התמודדות עם כאב - חלק שלישי: תכונות נפשיות היוצרות כאב

לוהאריה | 03.12.2019


(תמונה: pinterest)

ישנן מספר תכונות נפשיות מרכזיות המהוות עוגן עבור האגו האנושי לשמר חוויה של כאב ומעגל סגור של סבל.

אלו תכונות המעוותות את תפישת המציאות ויוצרות פרספקטיבה מגמתית הצובעת באופן מתמיד את נפשו של האדם בצבעים עכורים ודיס-הרמוניים המעוררים מצוקה וכאב.

 ❓אם כן, מהן האיכויות הללו?

1. היקשרות לטראומות ומשקעי עבר ⬅ האינטראקציות השונות בחיים עוברות דרך הפילטר של האירוע הטראומתי, משחזרות את הטראומה פעם אחר פעם, ופותחות את הפצעים בכל פעם מחדש.

2. פגיעות וקורבנות ⬅ שימור תודעת קורבן שיש בה שליטה באחרים באמצעות עלבון ופגיעות ובכך יצירת מערכות יחסים מאולצות ומעוותות שיש בהן פחד, רתיעה, הכחשה ומשחקי כוח.

3. נטירת טינה ⬅ חוויה מתמדת של כעס, איבה, קורבנות וקונפליקט, מרירות, עוינות ואף תאוות נקם וזעם עצור. אלו איכויות נפשיות המרעילות את הנפש וממלאות אותה בשליליות.

4. חרטות ותחושת כישלון ⬅ המולידים חוויה מתמדת של פספוס, החמצה, מבוי סתום וסופיות, תחושה של מובסות, חולשה, היעדר מוטיבציה, ערך עצמי ירוד היעדר תקווה וחזון.

5. נהיה נוסטלגית אחר מה שהיה ⬅ נקודת המיקוד הינה בעבר שאיננו עוד, כאשר האדם חי בתחושה מתמדת של חוסר קופא על שמריו ואינו נוכח בזמן ההווה.

6. נוקשות והיעדר מוכנות להתחדש ⬅ האדם אינו מוכן להפר עוגנים בחייו עליהם הוא מבסס את תחושת הביטחון שלו ואת ההגדרה העצמית שלו. בכך נוצרת אחיזה באנשים, מערכות יחסים, ובהישגים רוחניים וגשמיים גם כאשר אלו סיימו את תפקידם. הדבר מוליד קונפליקטים פנימיים וחיצוניים, חוויה של דחיה, ומאמץ גדול לשמר משהו שהסתיים ונגמר ובכך תסכול, אומללות וכאב.

❓ כיצד שינוי פרספקטיבה מאפשר לשנות את התכונות הנפשיות הללו ולהמיר אותן בתכונות נפשיות המעודדות הרגלים נפשיים חדשים?

 ❓מהן התכונות הנפשיות התומכות חיים נטולי כאב?

על כך בחלק הרביעי.

שלכם באהבה, 
לוהאריה

 

לחלקי הקודמים של המאמר:
התמודדות עם כאב – חלק ראשון: התמכרות לכאב

התמודדות עם כאב – חלק שני: הכאב כהרגל אוטומטי

החלק הבא:
התמודדות עם כאב - חלק רביעי:  גיבוש תכונות נפשיות חדשות המשחררות מכאב