על חיבור לאלוהות הפנימית, לעצמי הקוסמי ולאלוהות באשר היא.

זהו תהליך של התפקחות ממשחקי תפקידים שבין האדם לאלוהיו והתעוררות לתפישה חדשה של האלוהות, בגובה העיניים, מתוך קירבה, נינוחות, ערך עצמי, שייכות, אהבה ורצון.

כאשר תהליך זה מתבסס, הופך האדם לישות תבונית המחזיקה בפרספקטיבה קוסמית בהוויה אנושית, מחוברת לערכים מזוקקים, אחריות אישית ואחריות כוללת, הנובעים כולם מפנימיותו של האדם ללא קשר לחוקים והכפפה חיצונית.

מתוך כך נוכח האדם על פני האדמה כנקודת עיגון להשפעה של רוח על חומר, שיש בה התחדשות מתמדת ותנועה אל ממדים חדשים.
❤

?

?