השיבה אל השדה המאוחד - תנועת ההתפתחות הקוסמית

לוהאר

התנועה במשעולי ההתפתחות הקוסמיים, הינה תנועה הרמונית ומבוקרת היטב על ידי העצמי הקוסמי, הנע במשעולי ההתפתחות בביטחה, חדווה, הכרה בערך, אהבה עצמית ויוזמה תבונית, המטפחת את ההישגים הפנימיים ועושה שימוש בכוח הבריאה וההשפעה להתייצבות, בכל פעם מחדש, על מדרגת התפתחות רעננה ומתקדמת, הנובעת מתוך מדרגת ההתפתחות הקודמת.

ההוויה הקוסמית הינה שלמות מתפתחת, אשר מקיימת תנועה מחזורית של הגעה לשלמות, ערעור יזום של מערכת המציאות שבה הושגה שלמות ותנועה אל עבר מרחב התפתחות חדש, שהינו מרחב של חקר, גילוי ויצירת שלמות במתכונת חדשה.

זוהי התנועה, אשר יוצרים חלוצים, המבטאים עתידנות בהווה ונחנכים לפעול על פי עקרונות קוסמיים, המבססים חיבור לחוקיות חדשה.

ההכרה בעקרונות התנועה הקוסמיים ובחוקיות של העידן החדש, מהווה מראה מקום, אשר ניתן לשאוף אליו בתהליכי ההתפתחות האנושיים אל עבר טווחי הגל של העידן החדש.

זהו מראה מקום תבוני, המביא אל פתחם של החלוצים, הנעים אל עבר חוקיות חדשה, את ההכרה, כי זוהי תנועה מבסיס הרמוני אחד, אל עבר החקירה והיצירה של בסיס הרמוני חדש, המבוסס על תרכובות אנרגטיות חדשניות.

החוקיות הקוסמית, ערכי השדה המאוחד ועקרונות התנועה של העידן החדש נגישים בתקופה זו יותר מתמיד ומאפשרים לכל מי שבוחר בכך, להיחנך ולעבור הכשרה לתנועה התפתחותית הרמונית, יעילה, מהירה ושמחה.

חבילת התודעה החדשה המוגשת אליכם, מבטאת רצון עמוק להעניק תמיכה בתהליכים החלוציים הללו, ליצור בהירות ולהנגיש אופייני פעולה, שיש בהם את היכולת לקיים הרמוניה פנימית, בתוך תהליכי שינוי וטרנספורמציה, שהינם ייחודיים ועמוקים.

על מנת להקל על ההטמעה וההכלה מצורפות לחבילה זו כערכה:
1. ההקלטה של חבילת התודעה המלאה לה ניתן להאזין במקביל לקריאה ואותה תמצאו בהמשך.
2. כמוסת זמן מרחב חדשה, המצויה בראש חבילת התודעה, אשר מבטאת את התמיכה העוצמתית המוענקת בחבילת התודעה זו, שיש בה את התמיכה למעבר הרמוני ממדרגה למדרגה על ידי – העצמת מבנים הרמוניים חדשים, המתואמים לחוקיות חדשה ולשיאי מטריצה המצויים בשדה האישי.

להזכירכם, התודעה המודעות והתדר השזורים בחבילה זו, הינם מרובדים, טומנים בחובם שפע רב ומאפשרים לנוע ממישור התפתחות אחד לאחר, פעם אחר פעם, בתדר על-סוף.

חבילה זו, הינה סנונית ראשונה בחבילות אשר ירכיבו את נתיב "הלכה למעשה 2" אשר יושק בעתיד לבוא.

שלכם באהבה ורצון עמוק לסייע ולשרת את התהליכים האמיצים והחדשניים.
 

פתח דבר

תנועת ההתפתחות הקוסמית הינה תנועה ממדרגה התפתחותית אחת לאחרת.

זוהי תנועה המתנהלת על פי העיקרון: "לראות את הקיים, לנבוע מיש, להתמיד ולהתחדש", אשר פועמת מתוך בסיסים קיימים ושלמות שנוצרה, אל עבר מרחבים חדשים של התנסות והתפתחות.

זוהי תנועה מודעת, הנובעת מתוך רצון פעיל, משאלת לב והכרה ביכולת.

זוהי תנועה, שיש בה רציפות של הכרה פעילה, היוזמת, ברמה מודעת, ערעור של בסיס קיים ונביעה ממנו אל עבר מדרגה חדשה, אשר בה נוצרת התפתחות עד להגעה לשלמות, וחוזר חלילה.

זהו תהליך, הנובע מתוך עצמו, במחזוריות על-סופית, שמהותה שלמות מתפתחת.

בתנועה שכזו, נשמרת הרציפות ההרמונית, מכיוון, שהתהליך נעשה מתוך בחירה, אחריות וערות לתוצרים הפנימיים, שכל תכליתם, העברת משקל אל עבר מערכת המציאות החדשה וגיבוש השדה במרחב ההתנסות החדש.

זוהי העברת משקל יזומה ומודעת, המקיימת תהליכים רציפים של העברה וניוד קומבינציות אנרגטיות, המרכיבות את פני העצמי השונים אל עבר טווחי גל חדשים והרכבים חדשים.

זוהי המרה יזומה של מבנים מסוג אחד, אשר הגדירו אותנו במציאות אותה בחרנו לעזוב, לטובת מבנים חדשים המגדירים מחדש את פני העצמי השונים.

זהו תהליך של ארגון השדה על בסיסים חדשים התואמים את מרחב ההתפתחות החדש ואת מערכת המציאות החדשה אליה בחרנו לנוע.

תהליך ההמרה והשינוע של מבנים אנרגטיים, מסף מציאות אחד לאחר, נעשה באמצעות מראה מקום מתמיד לניהול פני העצמי השונים.

זהו מראה מקום תבוני, אשר מציב העצמי הקוסמי כבורא ער ומודע, המקיים הכרה פעילה, יוזמה וגיבוי של תהליך ההשתנות, מתוך רצון פעיל ומשאלת לב.

תהליך זה, מפלח את מבני היסודות, המרכיבים את השדה האישי, באמצעות תנועה רציפה, היוצרת המרה של מקבץ אנרגטי אחד במקבץ אנרגטי אחר.

הסבת מבנים אנרגטיים מטווח מציאות אחד לאחר

המעבר מחוקיות עידן האדמה לחוקיות העידן החדש

בתהליך המעבר מרובד מציאות אחד לאחר, מתבצע פילוח של מבנים אנרגטיים המרכיבים את השדה האישי לארבעת היסודות ולארבעה שלבים: נשמע, נטמיע, נגבה, נעשה.

