התמרה גרעינית מלאה

 המפתח להתפתחות שלמה

אם ננסה להבין כיצד מפוענחים ומותמרים אתגרים במדרגה אחת המאפשרים לעלות אל המדרגה החדשה, נדרש להבין את המושג "התמרה גרעינית": 

נסו לדמיין את האתגרים כאשכולות המסודרים לפי נושאים. כעת נסו לזהות את הגרעין הליבתי המרכז סביבו את האשכול של נושא.

 

התנועה של ההתמרה, הינה במצב, שבו איכויות שונות, המקושרות לאשכול, עולות וצפות על מנת להיות מפוענחות ומותמרות.

הדבר נעשה בתנועה מחזורית, אשר הולמת את התנהגות החלקיקים האטומיים והתת אטומיים בעולמנו, זאת מכיוון שמארג המציאות שלנו ואף אנו עצמנו מהווים מארג חלקיקי.

התנועה המחזורית הזו יוצרת שיעורים החוזרים על עצמם, פעם אחר פעם, עד שהגרעין המשותף לכל השיעורים הללו מותמר ומאפשר לנוע אל עבר מדרגת ההתפתחות הבאה.

הדבר נראה כמו באנימציה הזו: נקודת הגרעין המרכזי האדומה מייצגת נקודת נושא. התנועות המחזוריות (התזזיתיות יותר ויותר) מייצגות את התנועה המחזורית של השיעורים והאתגרים העומדים בפנינו על מנת להתעלות אל המדרגה הבאה. כאשר מקיים האדם התפתחות שיש בה למידה והתמרה, הרי, שנקודת הגרעין (האדומה) תשנה את ערכיותה והאדם יעלה אל המדרגה הבאה הקשורה לאותו נושא.

במידה ולא נוצרה התמרה, הרי שתתקיים תנועה מחזורית במעגלים החוזרים על עצמם. מצב זה הינו מצב הלוכד את האדם "בכלא" המציאות האשלייתית וההזדהות עם האתגרים והשיעורים בחייו.

 

 התמרה גרעינית מלאה

 

כאמור, אם לא נוצרה התמרה אמיתית, הרי, שהתנועה המחזורית תשאיר את האדם שרוי במדרגה אחת ובמישור אחד ממנו לא ינוע אל עבר המדרגה הבאה ואל מישור ההתפתחות הבא.

ככל שמתקדמים במעלה המדרגות, הרי, שהתנועה הינה תנועה במקביל, במישורים רבים, אשר היו סמויים מעין-התודעה והאדם שרוי במארג מציאות שהינו יותר ויותר ברב ממד.