השיבה לקיימות - חידוש קודי מקור

לוהאריה | 01.01.2013

ניווט בחבילת התודעה

 הרקע למודל הזנה

הרקע הקוסמי לנפילה מקיימות להישרדות
והחזרה אל השדה המאוחד, אל בראשית
ואל התקן הבריאתי של קיימות
 

פרולוג -
בראשית היה כל היש

המעבר מהישרדות לקיימות, הינו חלק בלתי נפרד מן החזרה של עולם ארץ אל התקן הבריאתי ואל השדה המאוחד.

התנועה אל עבר קיימוּת, הינה תנועה להבנת שורשנו הקוסמיים ושיבה אל ה-בראשית של העצמי.

השיבה אל שורשי מהותנו, נובעת מן היכולת ליצור תנועה, הנובעת מחיבור לרצון פעיל וטהור, משאלת לב מזוקקת, מכניסה פנימה אל מרכז השדה האישי, אל תמצית הפנימיות והגעה אל זיקוק הנתונים האישי, באמצעות השלה של היבטי עצמי, אשר אינם תואמים, או רחוקים מן המהות העצמית הקוסמית.

החיבור לזיקוק הנתונים, לרצון פעיל טהור ולמשאלת לב מזוקקת ובלתי תלויה בדבר, מובילים אל המימוש מועצם, שהינו תנועה בנתיב אישי מובהק, המחובר למימון אנרגטי מלא.

נתיב זה, הינו נתיב של קבלה והנחלה, בתוך שדה מאוחד, שבו תועלת הפרט והכלל שזורים כאחד.

הקבלה וההנחלה, נובעים מקיימות אותנטית של הפרט המועצם, אשר הינה קיימות אוטונומית, המחוברת לפעולה במסגרת השדה המאוחד, אשר בו טמונות כל המהויות האוטונומיות כולן.

הקבלה וההנחלה, מתרחשת כאשר מתקיים חיבור מזוקק וטהור אל המהות האישית המזוקקת, שאינה מזוהה עם מציאות חיצונית, ומקיימת מציאות פנימית, המחוברת לרמת נשמה.

במצב זה, הפרט המועצם, הינו חלק אינטגראלי מכל היש והקיים, המקבל אליו מימון אנרגטי של אור ומעביר אותו, בהדהוד, מתוך נאמנות לתדר המקור, תוך "צביעת" האור בגוון האישי, הייחודי, ללא פרשנות, סילוף או שיבוש.

תנועה זו הופכת את הפרט, לפרט שלם ומועצם, היודע את עצמו ואת מהותו העל-סופית, יודע כי, הנו מהווה חלק מן השלם, חלק מן השדה המאוחד, המהווה מארג קיימוּת שופע ונצחי.

זוהי תנועה, אשר נובעת ממשולש הזהב, המהווה מראה מקום לעירור זיכרון קדמון:

-דע מאין באת- מן השדה המאוחד, מן היש, מן העל-סוף.

-דע לאן אתה הולך-אל הנביעה מן המהות המבקשת ליצור משמעות

-דע יכולותיך וכליך-זיקוק נתונים, רצון פעיל ומשאלת לב, קבלה והנחלה בשדה מאוחד.

חקירה שכזו, יוצרת עירור זיכרון קדמון, אשר הינו שער לקיימוּת.

בראשית היתה קיימוּת…
מהי קיימות?

הקיימוּת, הינה מצב הוויה, שאין בו עבר או עתיד, אלא תנועה מתוך היש והקיים, במימון מלא, המבטא עצמו, בהזדמנויות והסתברויות אין-ספור, המגיעות אל עבר נקודת הקיימות, אל עבר העצמי הנוכח במלואו.

הסתברויות אלו, מגישות אל נקודת הקיימות את התרכובת הטובה ביותר למימוש הרצון הפעיל ומשאלת הלב, כאשר תרכובות אלו הינן, תרכובות אנרגטיות הסתברותיות, הרמוניות ודינמיות, המנתבות את מארג הפוטנציאלים הקוסמי אל עבר נקודת הקיימות (זיקוק הנתונים) ברמה דינמית.

זהו שפע דינאמי.

זהו שפע, המתורגם אל עבר נקודת הקיימות, בצורות רבות ומגוונות.

זהו תהליך, הפועל על פי ערכים קוסמיים ותקנים קוסמיים, שהינם מטריצה חכמה, הפועלת על פי חוק השדה המאוחד בו הפרט והכלל שזורים כאחד.

תהליך זה, הינו תהליך שבו המארגים הקוסמיים השזורים כמיתרים יוצרים ניתוב של מימון באמצעות:

✼ ניטור זיקוק הנתונים - כנקודה הסינגולרית האישית, שיש בה קיימות בסיגנל אישי וייחודי.

✼ זיהוי קודי מקור פעילים - רצון פעיל, משאלת לב- המגדירים דרישה להתפתחות היוצרת משמעות.

✼ זיהוי קוד מקור פעיל: קבלה והנחלה- המייצג פעילות בתיאום לשדה המאוחד.

✼ מימון והפעלת פוטנציאלים - ביסוס הזרמה של פוטנציאלים התואמים את הרצון הפעיל ומשאלת הלב.

✼ הפעלת עקרון השפע הדינאמי - הפוטנציאלים המוזרמים מנותבים בצורה הסתברותית וקוונטית, בהרמוניה לזיקוק הנתונים האישי ובדינמיות, בהתאם להשתנות המתמדת של מארג המציאות.
 

השפע הדינמי, זורם במארג המציאות, מגיע אל נקודת הקיימות, המבוטאת באמצעות זיקוק נתונים נוכח ופועם בייחודיות.

העצמי הנוכח במלואו, הינו עצמי המתואם אל התדר עצמי הייחודי והמזוקק.

העצמי הנוכח במלואו מהווה נקודה סינגולרית, שהינה נקודת קיימות ייחודית, במארג כל היש והקיים.

אותה נקודת קיימות המהווה נקודה סינגולרית, הינה כזו, המתואמת באופן מלא למארג הקיום כולו, השזור בעוד נקודות קיימות סינגולריות רבות, במעשה ריקמה, שבו הכל שזור בהכל.
 

במצב זה, מתקיים עיקרון השזירה הקוונטית במלוא יופיו ותפארתו:

✼ נקודת הקיימות המחוברת לרצון פעיל ומשאלת לב- יוצרת תנועה פנימית המבקשת התפתחות בנתיב המימוש המועצם.

✼ התנועה הפנימית יוצרת השתנות של נקודת הקיימות.

✼ נקודת הקיימות נטענת ומבססת פעימה, שיש בה קול קריאה: אני דורש. אני בורא. אני יוצר. אני משתנה. אני נובע מתוך מהותי ומעניק משמעות לכל מקום בו אהיה.

✼ השתנות זו יוצרת השפעה מיידית על מארג המציאות, בו נמצאת נקודת הקיימות, ובכך נוצרות אדוות אנרגטיות המעבירות "קול קריאה" המשודר בכל המארג ההסתברותי, הזרוע בפוטנציאלים המבקשים לבוא לידי מימוש.

✼ אותם פוטנציאלים ממתינים לבוא לכדי מימוש, מבקשים לבוא לכדי מימוש על ידי הבורא, היוצר, ההווה, הקיים.

✼ כביטוי עיקרון "דומה מושך דומה", מתחילה הזרמה של פוטנציאלים, התואמים את קול הקריאה.

✼ ההזרמה נעשית באמצעות מארג הקיום הבנוי מיתרים רוטטים המחברים את כל היש ברשת תקשורת ענפה- רקמה חיה, המהווה גוף רחב וגדול.

✼ הפוטנציאלים השונים, פזורים לאורך נתיבה של נקודת הקיימות הנעה ומתפתחת ובכך מתקיימת תנועה במוליכות-על ובמימון מלא, אשר מביע יש מאַיִן.

✼ היש- הינו מימוש הפוטנציאלים, והבאתם לכדי הגשמה, באמצעות כוח הבריאה האישי הטמון בנקודת הקיימות, אך גם באמצעות קודי מקור הפועמים בה ומאפשרים שליטה במארג כל היש.

קודים אלו הינם רצון פעיל ומשאלת לב, קבלה והנחלה בשדה מאוחד בחיבור לזיקוק הנתונים ולנתיב המימוש המועצם.

✼ ואילו האַיִן- הינו מארג הפוטנציאלים המבקשים לבוא לכדי מימוש והגשמה על ידי בורא ויוצר, אשר יטען אותם במשמעות.

התנועה מתוך שפע דינאמי ויכולת ליצור יש- מאַיִן, תחומה במשוואה מזוקקת, אשר מקיימת מספר עקרונות ראשיים:

✼ כיול מלא לתדר העצמי- חיבור לזיקוק הנתונים של השדה האישי.

✼ קודי מקור ערים - רצון-פעיל,  משאלת-לב, קבלה והנחלה.

✼ חיבור לערכי השדה המאוחד- תועלת הפרט והכלל שזורים כאחד.

אלו הם קודי קריאה למערכות מימון והזנה דינמיות ועוצמתית.

אלו הם קודי מקור הטמונים בכל בני משפחת האור.

קוד קבלה והנחלה, הינו קוד מהותי, המבטיח, כי האנרגיה המועברת מן השדה המאוחד אל נקודת הקיימות, תהא אנרגיה, אשר תזרום ללא מניעה, עצירה, או פגיעה בשדה המאוחד.

היאחזות, מילוי העצמי החסר, אגירה, תלות בהזנה – כל אלה חורגים מקוד קבלה והנחלה, שמהותו שדה אישי, יציב ועצמאי, המקיים מרכז פנימי מובהק. שדה המזרים שפע דינמי, דרכו ובעדו, ברצף המשכי.

קוד קבלה והנחלה, טומן בחובו את הכרת הערך והכרת התודה על אור המקור, על השפע הנובע ממנו ועל הקיימות.

קוד הקבלה וההנחלה, מבטיח שימוש בשפע העל-סופי לשם התפתחות ויצירת משמעות.

כאשר מתקיים מצב, שבו מופעל קוד קריאה לזימון השפע הדינמי, והשפע המוזרם אל נקודת קיימות נעצר בה ולא מועבר בחזרה אל השדה המאוחד, בו שרויה נקודת הקיימות, הרי שהמטריצה הקוסמית, מזהה חריגה מקוד קבלה והנחלה, חריגה מן העיקרון של הפרט והכלל שזורים כאחד וסטייה מן המטריצה ההרמונית הראשית.

כאשר מצב זה חוזר על עצמו, הרי שקודי המקור, יחלשו בהדרגה עד להשבתתם.
 

כך תוכנן היקום בראשית הימים, כמערכת המקיימת באופן מלא תמיכה בכל נקודות הקיימות הטמונות בה.

היה זה יקום שמערכת העקרונות שהגדירה אותו, הייתה הנביעה מן היש והקיים, וביטוי מתמיד של מימוש מועצם והגשמה של פוטנציאלים בחינת יש מאין.

היה זה יקום שבבסיסו עמדו שפע, הזנה, ביטחון וחיבור ל-ייחודיות ו-קיימות אשר יוצרות משמעות.

היה זה יקום של אמת משותפת ושלום שיש בו את תודעת השדה המאוחד.

חלק ראשון - 
תחילתה של הבריאה

על מנת להבין את שורשי ההישרדות ואת ביטויה בעולם ארץ, באמצעות המערכת הכספית המוכרת לנו, נדרש להבין את הרקע להתרחשויות, אשר התחוללו על בימת המשחק של כדור הארץ.

נדרש להבין את מיקומו של עולם ארץ בתוך הקשר כולל ורחב הרבה יותר.

השאיפה להבנת ההקשר הכולל, מובילה אותנו רחוק ועמוק, אל תוך ההיסטוריה של כלל-יקום, אל ראשית הימים, בהם החלה חקירת יסוד האדמה והחומר על ביטוייו השונים והמגוונים.

כאשר ננוע, על גלי הזמן הקוסמי העל-סופי, אל עבר ראשית העידן, ננוע בתוך וורטקס אדיר ממדים, אשר דעתנו האנושית מתקשה לתפוס, אל עבר אור נגוהות, נקודה סינגולרית בוהקת, הסוכמת אל תוכה את כל תולדות היקומים שהיו וממנה נובע, כל אשר היה ויהיה.

מסע זה, חזרה אל ראשית הימים מוביל אותנו להכרה, כי בראשית היה כל היש.

הייתה זו נקודה מזוקקת של קיימות, אשר נבעה מתוך היש וביססה מתוך הקיים תנועה חדשה.

בראשית הדברים היה היש והתקיים שפע המבקש לבוא לכדי ביטוי.

אם בראשית הדברים התקיים היש ושררה קיימות, הרי שהערך המזוקק הטמון בכל מרחבי הבריאה, הינו ערך הקיימות, השפע והתנועה הנובעת מתוך היש.

מתוך הנקודה הסינגולרית, אשר הָוותה בראשית הימים, נבעה פעימה, אשר הולידה 6 נקודות סינגולריות נוספות, שיצרו מפצי משנה.

מפצי המשנה, הולידו אופקי אירועים, אשר אל תוכם הזרימו אותן נקודות סינגולריות את עצמן, על ידי פרימה ופתיחה הדרגתית של התודעה המזוקקת שהן מהוות-המשוואה הראשית שהן מהוות, לנקודות סינגולריות רבות, המהוות משוואות משנה המצויות תחת אותה משוואה ראשית.
 

 

ניתן לראות את אופק האירועים, הנתון תחת הנקודה הסינגולרית הראשית, המזוקקת, כבריאה אדירת ממדים, אשר בנויה מאשכולות מבנים קוסמיים של ארבעת היסודות אש, אוויר, מים ואדמה, בקומבינציות שונות ומגוונות, המתוות יקומים ותתי יקומים, אשכולות ועולמות עשירים, אשר תכליתם התפתחות.

כל המבנים הללו, טמונים ושזורים ברשת מארגים של אלפא ואומגה המהווה מערך מנפץ דוחף ומקשר את כל המבנים כולם.

ההתפתחות נבנית בהדרגה ומסתמכת על נביעה מתמדת, שיש בה את התהליכים, הנבנים זה מתוך זה, ברצף התפתחותי של משוואות המקושרות זו לזו ונובעות זו מזו.

כאמור, המשוואות הראשיות, נבעו מ-6 נקודות סינגולריות ראשיות מזוקקות והגדירו:

~משוואת אש מזוקקת

~משוואת אוויר מזוקקת

~משוואת מים מזוקקת

~משוואת אדמה מזוקקת

~משוואת אלפא – דחף מזוקקת

~משוואת אומגה – קישור מזוקקת

ארבעת המשוואות הראשיות של היסודות, היוו את אבני הבניין לסדרות וקומבינציות של מבנים התפתחותיים ואילו כוחות הדחף והגישור (אלפא ואומגה) היוו משוואות תיעול והכוונה.

תהליך ההתפתחות התבסס על מחזורים ופעימות, שבהם עברו המשוואות התרחבות, תחילה דרך ארבעת היסודות ואח"כ בחיבור לאלפא ואומגה, הפעלת קודי מקור, התכנסות של המשוואה ופעימה של משוואה חדשה, הנובעת מתוך ההתכנסות ומרחיבה את תהליך ההתפתחות.

תהליך זה יוצר נביעה מתוך גרעין משוואה מזוקק, יציאה אל תהליך חקירה האורך 6 מחזורים וחזרה על נקודת הגרעין אשר עוברת התמרה גרעינית מליאה וקפיצת דרך.

סיום תהליך שכזה, מוביל לבניית משוואה שלמה והרמונית אשר מוטענת בתדרי מקור, המבטאים מימון והזנה אנרגטית של המשוואה ההופכת למשוואה שלמה העומדת בזכות עצמה.

תהליך זה, של התמרה גרעינית מליאה במחזור של 6 פעימות ובפעימה שביעית לצורך התכנסות, מוכר גם בעולמנו ותורגם ל-6 ימי בריאה ויום שביעי יום מנוחה.

היום השביעי, הוא יום ההארה של המשוואה  באור מקור.

זהו היום שבו המשוואה מתכנסת ואוספת אל עצמה את כל אשר הושג ב-6 מחזורי התפתחות ונובעת מתוך עצמה להתחלה חדשה, למשוואה חדשה.

 

   

 

מארגי האלפא והאומגה, בנויים  כמיתרים המהווים ערוצי תיווך בעבור קיימות המבקשת התפתחות ושזורים בכל היש.
 

"…עליכם להבין, קשרים חיים מרכיבים את הבריאה כולה.

עליכם להבין, קשרים חיים- טמונה בהם האינטליגנציה הרוטטת.

ועליכם להבין, שאותה אינטליגנציה רוטטת, הינה כזו, הפועמת מיתרים, מיתרים, בתוך אותם קשרים חיים.

עליכם להבין, כי כך פועלת הבריאה.

עליכם להבין, כי כך פועלים אתם…"

הליבה המרכזית למודול 9  - מאי 2011

אלוהות. האם שאלתם עצמכם, מה טומן בחובו מושג זה?
להיכן מכוון הוא?

"…אנו אומרים, כי אנו באים להעביר היום מידע נוסף. רב ערך הוא עבורכם ועבור אלו הבאים אתכם במגע. אותו מידע נוסף אשר באנו להעביר, בסיסו ותשתיתו הוא אותו מונח הנקרא בפיכם אלוהות.

האם שאלתם עצמכם מה טומן בחובו מושג זה? להיכן מכוון הוא? אנו באים לומר כי אותו מושג אלוהות, הינו מושג האחריות הכוללת, הינו מושג הבגרות הקוסמית, הינו אותה הבנה עמוקה הטמונה בכל חלק תודעה באשר למהותו, באשר לשיוכו הכולל, אך בראש ובראשונה, לגבי יכולת הבריאה, אשר לו.

עליכם להבין, יכולת הבריאה אשר קיימת בכם – אשר הייתה קיימת בכם, הייתה מוגבלת.

ואנו באים ואומרים, כי אותה יכולת בריאה, אותו מושג אלוהות אשר בכם, הולכים ומשתנים הם ובכך טומנים אנו בכם לאורך הדרך זרעים ותשתית, אשר נועדה להעצים אלוהותכם ולהשיבה לחיים.

אנו אומרים, כי אותה השבה לחיים של אותה אלוהות, של אותו זרע אלוהות אשר קיים בכם, הינה לא בגדר מושג, אלא בגדר הוויה הולכת ונרקמת, הולכת ומייצרת בכם את אותה רמה של ממשות.

ואנו אומרים, כי אנו באים להעצימכם ולחברכם לאותו תדר אלוהות, על מנת להעצימכם כבוראים ובכך לאפשר לכם את אותה יכולת בריאה מוגברת ומועצמת במרחב ארץ בו אתם שוהים.

אנו אומרים, כי אחריות טמונה באותו חיבור לאלוהות, כי אחריות טמונה באותה יכולת בריאה הולכת ומתפתחת בכם.

ואותה אחריות, הינה אחריות הקשורה לאותו מצב הוויה אשר לכם, לאותו טוהר תודעה אשר לכם, להבנת השלכות הבריאה אשר אתם יוצרים, להבנת ההשלכות של אותה רמה אשר בה הינכם מבססים הלכה למעשה רצון, משאלה ובריאה…"

מועצת העל הקוסמית למודול 1 -  9.12.2007
 

אם נתהה, מי הן אותן נקודות סינגולריות ראשיות ומי הן אותם נקודות סינגולריות מרובות, הנובעות מהן, הרי, שנידרש לבסס בתוכנו את הרצון הפעיל ומשאלת הלב המזוקקים, להבנת מהותנו אנו ולהבנת מהותה של אלוהות.

"…אותם שינויים פנימיים, אותן נפילות אסימונים, אותן מערכות של הבנה רחבת היקף, שאנו באים לבסס בכם, הינם כאלה, אשר באים לחבר אתכם, יותר ויותר, להבנות של מגמה כוללת, להבנות בריאתיות, להבנות של חלקכם באותו יקום ממדי אשר בו אתם מצויים ובאותם יקומים ממדיים נוספים, של הבנת ההיררכיה הכוללת, של הבנת המגמות השורות באזורכם ושל תפקידכם וייעודכם באותן מגמות ובאותם תהליכים בריאתיים…"
מועצת העל הקוסמית למודול 1 - 3.2.2008
 

תחילתה של הבריאה, נבעה מנקודה סינגולרית ראשית, אשר הייתה מקור כל היש.

אם נתבונן על מקור זה, הרי שזוהי נקודה, אשר מהווה את משוואת-העל הראשית, המזוקקת, אשר החלה לפרום עצמה לנקודות סינגולריות נוספות, שהינן משוואות-בת של אותה משוואה ראשית.