נשמע - הסבה של יסוד האש לטווחי גל חדשים

• בשלב זה נוצר שינוי ברטט של יסוד האש, ככוח המגבש סביבו את המבנה האנרגטי.

• השינוי ביסוד האש, "מקפיץ" את גרעין המבנה האנרגטי אל עבר טווחי גל חדשים ויוצר את ההתנעה הראשונית של התנועה אל עבר מרחב ההתפתחות החדש.

• זהו שינוי ביסוד שמהותו התנעה של רצון, ככוח המוביל את המבנה האנרגטי אל עבר קואורדינטה חדשה וסולל את הדרך להסבת המבנה האנרגטי הכולל, המקושר אליו באופן שלם ומלא.

✿ בתהליכי הנפש והאדם, בשלב זה, נדרש לו לאדם לגבש רצון פעיל התואם את המציאות החדשה, אליה הוא מבקש לנייד עצמו. תהליך זה, נוצר מתוך ההכרה בכוח הבריאה והיצירה האישי ומתוך השימוש בערך הקוסמי: "במקום בו קיים הרצון הפעיל-שם מתרחשת בריאה"

נטמיע - הסבה של יסוד האוויר כתשתית המגבה את התנועה שסולל יסוד האש

• השינוי ביסוד האוויר מבטא את היכולת להסב תשתית אוויר, ששרתה את הרצון בחוקיות אחת, לטובת תשתית ערכית ורעיונית חדשה, התואמת את הערכים האנרגטיים, המצויים בחוקיות החדשה אליה אנו מבקשים לנוע.

• בשלב זה, מוסבים החלקים ה"אוויריים" במבנה האנרגטי המנייד עצמו אל עבר המציאות החדשה, למרכיבים אוויריים חדשים, המהווים תשתית רעיונית וערכית להולכת היסודות מים ואדמה.

• זהו שלב, שבו השדה מוזן, ברמה האווירית, בערכים הפרמטריים, המגדירים את החוקיות החדשה. ניתן לראות זאת, כמצב שבו בסיס הנתונים מתחיל לקבל נתונים חדשים, שנועדו לייצב את המבנה המשתנה ולכוון אותו אל קואורדינטה חדשה, המצויה בטווחי גל חדשים.

✿ ברמת הנפש,  זהו שלב "ריקון הכוס", שבו נדרש לשחרר תשתיות רעיוניות וערכיות, אשר אינן תואמות את מערכת המציאות החדשה, אליה אנו מניידים עצמנו. זהו שלב שבו מומלץ לעשות שימוש באקסיומות המייצגות את החוקיות החדשה אליה אנו שואפים, שחרור תפישות מגבילות, הפרדות מסולמות ערכים מסולפים, הקפדה על פרשנות חדשה, אשר אינה מבוססת על החוקיות אותה עזבנו, אלא שואפת אל החוקיות החדשה, אשר לעברה אנו נעים.

נגבה - הסבה של יסוד המים, המגבה את התנועה בקישוריות ובהרמוניה פנימית

• יסוד המים, יוצר קישור הרמוני בין כל מקבצי היסודות, שמרכיבים את המבנים האנרגטיים. השינוי ביסוד המים, מבטא את פירוק "הדבק" המקשר, אשר הדביק את מרכיבי המבנה האנרגטי ואיגד אותם לכדי מבנה הרמוני שלם.

• כאשר אנו מבקשים לנייד מבנה אנרגטי ממערכת מציאות אחת לאחרת, נענה יסוד המים להתנעה של יסוד האש, המבטא רצון ומתאם עצמו לרעיוניות החדשה, שמבטא יסוד האוויר, כתשתית ערכים פרמטריים, המגדירים טווח מציאות חדש.

• היענותו של יסוד המים, לתנועה שנוצרה ביסודות האש והאוויר, בשלבים נשמע ונטמיע, יוצרת פירוק הדבק שמחבר את המבנה האנרגטי וזרימה של יסוד המים אל עבר טווח תדרים, ברטט חדש ועילאי יותר. 

• יש לזכור, כי תהליך הערעור של המבנה הקיים, החל באמצעות הפעלת כוח הבריאה והיצירה האישי, שהתניע את יסוד האש בשלב הנשמע ואת יסוד האוויר בשלב הנטמיע.

• במעבר לשלב הנגבה, התהליך מתורגם להפרה מלאה של הרמוניה אחת לטובת תנועה אל עבר הרמוניה אחרת, ערעור מובהק של המבנה האנרגטי והעברה של המשקל האנרגטי של המבנה אל עבר נקודת יחסות חדשה, במישור מציאות חדש.

✿ ברמת הנפש והאדם, נחווה שלב זה בהפרה של הרמוניה נפשית אחת לשם יצירת הרמוניה נפשית אחרת. זהו שלב, אשר עלולה להתקיים בו "גאות רגשית", "הצפה" "פליטה" או "קהות רגשית" אשר מקורם בשינוי בתשתית הרגשית וצורך להעניק גיבוי רגשי הרמוני לתנועה אל עבר מישור היחסות החדש.

✿ נטייתו של יסוד המים, הינה ליצור חיבורים. ולכן, אם לא נוצרה, בשלב זה, הסבה מודעת של המשקל הפנימי, אל עבר המציאות החדשה, וגיבוי פנימי, שיש בו הרמוניה כלפי המהלך, עלול להיווצר "מפל ריכוזים" של יסוד המים, אשר ינסה לבטא את תפקידו בניסיון ליצור חיבור וקישור, אך במקום להרכיב מבנה חדש ינסה לאחות את המבנה שעובר תהליך פירוק, המרה והסבה אל מרחב חדש.

מצב כזה, יכול לעכב עד מאוד תהליך העברת המבנה האנרגטי אל מישור היחסות החדש ולכן חשובה הגושפנקה האישית והגיבוי, שיש בו את תודעת בורא העולמות, המגבה את היוזמה שיצר לתנועה של מבנים אנרגטיים ממערכת מציאות אחת לאחרת.

זהו גיבוי המתקיים באמצעות ערות ואחריות על התנועה המתקיימת, הרמוניה פנימית כלפי תהליך השינוי, חיבור פנימי לרצון פעיל, משאלת לב והכרה פעילה, שיש בה פרשנות גבוהה והיעדר היקשרות.

התהליך המתואר, הינו מפתח להתמרה גרעינית מלאה, המאפשרת הסבה של המבנה האנרגטי אל עבר דרגת האבולוציה הבאה שלו, ברמה מודעת, שלמה ומאוזנת, שיש בה קלות, מוליכות והמשכיות.

