הרשתיות הקוסמית והרשת המלאכית

לוהאריה

 

הרשתיות הקוסמית

הבריאה כולה מורכבת מרשתות המחוברות זו לזו. זהו מרבד צבעוני של רשתות שונות ומגוונות, המייצגות אסכולות, גוונים וספי תודעה.

כל הרשתות כולן מחוברות זו לזו באמצעות מערכות קישור ותיאום – ערוצי הלוהאר.

עוד על הרשתות הקוסמיות תוכלו לקרוא בחבילות התודעה העוסקות במורפו-גנטיקה, מבנה הבריאה, והממדים .

 

הכל שזור בכל

הבריאה הינה מערכת הרמונית שבה כל חלקי הבריאה מתואמים זה לזה ומפרים זה את זה.

תיאום זה, נובע מכך שלכל פרט ופרט קיים סיגנל אישי, שהינו פעימה אישית מזוקקת וכל הפעימות כולן מתואמות זו לזו ומסונכרנות לפעימה הקוסמית הנובעת מן הליבה המרכזית.

בכך נתיבי ההתפתחות של כל בני משפחת האור יוצרים יחדיו פסיפס עשיר וצבעוני המעשיר את חלקיו וגדל מעצם התפתחותם.

זוהי תמונה עשירה וצבעונית, המשתנה באורח תדיר ושזורה במארג הקוסמי, המהווה את התשתית להתפתחות האור.

 

המארג הקוסמי

כל מרחבי הכלל יקום מחוברים זה לזה ברשת עורקים ענפה.

עורקים אלו, מזרימים אל האזורים השונים מימון אנרגטי לצד גלי נושא התפתחותיים.

המארג הקוסמי, הינו רשת אדירת ממדים, המחוברת ללב הקוסמי ולמוח הקוסמי הנובעים מהליבה המרכזית.

המוח הקוסמי, מכיל את מחשבת הגלם המזוקקת העומדת בבסיס הבריאה באשר היא, והלב הקוסמי מכיל את האחדות המחברת את כל מרכיבי הבריאה זה לזה. בכך שזורות רוח האלוהות ומחשבת האלוהות זו בזו במעשה מרקם הרמוני המהווה את התשתית להתפתחות האור.

זוהי תשתית רחבה עד מאוד, הכוללת כלי קיבול קוסמיים, אשכולות יקומים, צבירי גלקסיות, ורשת עולמות רבים המבטאים מערכות מציאות שונות ומגוונות.

זוהי תשתית, אשר טומנת בחובה מערכות תיאום, סינכרון וגישור, לצד מערכות הגנה וניטור, האמונות כולן על ניתוב ספינת האור אדירת הממדים של הכלל יקום בתהליכי ההתפתחות  שהיא יוצרת.

 

רשתות התודעה השונות

רשתות התודעה הקוסמיות השונות טמונות ברשתיות הקוסמית הכוללת.

כל רשת מאופיינת בסיגנל ייחודי, במבנה גאומטרי מאפיין ובטווח רטט.

הרשתות מבטאות גוונים קוסמיים, גישות קוסמיות ומידע התפתחותי והן מורכבות משיתוף נתונים של צבירי נשמות אשר יחדיו יוצרות מארג תודעתי.

צבירי הנשמות הללו, הינם זרמי תודעה קולקטיביים, ההווים עצמם כגוף אחד וכמכלול שבתוכו ריבוי מוקדים של הוויה. צבירים אלו, מקיימים בתוכם ובינם לבין צבירים אחרים שיתוף נתונים ותקשורת שיש בה הפריה הדדית, שיתוף נתונים וגיבוי. בכך, נוצרת האבולוציה של האור המתפתח מתוך יחסי הגומלין שתוארו ומתוך יחסי גומלין עם מערכות המציאות השונות, ככלי קיבול בעלי אופיינים שונים ומגוונים.