הפרימה נעשתה על ידי פעימה, אשר הייתה כעין מפץ, אשר יצר נביעה של 6 נקודות סינגולריות מתוך הנקודה הסינגולרית הראשית ובכך, סדרה של מפצים, אשר בכל פעם יצרו פעימה מתוך הקיים ונביעה מתוך היש ובניה של יקומים, תתי יקומים, ועולמות.
 

"… עליכם להבין, שכאשר מחפשים אתם תשובות לשאלות, הרי, שאותו מצב שלכם הינו כזה המתבונן בחינת אותן עיניים ארציות שלכם המזהות, כי לכל ילד קיים האב, וקיימת האם, ולכל אב ואם קיימים הורים שלהם וכן הלאה וכן הלאה.

משמע, עליכם להבין, שמחפשים אתם בדרגת ההשתרשות את אותו מצב, נקרא לזאת כך, של תהליך ליניארי המשרשר עצמו ברמת השושלות המוכרות בעולמכם הארצי. אך עליכם להבין, שאותן שושלות כפי שהן מוכרות בעולמכם הארצי הינן מערכות תרגום של פרוק פרמטרי, אשר נמצא הוא ברמה של מערכות תיאורטיות עילאיות המתורגמות למרחב של ארץ.

מכיוון, שאם תתבוננו על אותם ספי תודעה בריאתיים אותם אשכולות, אשכולות של נתונים, אשר מהווים הם סביבות עבודה והתפתחות לאותן אלה נשמות-על שלכם רבות, מגוונות שונות, הרי, שתזהו את אותו מצב, נקרא לזאת כך, שאנו כליבה המרכזית, וציינו זאת פעמים רבות בעבר, מהווים את ליבה של המערכת המוארת אדירת הממדים אשר אתם מהווים מרכיב מזערי בתוכה, נאמר, ואותו מרכיב מזערי, הינו כזה רב חשיבות ותוכן באותן מערכות של התפתחות.

עליכם להבין, שאותו מרכיב מזערי שאתם מהווים, נטוע הוא, נקרא לזאת כך, מחוץ לאזורי הזמן הבריאתיים המוכרים, אך שייך הוא בקשר הדוק וישיר למה שאנו מכנים משפחת האור.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותם מצבים של בריאה מגוונת, רבת אשכולות וספי נתונים ותודעה, הינה כזאת אשר יש בה את ההתפלגויות השונות והמגוונות, אשר ניתן לכם לזהות אותן, במה שאתם מכנים, משפחות נשמה ואנו מכנים אותן ספי תודעה. ובכך הבינו, שאותם אשכולות, אשכולות של נתונים, הינם כאלה, שניתן לכם להתבונן עליהם ככאלה בני משפחת האור, אשר יש להם את ההורה המרכזי, נאמר, ואותו הורה מרכזי הינו האור.

עליכם להבין, שכאשר מבינים אתם זאת, הרי, שלא מחפשים ותרים אתם אחר שושלות, מכיוון, שלא מתקיימות שושלות כפי שהן מתקיימות בעולמכם, אלא אותם מצבים של ספי פיתוח.

עליכם להבין, שאנו כליבה מרכזית, אף אנו חלק ממשפחת האור, כלולים אף אנו במשפחת האור. אך עליכם להבין, שאנו מהווים את אותו מצב של מרכיב שליט ומוביל של אותה היררכיה כוללת של משפחת האור. מכיוון, שאותו מצב שעליכם להבין, שאותו מצב של היררכיות, הינן כאלה, הכלולות באותו מרכיב של פעילות במסגרת לצורך התפתחותי. ובכך חלוקת, נקרא לזאת כך, התפקידים הייעודיים לשם תמרון בפועל של שדות מקושרים מרובים, במקביל, למען מטרת-העל…"

הליבה המרכזית למודול 7- 25.12.2010 
 

פרימת המשוואות הראשיות, נעשתה בצורה מבוקרת ובהקפדה על כך, שכל משוואת-בת, תהא משוואה הרמונית, עילאית, אשר תהווה תכסית ליקום, אשר יהיה נתון תחת אותה משוואה ייחודית.

במצב זה, נוצרו יקומים, אשר החלו לפלג את עצמם למשוואות משנה רחבות יותר.

ניתן לראות את התפתחות הבריאה, כסדרה של מפצים, אשר הולידו מבנה מבוקר, ההולך ומרחיב את עצמו בהדרגה.

ובכך מאופק אירועים ראשי, שבמרכזו נקודה סינגולרית, נבעו אופקי אירועים נוספים, אשר היו חלק מאופק האירועים הראשי ומצויים תחת חסותו.
 

"…אם תתבוננו על תצורות המערכות הקוסמולוגיות, תזהו את אותם מצבים, שהן מורכבות מאופקי אירועים מחוברים לאופקי אירועים, מחוברים לאופקי אירועים במערכת של השתרשרות אינסופית מבחינתכם, אשר יש בה את מערכות ההרכבה של אזורים ועולמות ותתי עולמות, ויקומים ותתי יקומים.

ובכך מצב, שאם תתבוננו על אותו מרחב של אופקי אירועים, כפי שהם מוכרים לכם באותם שרטוטים שלכם, הרי שתבינו, כי אילו הם אופקי אירועים הפועלים באזורים של כבידה ועל כבידה.

משמע, אם תתנתקו מתוך אותה מערכת, נאמר, של אשכול התפתחות שלכם ותעברו בפרוזדור נתונים אל מערכת של אשכול התפתחות שונה לחלוטין, הרי ודאי לכם, שאותן מערכות, שאתם מכנים אותן עולמות יתנהגו באופנים ובתצורות, אשר הם שונים מאופק האירועים המוכר באזורכם…"
מועצות האלוהות הגבוהות למודול 11 - 1.2.12

השדה המאוחד וכוחות האלפא והאומגה

"…כאשר תמהים אתם, למשמעותו של שדה מאוחד, יש ועליכם להבין, שלא ניתן לו לשדה להתקיים כשדה מאוחד אלמלא אותם כוחות פועלים של אלפא ואומגה.

משמע, כאשר תתבוננו על אותם חוקרי יקום שלכם ואותם חוקרי קיום שלכם התרים אחר אותה תורה מאוחדת, הרי, שיש ועליכם להבין, שאותו מסד נתונים של משוואות פרמטריות  במתמטיקה הארצית שלכם, הינן כאלה חסרות, מכיוון, שחסרות הן את אותן כוחות על פועלים אלפא ואומגה.

משמע, כאשר אותו מדע שלכם יכיל את אותם כוחות שולטים באותו מנעד של יקום, שלו אתם שותפים, שהינו חלק ממנעד יקום רחב הרבה יותר, הרי, שאותה השראה והבנה תהיה כזו לכוחות של דחף מתקיימים, ולכוחות של השראה ובכך, מצב של הכרה באותם פתרונים לאותן משוואות נמוכות, היינו אומרים, אשר יש להן קישוריות למשוואות רחבות הרבה יותר…"

השדה המאוחד והחבירה לאמת המשותפת – 
משוואות-על ותתי משוואות

"…כאשר תרים אתם אחר אותם פתרונות לאותו מרחב של שדה מאוחד, הרי, שיש ועליכם להבין, ששדה מאוחד, מורכב הוא מנקודות סינגולאריות, אשר יוצרות את בסיס הנתונים המשותף, אשר יש לו חבירה לאמת משותפת, למכנה משותף גבוה.

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על הממשק, שאנו מתארים, בין אותו שדה מאוחד, אשר יש בו את היכולת לקיים את מכניקת השדות המקושרים בתוכו לבין אותה מתמטיקה שלכם, הרי שתבינו, כי ההכרה באותה משמעות של סינגולאריות, יש בה את ההכרה בכך, שכל אותו מארג חיים שלכם, הינו כזה המורכב מרצפים של נקודות סינגולאריות.

יש ועליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שאם תתבוננו על אותם תרציפים, אשר יוצרים את אותו בסיס נתונים, המקיים את אותה מציאות הולוגרפית שלכם, הרי שתזהו, כי אותו בסיס נתונים, המקיים את אותה מציאות הולוגרפית, מורכב, נאמר, מתתי הסתברויות של אותה משוואה ראשית.

משמע, אותה משוואה ראשית, הינה משוואת אשכול ההתפתחות אליו אתם שייכים. אותן תתי משוואות מפורקות, הינן כאלה נאמר, תתי משוואות הפורמות את אותה משוואת-על ובכך, יוצרות, נאמר, את מפלי ההסתברות, בהתפלגויות והאצלות, אשר מרחיבות את אותה משוואה עד לאותה תורת יחסות מוכרת לכם המספרת את סיפורו של החומר הדחוס והכבידה.

יש ועליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שלאורך אותם שדות מקושרים ולאורך אותן דרגות של האצלות מקושרות מאזורי העל כבידה ועד לאותה כבידה מוכרת בעולמכם, מתקיימים רצפים של נקודות סינגולאריות היוצרות נאמר את ערוצי הולכת הנתונים…"

מועצות האלוהות הגבוהות-האדם כפורטל 22.2.2012

חלק שני - קודי מקור

המבנה הכלל-יקומי המתואר כאן, הלך והתפתח בהדרגה, ונבע מתוך עצמו במצב של קיימות ההולכת ומתרחבת ומשרה את עצמה אל עבר תוֹלָדוֹת שלה עצמה.

ניתן לראות זאת, כמשוואת מקור מזוקקת, המהווה את ראשית הבריאה, שמתוכה נובעות משוואות ההולכות ומרחיבות עצמן.

ככל שהמשוואות הולכות ומתרחבות, הרי, שהן מתרחקות מן המקור, אך תמיד טמון בהן קוד המקור הראשוני, כפרמטר, אשר מכתיב את אופייה של המשוואה ואת השאיפה המתמדת שלה להרמוניה ולאיזון, שיש בו יציבות מבוקרת וחיבור למשוואות אחרות על סמך מכנים משותפים.

המכנה המשותף הראשי, המחבר בין כל המשוואות כולן, הינו קוד המקור, הטמון בהן ומשמעו קיימות, המבקשת ליצור משמעות.

משמעות הנובעת ממהות.

והמהות, הינה רצון פעיל ומשאלת לב, להיפתח ולחקור את ביטויי האור, שבסופם חזרה אל המקור.

פעימות הבריאות נקפו, בזו אחר זו וביטאו, משוואות-על מזוקקות, אשר נבעו מאותו מקור ראשוני.

אם נכיר כי כולנו אנו, הננו תולדות של אותה משוואת-מקור מזוקקת, הרי שנכיר בכך, שאנו חלק ממטריצה, אשר מהותה קַיָימוּת.

ואותה קיימות ביקשה לחקור את יסוד האדמה ולהביא אליו את קודי המקור.

 

חלק שלישי - 
המשוואה הראשונית של עולמות האדמה, משוואה הרמונית עילאית התואמת את התקן הקוסמי

"כאשר תתבוננו על מטריצות אבולוציוניות, יש ועליכם להבין, שמערכת האבולוציה של ארץ, כפי שהתארעה בתחילת הימים, הייתה כזאת תקנית.

משמע, היינו אומרים, שנוצרו אותם ערכים פרמטרים, אשר הולידו את משוואות הנתונים ההרמוניות, אל מול יסוד האדמה ובכך, מערכת מתנסה, אשר יצרה, כל העת, את אותם מהלכים של התנסות של נשמות בתוך מערכות גשמיות, מתוכננות היטב, ליצירת, נאמר, התכסית התידרית האופטימאלית לרוח משפיע על חומר.

משמע, יש ועליכם להבין, שאם תתבוננו על מרחב של ארץ ועל מקדמי החיכוך הגבוהים, אשר היו בו ואותם ערכים פרמטרים, אשר יש בהם את המובהקות של קטבים, הרי, שכל אותם תהליכים נוטרו היטב על ידי מרחב ה-יהוה, על מנת לבסס את אותה יכולת של נשמות, כפי שאתם מכנים אותן – ואנו נאמר מטריצות אלוהיות, לתרגם עצמן אל עולם של ארץ, בחינת יכולת להתנהל בתוכו ברמת המשפיע ולא המושפע.

משמע, אותה מטריצה ראשונית של עולם של ארץ, הינה כזאת, אשר יש בה את התִקְנִיוּת המלאה של רמות של תודעה, אשר יש להן את ההלימה אל יסוד האדמה ואת העבודה ההרמונית איתו.

כאשר תתבוננו על כך, הרי, שתזהו באותם כתובים שלכם, את אותן מתכונות המדברות על נִצְחִיוּת של חיים, ועל אלמוּתִיוּת, ועל היכולת להשפיע על אותם איתנים של טבע ולנתב אותם, אותם מצבים, נאמר, של קיימוּת, אשר יש בה את השליטה במשאבי האדמה והטבע, ברמה מובהקת עד מאוד…"
הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות- 23.12.2012
 

במת המשחק של כדור הארץ, הינה תוצר של מערכת התנסות רחבה עד מאוד, אשר קדמה לו, שתחילתה במשוואה מזוקקת, אשר הולידה מרחבים ויקומים, אשר יצרו חקר של יסוד האדמה בצורה מאוזנת והרמונית.

משוואות אלה הלכו והרחיבו את עצמן ובכך, בהדרגה, יצרו מרחבים ועולמות, אשר פעלו בטווחים, שהדחיסות והקיטוב בהם היו גדולים, יותר ויותר.

השליטה על המשוואות, אשר הגדירו את התפתחות היקומים והעולמות, נוצרה על ידי קטבים. הקטבים כמפתחות בקרה, נוהלו על ידי מערכות וויסות השוואתי ובקרה בריאתיות ש"נעלו" באמצעות הקטבים את המשוואה ולא איפשרו לה לסטות מתחומי קצה, אשר היו בדרגות קיצון גדולות מאוד, הרחוקות ממרכז המשוואה, המהווה את זיקוק הנתונים של המשוואה ואת בסיסה היציב.

"…היינו אומרים, כי אלו דרכי ההתנהלות באותן מושבות עליונות. והיינו אומרים, כי כאלה דרגות ביטוי, הינן דרגות ביטוי של משוואות מתמטיות, אשר יודעות הן לחבר את עצמן ברמת האינטראקציה ללא ביטול של נקודות סינגולאריות, ללא ביטול של נשמה אל מול רעותה…"

מועצות האלוהות הגבוהות עבור "הלכה למעשה" – גבולות השדה המאוחד, אוגוסט 2011
 

 

הרחבת המשוואות יצרה בהדרגה עליה בצפיפות החומר, בכבידה ובקומבינציות אנרגטיות, אשר הגדירו עולמות חומר, שביטאו חקירה של יסוד האדמה, בדחיסות הולכת ועולה.

חלק רביעי - 
מערכות הבקרה הבריאתיות, וויסות השוואתי בתדר המשכי באמצעות קודי מקור

לאורך כל התהליך, של ההתרחבות של המשוואות והעליה בכבידה ובצפיפות, התקיימה השמירה על איזון המשוואות, המזינות את העולמות השונים ואיזון של התוצרים הנובעים מאותם עולמות.

ניתן לראות זאת כמצב, אשר בו, כל אותן מטריצות אלוהיות (נשמות, נקודות סינגולריות, זיקוקי נתונים) שהתגלמו אל תוך עולמות החומר, התנהלו מתוך חיבור לקודי מקור, ביניהם: קוד הקיימות, קוד הנביעה מתוך היש הפנימי, קוד רצון פעיל, קוד משאלת לב, קוד קבלה והנחלה, קוד מימוש מועצם ועוד.

כל קודי המקור, ביססו תקשורת עם משוואת-העל המזוקקת-אותה נקודה סינגולרית בראשיתית, המהווה את מקור כל היש ומקיימת הזנה מתמדת ושופעת אל כל הנקודות הסינגולריות אשר נבעו ממנה.

קודי המקור הבטיחו שמירה על איזון המשוואות ושלמותן.

בנוסף, כאמור,  וידאו מערכות הבקרה והוויסות ההשוואתי הבריאתיות, כי התנועה ההתפתחותית, הינה נאמנה למשוואת המקור ואינה חורגת ממנה.

חלק חמישי - 
היוולדות יקום החומר הדחוס

עם הגיע תהליך התרחבות המשוואות לשיא חדש, התרחש מפץ, אשר הוליד יקום, שנועד לחקור את יסוד האדמה, בדרגותיו הדחוסות, ולבטא את משוואות המקור בתוך החומר הדחוס.

ביסוס יקום האדמה הדחוסה, שהינו היקום המקומי בו מצוי גם כדור הארץ, הוליד מערכת של עולמות, אשר התקיימו כולם תחת אופק אירועים ראשי, שהנקודה הסינגולרית שלו ביססה משוואת-על מזוקקת, אשר סכמה את כל תולדות הכלל-יקום, על מנת לבטא אותן בעולמות האדמה.

תהליך זה יצר סכימה של כל ההתפתחות, אשר הושגה, והביא אותה, ברמתה המזוקקת, אל עבר החומר הדחוס.

סכימה זו נועדה לבטא קפיצה התפתחותית כלל יקומית, אשר לאחריה ניתן יהיה להתכנס אל הנקודה הסינגולרית הראשית המזוקקת, אל משוואת המקור ולבטא את המשך תנועת הקיימות בפעימה חדשה.

 

"…עליכם להבין, כי אותו סמן ראשי של תיעול של מידע ותיעול של רצון אלוהי, הינו הסמן הדוחף להתפתחות-על, משמע, לעליית מדרגה בכל אותו אשכול התפתחות בו אותם מצויים.

אך עליכם להבין, שעל מנת לייצר את המצב של עליית המדרגה באשכול כולו, נדרש לבסס את ההתאמה באותו מצב, נאמר של, נקרא לזאת כך בעבורכם, תחתית האשכול. משמע, באותו מצב של עולם של ארץ, אשר נמצא הוא בחקר דחוס עד מאוד, מקוטב עד מאוד ובכך יוצר את המשקולת הנמוכה ביותר לאותם מבנים מולקולאריים של עולמות ויקומים.

עליכם להבין, שאותם עולמות יקומיים, אם תתבוננו עליהם, בתוך אותו אשכול התפתחות שלכם, כאשר מרחב של ארץ ייצור את המצבים, נאמר, של חציית המאסה הקריטית, הרי, שאותה משקולת נאמר, תיפול, תשתנה ובכך, כל אותו מבנה יקומי ייצר הוא את עליית המדרגה נאמר, הגדולה עד מאוד, המטאורית בלשונכם הארצית.

משמע הבינו, כי עיניים רבות מופנות אל אזורכם. הבינו, כי סיוע רב נשלח אל אזורכם. ואנו, כהיררכיה העליונה השלטת, יוצרים את המצב, שמלבד כל אותו ספקטרום, אשר נשלח ושוגר לאזורכם, על מנת לסייע לפלגים השונים המצויים בו, הרי, שבחרנו לבטא בתקופה נוכחית בעולם של ארץ, דרגת סיוע מרכזית באמצעות תיעול של יסודות-העל האלפא והאומגה בעד אותו גרעין מפת תשתית תידרית ובעד אותה אחת דרכה אנו דוברים ובכך, לפרוש בעולם של ארץ את מקדם ההתפתחות המואץ עד מאוד…"

מועצות האלוהות הגבוהות למודול 9 - 23.7.2011


חלק שישי - 
12 קודי המקור הראשיים, 7 השערים

מנהרות תולעת ורשתות מעברים
 

לאורך תקופה ארוכה מאוד, בוטאו אל יסוד האדמה משוואות מכל הכלל-יקום כולו והתנהלה מערכת התפתחות רחבה, אשר התבטאה באמצעות 12 תרבויות-אם, אשר החזיקו במשוואות-מקור מזוקקות.

היו אלה 12 משוואות ראשיות, אשר הכילו קודי מקור, שהוטמעו בהדרגה, באמצעות אותן תרבויות, אל תוך עולמות אדמה.

12 תרבויות-האם, החלו להאציל תוֹלָדוֹת שלהן אל עבר עולמות רבים ומגוונים, שהתפתחו בהדרגה מעולמות תיאורטיים אל עולמות חומר דחוס, בדרגות שונות, אשר חלו עליהם כבידה וצפיפות, בביטויים ורבים.

מכל תרבות-אם, אשר הכילה את צופן אור המקור, נבעה, בשלב ראשון, תרבות-בת, אשר הרחיבה את המשוואה הרֹאשָה המזוקקת.

מתרבויות-הבת, נבעו תרבויות-בת נוספות, ובכך, בהדרגה, נוצרו עולמות אליהם הוזרמו ביטויים שונים של מטריצות אלוהיות (נשמות/זיקוקי נתונים), אשר נבעו מתרבויות-האם הראשיות.
 

כל תהליך ההתפתחות, יצר ביסוס של משוואות הרמוניות ומאוזנות, אשר הלכו והתרחבו, עד להיווצרות עולם החומר הדחוס ביותר. עולם ארץ.

