התחדשות

לוהאריה | 16.04.2019

 ניתן להאזין לחבילה זו בפודקאסט ( Podcast ) המצורף 🎧

 

 

 

אנחנו נמצאים בעיצומו של שינוי גלובאלי. אמנם, לרבים מכם נדמה כי עולם כמנהגו נוהג, וכי רוב האנשים שרויים בסטגנציה או אף נסוגים לאחור ברמת הפתיחות לתודעה ולטרנספורמציה של הנפש האנושית והחיים האנושיים, אך בפועל, אין הדבר כך ובני אנוש רבים, שרויים בעיצומו של תהליך אבולוציוני ההולך ומשרטט בהדרגה את פניה של אנושיות חדשה.

האנושיות החדשה מעוצבת באמצעות תהליכים אותם מקיימים חלוצים, והיא תלך ותפציע בהדרגה, עד שתהפוך לכוח מוביל המגדיר מחדש את התרבות האנושית.

☘️????☘️

אבולוציה של הנפש – 
המישור הגלוי והמישור הסמוי

בתוך המעבר המתואר, אלו השרויים באבולוציה מצויים בשינוי מתמיד של הנפש, ההולכת ומתפתחת לכיוונים חדשים. בתהליך זה משתחררים פני ביטוי, הרגלים והתניות שסיימו את תפקידם והאדם מתחיל להפתח הן לתפישת עולם מורחבת וחדשה והן לפנים חדשות של מי שהוא.

זהו תהליך המתרחש בשני מישורים האחד גלוי והשני סמוי.

 ברמה הגלויה - דפוסי חשיבה, אופייני התנהלות, ביטויי רגש שהכרתם, תפישת עולם מקובעת, הולכים ונחלשים ומאבדים את כוחם ואת תוקפם.

 ואילו ברמה הסמויה - הישות האנושית שאתם מהווים, משחררת מתוכה תבניות ודפוסים אנרגטיים המקושרים לגוף הפיסי ולנפש השזורה בו. בכך המערכת העצבית, המערכת ההורמונלית ומערכות ביולוגיות נוספות עוברות שינוי מעודן, היוצר כוונון חדש של הגוף והנפש ופתיחה שלהם לממדים נוספים של תפישה וחוויה.

☘️????☘️

המרת ישן בחדש

טיבם של התהליכים המתוארים, שאינם מתרחשים בחלל ריק, אלא מקיימים אינטראקציה מתמדת עם עולם היומיום, שבו האדם מממש את תפישת העולם הרעננה והמורחבת, ומשמיש בהדרגה את פני האישיות החדשים אשר נולדים מתוכו ומבקשים לבוא לכדי ביטוי.

תהליך ההתחדשות המתואר, נועד להיות מעודן והרמוני, ולהתנהל כך שהמערכת הנפשית והגופנית משחררת דפוסים ומערכת הקשרים מסוג אחד לטובת מערכת הקשרים חדשה ומתקדמת יותר, המולידה דרכי התנהלות חדשות.

משמע, כאשר האבולוציה המתוארת, מתרחשת באופן קולח, והאדם מודע לתהליך ומגבה אותו בהכרה ערה, הישן מתפנה והחדש מחליף אותו ותופש את מקומו.

בפועל, פעמים רבות, נוצרים מצבים שבהם מערכת הקשרים ישנה משתחררת ומפנה מקומה לחדש - אך בפועל מערכת הקשרים חדשה אינה מופעלת ומושמשת ובכך לא באמת נוצרת התחדשות.

☘️????☘️

השמשת אלטרנטיבות חדשות – 
תנאי לאבולוציה של העצמי

אחד מן הדגשים המרכזיים, שחשוב לשים אליהם לב, הוא שכאשר משחררים סט של הרגלים והתניות נפשיות, חשוב עד מאוד להשמיש אלטרנטיבות שיהוו חלופות נפשיות ומעשיות אליהן ניתן להעביר את המשקל, להתנסות בהן, ליצור בהן מיומנות ולהפכן לאיכויות נפשיות חדשות ולמיומנויות אנושיות חדשות העומדות לשירותכם ומשרתות את האבולוציה שאתם יוצרים.

זהו נתון מהותי לתהליך טרנספורמציה קולח שבו אתם קוטפים את פירות השינוי ונהנים ממנו הלכה למעשה.

אם שיחררתם דפוסי מחשבה ורגש, הרגלים, התניות ואופייני התנהלות יומיומיים (שכמובן קשורים כולם זה לזה) אך לא פתחתם עצמכם להשמשה והפעלה של חלופות נפשיות ומעשיות – יצרתם בתוככם חלל ריק אשר יבקש להתמלא.

ניתן לראות זאת כמיכל שרוקנתם אותו מן הנוזלים המצויים בו, אך לא מילאתם אותו בנוזל חדש. בכך, ישוב המיכל ויתמלא בנוזל אותו רוקנתם, מכיוון ששאיפתו של המיכל הינה להיות מלא ולכן הוא ימשוך אליו חזרה את הנוזל המוכר והידוע.

