המעבר הגדול - חלק שלישי

לוהאריה | 24.04.2019

חבילת התודעה נכתבה בין התאריכים: 23-24.4.2019
(בסוף החבילה יש פודקסט למי שמעדיף האזנה על פני קריאה)

חלק שלישי
התמודדות עם פסילה עצמית

חשיבותה של כנות בתהליך הטרנספורמציה

בפרקים הקודמים תיארתי את המעבר הגדול המתרחש בתקופה זו, את חלון ההזדמנות הפתוח ליצירת מעבר בנתיב החיים מפרק אחד לפרק חדש וממדרגה אחת לאחרת על פני סולם ההתפתחות האישי והקולקטיבי.

ישנם הקוראים את הדברים ושואלים את עצמם: כיצד ניתן לרתום את פני הנפש האנושיים כלפי ההכוונה של העצמי הקוסמי? כיצד ניתן להעביר גם את הרגל השניה אל השלב הבא בסולם ההתפתחות האישי והקולקטיבי?

התשובה לכך מרובדת אך הדגש המרכזי הוא - ההכרה שאם אינכם מצליחים לעשות זאת, סימן שאינכם רוצים מספיק בשינוי ונאחזים בתפישות ואמונות המגדירות אתכם, אתם מזוהים עימן ואינכם באמת מוכנים לוותר עליהן.

למבקשים להעמיק בכך אני ממליצה לקרוא את חבילת התודעה התחדשות

נדרשת מוכנות להתבונן בכנות על ההיאחזות בתפישות ואמונות המגדירות אתכם ולומר לעצמכם: ״עד כה לא הייתי כן/כנה עם עצמי באופן מלא, ולא באמת הסכמתי בצורה מובהקת להשתנות. מצד אחד הבעתי רצון לטרנספורמציה אך מצד שני נמנעתי מיצירת שינוי שלם ומלא, ולכן אני חווה קונפליקטים וקושי שמקורם בכוחות מנוגדים שאני מקיימ/ת בתוכי״

אמירה זו יוצרת הכרה בהירה של האדם שהוא זה הקובע את ״כללי המשחק״ וכי הוא המשפיע על האופן שבו מתנהל תהליך ההתפתחות שלו. הכרה זו מובילה להבנה כי כאשר האדם מקיים בחירה כנה ומובהקת, הדבר מוביל לשינוי כללי המשחק בתהליך ההתפתחות.

פעמים רבות אני מציינת בפני הפוסעים בנתיב הטרנספורמציה ונעים משלב לשלב בסולם התודעה האנושי, כי אינני יכולה לבחור במקומם או לממש בעבורם את התהליכים. אנחנו מצויים בעולם של בחירה חופשית שבו הבחירה של כל אחד ואחת מכם קובעת את מסלול החיים ואת התנועה על פני סולם ההתפתחות.

אני יכולה להראות לכם את הדרך, לשקף אזורים בנפש היוצרים היאחזות ומניעה, לסייע לזהות מנגנונים של האגו המולידים הרגלים והתניות, להקנות כלים, לעזור לכם למפות בכנות את הנפש ולפענח מהי נקודת המוצא התפישתית המגבילה את התנועה שלכם אל השלב הבא, מהן המובלעות הנפשיות שנדרש לגעת בהן, להחלים אותן ולשנותן - אך את הבחירה עצמה לשנות את התפישה, את ההתניות הנפשיות ואת ההתנהלות המעשית, רק אתם יכולים ליצור.

לכן, ההתחייבות המובהקת להפעיל את מעגל העוצמה של האפשור ולהתנסות בדעות חדשות, פרספקטיבה חדשה, רגשות חדשים ואופייני פעולה שאינכם מורגלים אליהם - היא המפתח לתנועה המשחררת חיכוך, קושי ותקיעות לטובת מוליכות, קלות ותנועה.