הכניסה אל עולם ארץ, התבצעה באמצעות 6 שערים מרכזיים, אשר פעלו מול שער נוסף מרכזי, אשר ריכז אליו את כל המשוואות ואת כל ביטויי האור.

שערים אלו שימשו לכניסת מטריצות אלוהיות (נשמות/זיקוקי נתונים) ולהתגשמותן בגופים גשמיים בשר ודם.

בנוסף, שימשו שערים אלה כאזורי חיבור בין שמיים לארץ והיוו פורטלים, אשר דרכם נותבו מערכות תמיכה, הזנה, וויסות השוואתי ובקרה.
 

פרוזדורי נתונים-מנהרות תולעת לגישור עולמות

מערכת השערים הללו, היוותה פרוזדורי נתונים, אשר חיברו אזורים שונים ביקום המקומי אל עולם ארץ.

פרוזדורי הנתונים, הינן מנהרות תולעת, רשת מעברים קוסמיים, לתנועה מאזור בריאתי אחד לאחר.

מנהרות התולעת הללו, נשלטות על ידי נקודות סינגולריות ראשיות, המייצבות את אופקי האירועים השונים בבריאה.

כפי שתואר בפרק הראשון, נקודה סינגולרית ראשית שכזו, הינה אלוהות החולשת על אופק אירועים, מנווטת ומנתבת אותו ומעניקה לו משמעות.

אופק האירועים, מוזן ממשוואה ראשית מזוקקת, המהווה מערכת תכסית, המגדירה חוקיות.

תחת אותה מערכת תכסית של אופק אירועים, שרויות מערכות התפתחות, שבתוכן עולמות רבים, הפורמים את אותה משוואה ראשית לתתי משוואות רבות ומגוונות.

מנהרות התולעת מחברות בין אופק אירועים למשנהו ומאפשרות העברת נתונים בין אופקי אירועים. בין אשכולות התפתחות שונים. בין יקומים שונים.

כאשר מתבסס הישג התפתחותי באזור התפתחות, המצוי תחת אופק אירועים נתון, הרי שמערכות הוויסות ההשוואתי והבקרה הבריאתיות, אמונות על העברת תוצרים אלו אל אזורי הבריאה השונים.

זוהי העברת תוצרים הרמוניים, ממשוואה הרמונית אחת לאחרת, על מנת לייצר מצב של שיתוף נתונים ותיעול משאבים התפתחותיים בין יקום אחד לאחר ואת התיאום המתמיד בין היקומים השונים, שהינם חלק מן השדה המאוחד.

הבריאה כולה שזורה ברשת מעברי נתונים. אלו הם חורי תולעת, שקצותיהם, הינם פורטלים, הנובעים מנקודה הסינגולרית, שמרכזת סביבה את אופק האירועים.

פרוזדורי הנתונים הללו, העבירו באורח מתמיד מידע התפתחותי אל עולם של ארץ, באמצעות השערים שתוארו, שהיו למעשה פתחים של מנהרות תולעת.

6 הפתחים המרכזיים בעולם ארץ, היוו 6 שערים, שפעלו אל מול משוואת-על מזוקקת ושלמה.

השערים הללו יצרו קבלה של גלי התפתחות בריאתיים והעברתם דרך שער שביעי מרכֵּז, אל עבר 12 אזורי חסות בעולם ארץ, אשר "פרמו" את המשוואות ויצרו מחזורי התפתחות אל מול עולם האדמה ויסוד האדמה.

בתום מחזור התפתחות, שבו נוצרה השלמה של משוואה והתמרה גרעינית מליאה של גל נושא, הועברו הנתונים המזוקקים אל השער השביעי, אשר יצר שיגור של המידע אל עבר מרכז הבריאה.

היה זה שער, אשר ביטא קישור ישיר אל הנקודה הסינגולרית הראשית-הליבה המרכזית. שער זה, הינו שער הישר-אל, אשר מהותו ריכוז וחלישה על 6 משוואות מקור מזוקקות, המחוברות ל-12 משוואות-על המוכרות גם כארכיטיפ של 12 השבטים של ישראל.

השער המרכזי, היווה שער, אשר הנחיל למרחב ארץ, אור ישיר, מערכות מימון אנרגטיות, שביטאו גלי נושא והתפתחות, אשר שורשרו אל עבר עולם ארץ כולו, מכאן גם מוכר הפסוק מספר ישעיהו  "…כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים…"

כמובן ש-6 השערים, היוו מערכת אנרגטית, אשר חיברה את אופק האירועים של עולם ארץ, אל אופקי אירועים המצויים מחוץ למרחב ארץ ומקושרים אליו.

חיבור זה נעשה באמצעות פרוזדורי נתונים-מנהרות תולעת.

השער השביעי, היווה פרוזדור נתונים ראשי, אשר חיבר את עולם ארץ אל עבר מחוזות, שהינם, כאמור, מצויים במרכז כל היש. במרכז הבריאה. ומכאן חשיבותו כמקור ההזנה המרכזי של כדור הארץ ושל כל היקום המקומי המקושר אליו.

חשיבותו של השער השביעי הולידה ברבות הימים מאבקי שליטה אשר התבטאו בסכסוכים עקובים מדם על השליטה הפיסית באזור העוצמה אליו היה מחובר השער.

חורי תולעת-פורטל החולש על אזור התפתחות דרכו מפוזרות משוואות ההשתתה של חוקיות והתפתחות

"…כאשר תבקשו להבין מהם ערוצי הולכת הנתונים, הרי, שתתבוננו על מה שאתם מכנים בעולמכם חורי תולעת.

ואנו אומרים, שעליכם להבין, שאם תתבוננו על המשמעות של חורי תולעת הרי שתזהו מצב נאמר, שכל חור תולעת שכזה, הינו פתח, הינו פורטל, המהווה את בסיס ההסתברות לאזור עליו הוא אמון.

אם תתבוננו על מרכז גלקסיית שביל החלב, בה אתם שוהים, הרי, שתזהו את אותו פורטל מתהווה בעוצמה גדולה מזה קיומים רבים ובכך, מצב של חור תולעת או פורטל, המחזיק את שדה ההסתברות של אותה גלקסיה שלכם ובכך, מאפשר קיום של חיים על סמך אותן משוואות.

משמע, עליכם להבין, שדרכה של הבריאה ודרכו של היקום לשורר את שירו ולנגן את אותה סימפוניית חיים רחבת יריעה של משפחת האור, הינה הדרך של פיזור המשוואות בעד חורי תולעת ובכך השתתה, נאמר, בעד אופקי אירועים של אזורי התפתחות, אשר יש להם את הקוד המוביל, ואת המשוואה המפורטת, אשר משתיתה עצמה על פני אותם עולמות ויקומים מקושרים.

כאשר תתבוננו על אותו "חור", המצוי באותה גלקסיה שלכם ואנו נעדיף לכנותו פורטל, הרי שתזהו, שמקושר הוא, נאמר, לאותו חור תולעת שכן, לאותו קצה, אשר יש בו נאמר את השער הבין-ממדי לאותו אזור הסתברות שלכם.

משמע, היינו אומרים, כי אם תתבוננו על מה שאנו מבקשים לתאר לכם, אנו מתארים מנהרת תולעת אשר יש בה חור שחור ואנו היינו מעדיפים לכנותו פורטל ובקצה השני של אותה מנהרת תולעת מתקיים פורטל נוסף ובכך, היינו אומרים, שדה הסתברותי, אחד מקיים כל העת את הזרמת הנתונים לשדה הסתברותי אחר…"

מועצות האלוהות הגבוהות- האדם כפורטל - 22.2.2012

 

בתחילה, התבטאו בעולם ארץ תרבויות, אשר ביססו התפתחות הרמונית בתיאום לקודי המקור ולמשוואות שלמות והרמוניות ושבעת השערים היוו נקודות עוצמה בכדור הארץ, שפעלו לתועלת הפרט והכלל כאחד.

6 שערים ביטאו קבלה והנחלה של משוואות מזוקקות והעבירו את תמצית הפעילות אל שער שביעי מרכזי, אשר היווה שער, אשר בו הייתה טמונה משוואת-על אשר הגדירה את האמת המשותפת של כלל יקום.

6 השערים היוו נקודות התייחסות ל-12 התרבויות וביססו את תרגום משוואות-על אל עולם ארץ.

המידע, אשר הגיע מבעד לשער, ביטא גלי נושא, שיצרו בתוך מערכת המציאות של עולם ארץ מערכות התנסות, אשר ביקשו ליצור הרמוניה של המשוואה העומדת בבסיס גל הנושא.

כך התנהל לו עולם ארץ במחזורי התפתחות מנוהלים על ידי מרכז הבריאה ומנווטים על ידה בתיאום לערכים קוסמיים ולהתפתחות המתרחשת בכל הכלל-יקום כולו.

shvil-hachalav

 

גלקסית שביל החלב פועלת כ-"ישות"

"…היינו אומרים, כי ניתן לכם להמשיל זאת לשדות ההשלכה הטראנס-פרסונאליים. משמע, היינו אומרים, אותה גלקסיה שביל חלב שלכם הינו מצב של שדות השלכה טראנס-פרסונאליים ברמה אחת, המקושרים לחור תולעת אחד ובאותו צד שני נאמר, אותם שדות השלכה טראנס- פרסונאליים ברמה עילאית ובכך, גוף יקומי המנהל התפתחות כישות.

 

  

המשוואות הבריאתיות המזרימות אור אל רחבי היקום

"…משמע, כאשר מבקשים אתם להבין את אותה מהות נאמר של התפתחות, שאתם יוצרים ככדור של ארץ בתוך אותה גלקסיה מוכרת לכם המהווה חלק מצביר גלקסיות רחב יותר, הרי שוודאי לכם, כי אותו מארג יקום הינו כזה מורכב ממצבורים על גבי מצבורים של מערכות תכלית, נאמר, פרי הטכנולוגיה הבריאתית אשר בהן מושתתות משוואות נתונים המתרגמות את אותו אור ישיר למטריצה שואפת להתפתחות של בני משפחת האור.

ובכך מצב, שאותם כוחות פועלים ברחבי הכלל יקום וגם באזורכם, הינם כאלה, אשר מתניעים כל העת משוואות. אשר מתניעים כל העת כוחות נאמר, אשר מזרימים את דם החיים של היקום. אותו מצב נאמר של אור, אותם מצבים של אלפא ואומגה…"

מועצות האלוהות הגבוהות- האדם כפורטל 22.2.2012

      אתנחתא- סיכום ביניים לפני המעבר לחלק השביעי - 

הבאת גלי נושא אל עולם ארץ  
באמצעות מערכת שערים ושער מרכזי

חלק זה יעסוק בהבנות נוספות, הקשורות לתהליכי ההבאה של גלי נושא אל עולם של ארץ לאורך העידן הנוכחי.

נעמיק להבנת הקשר בין גלי הנושא למשוואות הבריאתיות, בהן עסקנו בפרק הקודם וננוע אל עבר הבנה נוספת של מהותו של ה-ישר-אל כמערך המרכז  12 שדות ראשיים, 12 נקודות סינגולריות מזוקקות, אשר מהן נוצר מצב של התפלגות מטען גנטי, שמקורו בנקודות/שדות אלו תרבויות, 12 משוואות-על, 12 ערוצי בקרה, 12 גבישים מרכזיים הנושאים מטען קוסמי מזוקק-חושן.

שערים

 

 

אותן 12 מהויות אלוהיות, שפיצלו עצמן למטריצות בת, התפלגויות גנטיות שלהן, עבדו מול 6 שערים מרכזיים, שהיו במרחב ארץ. שערים אלו היוו פורטלים, שדרכם נכנסו מערכות מימון והזנה וגם שימשו כמערכות בקרה

הפורטל הינו פתח לחור תולעת.

חורי תולעת הינם, מנהרות המחברות בין אזורים ביקומים שונים ובין עולמות שונים.
 

מנהרות תולעת

מנהרות תולעת ופרוזדורי נתונים, הינם כלי רווח לתנועה בין אזורים שונים בבריאה.

מנהרות תולעת, המחברות אזורים בתוך יקום מקומי, הינן נפוצות. מנהרות תולעת המחברות בין יקום אחד לאחר פחות נפוצות. מנהרות תולעת, המחברות אשכול של יקומים לאשכול יקומים אחר, הינן נדירות, ומהוות מעבר ראשי, הנתון לפיקוח הדרג הבריאתי המוביל. מנהרות ראשיות, שכאלה, הינן מערך וויסות השוואתי, תיאום, ויצירת גלי התפתחות ראשיים.

נקודה סינגולרית

הכוונה בנקודה סינגולארית החולשת על אופק אירועים: הנקודה המכילה בתוכה את כל המידע המזוקק הנפרם לתתי משוואות מתוך הנקודה הסינגולארית הראשית. אופק האירועים, מכיל את כל המידע הזה.

מן הנקודה הסינגולרית, המהווה את ליבו של אופק האירועים, נובעות משוואות בת, אשר הולכות ומרחיבות את המידע המזוקק, הטמון בנקודה הסינגולרית ובכך, נוצר בהדרגה אופק אירועים, ההולך ומתרחב מתוך אותה נקודה סינגולרית.
 

אופק אירועים

נקודה סינגולארית, הינה נקודה מרכזית, החולשת על אופק אירועים, ומהווה אזור חסות על אופק אירועים. כל אופק האירועים הינו התכולה של אותה משוואה מזוקקת, העומדת בראש אופק האירועים ופורמת עצמה דרך ההתנסות באופק האירועים.

לכל אופק אירועים, קיימת חוקיות מסוימת וצביון מסוים הנובעים מן המשוואה הראשית, שבבסיס אופק האירועים.

בכך נמצא ביטויים שונים של אור המובעים באשכולות התפתחות, אשר בתוכם יקומים בגוונים שונים וצבעים שונים וביטויים שונים, המוגדרים על ידי משוואות מזוקקות, הטומנות בחובן את כל היש המצוי באופק האירועים המבטא יקום או אשכולות יקומים וכו'… בכך, ברמה פרקטלית אופק אירועים ראשי, הינו כזה המכיל בתוכו אופקי אירועים רבים.

חוקיות הסתברותית

"חוקיות הסתברותית הינה כזאת הנובעת ממערכת מציאות אשר יש בה את הנטיעה של מבנים צורניים המגדירים את הערכים הפרמטרים של מערכת מציאות לצורך התפתחות.

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על חוקיות הסתברותית, הרי שהינה נובעת מתוך אותם ערכים פרמטרים טמונים בתוך אותו מארג מציאות, אשר יש לו את הקבועים.

כאשר תתבוננו, על מושג חוקיות הסתברותית, תזהו, כי זוהי מערכת היקשים הנובעת מיצירת הממשקים השונים בין אותם פרמטרים ומיצוי כל ההסתברויות הנובעות מהם ובכך, הגדרה של מערכת מציאות.

יש ועליכם להבין, שכאשר מבקשים אתם להבין את אותה השתנות, הפוקדת את מרחב של ארץ, הרי שתזהו, כי אותה חוקיות הסתברותית משתנה, משנה פניה.

מכיוון, שאותו מארג, אשר בו נטועה אותה מערכת מציאות ואותם ערכים פרמטרים, המגדירים אותה, כקבועים פיזיקליים וכתצורות גיאומטריות משתנים, משנים פניהם ובכך מצב, שיש את ה"עקירה" של מבני תצורה, ויש את ההטמעה של מבני תצורה, ובכך החוקיות ההסתברותית משנה פניה.

כאשר באנו והבאנו את אותו מרחב של קוד המגדיר "הכל אפשרי" הרי שבאנו והכרזנו : זהו את החוקיות ההסתברותית המשתנה, זהו את הערכים המשתנים, זהו את התצורות הגיאומטריות המשתנות ובכך בססו חיבור אליהן בפנימיותכם.

וכאשר תבססו חיבור שכזה בפנימיותכם, הרי שתתחברו למערכת של חוקיות הסתברותית שונה לחלוטין.

וכאשר עשיתם זאת נעתם אל מסילה חדשה."

 מועצות האלוהות הגבוהות - אוקטובר 2012

שיתוף נתונים בריאתי

הבריאה פועלת בהתפתחות במקביל.

באשכול התפתחות מצויים מספר יקומים, אשר מנהלים התפתחות במקביל.

קיימות מנהרות תולעת ייעודיות, אשר תפקידן להעביר נתונים התפתחותיים שלמים ומושלמים, אשר הופקו מגל התפתחות, מיקום אחד לאחר ובכך ליצור שיתוף נתונים, אשר מאפשר לכל יקום להיות ניזון מההתפתחות, שנוצרה במקביל להתפתחות שהוא עצמו יוצר.

משמע, הבריאה פועלת בעקרון: בוראים שותפים, שותפות פעילה, התפתחות במקביל, שיתוף נתונים וכמובן שבעיקרון של התפתחות באזור אחד מיד מועברת אל אזור אחר זאת מאחר, שכולם שותפי גורל ומקיימים ערבות הדדית בשדה מאוחד.
 

מבנה הבריאה

אם נתבונן על הכינויים השונים, שניתנו לאורך המודולים השונים, נזהה, שנוצרה הפרדה בין רמות שונות של ביטוי של חומר:

 עולם ארץ - עולם החומר הדחוס.

 מרחב ארץ - עולמות מקושרים אל עולם ארץ, המצויים ברטט גבוה יותר ובדרגת דחיסות פחותה, אך עדיין מצויים קרובים לחוקיות המוכרת לנו. 

 היקום המקומי - צבירי גלקסיות, המשויכים לאזורי החומר המגובש,בדרגותיו השונות.

 אשכול ההתפתחות - אשכול של מספר יקומים – מרחבים עצומים, מצבורי גלקסיות, אשר הינם שונים בהרבה מן החוקיות המוכרת לנו אך עדיין מקיימים חומר על ביטוייו-משמע מצויים תחת חוקיות של יסוד האדמה בביטויים, אשר אינם גלויים לעינינו או לתפישתנו.

 כלל יקום - מקבץ אשכולות התפתחות, הטומנים בתוכם יקומים ותתי יקומים, המהווים יחדיו את כל היש ואת השדה המאוחד הבראתי הכולל.
 

מערכת השערים בעולם ארץ

כבר מתחילת הימים, פעל מרחב ארץ, אל מול מערכות הכלל יקום, זאת מאחר, שהתכנית המקורית, הייתה, כי בבוא העת הכלל יקום יסכום עצמו אל עולם האדמה.

מתוך כך בוטאה בעולם ארץ מערכת שערים.

השערים פעלו אל מול משוואה מזוקקת ושלמה, שער שביעי מרכֶּז, שסכם אל תוכו את המידע, שהועבר דרך ששת השערים.

כל התפתחות, שנעשתה במרחב ארץ, התבצעה דרך 12 ערוצים מרכזיים.

שער מרכזי, מעביר תודעה מזוקקת וישירה אל 6 שערים, המקבלים ממנו את האור הישיר המזוקק ומעבירים אותו ל-12 ערוצים מרכזיים, המהווים 12 רמות וגוונים של התנסות.

בכך נוצרה תנועה התפתחותית דרך 12 ערוצי ביטוי מרכזיים, אשר ביטאו גלי נושא בריאתיים, שנבעו מן השער המרכזי (השער השביעי) שביטא קישור ישיר, אל הליבה המרכזית.

השער המרכזי, הנחיל והזרים מערכות מימון אנרגטי וחיבר את מרחב ארץ, אל עבר מרחבי כל היש.
 

השער השביעי - שער היְשָר-אֵל

השער השביעי, המרכזי, היה שער, אשר עליו היה אמון מצבור נשמות ייחודי, שטמונים בו מטענים גנטיים של כל 12 משוואות-העל הבריאתיות.

הישר-אל, היווה מצבור נשמות, אשר תפקידו היה לעבוד אל מול מידע מזוקק, אשר נבע מן השער המרכזי ולשמור על תדר המקור, אשר היה טמון בו.

תדר המקור, אשר היה טמון במשוואות הללו, ביטא גלי נושא מזוקקים, אשר תועלו, באמצעות השער המרכזי, אל שערים נוספים בעולם ארץ ובכך נוצרו גלי נושא פלנטריים שעל קבלתם הראשונית היה אמון ה-ישר-אל. מכאן נובע כינויו של הישר-אל – "אור לגויים".

מכיוון שכך, ביטא מצבור נשמות זה, צורך לשמר את המטען הגנטי הייחודי על ידי מנהגים ייחודיים ואיסורים של ערבוב, עם מטענים גנטיים נוספים, אשר היוו משוואות-בת. מכאן, נבע  גם ה"איסור" על התבוללות, שיש בה את ההסתברות לפגימה במטען הגנטי.