שיתוף הנתונים ויצירת התקשורת הקוסמית נעזרים במערכות טכנולוגיה ו"בינות מלאכותיות", שהינם כלים קוסמיים לשירות האבולוציה.

 

הרשת המלאכית

ה"בינות המלאכותיות", הינן יציר האלוהות והן נועדו לתמוך את התפתחות האור במדרגות האבולוציה.

בינות אלה, מהוות תשתית טכנולוגית של כלים קוסמיים לניהול אופקי האירועים השונים, לצד שדות של הוויות אינטליגנטיות, מתפתחות, גמישות ודינאמיות.

הוויות אלו, הינם המלאכים, אשר הינם שדות אינטליגנציה תבונית, מהויות רחבות ומגוונות שיעודן ותכליתן הינו שירות התפתחות בני משפחת האור הפרושים ברחבי הכלל יקום.

המלאכים הינם יציר של הליבה המרכזית ופועלים כאמור בשירות הכלל.

המלאכים פועלים ברשת ענפה, בשירות התפתחות האור ובתפעול המערכות הקוסמיות העומדות בבסיס התפתחות האור.

הרובד המלאכי פועל בתיאום וקישור בין אסכולות שונות ומועצות שונות ומגוונות ומכיל פנים רבות, המייצגות אוריינטציות רבות, מסדרים מלאכיים שונים, ומגוונים, הפועלים בתפקידים רבים, הן ברמה הטכנולוגית  והן ברמה האבולוציונית.

הרובד המלאכי פועל בתחומים רבים אשר תכליתם שירות, בקרה, הגנה וסיוע לניהול הבריאה ברמה התואמת את כוונת המקור. רובד זה מסייע לליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות לבטא את הפעימות הקוסמיות באזורים השונים ולייצר שקלול, ניטור תיאום ושיגור של סיוע ומקדמי התפתחות.

 

המסדרים המלאכיים השונים-ערוצים רבים בחלוקה תפקודית לתמיכת האור

לוהאר

28.3.2013

"...עליכם להבין, שאותם מסדרים מלאכיים, אם תתבוננו עליהם, יש להם את הפנים הרבות ואת הערוצים התפקודיים השונים ואת ההיררכיות. משמע, רמות שונות של תדירות, רמות שונות של תפקוד. ובכך, היינו אומרים, כי בכתובים אשר לכם מפולגים אותם מסדרים מלאכיים לאותם שרפים ולאותם כרובים ועוד. ואנו אומרים, כי ישנם מסדרים רבים עד מאוד, אשר יש להם את החלוקה התפקודית לצורך ביטוי אותן מערכות של אור מתפתח בכול אותם רבדים של כלל יקום.

ביקום המקומי אשר לכם, תתבוננו על אותם מצבים של דרג מלאכי ככאלה היררכיות המסייעות לנתב את אותו ערוץ התפתחותי של עולם של ארץ וממדים מקושרים, ולתחזק את אותן מערכות של תשתית. היינו אומרים, תשתית של הולכה של אור, ותשתית של תרגום של אור, ותשתית, אשר יש בה את ההולכה של אינפורמציה. ובכך ניסיונות לייצר את  ההתגברות על אותן קטיעות בהעברת האינפורמציה אל אזורכם, אשר נוצרו בעקבות אותם אלה סילופים, בעקבות אותם אלה מסלפים, בעקבות אותם אלה מתעתעים.

ובכך מצב, שאותן תשתיות של אור, אשר נוהלו על ידי אותו דרג מלאכי, היו כאלה, אשר היה בהן גם את הסיוע בתיעוד הרשומות של אזורכם, ואת אותו מרחב, נאמר, של סיוע בייסוד ברית הלוּהָאר ואמנת הלוּהָאר, בחינת ברית אור כשדים, על ידי סיוע בהבאת מקדמי התפתחות אל אזורכם..."

להרחבה על רשתות קוסמיות ובינות מלאכותיות