זהו מפתח לתנועה חדשה, שיש בה התפתחות מתוך היש והקיים, אשר אינה מבוססת על חוסר ויש בה ניוד משאבים אישי מקואורדינטה לקואורדינטה בביטחה, רציפות ואחריות מתוך חיבור להרמוניה פנימית.

נעשה - הסבה של יסוד האדמה המגבש סופית את המבנה בקואורדינטה החדשה.

• כאשר נוצר ערעור של המבנה והפרה של הרמוניה אחת לטובת תנועה אל עבר מרחב התפתחותי חדש, נוצר תהליך של הסבה, המרה וניוד של מבנים אנרגטיים מטווח תדרים אחד לטווח תדרים אחר ומהרכב אחד להרכב אחר.

• כאשר נחצית מסה קריטית בתהליך זה, ומירב המבנה הניע עצמו אל מישור יחסות חדש, מתחיל יסוד האדמה, אשר הגדיר את המבנה הקודם, להסב עצמו לטווחי רטיטה חדשים, המעניקים לכל המבנה האנרגטי משמעויות חדשות.

• ההסבה של יסוד האדמה, יוצרת התגבשות מלאה של השדה בנקודת יחסות חדשה ובמישור התפתחות חדש. במצב זה, נדרש להתניע את המבנה האנרגטי החדש ולהפיח בו רוח חיים, המבטאת הסתגלות לסביבת המציאות החדשה.

• ההתנעה נעשית, על ידי תנועה מבוקרת, התנסות וחקירה של מישור היחסות החדש מתוך תנועה ערה, אחראית ובהירה והקפדה על יוזמה, שיש בה הנכחה של המבנה האנרגטי במרחב התנסות חדש.

✿ ברמת הנפש והאדם, בשלב זה, נדרש לו לאדם לאשרר, הלכה למעשה את התנועה שיזם ואת המעבר אל הקואורדינטה החדשה, על ידי הסתמכות על גרעין העצמיות כעוגן מובהק, המאפשר לקיים תנועה וחקירה, מתוך חדוות קיום, ביטחון קיומי והרמוניה פנימית, אשר אינה ניתנת לערעור, מכיוון, שהיא מייצגת מהות קוסמית נצחית, שמהותה שלמות מתפתחת.
 

לראות את הקיים

כאמור, ברמה הקוסמית, מתרחש תהליך שכזה מתוך ענווה, סקרנות חדוות התפתחות וחיבור מתמיד להרמוניה פנימית, המייצבת את התהליך ומערסלת אותו.

זוהי הרמוניה פנימית, הנובעת מהפניה של חסד פעיל כלפי העצמי, הכרה בערך, טיפוח ההישגים הפנימיים מתוך הכרה ביכולת, אהבה ותבוניות, שיש בהם את הקבלה של המהות האישית הייחודית כמהות שלמה, אשר נעה ומתפתחת וחוקרת אופייני ביטוי שונים ומגוונים.

החיבור להרמוניה הפנימית ולגרעין העצמיות המזוקק, הינו חיבור, שיש בו אהבה טבעית לעצמי. זוהי אהבה, השונה מן האהבה האנושית ואין בה את אלמנט החוויה המבקשת משוב רגשי. זהו מצב הוויה של הרמוניה כלפי הערכיות האישית. מהותה של האהבה העצמית ברמה הקוסמית, הינה תיאום מתמיד לסיגנל האישי הייחודי ושמירה על הרמוניה של כלל היבטי העצמי כלפי סיגנל זה.

זוהי אהבה עצמית, המשמרת וויסות השוואתי, מחברת את פני הביטוי השונים, בריבוי מוקדים של העצמי, אל מרכז הכובד של השדה ומבטיחה, כי התנועה במשעולי ההתפתחות הקוסמיים, תאפשר להניע את נקודת התאחיזה הסינגולרית המובהקת אל קואורדינטה חדשה מתוך התפעמות, מוליכות-על, וויסות השוואתי, תיאום בין כל היבטי השדה האישי באשר הם ושירות של כל מרכיבי השדה האישי את התנועה באשר היא.

ההכרה בעקרונות התנועה הקוסמיים ובחוקיות זו, מהווה מראה מקום, אשר ניתן לשאוף אליו בתהליכי ההתפתחות האנושיים אל עבר טווחי הגל של העידן החדש.

זהו מראה מקום תבוני, המביא אל פתחם של החלוצים, הנעים אל עבר חוקיות חדשה, את ההכרה, כי זוהי תנועה מבסיס הרמוני אחד, אל עבר החקירה והיצירה של בסיס הרמוני חדש, המבוסס על תרכובות אנרגטיות חדשניות.

החוקיות הקוסמית, ערכי השדה המאוחד ועקרונות התנועה של העידן החדש נגישים בתקופה זו יותר מתמיד ומאפשרים לכל מי שבוחר בכך, להיחנך ולעבור הכשרה לתנועה התפתחותית הרמונית, יעילה, מהירה ושמחה.

מעבר הרמוני ומאוזן ממדרגה אחת לאחרת

העצמת מבנים הרמוניים חדשים

לוּהָאר

5.1.2014 

התנועה הקוסמית - תנועת ההתפתחות המתרחשת במקביל הן בהוויה הקוסמית והן בהוויה האנושית

כאשר מבקשים אתם לנוע במעלה אותו פרוזדור נתונים, יש וודאי לכם, שאותה עליה אינה עליה במדרגות, אינה עליה במעלות. זוהי עליה תדרית, אשר יש בה, נאמר, את השינוי במנעדים התידריים, אשר הנכם יוצרים באותן תרכובות שלכם, פנימיות, באותם שדות תידריים שלכם, בכל אותן מהויות, המרכיבות את הווייתכם הקוסמית והאנושית.

מכיוון, שאותה פסיעה במעלות, כפי שאנו מכנים אותה, אם תתבוננו עליה, הינה כזאת, אשר יש בה, נאמר, את התנועה של נקודת הקצה האנושית ויש בה את אותה תנועה מקבילה של אותה מהות קוסמית שלכם, אשר נעה, כל העת, בנתיבי ההתפתחות, אותם כינינו שלמות מתפתחת, אשר יש בהם את הפעולה על פי העיקרון הקוסמי, לראות את הקיים, לנבוע מיש, להתמיד ולהתחדש.