רבים השרויים בתהליך הטרנספורמציה, כל כך ממוקדים בשחרור של דפוסי רגש מחשבה ועשייה, שהם מפספסים את חלקה השני של המשוואה וכושלים בשלב של ההשמשה של איכויות חדשות בתוכם, המאפשרות להם להתייצב על מדרגה אבולוציונית חדשה.

את העיקרון המתואר, ניתן לראות בבירור כאשר אדם מבקש להיגמל מהתמכרות.

☘️????☘️

גמילה מהתמכרות

ההתמכרות יוצרת מילוי של הגוף והנפש בתמהיל אנרגטי, ביולוגי ונפשי, היוצר התניה. כלומר כאשר אתם מכורים, אתם צורכים באופן קבוע את נשוא ההתמכרות שלכם, שבו אתם תלויים ואליו אתם קשורים.

ההתמכרות יכולה להיות למוצר פיסי, לאופיין התנהלות מסויים, לדפוס מחשבתי או רגשי. האחד יהיה מכור לסיגריות, השני יהיה מכור לקולה, השלישי יהיה מכור לקניות, הרביעי יהיה מכור למחשבות שליליות והחמישי יהיה מכור לרגש של קורבנות וכאב.

כל ההתמכרויות כולן, יוצרות צריכה של אנרגיה נפשית או מוצר פיסי היוצרת תחושה של מילוי וסיפוק רגעי.

על מנת להיגמל מהתמכרות, נדרש לרוקן את הכלי הנפשי והביולוגי מן האיכות אותה מספקת ההתמכרות, אך גם ליצור חלופה אשר תהווה משקל שכנגד.

ההתמכרות הינה גשמית, נפשית ופיסית והיא טומנת בחובה תמהיל של אנרגיה מסוג מסויים שמאופיינת על ידי התנהגות מסויימת שהנפש והגוף מכורים אליה. אם רוקנתם את הנפש והגוף מן האנרגיה של ההתמכרות ולא יצרתם חלופה שתמלא את החלל הריק, ההתמכרות תחזור ואף תתעצם.

לכן חשוב עד מאוד בתהליכים של גמילה מהתמכרויות, לבסס במקביל חלופות היוצרות נקודת עוגן נפשית ומעשית אשר ניתן להסתמך עליה.

☘️????☘️

הרתיעה מאיכויות והתנסויות לא מוכרות

אם נחזור לתהליך הטרנספורמציה, ולהתרועעות עם החדש, הרי שלרוב, ההימנעות מלהשמיש איכויות חדשות נובעת מן הרתיעה הנפשית להתרועע עם פנים חדשות של הנפש, רגשות חדשים, התבוננות חדשה על העולם, רעיונות חדשים וגם התנסויות מעשיות.

הרתיעה נובעת מחשש טבעי הנוצר כאשר הנפש פוגשת תחומים לא מוכרים, אשר אין לאדם מיומנות בהם והוא חש בהם גמלוני, טירון, ואף חסר ביטחון ומטופש.

לרוב, ההתרועעות עם החדש, דורשת חריצות והיא אף יכולה להחוות כמאמץ, אך חשוב להכיר בכך, כי המוכנות להתנסות בתחומים חדשים - הן רעיוניים ורגשיים והן מעשיים, יוצרת שינוי נפשי מנטאלי ורגשי המשפיע גם על הגוף הפיסי ומזרים אנרגיה של חיוניות, עלומים ומרץ, היוצרת התחדשות ביולוגית עד לרמת התא.

☘️????☘️

זהו הזמן להתחדש

בתקופה בה אנו מצויים, ניתן יותר מאי פעם לקטוף את פירות תהליך הטרנספורמציה ולהתנסות בפנים חדשים של מי שאתם, במימושים חדשים ובאופייני התנהלות רעננים.

לכן ההמלצה והדגש שלי אליכם - הקפידו להפעיל את מעגל העוצמה של האפשור:

צרו אפשור ⬅️ התנסו ⬅️ בססו בהדרגה מיומנות ⬅️ הניחו לביטחון למלא אתכם ⬅️
 ובכך פיתחו עצמכם לחדש.

כאשר תפעלו באופן הזה תשמישו מאגרים חדשים של אנרגיה, הטומנים בחובם קומבינציות חדשות החושפות בפניכם ממדים חדשים של מי שאתם ושל המציאות.

למעוניינים להעמיק :????

 שיטת מעגלי-עוצמה

על מעגל העוצמה של אפשור

☘️     הסכימו לאפשר לעצמכם שינוי, אך זכרו שבשינוי טמונה ההסכמה להתחדש...

☘️????☘️

הביאו את האביב אליכם ????

האביב נוכח במלוא יופיו וטומן בחובו אנרגיה של התחדשות, התחלות חדשות, לבלוב ותנופה.

זכרו שתהליך האבולוציה של הגוף והנפש, מאפשר לכם לבחור להביא את האביב אל ישותכם האנושית ולהתניע אותה למחזור של התחדשות ולבלוב שאת פירותיו תקטפו במרחב החדש אליו תפסעו.
 

שלכם בהרבה אהבה ורצון ????