ההבנה של חלון ההזדמנות הפתוח, התמסרות מלאה לערכים בהם אתם מאמינים, לעקרונות הטרנספורמציה והיכולת להחיל אותם על עצמכם באופן שלם מלא (שיהפכו לכאלה התופשים גם לגביכם באופן מובהק), מובילה לשינוי של תפישת העצמי כמוגבל, פגום, חלש וחסר, ולשחרור של מערכות התנעה המבוססות על שליליות, קורבנות, חוסר, השוואתיות ופסילה עצמית, לטובת מערכות התנעה חדשות המייצגות חוקיות חדשה.

בחלק הבא של פרק זה, נבין כיצד מתמודדים עם פסילה עצמית ומשחררים התנעה על בסיסים שליליים.

🔸🔸🔸

הפסילה העצמית – מנגנון אשלייתי של האגו

כאשר אתם חווים פסילה עצמית, היא מציפה את הנפש בחוויה קשה, שיש בה פניה כנגד עצמכם, על ידי הַפְנָיָיה של מחשבות, רגשות ומעשים שליליים כלפי עצמכם, היוצרים מערבולת טובענית שקשה להיחלץ ממנה.

כאשר עולות בכם תחושות ומחשבות מן הסוג הזה, ראשית ומעל הכל, חשוב להכיר בכך שהפסילה העצמית היא אשליה, ולמרות החוויה האמיתית לכאורה שאתם טובעים בביצה של יאוש, כאב וסבל - בפועל מופעל מנגנון היוצר הצפה ומיסוך של הנפש.

הפסילה העצמית היא מנגנון של האגו אשר יכול לפעול בשני מישורים:

  1. המישור הראשון - פסילה עצמית דרכה האדם יוצר התקדמות בחייו והתנעה על בסיסים שליליים
  2. המישור השני - פסילה עצמית היוצרת בלימה של התפתחות ומניעה לנוע אל שלבים חדשים בסולם ההתפתחות האישי ובכך שימור של התמכרויות והרגלים והימנעות מפיתוח עוצמה והשפעה.

שני המישורים שלובים זה בזה ויוצרים פגיעה ביכולת של האדם לנוע בהרמוניה בנתיב ההתפתחות האישי.

מחד מופעל מנגנון הפסילה העצמית אשר יוצר תחושה מתמדת של: ״אני לא מספיק טוב/ה, אני חייב/ת להשתפר ומתוך כך כדאי לי להתאמץ ולנוע, ומאידך מופעל מנגנון הפסילה העצמית כך שהוא יוצר הקטנה של העצמי בחינת ״אני חלש ופגום״ ובכך ריסון של העוצמה האישית.

במצב שכזה, האדם אינו מאמין בכך שהוא יכול לומר לעצמו:

״אני מספיק טוב, נפלא ונהדר, ואני רוצה לצמוח, לגדול ולהשתפר מתוך המקום הנפלא בו אני מצוי״

או

״אני מוכן/מוכנה לבטא את מלוא העוצמה שבי, מתוך ערכיות, אומדן עצמי, ענווה ואהבה עצמית וסומך/סומכת על עצמי שאדע לסייג את העוצמה שלי באמצעות מאור פנים וערכים״

משמע, בבסיס הפסילה העצמית עומדת תפישה הגורסת שאם האדם יעניק לעצמו משוב חיובי, לא יהיה כוח שיניע וידחוף אותו להתפתח וליצור תנועה והישגים ולכן עליו להחזיק בפסילה עצמית, שליליות וביקורת עצמית, כי האיכויות הנפשיות הללו תמיד יגרמו לו לרצות ולהתפתח.

ההיבט הנוסף שמוביל לפסילה עצמית, הינו חוויה נפשית של האדם שהוא פגום, אשם ואינו ראוי. חוויה נפשית שכזו מלווה בהלקאה עצמית, שורשיה מגוונים, החל בחוויות ילדות שיצרו תבנית מחשבתית ורגשית שכזו, והמשך בניסיון מעוות לכפר על ״חטאי העבר״ באמצעות ייסורים עצמיים, וכלה בניסיון לרסן את העוצמה האישית מתוך פחד שעוצמה זו תפגע באחרים.