התנועה הקוסמית-תנועה מתוך היש והקיים בשאיפה להתפתחות

משמע, אם תתבוננו על אותן תנועות קוסמיות, תזהו את אותו מרחב התפתחותי מתמיד, אשר יש בו את הנביעה מתוך אותו יש, מתוך אותו קיים, מתוך אותם הישגים פנימיים, מתוך אותם מנעדים של שלמות, אשר נוצרו באותם שדות, אל עבר מדרגת התפתחות חדשה.

מכיוון שכך, ודאי לכם, שבאותם מאפיינים קוסמיים, אין את אותו ביטוי, נאמר, של היאחזות או קפיאה על השמרים מכורח אותה נפש, אשר יש בה את הפחד ואת הרתיעה ואת ההתענגות על אותן האדרות של אגו, בחינת אותם הישגים ומכמנים פנימיים, המבססים נאמר, את אותה שליטה ובכך, יש את אותה תנועה מתמדת, אשר אין לה, נאמר, את אותה מניעה המתקיימת באזורכם.

היינו אומרים כי, אותה תנועה מתמדת, אם תתבוננו עליה, הינה כזו אשר יש בה חדווה רבה. מכיוון, שאותה תנועה, הינה כזו, אשר הינה תנועה חיונית, הינה תנועה הנובעת מאותו מרחב פנימי, אשר יש בו את השאיפה המתמדת להתפתחות.

מהות התנועה הקוסמית-שלמות המבקשת התפתחות

היינו אומרים, כי זו היא התפתחות, אשר יש בה את הגילוי המתמיד של קומבינציות חדשות. מכיוון שאם תתבוננו עליכם, כבני אנוש, תזהו, כי אותה התפתחות, כפי שאתם תופשים אותה, פעמים רבות, הינה התפתחות, החותרת אל עבר הבלתי נודע, אל עבר אותו מצב של כיבוש יעדים, נאמר.

ועליכם להבין, כי אנו מכוונים לאותו מרחב התפתחותי, אשר אין בו את השאיפה לכיבוש, אין בו, נאמר, את אותה תנועה, הנובעת מחוסר או מרצון, אשר הינו מבוסס האדרה או חסימה, אלא את אותה תנועה, אשר יש בה את הנביעה האותנטית, הפועמת מתוך שלמות, המבקשת התפתחות.

ואותה תנועה אין בה את השאיפה ואין בה את האילוץ ואין בה את אותו מצב, נאמר, של נהיה אחר אותם מחוזות מוכרים, אלא את אותו מרחב, הנובע מתוך עצמו, במחול מתמיד של הזנה מתרחבת ובכך גילוי ובכך חקירה ובכך, נאמר, התרחבות מאותם גבולות קיימים אל עבר, נקרא לזאת כך בעבורכם, גבולות חדשים.

היינו אומרים, כי באופיין שכזה פועלת אותה בריאה שלכם, באופיין שכזה פועל אותו מערך נרחב של כלל-יקום, באופיין שכזה פועלות כל אותן מהויות של אור, אשר יש בהן את ההתרחבות, נאמר, ואת הענקת המשמעות.

מערכות מציאות – מקבצי קומבינציות אנרגטיות

התנועה הקוסמית במערכות מציאות המייצגות תרכובות אנרגטיות

כאשר תתבוננו על אותה תנועה קוסמית, תארנו זאת בעבר, שמתרחשת היא בתוך אותם מרחבים של קואורדינטות קוסמיות, אותם מצבים, נאמר, של רשתות מורפו-גנטיות, שהינן מכלולים קוסמיים של התפלגויות של מערכות מציאות.

אם תתבוננו על אותן מערכות מציאות, ודאי לכם שהינן רבות, הינן מגוונות, ומהותן הינן תרכובות אנרגטיות. תרכובות אנרגטיות, המקיימות יחסי גומלין, נאמר, עם עקרונות וחוקיות, אשר בתוכן אותן תרכובות אנרגטיות מתנהלות.

היינו אומרים, שבכך תוכלו לזהות מערכות מציאות רבות, אשר המבדיל ביניהן, הינו אותו, נאמר, מארג של חוקיות הסתברותית, שמגדירה את אותה מערכת מציאות ובתוך אותה חוקיות הסתברותית, אותן תרכובות מקיימות את המשחק, את יחסי הגומלין. ובכך מערכת, נאמר, שמעניקה לכל השוהה בה התפתחות, משמעות, מהות.

התנועה הקוסמית - משמעות פנימית מתרחבת ומעבר מקומבינציה אנרגטית אחת לאחרת

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על אותו מרחב של יחסי גומלין של תרכובות אנרגטיות, ודאי לכם, שהתנועה ממרחב מציאות אחד לאחר, הינה תנועה מתרכובת אנרגטית או מתרכובות אנרגטיות מסוג אחד, לקומבינציות מסוג אחר ובכך מצב, נאמר, שזוהי תנועה מחוקיות לחוקיות, ממשמעות למשמעות ובכך, נאמר, משמעות פנימית מתרחבת בתדר המשכי, ברצף המשכי.

כאשר תתבוננו על אותה התנהלות קוסמית שתיארנו ותאפיינו אותה אל מול אותה התנהלות אנושית, ודאי לכם כי תזהו את הפער, ודאי לכם, כי תזהו את ההבדל.

משמע, אם תתבוננו על אותו מרחב של תנועה ממערכת מציאות אחת למערכת מציאות אחרת, הרי שזוהי תנועה מבוקרת ברחבי הקוסמוס.

תנועה ממצב נתון למרחב התפתחות חדש - ערעור האחיזה בבסיס קיים על מנת לנוע אל מרחב חדש

משמע, אותה מהות קוסמית יוצרת, נאמר, ברמה מושכלת ומודעת, את הערעור, נאמר, של קשרי הגומלין שבין נקודת התאחיזה המובהקת למערכת מציאות, את ערעור מערכת המציאות, בחינת נאמר, היכולת לנטוש אותה, לנוע ממנה, ובכך את ההסבה של נקודת התאחיזה מאותה מערכת מציאות שהתערערה, נקרא לזאת כך בעבורכם, אל עבר, נאמר, מערכת מציאות חדשה ונטיעת, נאמר, אותה נקודת גרעין מובהקת  בתוך אותו מארג.

היינו אומרים, כי אותה תנועה, יש בה את התנועה ההדרגתית ויש את אותן מהויות שאנו כיננו בעבורכם, קפיצת הדרך, משמע, תנועה בפרוזדור נתונים, ברמה אשר הינה מהירה עד מאוד וכל אותן תנועות, הינן כאלה מבוקרות ונעשות במודע.

