העוצמה המחשבתית ובקרת איכות פנימית

לוהאריה | 16.08.2016

בתקופה בה אנו מצויים, כוחה של המחשבה הולך ומתגבר. 

העוצמה המחשבתית המתגברת מעצימה לאין שיעור את יכולת הבריאה וההשפעה על המציאות. 

אליה וקוץ בה – כאשר העוצמה המחשבתית עולה ולא מתקיימת מודעות ערה והכרה פעילה, יכול להיווצר מצב של מחשבות שליליות המשוייכות לחוקיות מקוטבת ולנפש מטולטלת ובכך המחשבות המוגברות יוצרות מציאות, בחינת "אשר יגורתי בא לי”... 

היכולת לזהות פעלתנות מחשבתית לא רצויה, הינה מהותית לשליטה בעוצמה המחשבתית וניתובה לכיוון הרצוי ברמה מודעת. 

זהו תהליך מתמיד של ניטור המחשבה ויצירת הסייגים באמצעות הצבת גבול למחשבות, כך שתהיינה תחת חסותה של התודעה ותחת חסותו של סולם ערכים, היוצרים מטריה ערכית ורעיונית המאפשרת לשמר טוהר מחשבה. 

הבחירה לשמר טוהר מחשבה יוצרת בקרת איכות פנימית המטייבת עד מאוד את האפיקים המחשבתיים ובכך את המציאות הפנימית המשתקפת במציאות החיצונית. 

התרגול הינו פשוט ויוצר מיומנות נרכשת:

⭐️ ערות למחשבות

⭐️ זיהוי מחשבות אשר אינן משרתות מציאות פנימית בהירה ומזוקקת

⭐️ הצבת סייג וגבול למחשבה דיס-הרמונית כלפי העצמי וכלפי האחרים, היכולה ליצור סחרור שלילי ולהנכיח מציאות בלתי רצויה 

⭐️ מעבר לניהול של העולם המחשבתי 

⭐️ המרה יזומה של קו המחשבה הדיס-הרמוני ברצף מחשבתי התואם ערכים ותודעה הרמוניים ומזוקקים

והרי לכם בקרת איכות המסגלת את המערך האנרגטי ואת המוח הפיסי לחשיבה חדשה .
❤