התכנית להכשרת שליחים – מסע לאינטגרציה של העצמי

התקופה שבה אנו מצויים, הינה תקופה מהותית בתולדות האנושות.

אנו מצויים בפיתחה של מדרגה אבולוציונית חדשה, שבה נדרשת האנושות להתעורר תודעתית, להיפתח לממדים חדשים של אפשרויות מימוש והגשמה, לשחרר תפישות עולם מגבילות ואופייני פעולה מזיקים ומסולפים.

המדרגה האבולוציונית החדשה, יוצרת מגמות עולמיות החושפות ומוציאות לאור אופייני פעולה הרסניים אשר לא ניתן להמשיך ולקיים אותם. האנושות נדרשת להתפקח, לשוב להכרה כי כל בני האנוש, השונים והמגוונים, הינם חלק ממכלול אחדותי אחד ומתוך הכרה זו ליצור תהליכים של פיוס, אחווה, ערות ויחסי גומלין הרמוניים בין בני האנוש לבין עצמם, ובינם לבין כדור הארץ ומרחבי הקוסמוס רחבי הידיים, הפותחים שעריהם לרווחה.

זוהי תקופה של מעבר בין עידנים, המשנה לחלוטין את מערכת המציאות של עולם ארץ ואת חוקי המשחק.

זוהי תקופה של חשיפה לאשר היה סמוי עד כה מן העין – עולם סיבות רחב ועשיר הנגלה לכל מי שבוחר להסיט מבטו מן המוכר והידוע ולהיפתח לאפיקים חדשים של תודעה, ידע ואופייני פעולה.

החל משנת 2007 התקבל ידע על-ידי לוהאריה, המביא חניכה, כלים ואופייני פעולה אשר נועדו לסגל את האנושות למעבר לעידן החדש.

זוהי התכנית להכשרת שליחים של דרך הפשטות שבאלוהות, המונה עשרה מודולים המהווים מדרגות להתעלות תודעתית, מודעותית, מחשבתית, הכרתית, רגשית, נפשית ופיסית.

מעבר לידע הטמון בעשרת המודולים, ממשיכות להתקבל כל העת חבילות תודעה חדשות, הכוללות ידע רחב וחדשני, כלים מודעותיים ותודעתיים ושיטות טיפול וחניכה מתקדמות ועתידניות.

הידע הטמון במודולים, הינו ידע עתידני ומתקדם המובא אל עולם ארץ, מאזורים המצויים מחוץ ליקום המקומי המוכר לאנושות, אשר לא היתה גישה אליהם עד כה. מקורה של תודעה זו במרכז הבריאה, לב הכלל-יקום, הטומן בחובו את התחביר השלם של תולדות האור. 

התודעה המובעת במודולים, מכילה ידע צפון ומרובד הנפתח ברמה קוונטית על פי סף התודעה של האדם, רצונו החופשי ורצף הבחירות שהוא יוצר בחינת: נשמע, נטמיע, נגבה נעשה.

התכנית הינה רחבת יריעה, פונה לבני אנוש שונים ומגוונים ויוצרת באמצעות כך הדהוד שיש לו בסיס רחב.

מכיוון, שאלה המצטרפים לתכנית הנם שונים מגוונים, הבסיס, מסד הנתונים של הרשת, הינו רחב מאד ויכול לפנות לבני אנוש רבים ושונים, לסייע בעדם ולהשפיע עליהם.

לימודי התכנית יוצרים תהליך של האצה, טרנספורמציה ושינוי, כאשר כל מוֹדוּל יוצר עליית מדרגה בהתמרה ושינוי המערך הנפשי, האנרגטי, המודעותי והתודעתי של האדם ויכולת להכלת "עתידנות בהווה" בחינת תדרים, שהינם מקדימים את זמנם

עשרת המודולים של התכנית להכשרת שליחים מהווים אבני דרך חדשניות במסע מובנה, המוביל את בן האנוש בהדרגה בתהליך של אינטגרציה מלאה של העצמי האנושי עם זה הקוסמי.

התכנית פורשת מדרגות חניכה להתמרת המערכות התדריות ומערכות הגוף והנפש לדרגה המאפשרת נוכחות אנושית חדשה במרחב הגשמי. זוהי נוכחות אנושית, אשר מודעת לתכליתה ומשרתת תכלית זו מתוך טוהר, עוצמה, התפעמות, אהבה ותבוניות.

החניכה המדורגת המובעת במודולים, מאפשרת חשיפה מבוקרת לדרגות פיתוח מתקדמות, הנובעות מהבנה עמוקה של התכלית הקוסמית הרחבה והגבוהה ושל תודעת הפשטות שבאלוהות, שיש בה את החיבור לאלוהות הפנימית ולמצב הוויה שבו נוכח האדם ומבטא פרספקטיבה רחבה ותבונית, עוצמה, טוהר, אהבה, שליטה בכלים אנרגטיים וחיבור לתודעה אחדותית שיש בה אחריות אישית ואחריות כוללת. זהו מצב הוויה שבו האדם מבקש להעניק מן השפע הטמון בו לכלל, מתוך ההכרה בהיותו טמון בכלל, מושפע ממנו ומשפיע עליו.