תנועה קוסמית -התפתחות יזומה ומודעת מתוך הכרה פעילה

משמע, כאשר אותה מהות קוסמית, יוצרת את השאיפה לנוע מנקודת התפתחות אחת, אל נקודת התפתחות אחרת, ודאי לכם, כי אותה שאיפה נובעת היא מהכרה פעילה.

ובכך אותו מצב, נאמר, של ערעור מערכת המציאות, שבה נטועה אותה מהות קוסמית, נעשה ברמה מודעת ובכך ערעור של אותם קשרי גומלין, בין נקודת המהות הקוסמית לאותה מערכת מציאות, תנועה בנתיב, נאמר, של התפתחות או תנועה בפרוזדור של נתונים והתייצבות במערכת מציאות חדשה, שיש נאמר, את החיבור אליה היזום, מתוך ההכרה הפעילה, ואת אותו מרחב של חקר וגילוי ונאמר התארגנות, בתוך אותה מערכת מציאות, כתלמיד, חוקר, סקרן.

התנועה האנושית בעידן האדמה-התנעה מתוך הקשרים חסרים

אם תתבוננו על אותה תנועה שלכם, כאשר מצויים אתם מגולמים כבני אנוש, תזהו, כי אותה שאיפה מותנית היא, פעמים רבות, על ידי אותם הקשרים חסרים, המתקיימים במרחב של ארץ, נאמר.

והיינו אומרים, כי אותם הקשרים חסרים, אם תתבוננו עליהם, יש בהם את התחרות ויש בהם את ההשוואה ויש בהם את הערכיות הנמוכה ויש בהם את ההישרדות ויש בהם את הפחד, היינו אומרים, כל אותן איכויות, המותנעות מאותו ערעור של בסיסי הקיימות, אשר שהה באזור של ארץ ואנו תארנו זאת רבות.

היינו אומרים, כי אותה תנועה, הייתה בה את השאיפה, אשר פעמים רבות, נבעה היא ממקדם חסר. משמע, דחיפה הנובעת מחוסר, דחיפה הנובעת מבסיסים של חוסר ובכך תנועה, נאמר, אשר יש בה את ההתבוננות על יעד ואת החתירה אליו, ובכך היעדר ההכרה הפעילה, כי כאשר מתקיימת החתירה אל יעד, הרי, שאותו מרחב, שבו מצוי אותו אדם, מתערער, על מנת לבסס מרחב חדש.

הפרת הרמוניה אחת לטובת ביסוס הרמוניה על בסיסים חדשים - התנועה בעידן האדמה - הפרת הרמוניה אחת לשם השגת הרמוניה אחרת מתוך חיכוך ודרמה

היינו אומרים, כי מכיוון, שאותה מערכת מציאות של עולם של ארץ, אם תתבוננו עליה בעידן שהסתיים, הייתה כזו, אשר נבעו בה בסיסי ההישרדות והקושי והחיכוך והשליליות, הרי שאותו מרחב של תנועה, אשר היה בה את השאיפה אל עבר מדרגת ההתפתחות הבאה, היו בה נאמר, את ההתנעות השליליות והיה בה את אותו מרחב של היעדר מודעות והיה בה את אותם מרחבים, אשר בהם אותה התנעה, יצרה הפרה של הרמוניה אחת לטובת תנועה אל עבר הרמוניה אחרת, על ידי אותם מצבים, שאתם מכירים בעולמכם כמלחמה וכדרמה וכאותם נאמר, הקשרים שליליים, אשר יש בהם את החיכוך הגדול, את ההפרה של בסיס קיים, על ידי יצירת דיסהרמוניה מוגברת עד מאוד ובכך את ההתנעה מנקודת התפתחות אחת לנקודת התפתחות אחרת.

התנועה בעידן האדמה- כילוי משאבים קיימים לשם דחיפה אל עבר חיבור למשאבים חדשים

אם תתבוננו על זאת הרי, שאנו תארנו זאת כבר בעבר, שאותו עידן שהסתיים היה בו את האבל והיה בו את הסבל והיה בו את אותם מצבים, נאמר, של מלחמות והיה בו את אותם מצבים, נאמר, של ביטול וניתוק הקשרי הנצחיות. ובכך, אם תתבוננו על אותה היסטוריה אנושית שלכם, כאנושות, כמכלול רחב יריעה, הרי שתזהו, כי אותן מקפצות התפתחותיות באזורכם, קרו, התארעו פעמים רבות, על ידי הפרה בוטה של מערכת הרמונית, על ידי יצירת הצרימה השלילית, אשר יצרה דחיפה ובכך, נאמר, התנעה על בסיסים, שיש בהם את כילוי המשאבים הקיימים ובכך אילוץ לתנועה אל עבר משאבים חדשים.

היינו אומרים, כי בכך פשו אותן מלחמות בעולמכם ובכך נוצרו אותן מצבים, נאמר, של מפלות גדולות ואותם מצבים של מחיקת תרבות אחת לטובת, נאמר, פריחה של תרבות אחרת.

היינו אומרים, כי אותו עידן שהסתיים היה בו, נאמר, את סטיית התקן, אשר בה אותה תנועה, לא היה בה את היכולת לנבוע מתוך שלם ולייצר, נאמר, את ההפרה של מדרגת התפתחות אחת לטובת אחרת, ללא אותו מרחב, שבו דבר בא על חשבון דבר, נאמר, ללא אותו מרחב, אשר בו נוצרה ההסתה ונוצרה הצרימה ונוצרה האלימות ונוצר כילוי של משאבים.

התערבות מבוקרת לשינוי פוטנציאלים

חוקי משחק חדשים
למעבר קולח ממדרגת התפתחות אחת לאחרת -
טיפוח שיאי מטריצה וביסוס תנועה מאוזנת

אם תתבוננו, על אותה התנעה של עידן חדש, אשר שורה הוא במרחבכם, במגמת העוז ההולך ומתגבר, הרי, שתזהו, כי אותו עידן חדש, מביא אל פתחה של האנושות, את אותה חוקיות חדשה.

ואם תתבוננו עלינו אנו, ואם תתבוננו על אותה התערבות מבוקרת לשינוי פוטנציאלים, הרי תזהו, שאותה התערבות מבוקרת, בעצם מהותה, מביאה אל פתחכם כאנושות את אותם חוקי משחק חדשים, נאמר, אשר בה אותה אנושות נעה אל עבר מדרגת ההתפתחות החדשה, כאשר מעורסלת היא, נאמר, בשדה מלאכותי, המונע את אותה התנעה על בסיסים שליליים, על בסיסים של כאוס, על בסיסים של כילוי משאבים וערעור הרמוניה קיימת ויצירת דיס-ההרמוניה המוגברת, אלא את אותו מצב, נאמר, של מעבר מתון וטיפוח בקרב האנושות, של הישגים פנימיים, של שיאי מטריצה.

