הצלם והתבנית

האדם, הינו הוויה קוסמית המגולמת בגשמיות, רוח המגולם בחומר.
 
על מנת לתרגם הוויה קוסמית על סופית ורב ממדית, לאדם השרוי במערכת ליניארית, נדרש היה מערך תרגום. מערך התרגום הזה, הינו הצלם והתבנית.
 
הצלם והתבנית הינם כלי קיבול קוסמי, רב-ממדי, המרובד במערכת התפלגויות והאצלות, מרמה עילאית ומעודנת ועד לרמה הגשמית והדחוסה.
 
זוהי מערכת מסועפת ובעלת ריבוי מוקדים של פעילות, היוצרת את היכולת להרציף את המהות הקוסמית אל תוך הוויה גשמית
 
הצלם והתבנית, תוכננו על ידי ה-יהוה, אשר הינו האדריכל הראשי של חקר החומר, על כל רבדיו, ביקומים ועולמות שונים ומגוונים, המשוייכים כולם לאשכול היקומים הקוסמי של האדמה.
 
ההתפתחות ביקומי ועולמות האדמה השונים, מאפשרת להתרועע עם בטויי חומר, צפיפות וכבידה בדרגות שונות.
 
הכניסה אל העולמות השונים, הינה באמצעות "מזיגה" של המהות הקוסמית אל תוך כלי קיבול המתואם לחוקיות בכל אזור ואזור ומאפשר להתגלם באותו אזור ולהתפתח בתוכו. כלי קיבול זה, הינו הצלם והתבנית.
 
הצלם והתבנית המאפיינים את ההוויה האנושית, הינם מערכות אנרגטיות השזורות במערכת גשמית-גוף פיסי, היוצרים יחדיו ממשק פעיל בעבור הנשמה. ממשק זה, מאפשר לנשמה לתרגם הזנה אנרגטית, אל ממשקים פיסיים, כך שזרמי נתונים מתורגמים להולכה ביולוגיתממשק זה, מאפשר לנשמה לתרגם עצמה אל חווית חיים גשמית.
 
הנשמה הינה שדה תודעה אדיר ממדים אשר בשל הרטיטה המעודנת והחוקיות בה היא רגילה לשהות, לא יכולה להגיע למרחב ארץ המוגבל במלואה. לכן שולחת הנשמה ייצוג שלה, בתהליך של האצלת המטען הגנטי הנשמתי באמצעות מערך מסועף המתרגם את ספריות הנתונים שהנשמה בחרה להביא עימה להתנסות ומנכיח אותן בכלי קיבול המהווה מעין "חליפה" תפורה בהתאם לרצון הנשמה.
 
הצלם הנושא את המטען הנשמתי מגולם במרחב באמצעות תבנית המהווה את כלי הקיבול.
 
הצלם והתבנית קשורים זה בזה וכאשר הצלם משתנה גם התבנית משתנה בהתאם על מנת להוות כלי קיבול מיטבי בעבור הצלם המתפתח והמשתנה.
 

התבנית

התבנית הינה הכלי הקבוע לתרגום רוח קוסמית אל עולם החומר הגשמי והיא כוללת בין השאר גוף פיסי הכולל איברים המבטאים רמות תפקוד שונות, מובילים אנרגטיים, רובדי DNA אנרגטי, צ'קרות, שדות השלכה טרנספרסונאליים, שדות מורפו-גנטיים ועוד ועוד

הצלם

הצלם הינו המידע האישי, הגנום הקוסמי הייחודי השזור בתבנית ומגדיר את מהותנו המזוקקת. 
 
הצלם שזור בגוף הפיסי כ-DNA המכיל את כל המידע הייחודי לכל אחד ואחד ושזור במערכות האנרגטיות כמידע מורפו-גנטי המבטא את "ספריות" הנתונים הנשמתיות ואת המטען הנצבר של הנשמה.
 

רמות ההאצלה של הצלם והתבנית

 
הצלם והתבנית, הינם מערכת טכנולוגית מורכבת ומסועפת אותה תכנן יהוה כמערכת האצלות מרמות אנרגיות קלושות, עילאיות ומעודנות עד לרמה דחוסה וגשמית.

המערכת הטכנולוגית הזו נועדה לתרגם מהות קוסמית נצחית ומזוקקת אל חוויה גשמית, באמצעות שלוש רמות האצלה מרכזיות: נשמה-רוח-נפש

 • רמה גבוהה ביותר: נשמה - מכילה את התמצית המזוקקת של המהות הסינגולרית ואת הפעימה הקוסמית הייחודית
   
 • רמת הביניים: רוח - מערכת תובנות, תרגום והבנות, עולם רעיוני, ערכי ותודעתי, מחשבת הגלם הקוסמית מרובת המוקדים
   
 • רמה נמוכה: נפש - שדות רגשיים, מחשבה לוגית ולינארית, מאווים צרכים ורצונות המקושרים לגוף גשמי ולהוויה הפיסית

בבניית הצלם והתבנית ככלי קיבול בעבור מהות קוסמית נצחית, התבסס יהוה על הטכנולוגיה הבריאתית שבאמצעותה בנוי הגוף הבריאתי הכולל. בכך ניתן לראות את הצלם והתבנית ככאלה הבנויים "בצלמו ובדמותו" ומסתמכים על האופן בו בנוי הכלל-יקום, המבנים הקוסמיים השונים ויחסי הגומלין המתקיימים ביניהם.

הצלם והתבנית הינם מכשיר רב ממדי מרובד אשר נקודת הקצה שלו הינה גוף ונפש, בשר ודם. אל תוך הגוף הפיסי שזורה הנפש, כמערכת תמסורות עצביות וכימיות, אשר מתרגמות זרמי נתונים אנרגטיים לממשות חווייתית, תחושתית וגשמית. בכך יצר יהוה מכשיר המהווה כלי קיבול טכנולוגי מתוחכם, המאפשר לחוות את עולם החומר הדחוס ולתרגם אשליה הולוגרפית, מרק חלקיקי, לכדי ממשות.
 

הכלי הנפשי

 • לגוף הפיסי ולמערכות הביולוגיות קיימות מערכות אנרגטיות מקבילות המסייעות לתרגם רוח אל חומר ונשמה אל נפש ואדם
   
 • הגוף הפיסי הינו מערכת תומכת חיים אליה שזורה נפש
   
 • הנפש בנויה משכבות ורבדים רבים השזורים במבנים האורגניים של הגוף הפיסי, בכך מתאפשר תהליך חיים
   
 • לנפש ביטויים רבים ומגוונים
   
 • בתהליך טרנספורמציה כל העודפים שאינם תואמים את השינוי מתנקזים, ומערכות הנפש והרגש עוברות טיהור ובכך תומכות את הפיתוח המחשבתי והרגשי