🔸🔸🔸

החופש והריפוי שבהתמסרות לתודעה ולערכים
למידה להתפתח מתוך מלאות וערכיות

כאשר אתם מבקשים להשתחרר מן האשליה שבפסילה העצמית, ולאחר שהבנתם כי זהו רק מנגנון, משמע הרגל נפשי ותו לא, נדרש מכם לנוע לשלב הבא.

בשלב זה נדרש להחיל על עצמכם את התודעה והערכים העומדים בבסיס תהליך ההתפתחות והטרנספורמציה שאתם יוצרים. זהו שלב שבו אתם לומדים לא להפריד את עצמכם מן הערכים והתודעה אלא למזג עצמכם עם הערכים והתודעה, להיות נאמנים להם בצורה מובהקת ומלאה, ובכך לנטרל את הדפוסים המזינים את המנגנון של הפסילה העצמית.

כאשר תעשו זאת, תגלו כי הפסילה העצמית תתפוגג במהירות וכי אינכם זקוקים למנגנוני ריסון של האגו על העוצמה שלכם, מכיוון שהתודעה והערכים קיבלו עדיפות ראשונה והם מאפשרים לכם ליצור יוזמה ותנועה מתוך מרחב נפשי חיובי, ולטפח עוצמה מאוזנת מתוך נאמנות לערכים.

בשלב הזה תעמדו מול שאלות מהות שיעלו מתוך הנפש שלכם:

✅ מי אני ללא הפסילה העצמית?

✅ כיצד אתנהל ביני לבין עצמי, ביני לבין האחרים, ללא התחושה של פסילה עצמית, חולשה וחוסר ערך?

✅ איך נשמע שיח פנימי חיובי והרמוני? איך מרגישה עוצמה?

✅ איך נראית מציאות בה אתניע את תהליכי החיים שלי, אתקדם אתפתח ואשיג הישגים מתוך פיוס פנימי, שלמות ושביעות רצון?

✅ כיצד אני הופך/הופכת את הערכים בהם אני מאמין/מאמינה לאופייני התנהלות יומיומיים המשפיעים על כל תחומי החיים שלי?

בשלב זה תדרשו להתחיל ולתרגל התנעה על בסיסים חדשים - כלומר להפעיל את מעגל העוצמה של האפשור ולסייע לעצמכם בהחלפת הפסילה העצמית בערכיות פשוטה ונינוחה ואז, להתנסות וליצור מיומנות בהתנעה מתוך המקום החדש שנוצר, ולא לשקוע לחוסר עשייה או לנרפות.

זוהי מיומנות חדשה, של תנועה והתנעה מתוך חיוב, מתוך היש, מתוך סיפוק, מתוך שביעות רצון, מתוך ערכיות, רווחה ושמחה.

התפישה הרווחת בקרב רבים הינה  - כאשר אני ״רעב״ אני ״יוצא לציד״, משמע יש בי את התאווה, והכוח לפעול במלוא העוצמה כדי להשיג, לכבוש ולהרגיש ״שׁבע״. בכך, רבים אינם יודעים כיצד להפעיל את עצמם מתוך מרחב של מלאות ו״שובע״ ונדרשים ליצור מיומנות שכזו, המייצגת חוקיות שונה וחדשה (המחברת אל השלבים החדשים בסולם ההתפתחות האבולוציוני).

🔸🔸🔸

הצבת גבולות וסייגים לבחירה החופשית ולאגו המשתמש בה לרעה

בתוך התהליך המתואר חשוב להציב גבולות לבחירה החופשית, מכיוון שכל עוד ונשארת האופציה לפסילה עצמית - ספקטרום זה יהיה קיים בטווח האפשרויות שלכם. אבל מה יקרה אם זו לא תהיה אופציה?