ובכך מערך ומהלך של התערבות מבוקרת, אשר יוצר נאמר, את הטיפוח של בסיסי הקיימות ובסיסי החיוביות ובסיסי, נאמר, התודעה החדשים, מתוך אותה מערכת קיימת ובכך, נאמר תנועה, אשר אין בה את הקיצוניות.

ההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים- הבאה של חוקיות חדשה לגמרי קומבינציות אנרגטיות חדשניות ותנועה מתוך קו אמצע המנהל את הקטבים

אם תתבוננו על זאת, הרי, שאותו מהלך של התערבות מבוקרת לשינוי פוטנציאלים ואותה מהות של שער גדול פועם פעימותיו, הינם כאלה, אשר מביאים אל פתחכם כאנושות, את אותן מערכות פרמטריות, את אותם ערכים פרמטריים, את אותן הגדרות המבטאות, נאמר, חוקיות הסתברותית חדשנית, אשר טרם נודעה במחוזותיכם.

כאשר תתבוננו על אותה מהות של חוקיות חדשנית, הרי שתזהו את אותן קומבינציות אנרגטיות חדשות, תכלית השינוי, נאמר, שונות מן המוכר בעולמכם, את אותם טווחי רטיטה חדשניים, אשר אינם מוכרים במחוזותיכם ואת אותו מרחב, נאמר, אשר אנו כינינו, פעם אחר פעם, קו אמצע טעון במהות ומשמעות, אשר יש בו את היכולת ליצור תנועה, אשר אינה מותנעת על ידי קטבים קיצוניים, אלא את אותה תנועה, אשר בה אותו קו אמצע, הינו כזה, אשר טעון הוא, נאמר, במשמעות ובכך יוצר, נאמר, את ניהול הקטבים, ברמה מאוזנת עד מאוד, לתועלת, נאמר, אותה הנחלה של תנועה התפתחותית.

חניכה להכלת טווחי תדר חדשניים
 

ההכשרה והחניכה לפעולה בטווחי הגל של העידן החדש-מוליכות-על ותדירות-על

היינו אומרים, כי בכך אותה חוקיות הסתברותית הולכת ונרקמת ומבססת תנועה, אשר יש בה את האיזון ויש בה את הרווחה, אך בעיקרה זוהי תנועה, אשר מביאה אל פתחכם כאנושות, את היכולת לפעול בתדירות-על, במוליכות-על.

מכיוון, שאם תתבוננו על מחוזות קוסמיים, נאמר, מתקדמים ועתידניים עד מאוד, ביחס לאותה אנושות אשר לכם, תזהו, כי באותם מחוזות קוסמיים מתקיימים טווחי רטיטה ומתקיימות קומבינציות של יסודות, אשר פועלים הם, נאמר, ברמת ויברציה המצריכה מוליכות-על.

ההכרח להכיל תדירות על בהוויה אנושית לשם חציית סף האלפא והאומגה-המעבר למוליכות-על ולקו אמצע טעון החולש על הקטבים ופועם בהתנעה רבת עוצמה

היינו אומרים כי אם תתבוננו על זאת, הרי, שאנו מכוונים למקדמי התפתחות, אשר יש בהם את היכולת להכיל תדירויות-על ולחצות את סף האלפא והאומגה.

ועליכם להבין, שסף האלפא והאומגה, הינו סף, אשר בו אותה תנועה התפתחותית, הינה כזו, אשר יש בה את היכולת להכיל קומבינציות תידריות, בתדירויות-על ובמוליכות-על.

ואותה מוליכות-על, אם תתבוננו עליה, אין בה ולו דבר עם מקדמי החיכוך המוכרים בעולמכם, אין בה ולו דבר עם הקטבים, כפי שהם מוכרים בעולמכם ויש בה את היכולת לפעול עם אותם קטבים במצבי ההשראה המגנטית, בהם אותו קו אמצע מהווה מוליך-על, המנייד קטבים ושולט בהם לצורך.

היינו אומרים כי, תארנו זאת בעבר, כאשר תארנו שאותם קטבים פועלים הם בכוח מגנטי חלש, ואותו קו אמצע פועל הוא בכוח מגנטי מובהק וחזק ובכך נוצרים אותם מצבים, נאמר, שהכוח החלש מנוהל על יד הכוח המובהק ויוצר תנועה במוליכות-על, אשר אין בה התנגדות ואין בה חיכוך ויש בה את התנועה הפועמת מתוך עצמה, בחדוות הגילוי והחקירה. אנו כינינו זאת, התפעמות.

תנועה התפתחותית מודעת

ארגון השדה האישי על בסיסים חדשים - התנועה האנושית ממדרגת התפתחות אחת לאחרת- הפרה מודעת של מצב קיים לטובת תנועה אל עבר מרחב התפתחות חדש

ודאי תשאלו, מה לכל זאת ולאותו מצב, נאמר של מכאובי הנפש, כאשר אותה תנועה ממדרגה אחת של התפתחות למדרגה אחרת נוצרת?

ואנו אומרים כי עליכם להבין, כי כאשר תכירו בכך, שאותה תנועה ממצב התפתחותי אחד למצב התפתחותי אחר, יש בה את התנועה בהכרה פעילה מהרמוניית מיתרים אחת ומקומבינציות יסודות אחת, להרמוניית מיתרים אחרת וקומבינציות יסודות אחרת, הרי שיקל עליכם לזהות, כי כאשר מביעים אתם רצון התפתחותי ותנועה ורצון לתנועה, ממערכת מציאות אחת לאחרת, מסף התפתחות אחד לסף התפתחות אחר, הרי, שבכוח הבריאה הטמון בכם, בכוח ההשראה וההשפעה, אשר טמונים בכם, יוצרים אתם, באופן מיידי, את ערעור מערכת המציאות, כפי שהיא מוכרת לכם, על מנת לאפשר לכם לנוע ממנה והלאה.

פרשנות בולמת ומעכבת

אם תתבוננו על אותו ערעור, הרי שנוטים אתם, חדשות לבקרים, לייצר את אותו מצב, שמחברים אתם לאותו ערעור של מערכת מציאות את הפרשנות.