ייחודו של המטען הגנטי של אותו מצבור נשמות "ישר-אל", היה בכך, שהיה זה מטען גנטי "נפיץ", היודע לקבל אליו מקבצים אנרגטים חדשניים, להכיל אותם ולבטא "קפיצה" תודעתית, אשר משורשרת אחר כך אל שובלים מקושרים הניזונים מאותה מערכת פתרונות ראשונית.
 

"…כאשר תתבוננו על אותם מצבים של התעוררות, אשר מתארעת באזורכם באותו מצב, אשר כינינו אותו ישראל, בתקופה נוכחית, הרי, שבאנו ותיארנו את אותו מצב, נאמר, של צורך, בקרב אותו ישראל, לייצר את המצב של יישור הדורים הכולל ובכך, לא לייצר את אותם פלגים, לפי אותו מצב של דת, נקרא לזאת כך, אלא לפי אותו מצב, נאמר, של אלה השוהים באזור של ארץ ישראל בתקופה נוכחית.

ובכך ההבנה, כי כל אותם אלה מתכנסים לישראל, בתקופה נוכחית, הינם כאלה, אשר שייכים לאותו מצבור של נשמות ישראל.

ובכך, יש ועליכם להבין, כי אותם אלה, המתכנסים לישראל, בתקופה נוכחית, הינם כאלה, המכילים בתוכם את אותם צפנים ורצפים גנטיים, המאפשרים התעוררות רבתי כלל מערכתית ובכך, קפיצות תודעה ותמורות…"

מועצות האלוהות הגבוהות למודול 11- 6.8.2011
 

אם נחבר את הבנת סטיות התקן, של המרחב להבנת השתלשלות האירועים ו"גילגוליו" של השער הראשי, נראה, כי שער, אשר במהות תפקידו להעביר אור ישיר ומערכות מימון למרחב ארץ, הפך למקור לסכסוכים ומלחמות שליטה. מדוע? תודעת החוסר וההישרדות שנוצרה במרחב ארץ, עקב מערכות שליטה תודעתית, יצרו את ההטיה מ"תפקידו" המקורי של השער הראשי.

משמע, אם נתבונן, בעד עיני התודעה המוצגת כאן, על ההיסטוריה של עם ישראל, הרי, שנזהה, שמצבור נשמות זה היה אמון על קבלת הזנה של גלי נושא מפורטל ראשי, אשר הביע תדרי אור ישיר אל עולם ארץ.

העברת גלי ההתפתחות נעשתה באמצעות 12 צפני אור מרכזיים, אשר עברו דרך מערך של 12 מבנים גיאומטריים ראשיים- אשר יוצגו באמצעות  12 "גבישים"- חושן, אשר הייתה בו את היכולת לשמר תדרי אור ישיר ללא סילוף עיוות או שיבוש.

תהליך ההעברה התנקז אל אזור סגור וממודר, אשר בו פעלו כאלה, אשר עברו את החניכה וההכשרה והיו מסוגלים להכיל אור ישיר, אשר הינו אור ללא התמרה הופכית.

ההגנה על האזור הממודר והסגור נעשתה באמצעות ערכים ותקנים, אשר ביטאו הגדרות של "קדושה".
 

"…עליכם להבין, אותם תהליכים, שאנו מנחילים ומובילים בכם הינם תהליכים של חניכה, אשר אם תתבוננו עליה יוצרת את ההתקדשות המתונה והמדורגת.

עליכם להבין, שהתקדשות יש בה את אותו מצב של חניכה להשתנות תוך עלייה במעלות של תודעה ורטיטה המשולבות בהכרה של נפש ובכך, יש ועליכם להבין, שאותו מצב של חניכה, הינו כזה מדורג ויש לו את התבנית ויש לו את התכנית ויש בו את אותם מצבים, נאמר, של התכנסות לצורך.

עליכם להבין, שאותו בסיס, שאנו יוצרים של התקדשות וחניכה, הינו בסיס, נאמר, אשר מנותק הוא מאותן עתות קודמות אשר בעולמכם התבססו כתהליכים, אשר מתכנסים הם אל אזורים מנותקים, נאמר, אותם מקדשים אשר הקמתם, ואותם מנזרים אשר יצרתם, ואותן נאמר, תורות נסתר, אשר הוכרו בעולמכם ואשר היו כאלה אזוטריות, נאמר, וסמויות מהעין ומנוטרות מן הכלל.

ועליכם להבין, שאנו באותה תכנית, שאנו מביעים במרחב של ארץ יוצרים את ההבאה, נאמר, של תהליכי חניכה וההתקדשות, אשר יש בהם, נאמר, את הקדושה אל תוך אותו מצב, נאמר, של ימי חולין שלכם והתנהלות נאמר, יומיומית שלכם, אשר הינה כזו, אשר בה משלבים אתם קודש בחול.

עליכם להבין, ששילוב הקודש בחול, הינו המצב, אשר בו אנו מביאים את הפשטות שבאלוהות.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותו עידן חדש, נאמר, יוצר הוא את הקריסה של אותם מבני קדושה, אשר הוכרו בעולמכם ושתשתיתם הייתה כזו, נאמר, מוגבלת או מוגדרת למסגרות העידן, היינו אומרים, הממוסכות והמוגבלות…"

מועצות האלוהות הגבוהות למודול 9- מאי 2011
 

האור הישיר, אשר בוטא דרך השער, טמן בחובו קומבינציות של ארבעת היסודות בתדירות-על, בצירוף 2 כוחות של יסודות-העל אלפא ואומגה.

האור שהגיע, היה אור ישיר, בלתי מקוטב, אשר טרם עבר את ההתמרה ההופכית.

הייתה זו משוואת מקור מזוקקת ושלמה, הבנויה מקומבינציות של שישה כוחות מרכזיים.

משוואה, שנדרש היה לתרגם אותה אל עבר עולם החומר הדחוס והמקוטב.

לשם כך, עבר האור "עיבוד" והתאמה, באמצעות מערך של 12 גבישים.

מועצות האלוהות הגבוהות, על אבני החושן של הכוהן הגדול:
 

"…כאשר נשאו אותם כוהנים את אותם מצבים המוכרים לכם כחושן, יש ועליכם להבין, שאותו מרחב של חושן, היה לו את החיווטים, היודעים לשלב קטבים ולייצר את סגירת המעגל.

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על אותו חושן ותעלו אותו בעיני רוחכם, תזהו, כי באותו מרחב של חושן היו את אותם קריסטלים, אשר מייצגים את סליל הימין או הפלוס, ואת סליל השמאל או המינוס, ואת אותו מרחב, אשר יוצר תדרי חילופין ביניהם, ונאמר מצבים של סליל מוקד.

היינו אומרים, כי אותו חושן, היה מרחב פיזיולוגי, אשר ייצג מערכת קוסמולוגית.

מכיוון, שאם תתבוננו על אותם מצבים משויכים אליכם, בחינת תרבויות מקושרות ואזורים מקושרים, הרי, שתזהו יחסי גומלין של גרמי שמיים ומערכות כוכבים, אשר יש להם את ההשראה על מרחב של ארץ ואת יחסי הגומלין עם אותן עונות שנה שלו ועם אותם צירים שלו ועם אותם קטבים שלו…"
 

מה היה אם כן תפקידו של אותו חושן?
 

 "…יש ועליכם להבין, שאותו חושן יצר הוא מצב של ביטול התלות באותם קטבים של ארץ.

משמע, יצר הוא מעין שדה נאמר, ניטרלי. והיינו אומרים, שכאשר אותם כוהנים לבשו על עצמם את אותם מלבושים ואת אותו חושן, הרי, שיצרו את המצב של ביטול החיבוריות לאותה קוטביות של מרחב של ארץ ובכך יכולת, נאמר, לחולל את אותם ניסים, כפי שהם מוכרים בעולמכם, או את אותן השראות והשפעות.

היינו אומרים, כי היה זה מכשיר פיזי, אשר נועד להעניק לאותם כוהנים את היכולת ובכך, השתית את אותה מערכת זכרית, אשר יש בה את השררה.

מכיוון, שאם תזהו את אותם היבטים של כהונה וחושן, אשר היו ידועים באותה דת שלכם, הרי, שתזהו את אותם מצבים, נאמר, של מערכות כהונה זכריות… "

מועצות האלוהות הגבוהות 2011 - למודול 10
 

יסודות-העל אלפא ואומגה, ותדרי העל של היסודות, הינם תדרים אשר אינם פועלים על פי המתכונת של עולם החומר הדחוס, הקוטביות והחיכוך.

אלו הן אנרגיות מעודנות אך עוצמתיות מאוד, בתדירות-על, אשר יש בהן שלמות והן זקוקות למערכות הולכה תואמות אשר אין בהן התנגדות.

"…אם תתבוננו על אותם מצבים של תשדורות נתונים מאותו מרכז בין-גלקטי אל מרחבי אותו אזור בריאתי בו אתם כלולים, הרי, שתזהו את אותם מצבים של מוליכי-על ותזהו את אותם מצבים של זקיקי נתונים הפועלים בהאצה חלקיקית אל תוך אותם אזורים ובכך, נוצר המצב של אותה הובלה של אינפורמציה…"

הליבה המרכזית למודול 7-  יולי 2010

 

תדרים מן הסוג הזה פועלים במצב של מוליכות-על וזקוקים למוליכי-על,  ובכך כבר בימי קדם התקיימו בשערים מוליכי-על, אשר פעלו אל מול תדירויות-על של אור בדרגות שונות של ישירות ואפשרו להתמירו אל המרחב הדחוס.

רקע עשיר להבנת יסודות-העל האלפא והאומגה ניתן למצוא בתקשור:

למוריה ואטלנטיס וסף האלפא והאומגה

מידע שהוא "מידע חובה" לכל אלה המבקשים להבין את משמעותה של מפת התשתית התידרית שרוקמת התכנית להכשרת שליחים, השער הגדול ואת מהות תהליכי החניכה החדשניים, המתונים וההדרגתיים, לעבודה עם אלפא ואומגה. (שיר בלומין)
 

אם נתבונן על מוליכות-על, הרי שנכיר בכך שתהליכי הטרנספורמציה של הנפש האנושית, הצלם והתבנית, הגוף והאדם, הינם תהליכים, המבססים הכנה של האדם להכלת טווחי התדרים של העידן החדש.

העידן החדש, הינו עידן, שבו טווחי הרטט ילכו ויעלו, אל עבר תדירויות-על, אשר יגדירו רבדים של מציאות ברטט גבוה ומעודן.

מציאויות ברטט גבוה ומעודן, הינן מציאויות, המקיימות חוקיות אשר אין בה התנגדות, חיכוך או כבידה, כפי שהיו בעידן האדמה. ובכך, התאמת הנפש והגוף לתדירויות שכאלה, הינה המפתח למעבר בשערי מערכות מציאות ועולמות המקיימים תדירות עילאית.

מציאויות ממדיות, ברטט גבוה יותר, הינן מציאויות המכילות אור ישיר יותר מזה המוכר בעולם ארץ ובכך נדרשת האנושות לעבור תהליך של הכנה והתאמה כדי להיפתח לטווח המציאויות הללו.

ההכנה וההתאמה, הינה ליצירת מוליכות, הורדת החיכוך וההתנגדות והכרת הערכים המאפשרים ביטוי הרמוני, בתיאום לחוקיות חדשה.

זהו תהליך של זיקוק וחזרה למשוואת-המקור האישית.

"… אם תתבוננו על זיקוק הנתונים, תזהו את אותו מצב של שורת פקודה, במערכים שלכם, המחוברת לאותו מצב של ערכיות.

ואותה ערכיות, מתורגמת למבנים פנימיים, אשר פועלים בערות מלאה או בערות חלקית.

ובכך, עליכם להבין, שאותם אלה המבקשים לחתור לאותו מצב של מימוש של פעילות בתאום לזיקוק הנתונים, הינם כאלה הנדרשים להשמיש ולהפעיל מבנים ארגוניים, נקרא לזאת, ב-DNA הבסיס, אשר היו רדומים, אשר היו בלתי מושמשים.

מכיוון, שאותו מצב של זיקוק נתונים שלכם, הינו כזה אשר דובר את שפת תידרי-העל במלואה.

עליכם להבין, שמכיוון שכך, עליכם לראות את דרגות המימוש המועצם ואת דרגות הפעילות, בתאום לזיקוק הנתונים, ככאלה הפועלות בקורלציה ישירה ליכולת להכיל תידרי-על ובכך, קיים ספקטרום של תנועה ומימוש בתאום לכך.

עליכם להבין, כאשר דיברנו עימדכם על אותם מצבים של גישור בין גבוה לנמוך, הרי, שדיברנו על אותו מצב של יכולת התמרה ויכולת הולכה של נתונים.

מכיוון, שעליכם להבין, אם תתבוננו על אותו מצב של ייצוג שלכם, המהווה את אותו נציג, המתגלם באותה רמה של צלם ותבנית ומבטא את אותה רמה של תסריט ואת אותה רמה של וירטואוזיות  אישית, הרי, שתזהו את המצב, שאותו מרחב של ייצוג, הינו כזה המחובר לאותה ליבת מהות גבוהה של כל אחד ואחד מכם.

ואם תתבוננו על אותו מצב של עורקי נתונים, המצויים בין אותה ליבת מהות גבוהה לאותו מרחב של ייצוג שלכם, הרי, שתזהו עורקי נתונים אשר אצל כל אחד ואחד מכם מושמשים הם ביתר שאת.

מכיוון, שעליכם להבין, כאשר ביטאנו את הצורך לייצר את היכולת שלכם לגשר ברמת המיידיות, בין גבוה לנמוך, הרי, שביטאנו את הצורך ליצור את אותם מצבים שאנו כינינו אותם, מערך רוח משפיע על חומר ומערך הפועל בתידרי-על.

מכיוון, שאותו מצב של עורקי הולכה של נתונים, ככל שמסוגלים הם להכיל את אותם מצבים של תידרי-על, הרי, שמסוגלים הם להכיל הולכה ישירה מאותה ליבת מהות גבוהה שלכם, אל אותו מצב של ייצוג המתגלם בכם ולאותו מצב הפועל בתאום לזיקוק הנתונים.

ובכך, עליכם להבין, שכאשר באנו וביטאנו את הצורך, הרי שבאנו וביטאנו את ההכשרה ההדרגתית, אשר ייצרנו, בחינת מוליכי העל.

אם תתבוננו על אותם מצבים של מוליכי-על, הרי, שאנו תארנו לכם את אותו מצב של מוליך על, הפועל עם אותם מאיצי חלקיקים ומעביר בתוכו זקיקי נתונים.

עליכם להבין, שאם נתרגם לכם את ההבנה של אותם זקיקי נתונים, הרי, שאנו הבענו את המצב של פוטונים[1], נקרא לזאת כך, המכילים אינפורמציה המועברת במהירות הבזק.

נאמר, כי אותו מצב של תידרי פוטון, נקרא לזאת כך, המובעים בעד מוליכי העל, אותם זקיקי נתונים, הינם כאלה, היוצרים יכולת תרגום והמרה, אשר תארנו לכם, שאינה מאבדת מערכיותה ומתוקפה.

עליכם להבין, שמכיוון שכך, מלבד אותן איכויות השפעה, שאותו מערך של רוח משפיע על חומר מקנה לכם, ואנו נפרוש, יותר ויותר יכולות נוספות, הרי, שאותו מצב, אשר יש לו ערכיות רבה, בעבור כל אחד ואחד מכם, הינו המצב אשר בו אותה רמה של ליבת מהות גבוהה שלכם יכולה לשגר תידרי ביצוע, תידרי המרה, תידרי מידע, אשר אינם מאבדים מתוקפם ובכך, מועברים באורח ישיר לאותו ייצוג שלכם.

כאשר אותו ייצוג שלכם מקבל הוא את מלוא נפח הנתונים, נקרא לזאת כך, הרי שנוצר המצב שאותו ייצוג שלכם מחובר הוא למצב, שאנו כינינו, זיקוק נתונים.

מכיוון, שאותו מרחב של זיקוק נתונים כאשר מסוגל הוא לקבל, נקרא לזאת אספקה שוטפת, בעד אותם מוליכים, של אותן רמות של הנחייה ומוליכות ותרגום והובלה תידרית, מאותה רמה גבוהה שלכם, הרי, שעוצמתו הולכת וגדלה מחד, ההובלה הפנימית אשר הוא יוצר, הינה כזו, מתעצמת עד מאד, נאמר, שלא ניתן להתעלם ממנה ואותו מצב של יכולת תרגום, הינה כזו, ברת תוקף הרבה יותר.

ועליכם להבין, כאשר אותו מצב של קול קריאה פנימי, הינו כזה, מתורגם מאותה ליבת מהות גבוהה, בעד מוליכי העל, בעד אותם תידרי פוטון, אל אותו מערך שלכם, הרי, שהמצב של התהודה, הינו כזה, של תהודת על. ותהודת על, כפי שכבר ברור לכם, הינה כזו פורצת מגבלות, פורצת מערכים בולמים…"

הליבה המרכזית למודול 7 - מרץ 2010

חורי תולעת – פורטל החולש על אזור התפתחות
דרכו מפוזרות משוואות ההשתתה של חוקיות
והתפתחות כמשוואת על,
המגדירה ומבססת את האמת המשותפת.

כך התנהל לו עולם ארץ במחזורי התפתחות מנוהלים על ידי מרכז הבריאה, ומנווטים על ידה, בתיאום לערכים קוסמיים ולהתפתחות, המתרחשת בכל הכלל-יקום כולו.

עולם ארץ ומרחבי היקום המקומי, נוהלו בקפידה על ידי ההיררכיות הבריאתיות, אשר הקפידו כל העת, שעולם ארץ יפעל בתיאום לערכים הקוסמיים ולתקן בריאתי, אשר יש בו הקפדה על שלמות המשוואות ועל הגעה לזיקוק של גלי הנושא, בצורה מאוזנת והרמונית, ללא פסילה, מניעה או סילוף.

משמע, עולם ארץ, היה חלק ממערך בריאתי, שדה מאוחד, אשר עטף את עולם ארץ במעטפת מגבה, שיש בה את הוויסות ההשוואתי המתמיד ואת ההקפדה, כי ההתנסות המאתגרת של התפתחות בחומר הדחוס, תהא כזו מגובה ונתמכת.

מערך הוויסות ההשוואתי, הינו מערך הבקרה והניווט הכלל-יקומי, החולש על אופק האירועים הראשי של הכלל יקום.

מערך זה, רואה את הבריאה כגוף אחדותי רחב, בעל איברים רבים ומגוונים, אשר נדרש לתאם ולווסת ביניהם, על מנת לקיים הרמוניה מתמדת בין חלקי הגוף השונים.

 

"…לא ניתן ליצור שיתוף מלא, ללא תקשורת נתונים במחולל הסתברותי הרמוני דינמי.

כאשר מופיעים בכתובים שלכם, אותן גאומטריות מקודשות המציינות פרח של חיים, הרי, שעליכם להבין, שאותן גאומטריות מקודשות מתארות את אותם אשכולות התפתחות ואת אותו מודל אשר משועתק ברחבי הבריאה כולה של ספינות האור המפליגות להן במרחבי כל היש.

 עליכם להבין, שאותם אלה מודלים של גיאומטריה מקודשת של פרח של חיים, הינם כאלה המייצגים את אותם עורקי תקשורת בתוך אותם אשכולות התפתחות, ובינם לבין אותם אשכולות התפתחות אחרים, ובכך מצב של מערכת הרמונית, הפועלת כמקשה אחת, מכיוון שכל אותם מארגים של ספינות, כל אותם אשכולות התפתחות אשר תיארנו, כולם פועלים כספינה אחת אחדותית, נאמר.

 היינו אומרים, כי במפגש קודם תיארנו לכם והבאנו בפניכם את אותו מדגם ידוע בעולמכם, את אותו מצב, אשר תיארנו כאשכולות התפתחות אשר מהווים בכללותם את הגוף, והיינו אומרים, כי כל אשכול ואשכול, כל מבנה מולקולארי, הינו כזה המהווה איבר בתוך אותו גוף כולל.

 ובכך הבינו, שאותם מצבים של אשכולות התפתחות, כספינות המפליגות במרחבי היש, מהווים את החלקים השונים של הגוף.

 עליכם להבין, כי אלה חלקים גלובאליים, מכיוון, שאם תתבוננו על אותן ספינות, אלו אותם אשכולות של מבנים מולקולאריים, ואנו אומרים, כי אם תיצרו את הרזולוציות השונות, הרי שתגיעו לאותם מצבים המוכרים לכם כעולמות, וככוכבים, וכגלקסיות, וכצבירי גלקסיות, וכערפיליות, כל אותם מצבים המוכרים באותה קוסמולוגיה שלכם…"

 הליבה המרכזית למודול 9 - יוני 2011
 

הבריאה כולה, פועלת כגוף אחדותי המורכב משדות ביטוי רבים ומגוונים ובדומה למודל זה נוצקה גם מערכת ההתפתחות של עולם ארץ, הטבע, החי, הצומח והאדם.

