המעבר לממד החמישי והגשר בין העולמות

לוהאריה

רבים מבני האנוש אינם מודעים לכך שהאנושות נעה על גבי גשר המחבר בין עולמות.

גשר זה, הינו גשר בין ממדי, המחבר בין הממד השלישי, ובו המציאות המוכרת של עולם ארץ, לבין הממד החמישי והמצוי מעבר לו שם מתקיים "כדור הארץ החדש" כמציאות אלטרנטיבית זמינה, המייצגת אופייני התנהלות חדשים ומורחבים הרבה יותר מכפי שהיו מוכרים לאנושות.

גשר זה הוא כעין פרוזדור המוביל את הפוסע בתוכו בבטחה אל היעד ומסייע לו ליצור את קפיצת המדרגה ההתפתחותית, המתאמת אותו אל כדור הארץ החדש.

המעבר על פני הגשר, מאפשר בקלות רבה מאוד, לסיים את החוזים הקוסמיים של עידן האדמה ולנוע אל עבר מרחבי התפתחות חדשים.

לשם כך נדרשת בחירה חופשית שיש בה את ההכרה הערה, המודעות, הרצון לעבור בין העולמות והמוכנות לקיים טרנספורמציה.

 

ככל שאנו מעצימים בתוכנו את תפישת העולם החדשה, הערכים, מאור הפנים, הפתיחות המחשבתית, האחדותיות, האומץ, הערבות ההדדית, החדשנות, הנדיבות, הסובלנות, החמלה, הביטחון הקיומי, העוצמה האישית, התוקף לבטא את העצמי האותנטי, האהבה והיצירתיות – כך נוטה כף המאזניים כלפי העולם החדש.

חשוב כי נהיה ערים למתרחש בעולם הישן, אך יש לקיים הבחנה ברורה בין ערות ומודעות למתרחש, לבין הזדהות, אשר עלולה לעורר רגשות של יאוש, פחד, עצב, תסכול וכעס, ולהטות את הכף כלפי העולם הישן הנמצא בשלבי סיום וחתימה.

זכרו כי מה שאנו ממוקדים בו במחשבות וברגשות שלנו - הוא זה שאנו מגבירים אותו, ובכך, נסו ככל יכולתכם להעצים את המחשבות והרגשות המצויים בכם המקושרים לחדש.
 

חלון ההזדמנות פתוח בעבור כל מי שמבקש ליצור האצה בתהליך הטרנספורמציה של הנפש, עליית מדרגה תודעתית, התעוררות רוחנית ושינוי אורחות חיים, הרגלים והתניות, באופן היוצר חוויה אנושית חדשה, שיש בה שלום פנימי ורווחה.

מתוך כך, אך טבעי, שכוחות נפשיים אשר אינם תומכים את המהלך הזה, יצופו על פני השטח על מנת לעבור ריפוי והחלמה.

הממד החמישי נגיש ונוכח והוא קרוב וזמין.

הגשר הפרוש בין העולמות הוא מעין פרוזדור המוחזק על-ידי הלוהאר

זהו גשר הפרוש בין הממדים ובין העולמות, ומחזיק בשדות אנרגיה מרובדים ובהם כל המידע הדרוש על מנת ליצור את הצמיחה האבולוציונית המובילה אל הממד החמישי והמצוי מעבר לו.

פרוזדור הלוהאר, מגיע מן הממדים העילאיים ונוכח עד לרמה הגשמית הדחוסה.

זהו פרוזדור אנרגטי ופיסי, רצף יפיפה ומדורג היוצר מעבר מאנרגיה קלושה ועד לממשות דחוסה, מרוח לחומר. 

הגשר פרוש.

כדור הארץ החדש נוכח.

מגשרי העולמות מושיטים ידיהם ומוכנים להוביל על פני הגשר את כל מי שיבחר בכך.

מה שניצור הוא שיהיה.

g-neshama