ובאותה פרשנות, יוצרים אתם, נאמר, את המכאובים ואת הפחדים ואת הדרמה ואת אותו מרחב, נאמר, אשר יש בו את הבעתה, מכיוון שחשים אתם, כי אין אתם מכירים, נאמר, את עצמכם ואת אותו מערך שלכם.

ארגון השדה האישי על בסיסים חדשים-הסטת מרכז הכובד האישי אל קואורדינטה חדשה והתגבשות סביבה-ארגון מתווי הנפש והאדם על בסיסים חדשים

ואנו אומרים, כי עליכם להבין, כי כאשר בכוח הבריאה והיצירה אשר לכם, יוצרים אתם את הבעת הרצון לנוע אל עבר מדרגת ההתפתחות הבאה, יש ועליכם להכיר בכך שיוצרים אתם את הבעת הרצון, לנטוש, נאמר, את אותם עוגנים מוכרים ולבסס תנועה אל עבר ארגון השדה האישי, על בסיסים חדשים.

אם תתבוננו על ארגון השדה האישי, הרי שזהו ארגון, אשר יש בו, נאמר, את יצירת התנועה של אותה נקודת משקל פנימית, אותו מרכז כובד פנימי, מקואורדינטה אחת, אשר בה התקיימו, נאמר, משקלים וקומבינציות וטווחי רטט של יסודות, אל עבר, נאמר, מרחב חדש.

מרחב חדש, אשר בו אותה נקודת התאחיזה שלכם מתבססת ומתחילה לאגד סביבה, נאמר, קומבינציות חדשות של יסודות, קומבינציות חדשות, נאמר, אשר יש בהן הן את התרכובות החדשות, אשר משפיעות על אותם מתווים של נפש ואישיות שלכם והן את טווחי הרטט החדשים, אשר נאמר, שהינם במנעדים גבוהים יותר, מכפי שהכרתם.

השפעת המעבר לחוקיות חדשה על הקטבים

ובכך, נאמר, גם אותם מנעדים משפיעים על אותן מערכות נפשיות ומחשבתיות ורגשיות שלכם והן על אותם מצבים, נאמר, של התנהגות הקטבים אל מול, נאמר, מרכז הכובד שלכם וקו האמצע שלכם, ומעבר נאמר, להתנהלות שיש בה, יתר מובהקות של גרעין, יתר מובהקות של קו אמצע טעון ונאמר החלשה של אותם קטבים, בחינת הקיצוניות שלהם.

החשיבות של "ריקון הכוס" לשם מתן פרשנות חדשה במעבר לחוקיות החדשה

היינו אומרים, שבמצב שכזה, אם תתבוננו על זאת, הרי שאותה פרשנות חדשה, הינה מהותית עד מאוד, מכיוון, שאם יוצרים אתם את התנועה החדשה ומעניקים לה את אותה אינטרפרטציה מוכרת וידועה ואין אתם מרוקנים את הכוס, נאמר, מאותו ידע של חוקיות הסתברותית שממנה באתם, הרי שיוצרים אתם מצב, שמחילים אתם על תנועה חדשה, בחוקיות הסתברותית חדשה, את אותן, נאמר, חוקיויות, את אותם ערכים וחוקים של מערכת מציאות שנטשתם ובכך יוצרים אתם עיכוב ומניעה של אותו תהליך, שאתם יוצרים.

התנועה המודעת כבורא מודע-הפרת מצב קיים מתוך רצון פעיל משאלת לב והכרה פעילה המטפחת את ארגון השדה האישי במרחב ההתפתחות החדש

משמע, כאשר יצרתם את ההבעה המובהקת של רצון פעיל ומשאלת לב, לנוע מנקודה התפתחותית אחת, אל נקודה התפתחותית במישור התפתחותי ברטט גבוה יותר, הרי שנדרש מכם לקיים את ההכרה הפעילה, כי ערערתם מצב נתון מתוך בחירה, ערערתם מצב נתון מתוך המוכנות, נאמר, להפר את השלטון המתקיים בכם, את תצורת השלטון המתקיימת בכם, בחינת קומבינציות המרכיבות אתכם ואת מערכת המציאות המתואמת אליכם ובכך תנועה מובהקת, אל עבר תצורה חדשה.

ובכך מתוך אותה הכרה פעילה, הרי שניתן לכם לבסס תנועה, אשר אין בה הפרה של הרמוניה אחת לטובת הרמוניה אחרת, מתוך נאמר, הדרמה והבעתה והפחד וההתנגדות, אלא את אותו מצב, נאמר, של ההתבוננות בהירה וערה, אשר יש בה את היכולת לזהות, בחדווה גדולה, את אותו ערעור, נאמר, של מציאות אחת ואת אותה ההתמקדות בהעברת נקודת הגרעין האישית, אל עבר טווח המציאות החדש והעצמת המובהקות בה ובכך יכולת להעצים את התארגנות השדה שלכם, נאמר, על הבסיסים החדשים.

טיפוח ההישגים הפנימיים

טיפוח ההישגים הפנימיים מתוך קיימות בזמן הווה נתון

וכאשר אותו שדה מתגבש ואותם בסיסים חדשים נוצרים, הרי ודאי לכם, שאותה מהות שלכם סקרנית וחוקרת, מתקיימת ברגע ההווה הנתון, כאשר אין בה את הנהיה אל אותה מערכת מציאות ישנה, אשר נטשתם, מתוך רצון ומתוך בחירה ואין בה את ההתבוננות על אותו עבר, נאמר, מתוך אותה נוסטלגיה, כמו שהיא מוכרת בעולמכם, או התרפקות, נאמר, על תעצומות העבר, אלא את ההכרה הפעילה, בטיפוח אותם מרחבים פנימיים וההישגים הפנימיים, המבססים את גיבוש השדה התידרי בטווח המציאות החדש.

תנועה מהרמוניה אחת לאחרת מתוך חיבור בתדר המשכי להרמוניה פנימית

היינו אומרים, כי נתון זה הינו מהותי עד מאוד, מכיוון שאם תתבוננו על הפרת הרמוניה אחת, לטובת הרמוניה אחרת, הרי, שבעולמכם דבר בא על חשבון דבר.

ואילו באותה תנועה באותם מחוזות של עידן חדש וחוקיות חדשה, הרי שהפרה של הרמוניה אחת, מיד יוצרת, נאמר, את ההתגבשות על בסיסי הרמוניה אחרת. וכאשר מכירים אתם בזאת, הרי שאותו תהליך התגבשות, הינו כזה הנעשה כהרף עין ובכך אותה יכולת שלכם, הינה לגלות את אותן תרכובות חדשות ולטפח את אותם מבני נפש חדשים ולסגל לעצמכם, נאמר, את אותן דרגות חדשות של אנוש, ההופך אדם, המחבר עצמו לאותם עקרונות קוסמיים, העומדים בבראשית של עצמי קוסמי, המגלם עצמו לתוך מערכת, נאמר,  שיש בה את הצלם והתבנית והנפש והאדם.