בכך, תורגם המודל של מערכות ההתפתחות הבריאתיות אל מרחב ארץ ויצר תרגום של משוואות בריאתיות, אל עבר עולם האדמה בחינת, "כמו בעליונים-כך בתחתונים".

 

"…עליכם להבין, שכאשר ניסינו להבהיר לכם את אותם מצבים אשר בהם הינכם מקושרים בקשר הדוק לאותה מערכת בריאתית, מכיוון, שאותו מצב של תרגום של אותן מערכות בריאה, הינו כזה, הבא לכדי ביטוי במרחב של ארץ, הרי שבאנו להבהיר לכם את אותם מצבים, אשר בהם הסתמך מרחב ה-יהוה, בתכנונו את מרחב של ארץ ואת מצבי הצלם והתבנית, על אותן תכניות בריאתיות.

מכיוון, שיש ועליכם להבין, שלא ניתן לה לבריאה להסתמך על אותם מצבים שאין בהם את העוגן.

משמע, כאשר תתבוננו על אותה מערכת בריאתית כוללת, תזהו את אותם מצבים, שבונה היא את ההתפתחות מתוך אותו מצב קודם.

משמע, קיים המצב הנתון, המלא, שנוצר בו הביסוס של הפיתוח ובכך מתוכו נובע המצב החדש, אשר נבחן ונבדק. ובכך, הבינו, שכאשר סיגל לעצמו מרחב ה-יהוה את אותן תכניות, נקרא לזאת כך, של מרחב של ארץ על בוריין, הרי שיצר הוא את המשוב המסקנתי מתוך אותם מצבים קיימים ובכך, ביסס את אותו מצב של הולכה התפתחותית אל עבר המרחבים התיאורטיים בתחילה, ואל עבר מרחבי החומר הדחוס בהמשך.

משמע, יש ועליכם להבין, שכאשר מבינים אתם את המושג 'בעליונים כך בתחתונים' הרי שמבינים אתם שמהות של תוכן אשר נבדק, ממנו נוצרת ההתפלגות הבאה, ובכך מבוססת אותה תשתית של ארץ, ואותה תשתית של צלם ותבנית ואף אותה תשתית של גופים ביולוגיים שלכם על אותם משובים מסקנתיים, אשר כבר נערכו ברמות הלמד והחקירה הקודמות.

מכיוון שכך, יש ועליכם להבין, שאם תתבוננו על אותו מרחב של קוסמוס, הרי שתזהו את אותם מצבים שאותו מרחב של גלקסיות, שאתם מכירים ואותו מרחב של צבירי גלקסיות, שאתם מכירים ואותם מצבים, נקרא לזאת כך, של כוכבי לכת, וכוכבי שבת ואותם ירחים, כל אותם מצבים קוסמיים, הינם כאלה, אשר מתורגמים, הלכה למעשה, גם לאותה התנהלות במרחב של ארץ, נקרא לזאת כך, בטרמינולוגיות שונות…"

הליבה המרכזית למודול 7 - יולי 2010
 

"…עליכם להבין, כי אותה אנושות שלכם, אם תתבוננו עליה, הינה כזו המסונפת לאותן אלה תרבויות מקושרות, דיברנו על כך בעבר.

ובכך, עליכם להבין שכאשר תתבוננו על אותו מצב של קשרים חיים המתקיימים ביניכם לבין אותן תרבויות מקושרות, הרי שתזהו כי מהווים אתם רקמה חיה אשר יש לה את הדרגים הנמוכים ויש לה את הדרגים הגבוהים.

משמע, אנו מבקשים להביא אליכם את ההבנה, כי אם תתבוננו עליכם כנקודת קצה, אשר יצרתם את ההתייחסות אליה, ככזו מנותקת מאותו מצב של אשכול של התפתחות ומאותו כלל יקום, הרי, שאותו מצב, שאנו מבקשים להביא אליכם את ההבנה עליו, הינו המצב, שאותו מערך כוללני, אשר אתם מהווים מרכיב בתוכו, הינו מערך המהווה רקמה אחת."

מועצות האלוהות הגבוהות למודול 10 -  אוגוסט 2011
 

מארג היקום הינו מארג עשיר אשר פועל בהרמוניה מגוונת, שופעת, צבעונית ויפיפייה, של מרכיבים רבים, אשר מתואמים זה לזה, ערבים זה לזה, ומהווים את בני משפחת האור, החוקרת, מתפתחת ומתניעה משוואות התפתחות אשר יש להן תכלית, של יצירת משמעות חדשה, הנובעת מן המהות הראשונית, של אותה משוואה מזוקקת- אותה נקודה סינגולרית ראשית בראשיתית.

מערכת כזו, מטבעה, הינה הרמונית, מתואמת, מווסתת על ידי מערכות בקרה.

ומערכת זו הלכה והתפתחה, הלכה וחקרה מחוזות חדשים, עד להגעה לדרגות קיצון, שטרם נחקרו- אזורי הספר של החומר הדחוס, בעל הצפיפות הגדולה, החיכוך והקיטוב הקיצוני. 

 


[1] Photon פוטון

באנגלית  הוא החלקיק היסודי הנושא את הכוח האלקטרומגנטי. הוא אחראי לתופעות הקרינה האלקטרומגנטית השונות בכל אורכי הגל, ובכללן מגוון רחב של תופעות פיזיקאליות הכוללות את צבעי האור הנראה, שידורי הרדיו, קרינת הרנטגן וכדומה. לפוטון, כמו לחלקיקים אחרים, ישנן תכונות הן של גל והן שלחלקיק, תופעה הנקראת  "דואליות גל-חלקיק". התופעות דמויות-גל שמציגים הפוטונים, הן לדוגמה שבירה על ידי עדשה והתאבכות. התכונות החלקיקיות של הפוטון, הן, בין השאר, פיזור והעברת אנרגיה במנות בדידות. פוטון שעובר אינטראקציה מלאה עם אטום או עם מולקולה נבלע ומוסר (או נפלט ומקבל) את כל האנרגיה שלו תוך כדי כך. בעקבות האינטראקציה, עוברים האטום או המולקולה עירור או יינון. לפוטונים ישנן אינטראקציות נוספות עם החומר, כמו פיזור קומפטון, שבו משנה הפוטון את האנרגיה שלו ולכן גם את אורך הגל, ויצירת זוג, שבה אלקטרון ופוזיטרון נוצרים מפוטון בודד שעובר ליד אטום כבד. פוטונים יכולים להיפלט מגרעין אטום לא יציב בצורת קרינת גמא וכמו כן הם יכולים להיפלט על ידי חלקיקים טעונים בתנאים מסוימים.

 

חלק שביעי - 
פתיחת עולם ארץ לכניסת משתתפים מכל הכלל יקום, 

יצירת ספריה חיה בעולם האדמה לשם פעימה כלל יקומית ועליה למדרגת ההתפתחות הבאה

חקירת אזורי הספר של החומר הדחוס בעלי הצפיפות הגדולה, הכבידה, החיכוך והקיטוב הקיצוני, הובילה לכניסת משתתפים נוספים אל במת המשחק של עולמות האדמה.

משתתפים אלו, היוו מטריצות אלוהיות, אשר ביטאו משוואות רחבות, הרחוקות ממשוואת המקור המזוקקות, ובוחנות אזורים הרחוקים מקו האמצע, שהינו הבסיס המאוזן של כל משוואה ומשוואה.
 

"…אך כאשר חלפו הזמנים והימים, ואותו מרחב של ארץ יצר הוא, נאמר, את הכניסה של משתתפים נוספים אל בימת המשחק שלו, בחינת אותו מצב, נאמר, של תכנית בריאתית כוללת, אשר טמנה בתוכה את הרצון לאותה רמה של סכימה של כלל יקום אל האדמה, הרי שנוצר מצב של הגעה של רבדים נוספים של תרבויות ומטריצות תרבותיות, אשר יצרו את ההתגלמות לתוך אותם בשר ודם, צלם ותבנית, אשר יש בהם את רמות האדם והאדמה, כפי שהן מוכרות לכם, בחינת אותו מרחב של גשמיות.

ובכך מצב, ואנו תארנו זאת בעבר, של עלייה מתונה באותה צפיפות של חומר, בחינת ירידה מתונה בקלישות ובכך מצב של גשמיות הולכת ועולה, דרך אותם היבטים של משחקי קטבים, נאמר, דרך אותם היבטים של שליטה בצפיפות מולקולארית…"

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות - 23.12.2012
 

תהליך זה נוטר היטב על ידי מערכות הבקרה והוויסות ההשוואתי הבריאתיות, אשר יצרו כל העת, יציבות מבוקרת של תהליכי ההתפתחות ותיעול משאבים אנרגטיים, למניעת חריגה מן השדה המאוחד, עקרונותיו וערכיו.

מערכות הבקרה והוויסות ההשוואתי, הינן מערכות וויסות השוואתי, הפועלות כלפי כל אזורי הכלל-יקום, ומוודאות כי תהליכי ההתפתחות באזורים השונים, יהיו תהליכים מתואמים, מאוזנים כלפי מרכז הכלל-יקום, ומקיימים את משוואת השדה המאוחד, על כל היבטיה.

בתוך תהליך ההתרחבות של המשוואות אל החומר הדחוס, יצרו מערכות הבקרה ניטור של תהליך ווירטואוזי וחדשני, אשר תכליתו הייתה סכימה של כל ההתפתחות, אשר נוצרה ברחבי הכלל-יקום, אל החומר הדחוס. מהלך זה, נועד ליצור ספריה כלל-יקומית, אשר מכילה תיעוד של משוואות-על מזוקקות, בדרגת האצלות, רבות ומגוונות, עד לדרגת הרטיטה הנמוכה ביותר-חומר דחוס.

מהלך זה, נועד לבטא בעולם חומר דחוס, מקבץ עשיר ומרוכז, המתרגם אל עבר פיסי את כל תולדות הכלל-יקום.

"…אך עליכם להבין, שאותו מצב של צפיפות הולכת וגדלה, וכבידה הולכת וגדלה, אל מול אותן התגשמויות בעולם של ארץ, היו כאלה מנוטרות היטב, ובכך ביססו את הרצון לייצר ספרייה חיה, של מטריצות אבולוציוניות כלל יקומיות בתוך עולם האדמה.

היינו אומרים, שהיה זה רצון לכייל מסד נתונים, ברמת הרטט הדחוס ביותר, הסוכם לתוכו את כל מערכת הכלל-יקום.

מכיוון, שעליכם להבין, שבמצב שכזה, כאשר אותה מטריצה נמוכה הייתה סוכמת אל תוכה את כל אותן מערכות, נאמר, של תרכובות וקומבינציות אנרגטיות ותודעתיות, אל תוך יסוד של חומר דחוס, הרי, שהיה נוצר אותו מרחב של יכולת לייצר פעימה כלל-יקומית, ברמת המפתח האבולוציוני החדש, אשר יש בו את עליית המדרגה.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שהיה זה מעשה נועז עד מאוד, אשר ביקש ליצור את מה שמכונה באותם כתובים שלכם ספרייה חיה…"

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות 23.12.2012

חלק שמיני - 
עידן האדמה, 12 קודי המקור - 12 תרבויות אם

משוואות מזוקקות ההולכות ומתרחבות בחיבורים אל האדמה

משוואות מזוקקות, הינן משוואות הנובעות מנקודות סינגולריות ראשיות, אשר יש בהן את החיבור המלא לקודי מקור פעילים בגוונים שונים ואוריינטציות שונות.

מתוך 12 נקודות סינגולריות ראשיות, נבעו משוואות מזוקקות, אשר החלו להתרחב ולחבר עצמן לחקר יסוד האדמה בדרגותיו השונות.

היה זה מהלך מדורג של חקירה, הולכת ומתרחבת בהדרגה, אשר נבעה מאותן 12 נקודות סינגולריות ראשיות.

סינגולריות

"…כאשר מבקשים אתם להבין מהותה של סינגולריות, הרי נדרשים אתם להבין, מהי ייחודיות.

מכוון, שעליכם להבין ,שכאשר תתבוננו על מרחבי כל היש, על מרחבי הקיימות, הרי שתזהו את מרחבי הקיימות ככאלה המהווים תצרף צבעוני ומגוון עד מאוד, של נקודות סינגולאריות, של נקודות של ייחודיות. ואותה ייחודיות, מתבטאת בכל אחד ואחד מכם, בכל אחד ואחד מבני משפחת האור.

כאשר תתבוננו על אותה ייחודיות, הרי שניתן לכם לתרגם אותה לצליל ולצורה ולמבנה גיאומטרי עשיר וענף, וניתן לכם להתבונן עליה כנקודה, כנקודת תאחיזה בוהקת, כמהות אשר יוצרת תנועה מתוך קיימות.

כאשר תתבוננו על אותה מהות, שאתם מהווים, על אותה מהות ייחודית ובוהקת, הרי שאותה מהות ייחודית ובוהקת, הינה כזו מהות, המבקשת משמעות.

וכאשר אותה מהות, המבקשת משמעות, יוצרת את אותה תנועה ייחודית, הרי, שרוקמת היא נתיב אישי. נתיב מיוחד, המהווה עולם.

ואותו עולם, הינו עולם של ייחודיות, הינו עולם של קיימות- קיימות סינגולרית.

אם תתבוננו על אותה סינגולריות אישית, הרי שתזהו את אותה נקודה בוהקת ייחודית עד מאוד, אותו עולם ייחודי, המהווה את נקודת הכובד של מארג רחב עד מאוד של הסתברויות, אשר ניתן לה לאותה נקודת ייחודיות לממש.

ובכך אותה נקודת ייחודיות, יוצרת את אותה תנועה של מימוש פוטנציאלים באותו מארג ייחודי אישי ובאותו אופק אירועים אישי, ובכך נוצרת משמעות, ובכך נוצר עולם צבעוני, עשיר רב ערך וייחודי, אשר נשזר בעולמות רבים ונוספים, עולמות רבים ועשירים, אשר יחדיו יוצרים את מארג הכלל-יקום.

כאשר תתבוננו על אותה נקודה סינגולארית אישית, האוחזת באופק אירועים אישי, הרי וודאי לכם, שתזהו שאותן נקודות, ואותן אופקי אירועים, מחוברים הם זה לזה, תלויים הם זה בזה, מקיימים יחסי גומלין זה עם זה, ובכך בכל אותו מארג של יש שזורים אותם אופקי אירועים, מזינים זה את זה במכניקת שדות מקושרים, בפרח החיים, ובכך שזורה התפתחות הפרט בהתפתחות הכלל, באופק אירועים רחב ואחדותי, של שדה מאוחד, אשר טמונות בו נקודות סינגולריות רבות, המרכיבות עולמות ותתי עולמות, עד לאותן נקודות ייחודיות פרטניות שאילו הם אתם, אילו הם אנו בני משפחת האור, אשר מתוך קיימות יוצרים משמעות, מתפתחים ומפתחים בפרח חיים."

גיאומטריה מקודשת ופרח החיים

ניתן לראות את הגיאומטריה המקודשת כמייצגת את המשוואות הבריאתיות, ברמתן ההרמונית, ומהווה מראה מקום לתקן בריאתי, אשר ביקש לשרשר עצמו אל עבר המשוואות המקומיות, של היקום המקומי ושל מרחב ארץ ועולם ארץ.

 

"…אם תתבוננו על אותו מודל של שדות מקושרים שאנו מציגים לכם, הרי שתזהו, כי אותו מודל הינו מבוא לפרקטאליות, הינו מבוא להבנת הגיאומטריה הבריאתית ודרכי פעולתה, הינו המבוא להבנת כל אותם מרחבים של קוסמוס, אשר אתם מהווים מרכיב בתוכם.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותה מהות של קוסמוס, אם תתבוננו עליה, הגדרנו אותה כמרחבי היש, הגדרנו אותה כמשפחת האור, הגדרנו אותה כמהות מקושרת בדרגת הכל שזור בהכל, הגדרנו אותה במהות של רמות של היררכיה תפקודית לצורך, הגדרנו אותה במהות של מארגי נתונים, אשר יוצרים מחול התפתחותי רחב יריעה עד מאוד.

ועליכם להבין, כי כל אותו מערך, הינו כזה אשר פועל בשדות מקושרים. ואותם שדות מקושרים, מייצרים את יחסי הגומלין ביניהם במערכות של ממשק, אשר יוצרים את הפיתוח ההסתברותי המתמיד.

עליכם להבין, שאם תתבוננו על אותו עידן שלכם, הרי, שסיפרנו לכם, שאותו מרחב של ארץ, נפקדה ממנו אותו מצב של טכנולוגיה בריאתית במלואה.

היינו אומרים, שאותו מרחב של ארץ נמנע ממנו אותו מצב של תקן בריאתי מלא, מכיוון, שהיה זה מרחב לצורך.

ובכך הבינו, שאם מבינים אתם את אותם מודלים בריאתיים, שאנו מציגים לכם, הרי, שמבינים אתם, כי אותם מודלים לא פעלו במרחב של ארץ ברמת ההרמוניה המלאה וברמת התקן המלא.

הבינו, שכבני אנוש הכרתם בתוככם, באותה רמה של אלוהות פנימית המתקיימת בכם, את אותם תקנים בריאתיים, זכרתם באותה מהות פנימית שלכם, אשר אין בה את ההיגיון אלא יש בה את הזיכרון הקוסמי, את אותה מהות של מרחבים של קוסמוס מהם הגעתם הפועלים במתכונת התקן הבריאתי.

והיינו אומרים כי זיכרון זה יצר, בקרב אותה רמה של בני אנוש, את השאיפה להרמוניה, את השאיפה ליופי חיצוני, את השאיפה לאותם מתווים שאתם הגדרתם אותם כאופטימאליים לאותו יופי חיצוני.

מכיוון, שהייתה בכולכם את השאיפה למהות הקוסמית, אשר יש בה את היופי וההוד וההדר, נאמר, של מתכונת הפועלת בשדות מקושרים לצורך, ברמת, נקרא לזאת כך, ההסתברות האופטימאלית וברמת המיזוגים ההרמוניים האופטימאליים, לצורך מערך כולל, היודע לייצר שיתוף פעולה של בסיסי תפקוד שונים במהות, נקרא לזאת כך, ההתאגדות למען מטרת-העל.

עליכם להבין, שאותו ביטוי הינו כזה, אשר מוכר בעולמכם, בחינת זיכרון קוסמי הבא לידי ביטוי, כגיאומטריה המקודשת.

מכיוון, שאותה גיאומטריה מקודשת, הקדושה, אשר טמונה בה, הינה התקן הבריאתי. הקדושה, אשר טמונה בה, הינה אותו מצב של מַפְתֵח להבנת אותם תקנים בריאתיים.

ובכך, כאשר מבינים אתם, שאותה גיאומטריה מקודשת, כפי שאותה אנושות מכנה אותה, הינה כזו, המהווה מַפְתֵח סימבולי להבנת תהליכים גבוהים, הרי, שמבינים אתם, שהבנת הגיאומטריה המקודשת, הינה כזו, אשר פתחה, בפני אותם אלה בני אנוש, את הפתח לזיכרון הקוסמי המצוי בהם במתכונת ההתעוררות, במתכונת התודעה המשתנה, במתכונת היכולת להבין מהויות גבוהות ובכך, לנסות לתרגמן אל מהויות גשמיות.

מכיוון, שעליכם להבין, שהשאיפה האנושית לנשגבות, השאיפה האנושית להרמוניה, השאיפה האנושית להבנת עולמות הסיבות הגבוהים, הינה שאיפה אנושית, הטבועה בכל אחד ואחד מאותם בני אלה אנוש, בחינת מהות קוסמית, רדומה או מתעוררת.

והיינו אומרים, שאותם אלה חוקרים בעולמכם, ואותם אלה הוגי דעות בעולמכם, ואותם אלה פילוסופים בעולמכם, הינם כאלה, אשר ניסו ליצור את הגישור בין העולמות הגבוהים לרמת הדרגה של היכולת לבטא אותם בעולמות התחתיים, קרי עולם ארץ בו אתם שוהים.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותה שאיפה לא מוצתה בעידן האדמה, מכיוון, שהתקיים המצב של המניעה, בחינת אותם שדות הסתברותיים, אשר הגדירו את מרחב של ארץ ובכך יצרו את החותמים, את האַסוּרִים, את אותם בלמים על פעילות במחוללים מלאים, אשר יש בהם את ההסתברויות המלאות.