 

 

במודול הראשון, המהווה את ראשיתו של מסע זה, נוצר שיקום של המערכת הנפשית והאנרגטית והתחלתו של תהליך התרועעות עם המכלול הקוסמי שבן האנוש הינו חלק ממנו, עם העצמי ועם כלים אנרגטיים פשוטים ורבי עוצמה.

 

 

במודול השני, נוצר שיקום של מערכות המחשבה והתפיסה של בני האנוש, העצמת הרצון הפעיל והיכולת להחזיק בו לאורך זמן ובהתמדה, והתמרה של השדות הרגשיים. במדרגה זו, נוצרת חניכה ראשונית לתודעת הבורא, הכרה והשמשה של יכולת הבריאה שלנו וחיבור לכלי בריאה והשפעה.

 

 במודול השלישי, מושמשים מבנים אנרגטיים וגאומטריים שהיו מנוונים, ונחשף בהדרגה מבנה אנרגטי, מורפו-גנטי אישי, ומזוקק המכונה "גביש", אשר מאפשר חשיפה למרכז הבקרה האישי של האדם, הפועל בתדר עילי. החיבור ל"גביש", מייצר רצף התפתחותי המוביל בהדרגה לחיבור מודע עם הנשמה. כמו כן נוצרת הכרה בפעולה רשתית, שבה הכל שזור בכל באופן אחדותי והרמוני..

 

 במודול הרביעי, נוצרת השמשה מלאה של רובדי ה-DNA והושטת מפתחות התכנות והגישה אליהם, תוך התרועעות עם לוח המחוונים האישי.

בכך, מושלם רובד פנימי, אשר בו מתקיימת היכולת התודעתית, מודעותית, נפשית ואנרגטית לתאם לתודעת הממד החמישי ואף למצוי מעבר לו. תהליך זה מתבסס בארבעת המודולים הראשונים של התכנית.

 

 מהמודול החמישי ואילך, נוצרים שינויי עומק בצלם ובתבנית, אשר מבססים את הצלם והתבנית האדמי. במודול זה, המערך האנרגטי של המשתתפים משתנה לבלי הכר, ונוצרים יחסי גומלין חדשים בין המרכזים האנרגטיים (הצ'קרות) לבין רובדי ה-DNA ברמה המשנה את פני הביטוי האנושיים וחושפת למצב חוויה והוויה חדש ומזוקק.

 

במודול השישי, יכולות חדשות נפתחות ומושמש מערך רוח משפיע על חומר, בדרגה אשר אינה מוכרת לאנושות.

 

במודול השביעי, נוצרת התרועעות עם ההוויה ההולוגרפית שאנו מהווים, מועברת חניכה להבנת הטכנולוגיה הבריאתית המשתקפת גם בעולם ארץ, בחינת כמו בעליונים כך בתחתונים ונוצרת פתיחה לרב-ממד ולקוונטיות במדרגה חדשה.

 

במודול השמיני, אנו נחשפים ליכולת לעשות שימוש הלכה למעשה בטכנולוגיות שליטה פנימית בהאצה חלקיקית מבוקרת, המהווה פתח ליכולות עתידניות. במודול זה, נפתח הפתח להבנת מכניקת השדות המקושרים של העצמי השלם והבין ממדי, לשליטה בשדות ההשלכה הטרנס-פרסונאליים וליצירת תמרונים בפרוזדורי נתונים המנותקים מזמן-מרחב כפי שהוא מוכר לנו. במודול מועברות תרגולות תודעתיות ותידריות שהינן המפתח לתנועה בנתיבי החיים של העידן החדש.

 

במודול התשיעי, אנו נחשפים לדרגת הפיתוח האבולוציוני בורא העולמות במתכונת חדשה לגמרי. דרגות התודעה המוצגות במודול זה, הינן דרגות תודעה לביסוס יכולת אנושית לקיים נציגות אלוהית על פני האדמה. זו היא  נציגות המחזיקה בכלים עוצמתיים, יכולת בריאה דינאמית, הכרות עם נתיבי החיים של העידן החדש ואפשרות לנוע בהם ברגילות, יציבות ועוצמה. המודול חושף ליכולת להכיל את יסודות העל אלפא ואומגה, ומציג את המפה הקוסמית הרחבה וכיצד מתבצע ניווט אופק האירועים המקומי והכלל-יקומי.

 

המודול העשירי, הינו מודול המביא עימו הבנות רבות על הסדר הבריאתי הכולל ומפנה את הזרקור אל המשתתפים כנציגים קוסמיים, ראשי חץ המהדהדים על הכלל. מודול זה מביא עימו הבנות רבות על מהותה של רשת מגשרי העולמות של הלוהאר ועל המסדרים השונים, המיוצגים על-ידי ערוץ הלוהאר ומאוגדים על-ידי אם כל האחוות – מסדר אלפא ואומגה.

להרחבה על הנלמד במודולים השונים, ליחצו על: התכנית להכשרת שליחים