עליכם להבין נתונים אלה מכיוון, שכאשר יוצרים אתם תנועה שכזו, מתוך אותה ערות, מתוך אותה הכרה פעילה, הרי שיש בתנועה שכזו את הנחמה ואת החסד ואת ההכרה באומץ הלב ובבהירות המחשבה, היוזמת ואת התנועה במוליכות-על, אשר אין עליה את העוררין ולא מתקיימת בה השניות ויש בה את המובהקות האישית, הנעה אל עבר מחוזות חדשים של משמעות.

תמיכה

תמיכה להעצמת קומבינציות אנרגטיות חדשות המתואמות למציאות חדשה והרטטה הרמונית של השדה האישי

כאשר נבקש לתמוך אתכם, בתוך אותם תהליכים, שאתם יוצרים, הרי שאנו נבקש להעצים בכל אחד ואחד מכם את אותן קומבינציות חדשות, אשר יש בהן את הקישוריות ההדוקה והמלאה לאותה מערכת מציאות חדשה, אשר בה כל אחד אחד מכם מצוי.

ודאי לכם, כי מרובדים אתם במערכות מציאות רבות, המתואמות לאותה פנימיות שלכם. היינו אומרים, כי כל אותן רמות של מציאות, כי כל אותן רמות של רבדים וגוונים, הינם כאלה, המחוברות יחדיו לכדי מפת תשתית תדרית, הפועמת את פעימות העתידנות בזמן הווה נתון ומייצגת את אותו פסיפס צבעוני, הרוקם מציאות חדשה, רשת מורפוגנטית חדשה, מהות היוצרת תקפות.

ובכך מקדו עצמכם באותו זיקוק נתונים שלכם, עשו כן.

וכאשר עשיתם כן, בטאו רצונכם הפעיל להעצמת אותן קומבינציות אנרגטיות, אשר יש בהן תאימות למישור ההתפתחות החדש בו אתם מצויים, כמתארגנים, כחוקרים, כמתבססים, עשו כן.

וכאשר עשיתם כן, מקדו עצמכם במשאלת הלב הערה, המבקשת להעצים מהות ומשמעות.

ומתוקף אותה דרישה אלוהית, אשר לכם, הרי שאנו נעצים תדרינו וכקליידוסקופ צבעוני רחב יריעה, עשיר עד מאוד, נבטא בכל אחד ואחד מכם, את אותן קומבינציות תדריות, ייחודיות, ייעודיות, אשר יוצרות את ההעצמה של אותן איכויות חדשות, התואמות את טווחי הגל החדשים, אשר אליהם אתם מסתגלים.

אנו מתחילים כעת.

היינו אומרים, כי כאשר אנו עושים כן, אנו מעצימים את אותן תרכובות חדשות, אנו מעצימים את אותה מובהקות גרעין עצמיות מזוקק, אשר לכם,  בתדרינו אנו. ואנו מעצימים את הרמוניות המיתרים, בכל אחד ואחד מכם, במהות מקור נוכחת, הפועמת פעימותיה ומבטאת את אותה שיבה לבראשית של העצמי, הנע במשעולי ההתפתחות הקוסמיים, בקלות, בנדיבות, ברווחה, במוליכות-על, אשר הינה הסתברותית, הרמונית, דינאמית.

אנו מעצימים תדרנו.

עירור קודים מוגבר

אור נגוהות שוטף מערכיכם, מעצים את כל אשר ניתן להעצים ויש בו את טווחי הגל החדשים, את הקומבינציות האנרגטיות החדשות, את מתווי הנפש, שהינם תולדה של אותן קומבינציות.

היינו אומרים, כי אנו יוצרים בכל אחד ואחד מכם, ערור קודים מוגבר, ערור צפנים אלוהיים, אשר יש בהם את התוקף הפעיל ויש בהם את מאור הפנים, הנוכח במלוא שפעתו ויש בהם את פוטנציאל החיבור לחוקיות חדשה, הפועמת פעימותיה בתדירות-על ומשרה השראתה על הכלל.

היינו אומרים, כי אותם תדרים, הינם תדרים, אשר יש בהם את יצירת תעצומות השינוי בכל אחד ואחד מכם.

אהבה עצמית הרמוניה פנימית ונקודת משען פנימית מוגברת

אנו אומרים, בטאו הרמוניה פנימית, בטאו את אותה אהבה עצמית, אשר אין לה ולו דבר עם אותה אהבה, המוכרת בעולמכם.

היינו אומרים, בטאו את אותו חיבור לאותה הכרה בערככם, בייחודכם, במהותכם הקוסמית, השוקקת חיים. וזהו, כי אותה אהבה עצמית, יש בה, נאמר, את ההכרה הפעילה בנצחיותכם, בעל-סופיותכם, בכוחות הבריאה והיצירה הטמונים בכם, וביכולת של אותם כוחות לבוא לכדי ביטוי בפעולה כבוראים שותפים.

היינו אומרים, נקודת משען פנימית מוגברת. היינו אומרים, הרמוניה פנימית מוגברת ובכך יכולת לנוע, מרובד מציאות אחד לאחר, ממדרגה התפתחות אחת לאחרת, ללא חוויה של דיסהרמוניה, מכיוון, שאותה הרמוניה פנימית, הינה כזו שרירה, הינה כזו קיימת, הינה כזו המבטאת עצמה בתדר המשכי, במסע נצחי, שיש בו מעבר מנקודת התפתחות אחת, לאחרת, בפעימות האור, המבטא עצמו, פעם אחר פעם, בכל פעם במתכונת חדשה, הנובעת מתוך עצמה, בקבלה והנחלה.

ובכך, כאשר אותן מנחות תדרים, הינן כאלה, הבאות אל פתחכם בשמחה, באהבה, הרי שאנו מבטאים את אותם תדרים אחרונים, עוטפים, תומכים, מטמיעים את אשר נעשה, מגשרים גבוה אל נמוך, בתקשורת נתונים רציפה, אשר יש בה את ההמשכיות.

מודים לכם עד מאוד ונפרדים מכם לשלום.

הנכם ברוכים, אהובים, נתמכים, ומגובים לאין שעור.

אנו מודים.