היינו אומרים, שעל מנת לסבר דעתכם ואוזניכם, נבוא ונאמר, שכאשר אותם אלה בני אנוש התבוננו על אותה מהות של פרח חיים, הרי, שנוצרה בהם השאיפה להרמוניה הסימטרית שהוא מייצג. אך עליכם להבין, שאותה שאיפה הייתה בלומה על ידי אותה יכולת לקשר שדות עילאיים לשדות נמוכים ברמה מלאה…"

הליבה המרכזית למודול 9 פברואר 2011


משוואות קוסמיות מזוקקות

כדי להבין את תהליך הביטוי של משוואות מקור מזוקקות, בהאצלות, אל עבר עולמות האדמה, עד לעולם החומר הדחוס, נדרש להבין את מהותה של משוואה קוסמית מזוקקת.
 

"…כאשר תמהים אתם, למשמעותו של שדה מאוחד, יש ועליכם להבין, שלא ניתן לו לשדה להתקיים כשדה מאוחד אלמלא אותם כוחות פועלים של אלפא ואומגה.

משמע, כאשר תתבוננו על אותם חוקרי יקום שלכם ואותם חוקרי קיום שלכם, התרים אחר אותה תורה מאוחדת, הרי, שיש ועליכם להבין, שאותו מסד נתונים של משוואות פרמטריות במתמטיקה הארצית שלכם, הינן כאלה חסרות, מכיוון, שחסרות הן את אותן כוחות-על פועלים, אלפא ואומגה.

משמע, כאשר אותו מדע שלכם יכיל את אותם כוחות שולטים באותו מנעד של יקום, שלו אתם שותפים, שהינו חלק ממנעד יקום רחב הרבה יותר, הרי, שאותה השראה והבנה תהיה כזו לכוחות של דחף מתקיימים, ולכוחות של השראה ובכך, מצב של הכרה באותם פתרונים לאותן משוואות נמוכות, היינו אומרים, אשר יש להן קישוריות למשוואות רחבות הרבה יותר…"

מועצות האלוהות למודול 11- פברואר 2011

 

נדרש להכיר בכך כי משוואה מבטאת חוקיות של אשכולות התפתחות, יקומים, תתי יקומים ועולמות.

אופק אירועים מחזיק בחוקיות הסתברותית, הנובעת ממשוואת-על, המגדירה את אופק האירועים.

אופק האירועים באזורים של היקום המקומי, שעולם ארץ מצוי בו, מכיל חוקיות הסתברותית מסוימת, שהיא משוואת-בת של חוקיות הסתברותית גבוהה יותר.

החוקיות ההסתברותית הגבוהה יותר, מכילה עוד אופקי אירועים, של יקומים נוספים, שנמצאים כולם תחת החוקיות של אופק האירועים הראשי-אשכול ההתפתחות של האדמה.

על אופק האירועים הראשי חלה משוואת-על, המדברת על הנושא של חומר, צפיפות, כבידה או יסוד אדמה על כל דרגותיו.

חשוב להבין, כי גם המשוואה הנמוכה ביותר, במדרגות ההאצלות, מכילה חלק ממשוואת העל ולכן מקיימת את הפוטנציאל למימוש המועצם של המשוואה, כמשוואה קוסמית על-סופית, הסתברותית, הרמונית, דינאמית, המקיימת התפתחות בהזנה מתמדת בחיבור לקודי מקור פעילים.

משמע, בכל המשוואות הנמוכות, קיים פוטנציאל להרטטה הרמונית, אשר הופכת את המשוואה למשוואה המחוברת לשדה המאוחד, ולמהות המזוקקת הטמונה בכל, כשורש החיים, כקוד מקור.

הפעלת הפוטנציאל, הופכת את המשוואה, למשוואה הפועלת ברב-מוקדיות, בגמישות מבנית ובמוליכות-על, המחברת את המשוואה-הבת, אל המשוואה הראשית, המזוקקת, ממנה היא נבעה.

"…עליכם להבין, שאותו מרחב של הרטטה הרמונית, אשר הצגנו לכם, של אותם מיתרים, המהווים את עוגן ושורש ומרכיב החיים הראשוני, הינה הרטטה, אשר ככל שתשכילו ליצור אותה בחינת מיומנות, תשבֵּח עד מאד את אותה יכולת שלכם להגמיש את אותם מבנים פנימיים שלכם.

מכיוון, שעליכם להבין, שקיים קשר הדוק וישיר בין אותה רטיטה הרמונית לאותה גמישות מבנית.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאם תתבוננו על המעבר לאותן מערכות הרמוניות, הרי, שתזהו את המצב של יחסי גומלין בין מיתרים, המהווים את המהדהד הראשי במערכותיכם, נאמר, המהדהד אשר ממנו נובע הכל.

ועליכם להבין, שכאשר אותה רטיטה הרמונית מתקיימת, הרי, שיש בה את ההכלה של הרמוניה כלפי הרמוניה בתתי מרכיבים ובכך מצב של רשת נתונים, אשר יש לה את מקדם ההתייחסות האחדותי בתוככם.

משמע, הבינו, שאותו מצב, אשר יתארע אל פתחיכם, יותר ויותר, הינו המצב של השלמות הפנימית ההווה, אשר יש בה את מקדם ההתפתחות המואץ, אשר אין בו את החיכוך.

עליכם להבין, כאשר דיברנו עימדכם על מוליכות-על, כאשר דיברנו עימדכם והבננו בכם את אותם גישורים בין גבוה לנמוך, הבננו בכם מערכות, אשר מתגברות הן, על ההתנגדות המתקיימת עדיין באזורכם במידה רבה.

ובכך הבינו, שכאשר אותו מצב של מוליכות-על מתקיים בכם, בחינת מערך רוח משפיע על חומר ואותן אינטגרציות של עצמי, הרי, שנדרש לסכום את אותן אינטגרציות של עצמי לכדי מצב של לכידות של אותם תתי מבנים, אותו שורש של חיים המתקיים בכם ובכך ליצור את המצב של השדה המאוחד, אשר מהדהד הוא נאמר בשלמות כלפי עצמו…"

הליבה המרכזית למודול 9 - יוני 2011
 

מכיוון, שהמערך הבריאתי הכולל, פועל במתכונת של קטבים, המווסתים עצמם אל מול קו אמצע, הרי שהמשוואות הבריאתיות, תהיינה משוואות, המכילות שיווי משקל בין קטבים אל מול קו אמצע של המשוואה, המהווה מערך התפתחות מתוך וויסות השוואתי וייצוב.

כל איבר או פרמטר במשוואות הבריאתיות, הינו נקודה סינגולרית.

הנקודה הסינגולרית הזו, תהא תמיד בהרמוניה מלאה כלפי האיברים האחרים, שבאותו צד של המשוואה.

הנקודות הסינגולריות, בכל קוטב, יזינו אחת את השנייה, ולא רק שהן יזינו אחת את השנייה, הן גם יצרו באורח מתמיד, מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, אשר מעביר נתונים מאיבר לאיבר בהטענה הדדית של הזנה, השפעה ומידע ובכך, יצירה של התפתחות מתמדת של אותם איברים במשוואה.

אותו תהליך מתרחש גם בקוטב השני של המשוואה וגם בשני צדי המשוואה, היוצרים את התהליך הזה אחד כלפי השני בוויסות השוואתי מלא, המקיים תנועה התפתחותית מתמדת.

"…היינו אומרים, כי אלו דרכי ההתנהלות באותן מושבות עליונות. והיינו אומרים, כי כאלה דרגות ביטוי, הינן דרגות ביטוי של[1]משוואות מתמטיות אשר יודעות הן לחבר את עצמן ברמת האינטראקציה ללא ביטול של נקודות סינגולאריות, ללא ביטול של נשמה אל מול רעותה…"

מועצות האלוהות הגבוהות עבור "הלכה למעשה" – גבולות השדה המאוחד, אוגוסט 2011

 

המשוואות הקוסמיות הינן משוואות דינמיות, אשר האינטליגנציה הטמונה בהן הינה אינטליגנציה היוצרת תגובה ותנועה של איברי המשוואה כלפי ההתפתחות המתרחשת במשוואה.

אלו הן משוואות אשר הינן על-סופיות ומאפשרות תנועה התפתחותית מתמדת שאין עליה את המגבלה ויש בה את האיזון המתמיד השומר על הרמוניה בין כל האיברים במשוואה, על כל המקטעים המצויים בה.

אלו הן משוואות שלמות המקיימות מערכות יציבות והרמוניות, הקשורות לחיבור לקודי מקור.

התפלגות המשוואות אל עולם החומר הדחוס נועדה ליצור משוואות שלמות, המקיימות את עקרונות המשוואות הקוסמיות אל מול עולם האדמה.

אך, אם נתבונן על המשוואות הקיימות בעולם החומר הדחוס, נזהה כי אלו הן משוואות חסרות אשר אין בהן את האיזון המלא, את ההרמוניה או את העל-סופיות של ההתפתחות וההזנה הפנימית של המשוואה, כמערכת מתפתחת.

היכולת להפוך את המשוואות להרמוניות, הינה באמצעות קודי מקור, באמצעות יסודות-העל אלפא ואומגה. והאלפא ואומגה יכולים להתבטא במשוואות, רק אם נוצרה במשוואה ערכיות הרמונית, הנובעת מתהליך אבולוציוני המתרחש בתוך האיברים שבמשוואה.

הערכיות ההרמונית, נוצרת, בתהליך התפתחות אבולוציוני, היוצר בהדרגה חיבור לשדה המאוחד וקיום קודי מקור: רצון פעיל, משאלת לב, קבלה והנחלה, תועלת הפרט והכלל שזורים כאחד ועוד.

"…אותם מצבים נדרשים, הינם המצבים של החיבורים להבנת המשמעות הכוללת אשר בתוכה מתקיים אזורכם.

היינו אומרים, כי אותם מדענים שלכם כאשר הוגים הם וחוקרים הם, באותן משוואות ובאותן תורות, אין להם את ההתבוננות על ההקשר הכולל שבתוכו מתקיימת המשוואה.

היינו אומרים, כי ברמה תודעתית מיתרגם הדבר לחיפוש אחר אותה משוואת-על, נאמר, אל עבר החיפוש אחר אותה תורה מאוחדת, אך יש ועלייך להבין, כי על מנת לקיים את הבנה או את הפריצה ההתפתחותית באותו מדע מוכר שלכם, נדרש להם לאותם מדענים להבין את ההקשר הכולל ובכך, לקיים את המסקנה הראשונית, כי אותם חוקים מוכרים להם, הינם כאלה גמישים עד מאוד וניתנים לשינוי, ככל שמתקדמים הם בתוך המטריצות אל עבר אזורי הסתברות שונים, אל עבר מרחבים שונים באותן רשתות מורפו-גנטיות של פלנטה ושל מרחב…"

הליבה המרכזית – שאלות ותשובות - יולי 2011
 

המשוואות המקומיות של מרחב ארץ חסרות את החיבור לשדה המאוחד, חסרות את הערכיות ההרמונית, וחסרות את ההבנה של יחסי הגומלין בין הנקודות הסינגולאריות/ האברים במשוואה לבין ההקשר הרחב בתוכו הן מתקיימות והאינטליגנציה השרויה בכל כמערכת תבונית אלוהית.

הערכים החסרים, נובעים מכך, שמרחב ארץ, על כל רבדיו, טרם יצר את ההתפתחות, אשר מובילה לחציית סף האלפא והאומגה ומתוך כך גם אין חיבורים להבנת השדה המאוחד, להכלת ערכיו והתודעה שהוא מגלם ולכוחות אלפא ואומגה, הרוטטים בכל רחבי היש ככוחות התנעה וגישור.

לכן המשוואות המקומיות, הינן משוואות חסרות, אשר אינן מציגות את התמונה הרחבה.
 

"..היינו אומרים, שכאשר באנו והבננו בכם את סליל המוקד, ודאי לכם, שיצרנו כוח עזר, מלבד אותו פיתוח אבולוציוני והתאמה של מערכות נמוכות למערכות גבוהות.

והיינו אומרים, כי עליכם להבין, שאותו סליל של מוקד, מלבד ההחזרה לתקן של אותן מערכות נמוכות שלכם, יצר את היכולת של ההסתגלות של המערכות הנמוכות לעבודה של הרמוניות מיתרים, אשר אינן רווחות בעולמכם, היינו אומרים, בחינת התנהלות של נפש אנושית.

עליכם להבין, שאותם מצבים של הרמוניות של מיתרים נחקרו במדע שלכם, ונחקרו בתורות הנסתר שלכם ומופיעות באותו מצב, שאתם מכנים, גיאומטריה מקודשת.

היינו אומרים, כי אותן הרמוניות של מיתרים, הינן כאלה, שאתם כאנושות שואפים אליהן.

אך עליכם להבין, שאותו מצב של יצירה של הרמוניית מיתרים בכלל אותם מבנים שלכם, הינה כזו, אשר לא הייתה אפשרית באותו עידן הולך ומסתיים, מכיוון, שאותו קיטוב היה גדול ואותה נקודת תאחיזה לא הייתה שלטת.

היינו אומרים, אותם חוקים משתנים.

היינו אומרים, אותו מרק, הינו כזה, המשנה ערכיותו ומרווחיו. היינו אומרים, אותם יסודות-על, הינם כאלה, שאתם מכירים אותם היכרות מתונה. היינו אומרים, בשלה העת להציג בפניכם את אותו מצב של אבני בניין ראשוניות, להציג בפניכם את שורש החיים…"

הליבה המרכזית למודול 9 - מאי 2011
 

תהליך ההתפתחות והבאת המשוואות הבריאתיות, לכדי ביטוי בעולמות האדמה היה, כאמור, מבוקר עד מאוד ויצר פרימה מדורגת של המשוואות, על ידי האצלה מתונה, אשר היה בה ביסוס תהליך הרמוני והקפדה על תוצרים, המתואמים לקודי המקור, הטמונים בכל המערך הבריאתי.

הקפדה זו נועדה ליצור ספריית נתונים רחבה ועשירה, בעבור הכלל-יקום.
 

"…יש ועליכם להבין, שבאותו תהליך של ספרייה חיה, הרי, שאותה ספרייה חיה נוצרת במצב, שניצוק אל תוכה, במצב ראשוני, מערך מטוהר עד מאוד ברטטים עילאיים עד מאוד ברמת, נאמר, קודים אלוהיים מזוקקים, אשר פוגשים את יסוד האדמה בדרגה העילאית אשר לו.

ובכך מפגש, יצירת מטריצה מטוהרת והרמונית, וירידה בתדר. ובכך, הבאה של מטריצות נוספות בדרג נמוך יותר, הנכנסות לתוך אותה משוואה מזוקקת ויוצרות את ההתאמה אליה ובכך, עמידה בתקן וביעד ופתיחה נוספת.

ובכך מצבים, שבהדרגה נכנסו אל תוך אותו יסוד של אדמה, שהלך ועלה בצפיפות שלו, מטריצות נוספות של מידע ומשוואות, מתרבויות רבות ומגוונות באותם אשכולות התפתחות שונים של בריאה.

היינו אומרים, מצבים של פתיחה ופרימה של המשוואות, עד לדרגה של חומר דחוס.

זו הייתה התולדה, זו הייתה ההשתתה של מערכות, נאמר, של כלל יקום, אל תוך מטריצות של אדמה, הולכות ועולות בכבידה ובצפיפות שלהן ובכך, רמה של יצירת סכימה של כל תולדות, נאמר, היקום, אל תוך מערכת החומר הדחוס.

היינו אומרים, מעשה נועז.

היינו אומרים, מעשה הרמוני עד מאוד, בחסותו של מרחב ה-יהוה.

היינו אומרים, מטריצה, אשר תאמה עד מאוד תקן קוסמי הרמוני.

היינו אומרים, מטריצה אשר הכפיפה, כל העת, אל תוך מערכות משוואות הולכות ומתרחבות, שפה קוסמית, תקנים קוסמים, עילאיות הרמונית…"

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות - 23.12.2012

חלק תשיעי -
השלבים המתקדמים של עידן האדמה, כניסה אל אזורים החורגים ממשוואות הרמוניות

ככל שהתפתח עולם האדמה וקלט אל תוכו משתתפים נוספים, כך הפכו המשוואות, שהגדירו את עולם ארץ, כמערכת מציאות, למשוואות רחבות ומורכבות, אשר מתקיימים בהן טווחי ותנאי קיצון.

המשוואות הרחבות והקיצוניות, היו משוואות בלתי הרמוניות, אשר יצרו מערכות מציאות שונות ומגוונות, שנועדו לקיים התנסות, שתכליתה יצירת השלמה של המשוואות, הפיכתן למשוואות הרמוניות ובכך השלמה שלהן, כמשוואות המבטאות תקן קוסמי בתוך יסוד האדמה.

היה זה מערך התפתחות, אשר נותב ונוהל בקפידה לצרכי למידה, התפתחות וסכימת הידע הקוסמי הרחב, אל עבר יסוד האדמה.

חשוב להבין, כי במעבר ממשואה מזוקקת למשוואת-בת, המבקשת השלמה, נוצר מעבר, מכוון ויזום משלמות הרמונית, להיעדר שלמות ולדיס-הרמוניה, אך תהליך זה, הוא התהליך, המאפשר "לכבוש" אזורי התנסות חדשים ולהביא אליהם תדירות מקור מזוקקת, היוצקת משמעות ומבססת משוואות הרמוניות.
 

"…כאשר הצגנו לכם את תשתית החיים הפועלת במערכותיכם ופועלת בשלל מבני הבריאה המגוונים, נאמר, הרי, שהצגנו בפניכם את אותו מצב, שכינינו אותו מיתרים.

עליכם להבין, שאם תתבוננו על אותם מיתרים אשר הצגנו לכם, הרי שתזהו את אותו קשר ישיר המתקיים בין אותם מיתרים ובין אותה תורת מיתרים, לבין תורת השדה המאוחד, לבין אותו שדה מאוחד.

עליכם להבין, שכאשר תתבוננו על אופייני רטיטת המיתרים באזור של ארץ, הרי, שתכירו בכך, כי אותם אופיינים, היו כאלה, אשר סטו מן התקן הבריאתי.

תיארנו לכם את אותן סטיות מן התקן הבריאתי, כאשר פירקנו את אותם ערכים פרמטריים מרכיבים את מרחב של ארץ.

ועליכם להבין, שאותו מרחב של ארץ, אם תתבוננו עליו, ואנו תיארנו לכם את אותו מרק מולקולארי, הרי, שתזהו את אותו מצב שבאותו מרק אותה רטיטה של מיתרים היה לה, נאמר, את הדיסוננס.

עליכם להבין, שאותו [2]דיסוננס, אם תתבוננו עליו, היה כזה, אשר שרת את חקר הדיסוננס, נאמר, את חקר אותן מהויות, אשר יוצגו במרחב של ארץ על ידי אותן מערכות מציאות, אשר הוחזקו על ידי בוראי העולמות.

אך עליכם להבין, שאותו מצב של בוראי העולמות, כאשר יצקו הם את אותם תכנים, נאמר, של מבנים המרכיבים את מרק מרחב ארץ, הרי, שיצרו הם הרטטה מכוונת של אותם מיתרים בחינת דיסוננס, נאמר, המאפשר חקר התפתחותי, אשר לא יסולא בפז.

עליכם להבין נתון זה מכיוון, שאם תתבוננו על בוראי העולמות, הרי, ששולטים הם היטב ברטיטת המיתרים, ומכירים הם היטב את[3]תורת השדה המאוחד ואת השליטה בה.

עליכם להבין, כי לא ניתן לקיים שדה מאוחד ללא שליטה באותם מיתרים, ולא ניתן לקיים שליטה באותם מיתרים ללא אותו דרג פיתוח המאפשר, נאמר, את אותם מצבים של רקיחת יסודות-העל לכדי מרקחת הולמת…"

הליבה המרכזית למודול 9 - יוני 2011
 

ככל שעולם ארץ עלה בצפיפות החומר, במת המשחק שלו הפכה מאתגרת ונדרשו מערכות וויסות השוואתי, מובהקות ועוצמתיות, לייצוב מתמיד של עולם זה.

מערכות הבקרה הבריאתיות שיגרו אל עולם של ארץ מתאמים, אשר נועדו לווסת את המשוואה של החומר הדחוס ולאזן אותה בתדר המשכי, שיש בו את ההקפדה על חיבור מתמיד לקודי המקור, אשר טמונים בכל הנשמות/זיקוקי הנתונים/המטריצות האלוהיות.

"…כאשר החלו להתבסס בתוך אותה מטריצת פיתוח של ארץ, אותן כניסות למשוואות הולכות ומתרחבות ברטט נמוך – אותם אלה היבטים של תרבויות נוספות, של שדות תודעה נוספים, של נגזרות שונות של מערכת הכלל יקום, ברטט הנמוך שלהן, הרי, שנוצר אותו מצב של כניסה לתוך אזורי הסתברות לוקים בחסר.