כאשר תחליטו ותסכימו ביניכם לבין עצמכם שפסילה עצמית והלקאה עצמית הן מחוץ לטווח האפשרויות שלכם, בכל פעם שההרגל הזה יעלה מתוך הנפש שלכם, אתם תהיו מחוייבים לא להתייחס אליו או להזין אותו ולא לתת לו כוח, אלא, לזהות אותו ולהכיר באשלייתיות שלו ואז להזכיר לעצמכם שאתם מחוייבים כלפי עצמכם ולכן בוחרים להעצים בתוככם קבלה עצמית והרמוניה כלפי עצמכם, בבחירה חופשית מודעת.

אם תקפידו לעשות זאת, תגלו בהדרגה שהתחושות והמחשבות שיש בהן פסילה עצמית, נחלשות ומתפוגגות, זאת מכיוון שהן כבר לא מצויות בתחום האופציות שלכם, אינן מקבלות הזנה ובכך משתחררות מן הישות שלכם.

במקביל, נדרש להשמיש חלופות אשר הנפש תוכל לנתב עצמה אליהן:

✅ התחילו לפתח דרכי חשיבה חדשות על העצמי ולטפח תפישות חדשות דרכן אתם מתבוננים על עצמכם ועל העולם

✅ צרו התרועעות עם רגשות חדשים כלפי עצמכם וכלפי אחרים

✅ בססו הרגלים חדשים ודרכי התנהלות חדשות, אשר יביעו ביטוי לאמון בעצמכם, אהבה כלפי עצמכם, פיוס פנימי וחיוביות

✅ נסו לתרגם את הערכים בהם אתם מאמינים לאופייני פעולה יום-יומיים קטנים

הדבר דומה לגמילה מהתמכרות.

אם החלטתם להפסיק לעשן ואתם משאירים אופציה פתוחה לעשן סיגריה, אתם משאירים פתח לקונפליקט פנימי מתמיד: לעשן או לא לעשן?

אם ברגע שהחלטתם להפסיק לעשן, סיגריה אינה בתחום האופציות שלכם, מכיוון שייצרתם התחייבות בפני עצמכם והסכמה ללא עוררין, אז לא יתקיים מקום פנימי להתלבטות, כי זה לא בא בחשבון בשום צורה ואופן, ובכך לא יהיה בזבוז אנרגיה על מאבק פנימי או ריסון, זאת משום שלנפש אין אופציה אחרת מלבד - לא לעשן!

באופן הזה הפסקתי לעשן לפני שנים רבות, בבת אחת וללא כל לבטים או ייסורי גמילה.

כמובן, כדאי למצוא חלופה מעשית שתאפשר לכם לנתב את ההרגל הבלתי תומך של עישון אל עבר הרגל אחר התומך, המהווה ערוץ אליו ניתן לתעל את האנרגיה הנפשית.

האחד יפסיק לעשן ויתחיל לשתות תה צמחים, השני ימיר עישון באכילה לא מבוקרת, השלישי ימיר עישון בספורט, וכן הלאה וכן הלאה.

ההתחייבות ללא עוררין, אשר אינה משאירה שום אופציה לפקפוק, דיון פנימי או קונפליקט, הינה המפתח לשחרור שניות ותנועה של זיגזוג: צעד קדימה, שניים אחורה, המולידים חיכוך, סבל והיעדר קטיפת פירות.

זכרו כי התנודתיות נובעת ממצב שבו רגל אחת שלכם עומדת על שלב חדש בסולם ההתפתחות המייצג מדרגה של שלום פנימי וחיבור לאופייני פעולה התומכים אתכם ואת הערכים שלכם, ואילו הרגל השנייה עדיין נעוצה בשלב הקודם של הסולם.

העבירו את הרגל השניה.
צרו התחייבות ללא עוררין והסכמה ביניכם לבין עצמכם ובססו חלופות המייצגות את העצמי שלכם במדרגה החדשה.

🔸🔸🔸

 

 

קישורים אל כל חלקיה של חבילת התודעה:

חלק 1 - תזוזת סולם התודעה האנושי

חלק 2 - אתגרי התקופה והמלצות למעבר משלב לשלב בסולם האבולוציוני

חלק 3 - מפסילה עצמית לשלום פנימי

חלק 4 - מערכות יחסים כהשתקפות