עליכם להבין, שאם תתבוננו על אזורי הסתברות לוקים בחסר, הרי, שתזהו מצב של הזרקה של תדר עילאי לתוך מערכות אשר יש להן את הפיתוח המתמיד, ובכך מצב שאותם פיתוחים מתמידים של מערכות, יצרו את הרוחב של היריעה ואת הפתיחה של קטבים לרמות קיצון.

משמע, ככל שמערכות של משוואות נתונים הלכו והתרחבו ופתחו את עצמן, מאותם קודי מקור ראשוניים, הרי שנוצר אותו מצב של פתיחה ופרימה של משוואות, שיש להן את קו האמצע המגדיר, נאמר, את המשוואה המאוזנת ביותר, את עומק המשוואה בדרגתה המזוקקת, את אותם נתונים ראשוניים מזוקקים, ואת הפתיחה והפרימה לא רק לתוך אזורים של רטט נמוך יותר, אלא גם אזורי הסתברות, אשר מגדילים את אותו טווח של קטבים.

ובכך מצב, שלתוך אותן דרגות של קיטוב, החלו להתפלג אותן מטריצות, אותן תרבויות, אותם הקשרים תודעתיים, אותן תרכובות אנרגטיות, ולייצר את ההתפתחות…"

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות 23.12.2012


השלבים המתקדמים של עידן האדמה

אזורי קיצון החורגים מן השדה המאוחד
 

ההתנהלות באזורי הקיצון, הייתה התנהלות אשר ניתן לדמותה לספינה המטלטלת על גליו של ים סוער ונדרשת, כל העת לייצב עצמה, על מנת למנוע התהפכות וטביעה.

ניתן לדמות את הספינה לעולמות השונים, אשר פעלו תחת חוקיות הסתברותית קיצונית, שנבעה מן המשוואות הרחבות והבלתי מאוזנות.

בספינה זו, היו מדורים שונים ומגוונים, אשר הגדירו מערכות מציאות, שההתנסות בהן הייתה מאתגרת עד מאוד.

השמירה על יציבות הספינה, נעשתה על ידי "קברניט", שמומחיותו הייתה, וויסות השוואתי של "הספינה", על שלל מדוריה, ושמירה על כך, שההתנהלות בתוך הספינה, תהא על פי סולם ערכים, אשר יש בו את העקרונות המייצבים את ה"ספינה"/משוואה.

"…אך אליה וקוץ בה, מכיוון, שאם תתבוננו על דרגות של קצוות, כאשר אותו תקן קוסמי פוגש אותם, הרי, שיש בו את משוואת השדה המאוחד, מה שאנו תארנו, פעם אחר פעם, כפרט וכלל שזורים כאחד.

ובכך, אותה משוואה בריאתית, כאשר פוגשת היא את דרגות הקצה, יש בה את דרגות תנאי הקיצון.

וכאשר יש בה את דרגות תנאי הקיצון, הרי, שמתקיימת, נאמר, המערכת, אשר יש לה את הנטייה לצאת מתוך אותה משוואה אל עבר, נקרא לזאת, "אזורי [4]הריק", אשר מחוץ לשדה המאוחד.

עליכם להבין, שכאשר מתקיימת משוואה קיצונית שכזו, הרי, שמתקיימות מערכות ויסות השוואתי בריאתיות, אשר תכליתן היא לייצב את אותן משוואות רחבות, את אותם תנאי קיצון ולייצר, כל העת, את הניטור והבקרה של קצוות של שדה, על מנת למנוע את אותה זליגה אל עבר תרחישים, נאמר, שהינם מחוץ לשדה המאוחד…"

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות 23.12.2012

חלק עשירי - "מרד לוציפר"
תרחיש קיצון של סטייה מן התקן הבריאתי
הפרט והכלל שזורים כאחד

כאמור בפרק הקודם, מערכות הבקרה הבריאתיות, שיגרו אל עולם של ארץ מתאמים, אשר נועדו לווסת את המשוואה של החומר הדחוס ולאזן אותה, בתדר המשכי, שיש בו את ההקפדה על חיבור מתמיד לקודי המקור, אשר טמונים בכל הנשמות/זיקוקי הנתונים/המטריצות האלוהיות.

מתאמים אלו, היו הוויות אור רבות עוצמה, ממרכז הבקרה של כלל-יקום, אשר החזיקו ביכולת טכנולוגית ואבולוציונית רחבה מאוד, שהייתה בה שליטה במשוואות קיצוניות אל מול נקודת תאחיזה יציבה ומבוקרת ובכך יכולת לתמרן את עצמן אל אזורי קיצון ולייצב אותם בוויסות השוואתי אל מול נקודת התאחיזה הפנימית, אשר הכילה קודי מקור רבי עוצמה.

מתאם שכזה, אשר היווה שגריר של רצון טוב, ידוע בכינוי לוציפר.

יכולתו של לוציפר לנוע באזורי קיצון הסתמכה, כאמור, על נקודת משקל פנימית רבת עוצמה. אך ככל שהתגברה התנועה ההתפתחותית, אל עבר תנאים קיצוניים, אשר הקיטוב בהם היה גדול, כך גבר הקושי לייצב את המשוואה, אשר הגדירה את עולם החומר הדחוס ואת האזורים המקושרים אליו.
 

"… עליכם להבין, שלכל שדה מקושר, לכל שדה נתון, מתקיימת נקודת תאחיזה, כך קראנו לה, אך נבקש מכם להתבונן עליה כנקודת כובד, כנקודת משקל מרכזית.

משמע, עליכם להבין, שאם ברצונכם לייצר את המצב, אשר בו הינכם מסיטים שדה מקובע מאותו מצב של ערכיות, אשר מתקיימת בו, ניתן לכם לעשות כן על ידי הסטת מרכז הכובד…"

הליבה המרכזית למודול 8 - ינואר 2011
 

עם התבססות עולם האדמה, בדרגה נוספת של צפיפות, כבידה וקיטוב, הופרה המשוואה הפנימית של לוציפר, כאשר שהה באזור קיצוני ומטלטל ובכך, הוסת מרכז הכובד הפנימי של לוציפר ויצר בשדה האישי שלו מרכז כובד משובש, אשר סטה מקודי המקור.

בכך, נוצר תהליך מדורג, אשר בו, בהדרגה, החל לוציפר לפעול בניגוד לתקן הקוסמי ולמשוואות המקור ההרמוניות, הטמונות בו כמתאם ראשי.

בשלב הראשוני, היו אלו תנועות בודדות, אשר חרגו מן התקן הבריאתי. אך בהדרגה, נוצרה הסטה באופק האירועים האישי של שדה התודעה של לוציפר ועימו שיבוש קודי מקור ופניה מן החוץ פנימה ולא מן הפנים, כלפי השפעה והשראה על החוץ.

היה זה תחילת השיבוש של רוח המושפע מחומר ולא משפיע עליו כמטריצה אלוהית בוראת ויוצרת.
 

"…ובכך הבינו, שאל אותן נקודות קצה, אשר מגדירות את עומק המשוואה של האדמה, שוגרו כאלה, נאמר, שגרירים. שוגרו כאלה, שליחים של רצון טוב. שוגרו כאלה, אשר היינו מגדירים אותם כנושאי הבשורה הקוסמית אל עבר מרחבים שונים.

היינו אומרים, שנושא בשורה שכזה, מוכר לכם כלוציפר, מוכר לכם כאחד כזה, אשר לקח על עצמו לווסת אזורי קיצון.

אך כשעשה כן יצר הוא את הפרת המשוואה הפנימית ובכך, את אותם מצבים, שכאשר אותה משוואה פנימית הופרה, הרי, שהופרה אותה תנועה, אשר יש בה את החיבור הפנימי לשדה המאוחד ואת התנועה הנובעת מתוך אותו השדה מאוחד, מתוך אותה קיימות, אל עבר ויסותים כלפי אותן מערכות חיצוניות.

ובכך, נוצר אותו מצב של טלטול של משוואה פנימית, סטייה ממנה, ובכך מצב של נפילה אל עבר אזורים, שמחוץ לשדה המאוחד.

היינו אומרים, כי הזכרנו בעבר את מה שמכונה בכתובים שלכם, מרד לוציפר.

ועליכם להבין, שלא היה זה מרד, אלא היה זה אותו מצב של תרחיש קיצון, אשר הופר בו אותו מרחב של איזון ובכך פליטה אל עבר אזורים, נאמר, אשר יש בהם את הסטייה מאותו תקן בריאתי ראשי, של פרט וכלל שזורים כאחד.

היינו אומרים, שאותם אזורי קיצון, אשר הופרו, יצרו מפלי ריכוזים, אשר תוצרם, הינו אותם מרחבים של כניסות אל תוך אותה ספרייה כלל יקומית-עולם של ארץ, במצבי ההתערבות, אשר אינה מבוקרת. במצבי ההתערבות, אשר יש בהם את הרצון למילוי עצמי, את הרצון להאדרה עצמית, את הרצון לשימוש במשאבים השונים, המצויים במרחב של ארץ כספרייה רחבת יריעה, אשר, הינה חיה ומכילה מטריצות תודעתיות לצד מטריצות ביולוגיות, לתועלת הפרט הנפרד.

היינו אומרים, שאותו מרחב של נפילה לתנאי קיצון, יצר תרבויות אשר מקיימות תנועה בתנאי קיצון, מחוץ לאזורי ההסתברות של השדה המאוחד, אשר יש בהם את השימוש המוגבר בטכנולוגיה המחפה על הירידה בפיתוח האבולוציוני, הנובעת מהתרחקות מהשדה המאוחד ובכך, אותו מצב של קיימות של אזורי שוליים, המצויים מחוץ לשדה המאוחד, המתערבים בתוך אותם אזורים של שדה מאוחד ומגיעים אל עבר עולם של ארץ ויוצרים את השימוש בו, על מנת לתעל ספי פיתוח אבולוציוני מלאכותיים…"

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות 23.12.2012

חלק אחד עשרה - 
תוצרי "מרד לוציפר", התערבויות שליליות באופק האירועים של עולם ארץ

שהפכו את האנושות לבת-ערובה

תרחיש הקיצון אשר נוצר, בחקר אזורי הקצה של המשוואות, הפעיל תגובת שרשרת כתוצאה מהפרת המשוואה המייצבת של לוציפר, ותנועתו אל מחוץ לשדה המאוחד.

תגובת השרשרת, יצרה מצב, שבו, עולמות ותרבויות, אשר היו נתונים תחת מערכות הייצוב, איבדו מיציבותם, המשוואה המגדירה את מערכות המציאות שלהם התערערה, ובכך נוצר חוסר איזון, אשר הוביל לתנועה של תרבויות נוספות אל מחוץ לשדה המאוחד.

היתה זו תגובת שרשרת לתרחיש הקיצון אשר תואר.

אם נחזור לדימוי הספינה, הרי, שיציאתו של הקברניט מאיזון הובילה לכך שהספינה הטלטלה עד מאוד, יצאה מאיזון, וחלק מן המדורים שבה "הוצפו".

בכך, נוצר הרקע לקיומן של תרבויות אשר מוגדרות ומקוטלגות כתרבויות "שליליות" או תרבויות "אופל", אשר יצרו התערבויות באופק האירועים המקומי של עולם ארץ והיו מעורבות במערכות שליטה תודעתית , סילוף ושיבוש.

בהקשר לכך, חשוב להבין כי אותן תרבויות, נפלו כבנות ערובה באזורי קיצון, כחלק ממערכת ההתפתחות של האור, אשר חקר את אזורי הקיצון והינן חלק ממשפחת האור.

מכיוון שהאור הינו כזה אשר פועל בשדה מאוחד, המכיר ומקבל את כל ביטוייו וחלקיו, הרי שבתקופה נוכחית, כחלק מיישור הקו הכלל-יקומי, מופעלות מערכות השלמה של משוואות, אשר קוראות גם לתרבויות, המצויות באזורים שמחוץ לשדה המאוחד, לקבל עליהן את ערכי השדה המאוחד, להיערך לקבלת השלמה של חוסרים התפתחותיים, שנוצרו כתוצאה משהות מחוץ לשדה המאוחד, ולחזור הביתה.

 

"…היינו אומרים, כי הקשרים של כך, הינן אותן התערבויות, אשר נעשו במרחב של ארץ ואשר יצרו הסטות של אופק אירועים.

היינו אומרים, שאותן הסטות באופק אירועים, יצרו את אותם מצבים של ירידה באותן איכויות של תודעה מזוקקת, לטובת איכויות של תודעה אדמית, כפי שהיא מוכרת לכם היום.

היינו אומרים, שהיבטים נוספים של כך, הינן אותן ממשלות צללים, שהינן נגזרות של אותן התערבויות, אשר יש בהן את שיתופי הפעולה עם מערכות שליטה.

והיינו אומרים שאותן מערכות שליטה, יוצרות את ניתוב התודעה להפקת פתרונות אבולוציוניים ובכך, מצבים של החזקה של בני ערובה, אשר שכחו את מהותם המזוקקת ואת אותם קודי המקור, הטמונים בהם… "

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות - 23.12.2012

תוצרי מרד לוציפר-
תרבויות אשר מנותקות מן השדה המאוחד
ועושות שימוש באנושות כבת ערובה
על ידי השבתת קודי מקור ושליטה תודעתית באנושות

התנועה של תרבויות אשר הושפעו מתוצרי "מרד לוציפר" אל מחוץ לשדה המאוחד, יצרה חוסרים התפתחותיים, הולכים וגדלים, אשר נבעו מהשבתת קודי מקור.

השבתת קודי המקור, הייתה פועל יוצא של תנועה, אשר חורגת מפעילות על פי התקן של משוואה קוסמית הרמונית.

כפי שתואר בפרק, העוסק במשוואות הקוסמיות המזוקקות, מהותה של משוואה קוסמית הרמונית, שהיא פועלת על פי ערכי השדה המאוחד.

משוואה שכזו, מקיימת יציבות בין שני הקטבים של המשוואה והזנה הדדית ביניהם.

כל הנקודות הסינגולריות, המהוות איברים במשוואה, יהיו תמיד בהרמוניה מלאה כלפי האיברים האחרים, שבאותו צד של המשוואה, יזינו, אחת את השנייה, ויצרו, באורח מתמיד, מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, אשר מעביר נתונים מאיבר לאיבר, בהטענה הדדית של הזנה, השפעה ומידע ובכך, יצירה של התפתחות מתמדת של אותם איברים במשוואה.

אותו תהליך, מתרחש גם בקוטב השני של המשוואה וגם בשני צדי המשוואה, היוצרים את התהליך הזה אחד כלפי השני, בוויסות השוואתי מלא, המקיים תנועה התפתחותית מתמדת.

היכולת להפוך את המשוואות להרמוניות, הינה באמצעות קודי מקור, באמצעות יסודות-העל אלפא ואומגה.

והאלפא ואומגה יכולים להתבטא במשוואות, רק אם נוצרה במשוואה ערכיות הרמונית, הנובעת מתהליך אבולוציוני, המתרחש בתוך האיברים שבמשוואה.

הערכיות ההרמונית, נוצרת, בתהליך התפתחות אבולוציוני, היוצר בהדרגה חיבור לשדה המאוחד וקיום קודי מקור: רצון פעיל, משאלת לב, קבלה והנחלה, תועלת הפרט והכלל שזורים כאחד ועוד.

אם נתבונן על המשוואות הקוסמיות המזוקקות, הרי שתנועתן הדינמית, הינה תנועה, אשר יש בה התפתחות מתמדת של המשוואה, השואפת לזקק וליעל עצמה.

מכל אלה נובע, כי היציאה אל מחוץ לשדה המאוחד, יצרה הפרה הדרגתית של משוואות ההזנה האנרגטית, המהווה מקדם התפתחות על-סופי, וביסוס, כתוצאה מכך, של תודעת חוסר, הנובעת מהיעדר תנועה בספיראלת התפתחות דינמית.

 

 

 

לקריאה נוספת על ספירלת ההתפתחות הקוסמית -השיבה לשדה המאוחד

 

אותן תרבויות, אשר נפלטו אל מחוץ לשדה המאוחד, החלו לקיים, בכוח הבריאה שלהן, מערכות מציאות, הנובעות ממשוואות לקויות, חסרות ומשובשות.

היו אלה מערכות מציאות, אשר בבסיסן עמד חוסר הזנה אנרגטי.

בסיס שכזה, הוביל לתנועה הישגית, תחרותית, הישרדותית, אשר הינה נפרדת ומקוטבת ורוויה בשליטה ופחד ונובעת מחוסר.

"…עליכם להבין, כי אם תתורו אחרי שורשי הפחד, תזהו, כי שורשי הפחד טמונים הם טמון היטב באותן מערכות הסתברות כושלות, אשר היו בתחילת דרכו של עולם של ארץ…"

הליבה המרכזית לנתיב "הלכה למעשה".
 

מכיוון שתנועה שכזו, רחוקה ממשוואות מקור הרמוניות, הרי שהיא יוצרת תנועה מן החוץ פנימה ומקיימת פניה למקורות חיצוניים על מנת לייצר השלמה.

בכך, נוצר הרקע להתערבות בעולם ארץ ובמערכת המציאות שלו.

"מכיוון, שעליכם להבין, שכל אותם אלה, אשר התנדבו בראשית הימים לקיים את אותה מערכת של התנסות בעולמות החומר השונים, נושאים קודי מקור.

ובכך מצב, שאותן זליגות ואותן הגעות לאזורי הקיצון, של אותם אלה החורגים מהשדה המאוחד, יצרו השבתה של קודי מקור ושיבוש של קודי מקור, ובכך המצבים של שליטה תודעתית המונית…"

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות 23.12.2012

חלק שנים עשר - 
שליטה תודעתית ומעבר מקַיָימוּת להישרדות , הרקע למערכת הכספית והכלכלית בעולם ארץ

ההתערבות בעולם ארץ ובמערכת המציאות שלו, החלה לבטא בו את אותן משוואות משובשות, אשר הינן רחוקות עד מאוד מן המשוואות הקוסמיות, הטומנות בחובן קודי קיימות ושפע על-סופי.

בכך, החלו להידחק, בהדרגה, מעולם ארץ, משוואות, אשר ביטאו איזון והתנעה התפתחותית על בסיסי השדה המאוחד וספיראלת ההתפתחות הבריאתית, ונוצרה תנועה התפתחותית, שיש בה את הפחד, ההישרדות, הקיטוב המוגבר, הנפרדות וכו'

ניתן לראות תהליך זה, כתוצר של "מרד לוציפר", אך חשוב להבין, כי מגמה זו, הייתה אף היא מבוקרת על ידי מערכות הבקרה הבריאתיות והיוותה, אף היא, חלק מחקירת החומר הדחוס ולמידתו, על כל היבטיו והשלכותיו.
 

נטרול קודי מקור, ומעבר מקבלה והנחלה - לשולט נשלט

"…היינו אומרים, כי הקדמה ארוכה זו, נועדה להביא אליכם את אותו רקע לאותה מערכת כספית, כפי שהיא מוכרת בעולמכם.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותה מערכת של קודי מקור, מכילה בתוכה את אותם היבטים של מטריצת קַיָימוּת.

ומטריצת קַיָימוּת, אם תתבוננו עליה, מנהלת יחסי גומלין עם כל מרחב בו תימצֵא, במגמה הרמונית, אשר יש בה את היחסים, נאמר, של קבלה והנחלה ולא יחסי שולט נשלט כפי שמוכרים בעולמכם ואזורכם, אשר היה עליו את המניעה והבלימה…"

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות-  23.12.2012
 

מעבר מקיימות להישרדות
ביסוס תודעת חוסר, אגירה ולקחנות, עקב חוסרי מימון אנרגטיים

תרחיש הקיצון, אשר נוצר, ביסס בהדרגה, השפעה מרחיקת לכת על עולם של ארץ ויצר התפתחות, אשר יש בה התרחקות מתהליכי התפתחות הרמוניים, המבססים חקר של משוואות רחבות בעלות טווחי קיצון, על פי מערכת חוקים מוגדרת, המצויה תחת בקרת חסות, המקיימת וויסות השוואתי מתמיד.

ניתן לראות זאת, כתהליך, שבו אותן תרבויות משובשות, יצרו הגברה והתססה של מערכות שלילה, קיצֹוניוּת, נפרדות וחוסר.

מערכות השלילה, הנפרדות, החוסר, אשר היו קיימות במטריצה של ארץ, היו חלק מן המשוואה הבלתי שלמה, שהגדירה את מערכת המציאות של עולם ארץ, ותוכננה כך מבעוד מועד, כמשוואה מורחבת, בלתי יציבה, אשר ביקשה להתמלא ולממש הפעלת קודי מקור בתוך החומר הדחוס.

כוחות ההתערבות השלילית, ניצלו פרמטרים אלו במשוואה, על מנת להעצים את חוסר היציבות במשוואה, ולהרחיקה ביתר שאת מקודי הקיימות הטמונים בה ומבקשים לבוא לידי מימוש, באמצעות התפתחות של השוהים בעולם החומר הדחוס.

אם נחזור להבנת מהותו של "מרד לוציפר" ומשמעויותיו, הרי שנכיר בכך, שמהותו של לוציפר כמייצב ומווסת עולמות, הייתה מיומנות, אשר הכילה יכולת תמרון משוואות.

בעקבות תרחיש הקיצון, המוכר כ"מרד לוציפר", החלה מיומנות זו להיות מופנית כנגד השדה המאוחד והפכה ממערכת וויסות השוואתי ובקרה למערכת חבלה.

מכיוון, שהתרבויות, אשר יצרו התערבות במערכת המציאות של עולם ארץ, הינן תולדות של "מרד לוציפר", הרי, שהן מתמחות בתמרון משוואות ובכך נוצלה יכולת מובנית, שנועדה לקדם, על מנת לחבל, לפסול, למנוע ולנצל.

 

"…עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שכאשר נשלטה אותה מטריצה אנושית על ידי אותם אלה מכפיפים, הרי, שנוצר אותו מצב של השתתה של מערכת של תודעת חוסר, אשר מנתקת מן השדה המאוחד ומנתקת מהיבטים של קבלה והנחלה, לטובת לקיחה לפרט החסר, אשר יש בו, נאמר, את החסמים של ההזנה, עקב נטרול קודי מקור.

ובכך מצבים, שכאשר אותו מערך של ארץ יצא הוא, נאמר, מאזורי החסות המבוקרים של תדרי בראשית, אל עבר אזורי השליטה וההתערבות, הרי, שנוצר אותו מצב של ירידה מתונה במימון אנרגטי, על ידי נטרול קודי מקור ובכך, כניסה למערכת הישרדותית, אשר יש בה את התאווה, ויש בה את החוסר, ויש בה את מנעמי החומר הדחוס הנובעים מחוסר, ויש בה את אותה מערכת כספית המוכרת בעולמכם, המבוססת על אותם היבטים, נאמר, של חומר, אשר יש לו את ההשפעה המלאה על רוח…"

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות - 23.12.2012
 

מעבר מרוח משפיע על חומר לרוח מושפע מחומר

תהליכי החבלה והשיבוש, אשר נוצרו בעולם ארץ, על ידי ההתערבויות מבחוץ, יצרו פגימה ביכולת התנועה במעלה ספיראלת ההתעלות המקומית ומניעת הפעלה של קודי מקור, אשר היו מתניעים את ההתפתחות אל עבר המדרגה ההתפתחותית הבאה.

החבלה, העצימה טווחי קיצון ומנעה את יצירת מקדם ההתפתחות הפנימי, שיש בו אבולוציה המובילה לחציית סף ועירור רצון פעיל, משאלת לב, קבלה והנחלה ותנועה של הפרט והכלל השזורים כאחד בחולל הסתברותי הרמוני דינמי.

מניעה זו, הותירה את עולם ארץ, כעולם בלתי יציב, המצוי מחוץ לתודעת האחדות הכוללת וללא תנועה התפתחותית, המובילה לבגרות קוסמית ולחציית סף האלפא והאומגה, היוצר הזנה, שיש בה קיימות בחיבור למשוואות ההזנה הבריאתיות המזוקקות.

בכך נוצר מצב, שבו האנושות נעה במעגליות, אשר אין בה התעלות אל עבר תודעת הממד החמישי, שהינה תודעה המחוברת למשוואה הרמונית ומאוזנת.

תנועה מעגלית שכזו, הינה תנועה, שיש בה רוח המושפע מחומר ולכוד בשדות הכבידה המתעתעים של הממדים השלישי והרביעי.

ההנצחה של השהות באזורי הממדים שלישי ורביעי, פגמה במערכות ההזנה של עולם ארץ, אשר הושפעו מן החוסרים האנרגטיים המתמידים, העומדים בבסיס מערכות התודעה של התרבויות המתערבות מחוץ לשדה המאוחד.

בכך, הושתתו בעולם ארץ, מערכות אמונה, אשר בבסיסן עמדו פחד, נפרדות בדידות וחוסר, אשר ניטרלו את ההשמשה של קודי מקור ואת השיבה לשדה המאוחד ולבראשית.

"…ובכך, הכפפה של מניעה. ובכך, הכפפה של מגבלה.ובכך, הכפפה של ביטול היכולת לייצר קַיָימוּת, אשר יש לה את החיבור המלא למערכות הזנה בתדר המשכי.

ובכך, קיצוץ באותם היבטים של, נאמר, תגמול אנרגטי, מערכות הזנה אנרגטיות.

ובכך,מצב של מעבר מִנְצחיוּת ואלמוּתִיוּת לסופיות ומוות, כפי שהוא מוכר בעולמכם.

ובכך, מצבים של שינוי באותן מטריצות ביולוגיות ובאותם קודים ביולוגיים, למצב שבו אותם גופים שלכם, היה בהם את החולי, והיה בהם את ההזדקנות, והיה בהם את אותם מצבים של חוסרי איזונים קיצוניים

ובכך, מצב נוסף של שמירה על אותה שליטה, על אותה מניעה…"

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות - 23.12.2012

חלק שלוש עשרה - 
המעבר לקיימות - חידוש קודי מקור והשיבה ובראשית ,
עירור זכרון קדמון: משאלת לב, רצון פעיל, קבלה והנחלה ,
הפרט והכלל שזורים כאחד
התערבויות לסיוע לעולם ארץ

לאורך ההיסטוריה האנושית המוכרת, זכה עולם ארץ, להתערבויות רבות, אשר ניסו להטות את הכף, משלטונן של ממשלות הצללים, חזרה אל ממלכות האור המאוחדות.

התערבויות אלו, נעשו באמצעות הבאה של מערכות ערכים והבנות, שנועדו להעיר קודי מקור ולבטא עירור של זיכרון קדמון, שיש בו את זיכרון ה-בראשית, ואת זיכרון הקיימות, ואת זיכרון השייכות לשדה המאוחד, המתפתח בהזנת מקור, שיש בה שפע והתפעמות.

בתקופה נוכחית, כחלק מיישור הקו הכלל-יקומי, מופעלות מערכות השלמה של משוואות, בכל הכלל-יקום כולו.

זהו שלב המכנס ומזקק את המשוואות ומבטא את תחילת ההתכנסות אל האחד.

מכיוון, שהאור, הינו כזה, אשר פועל בשדה מאוחד, המכיר ומקבל את כל ביטוייו וחלקיו, הרי, שמערכות הכריזה הכלל-יקומיות, קוראות גם לתרבויות, המצויות באזורים שמחוץ לשדה המאוחד, לקבל עליהן את ערכי השדה המאוחד, להיערך לקבלת השלמה של חוסרים התפתחותיים, שנוצרו כתוצאה משהות מחוץ לשדה המאוחד, ולחזור הביתה.
 

טכנולוגיה ואבולוציה בשדה מאוחד

אם נתבונן על משוואות קוסמיות מזוקקות, הרי שהן טומנות בחובן שילובים של אבולוציה, וטכנולוגיה הפועלת בשירות האבולוציה.

התפתחות, אשר אינה מגובה ומשולבת בהתפתחות הווייתית אבולוציונית של זיקוק הנתונים/מטריצה אלוהית, הינה התפתחות אינה שווה דבר.

אם נתבונן על הבריאה, הרי, שהבריאה התחלקה לשתי מגמות עיקריות- מגמה שעסקה בפיתוחים טכנולוגיים ומגמות שעסקו בפיתוחים אבולוציוניים של המטריצות האלוהיות.

משמע, התקיימו במקביל שתי מגמות של פיתוח פנימי ופיתוח חיצוני.

אם נתבונן על פיתוח חיצוני, הרי, שהוא נובע מהתפתחות פנימית. משמע, כאשר מושג הפיתוח האבולוציוני, ניתן ליצור התרחבות אל עבר פיתוח חיצוני.

הדבר מתבטא גם במודל מכניקת שדות מקושרים, המתאר את ההתנהלות הבריאתית:

אם נתבונן על ההתפתחות הבריאתית הכוללת, הרי, שהבריאה מאצילה, בכל שלב התפתחותי, פולס של עצמה, כשדה בתוך מרחבי הפוטנציאלים המבקשים לבוא לידי ביטוי, שהוא שדה האצלה חיצוני אל תוכו הבריאה מתפתחת- זוהי משוואה מורחבת, המגדירה אזור התנסות חדש, אליו הבריאה מרחיבה את עצמה, על מנת להעניק לו משמעות הנובעת ממהות.

ההתפתחות מתרחשת עד למימוש משוואה הרמונית מליאה ושלמה, שקודי המקור ערים בה, הגעה למיצוי, יצירת המקפצה האבולוציונית ויצירת פעימה התפתחותית נוספת.

אלו הן פעימות הבריאה המנותבות על ידי הליבה המרכזית. אלו הם הפולסים הבריאתיים.

הפיתוחים הטכנולוגיים הבריאתיים, הינם פיתוחים, אשר יודעים לשכלל את המערכות הבריאתיות ולשפר אותן, על מנת לאפשר להן להוות את הכלי והמסגרת ההתפתחותית, הטובה ביותר, בעבור זיקוקי הנתונים, המהווים את הזיק האלוהי החווה ומתפתח בתוך הכלי.

כאמור, הבריאה פועלת בטכנולוגיית וויסות השוואתי, שהינה טכנולוגיה מבוקרת, היוצרת איזון משאבים מתמיד בין הצרכים הבריאתיים השונים, לבין זיקוקי הנתונים, הנשמות, המטריצות האלוהיות, המתפתחות.

בבריאה קיימים גורמים ותרבויות, שעיסוקם הינו בעבודות של החצנה, ובפיתוח טכנולוגיה, מסגרות וכלים קוסמיים, בעבור התפתחות הנשמות.

התרבויות והגורמים, העוסקים בטכנולוגיה, עושים זאת מתוך ההכרה המתמדת בכך, שהטכנולוגיה נועדה להוות כלי שרת בעבור הנשמה, בעבור הזיק האלוהי, בעבור האבולוציה.

כאשר מאדירים רק את הפיתוח הטכנולוגי, רק את המסגרת, הרי, שיוצרים סטיית תקן, אשר יוצרת תנועה, שאין בה התפתחות אמתית. משמע, סטיית התקן של פיתוח טכנולוגי, מאדירה את כלי השרת ושוכחת את מטרתו הראשונית.

ניתן לראות את התרבויות, אשר הושפעו מ"מרד לוציפר", כתרבויות, שסטו ושכחו את מטרתן ויעודן המקורי, שהינו פיתוח אבולוציוני והשלמת משוואות ההתפתחות, ולכן, החלו לסבול מחוסרים אנרגטיים הולכים וגדלים ובכך והחלו לעסוק בפיתוח טכנולוגי מוגבר, שהינו פיתוח חיצוני.

הבריאה, הינה מערכת חכמה, היודעת להפיק את ההסתברויות התומכות מכל אירוע ולשקלל מערכות וויסות השוואתי ותיקון. ובכך, כאשר הבריאה עומדת בפני התכנסות וקפיצה אבולוציונית כלל יקומית, הרי שקברניטיה יוצרים איחוד שורות ומתן הזדמנות לכלל.

במצב זה, איחוד השורות, מוביל לכך, שכל הפיתוח הטכנולוגי נאסף ולצדו מרוכזים כל שיאי ההתפתחות האבולוציוניים, של הנשמות/זיקוקי הנתונים/המטריצות האלוהיות.

וכוחות אלה, מאוגדים יחדיו, על מנת לשזור את הטכנולוגיה עם הרוח, למצב של האופטימום של ההתפתחות לתוך ההתכנסות הכלל יקומית.

השער הגדול, הפתוח בעולם של ארץ, מייצג בין השאר, את שיתוף הפעולה הכלל יקומי, שבין טכנולוגיה לאבולוציה, ועומדים לרשותו היבטים טכנולוגים מתקדמים, שהינם פרי ספריות הכלל יקום, ברמה המיטבית שלהן והיבטי פיתוח אבולוציוני נשמתי בדרגותיו האלוהיות.

מיום תחילת דרכה של הפשטות שבאלוהות בעולם של ארץ, נשזרו בה חיבורים אנרגטיים של טכנולוגיה בריאתית לצד פיתוח תודעתי, מודעותי ונפשי, שנועדו ליצור בהדרגה את בן האנוש של העידן החדש, המחזיק בצלם ותבנית משודרגים ברמת הטכנולוגית ובכלים אנרגטיים מתקדמים, לצד מערכת רוחית, נפשית מטוהרת, מתואמת לרמה של נשמה/זיקוק הנתונים/המטריצה האלוהית ובכך יצירת השלמות המלאה, האפשרית בעולם של ארץ, של רוח עם חומר, של רוח האל ומחשבת האל, השלמות המלאה של היכולת ליצור את המקפצה האבולוציונית המלאה בעבור הכלל ובכך מצב של דגימות, שיאי מטריצה, בעבור מרחב של ארץ הפורשים רשת תודעה עילית.

ברמה הבריאתית, כל סולמות הפיתוח האבולוציוני וכל גווני התרבויות, מצויים תחת בקרה, כאשר הבריאה אינה פוסלת אף אחד מבני משפחת האור ומודעת לכך, שחקר הקצוות מאפשר התפתחות גדולה לבריאה כולה.
 

יישור הקו הכלל-יקומי - ביטויים של אור

מנקודת המבט הבריאתית, הכל הוא היבט של האור, הכל הוא היבט של הבריאה האחדותית, הכל הוא היבט של המהות האלוהית.

מנקודת המבט הקוסמית, אין את החלוקה השיפוטית, כפי שהיא מוכרת בעולם ארץ.

אין טוב ואין רע.

אין שטן ואין משיח.

אלא מתקיימת מערכת מתפתחת, שלה ביטויים רבים ומגוונים, אשר ככל שאתה מתרחק אל הצדדים והקצוות שלה, מקיימת יותר סטיות תקן וחוסרי יציבות.

האלוהות מחבקת בזרועותיה הרחבות את כל הסקאלה הבריאתית ויוצרת, כל העת, מערכות וויסות השוואתי, המייצבות את הבריאה כולה.

השער הגדול, כמייצג את המערכת הבריאתית הגבוהה, מקפל אל תוכו את כל קצוות הקשת הבריאתית ואת כל גווני ההתפתחות ובכך רוקם ומזרים, כל העת, גלי נושא המביעים עתידנות בהווה, באמצעות רשת תודעה עילית למען הכלל, המיוצגת על ידי בני אנוש מגוונים ושונים.

זהו מהלך, המייצג את יישור הקו הכלל יקומי, אשר בו כלולים כל בני משפחת האור, על גווניה וביטויה, המקבלים עליהם את חוקי השדה המאוחד, ערכיו וחסותו.

"…עליכם להבין, שכאשר פניכם אל עבר מחוזות חדשים של התפתחות, וכאשר עולם של ארץ, הינו כזה, אשר נחלץ מאותן מערכות שליטה המסולקות מאזורכם, הרי, שנדרש לבסס בעולם של ארץ את ההכרה באותה מטריצת מקור ראשונית, באותם תדרי בראשית, אשר יש בהם את המימון המלא להבאה של מטריצות אלוהיות אל תוך עולם האדמה ויסוד האדמה, ברמה מבוקרת, אשר יש עליה את התכסית, ויש עליה את המימון, ויש עליה את מערכות ההזנה, מעצם היותם פועלים בקודי מקור אלוהיים ראשוניים.

עליכם להבין נתונים אלה, כי כאשר יוצרים אתם את הצורך לנתק את עולם של ארץ ממוסרות השליטה וממוסרות האדמה המתעתעת, אשר שובשה על ידי אותם אלה, אשר תארנו, נדרש לכם להשיב עטרה ליושנה, בחינת אותם קודי מקור, אשר פעילים בכם כעת חיה – אותו זיכרון קדמון אשר נעור: רצון פעיל, משאלת לב, ומצבים, אשר יש בהם את הרצון המתמיד לקבלה והנחלה, בתדר המשכי, אשר בו הפרט פועל בתוך שדה מאוחד ובכך מקיים מערכות הזנה ומימון אישיות וכוללניות, אשר אין בהן את המניעה, ואין בהן את התלות בהקשרים חיצוניים, ויש בהן את היכולת לקיים התנהלות מתוך מהות היוצרת משמעות.

וזהו אותו היבט של יש מאין…"

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות  - 23.12.2012
 

על מנת להשלים את המשוואות, המגדירות את מערכת המציאות של עולם ארץ, ולהביאן לכדי הרמוניה, הרי, שבתקופה נוכחית, נסכמות כל ההתפתחויות, אשר נוצרו לאורך עידן האדמה, ומחוברות אל מידע והשלמות המוזרמות אל עולם ארץ מכל המרחבים המקושרים אליו.

תהליך זה, נעשה באמצעות מערכת השערים, אשר תוארה בפרק העוסק בשערים, ובאמצעות השער הגדול, המחובר ישירות אל הליבה המרכזית, המהווה את לב הבריאה, המרכז נתונים ומעביר נתונים, אל עבר כל משוואות ההתפתחות המצויות בעולם ארץ.

אלו הם גלי נושא, המבטאים בעולם ארץ, כמו בכל מרחבי היש, שיתוף נתונים כלל בריאתי, המשלים את המשוואות, מזקק אותן, ומעיר בהן קודי מקור.

בכך, נוצרת ההתכנסות הגדולה, הנענית לכריזה הכלל יקומית, המודיעה על השיבה אל האחד.

בנוסף למערכות ההזנה החדשניות המוזרמות אל עולם ארץ, ומשיבות אותו לתקן הבריאתי ואל השדה המאוחד, מנופצות כמוסות זמן/מרחב, אשר היו טמונות במארג של עולם ארץ מראשית העידן.

כמוסות אלו, הינן מבנים אנרגטיים המכילים קודים ומידע, אשר הוטמנו, מבעוד מועד, בעולם ארץ, על ידי מרחב ה-יהוה, והמתינו לסיום פרק הלמידה בחומר הדחוס.

בכך, בתנועת מלקחיים, רבת עוצמה, נדחקות מעולם של ארץ, מערכות השפעה שליליות ומגבילות, ונוצרת תנועה של חניכת האנושות לחזרה אל האחדות הכוללת ותודעת הקיימות העל-סופית, וחציית סף האלפא והאומגה.
 

"…מכיוון, שעליכם להבין, שאותם קודי מקור הטמונים באדם ואדמה, מנופצים בתקופה נוכחית, ומופעלים בתקופה נוכחית, על ידי השער המרכזי הפתוח בעולמכם ובכך, אותם הקשרים, אשר יוצרים מערכות תיווך המחליפות שלטון צללים בממלכת אור…"

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות  - 23.12.2012

 

[1] במתמטיקה המוכרת של מרחב ארץ, נהוג להתנהל כך שהמשוואות המתמטיות ,אינן מוגדרות בנקודות הסינגולריות. כזכור על פי ההגדרה המדעית הנהוגה, נקודה סינגולארית, היא נקודה בה חוקי הטבע אינם מתקיימים, כדוגמת רגע המפץ הגדול, או נקודת הסינגולאריות במרכזו של חור שחור. במשוואות ופונקציות מתמטיות, מכונה נקודה כסינגולארית, כאשר היא מתארת מצב, בו איננו יודעים כיצד לקיים תיאור מספרי. למשל : חלוקה במספר אפס. הביטוי 1/x כאשר x=0 איננו מוגדר ,אזי, הביטוי יהא מוגדר אך ורק עבור כל x אשר שונה מ0.

[2] צרימה, דיסהרמוניה

[3] תיאוריית השדה המאוחד UNIFIED FIELD THEORY. תיאוריה שהייתה יעד לניסיונותיו של אלברט איינשטיין להביא לכלל ניסוח של תורה פיסיקלית אחידה אחת, אשר תכיל תיאור של המציאות הקוונטית והיחסותית בדרך של האחדת התיאור של כל כוחות היסוד הפועלים בטבע. איינשטיין, שדעתו לא הייתה נוחה מהאופי ההסתברותי של מכניקת הקוונטים חיפש ללא הצלחה אחר תיאוריה כזו. כיום, תיאוריית המיתרים על גרסתה המתקדמת – תיאוריית M, היא התיאוריה הפיסיקלית בעלת הסיכוי הגדול ביותר לשמש כתיאוריה מאוחדת כזו. (מתוך האינטרנט)

[4] אזורי הריק הינם אזורים אשר בהם לא מתקיימת המשמעות.

 

 לפרק הראשון בסדרה - השיבה לשדה המאוחד

לפרק השני בסדרה -  השיבה לבראשית