המעבר הגדול - חלק ראשון

לוהאריה | 24.04.2019

חבילת התודעה נכתבה בין התאריכים: 23-24.4.2019
(בסוף החבילה יש פודקסט למי שמעדיף האזנה על פני קריאה)

חלק ראשון
תזוזת סולם התודעה האנושי
 

הכל נמצא בתנועה.

המציאות סביבנו נעה בתנודות המשתקפות במציאות החברתית והפוליטית, אשר מבטאת התפלגות הולכת וגדלה של החברה בישראל ובעולם.

נראה כאילו כל בני האנוש שוהים במציאות אחת, אך בפועל נפרש פיצול מציאויות.

ניתן לדמות זאת ל״סולם״ המייצג את האנושות ובו שלבים רבים, שונים ומגוונים.

כל שלב בסולם משקף מדרגה אבולוציונית של תודעה, מודעות, תפישת עולם, ערכים ואופייני התנהלות היוצרים כולם יחדיו סביבת מציאות.

האנושות מחולקת על פני שלבי הסולם השונים, ומפוזרת בהם, כאשר כל שלבי הסולם הינם חלק מן המכלול של החברה האנושית ומייצגים כאמור שלבים של התפתחות אבולוציונית בתוכה.

שלבים מרכזיים בסולם התודעה האנושי

אם אנסה לתאר לכם התפלגויות מרכזיות על פני הסולם, הרי שניתן לחלק זאת לארבעה שלבים מרכזיים:

🔍 ישנם אלו המצויים בשלבים הנמוכים של הסולם, וחייהם ממוקדים בהישרדות, מאבק על חייהם וסיפוק צרכי הקיום הבסיסיים ותו לא.

🔍 ישנם אלו המזוהים מאוד עם העולם הגשמי, עם מאויי הנפש האנושית, עם הגדרת העצמי הנובעת מן הנורמות המקובלות ובכך מנהלים אורח חיים הממוקד בהישרדות, הישגיות, מילוי החסרים של הגוף והנפש ועיסוק בעצמי.

🔍 ישנם אלו המצויים בשלבים גבוהים יותר של הסולם, מתבוננים על העולם הגשמי ממבט-על אשר אינו מזוהה עימו, מבינים כי העצמי האנושי משחק את משחק החיים על פני האדמה, מנהלים את חייהם מתוך הכרה ביכולתם להשפיע על המציאות החיצונית וללהטט במציאות הפנימית ועושים זאת מתוך מיקוד בעצמם ורצון לבטא הישגים, לצבור כוח ולהשפיע

🔍 ישנם אלו אשר חצו סף אבולוציוני ויצרו היפוך משמעויות בתוכם כך שהם חווים את העצמי האנושי ככלי ביטוי בעבור עצמי מזוקק יותר, שהינו מהות קוסמית החווה חוויה גשמית. אנשים אלו חווים אחדות, מתנהלים בהיעדר היקשרות לנפש, מתייחסים אליה כאל ממשק משתמש ובו תוכנות שונות ומגוונות, ומסוגלים להתבונן עליה בפשטות וכנות. אנשים אלו מנהלים את הנפש ורותמים אותה למימוש עצמי שיש בו ראיה כוללת ורחבה, הכרה בקשר ההדוק שבין העצמי לבין החברה כולה, אחריות, חזון, עוצמה אישית ופעולה למען הכלל מתוך חוויה של ביטחון קיומי ושפע המולידות נדיבות וערבות.

ישנם ספי תודעה גבוהים יותר מן הסף המתואר וגם נמוכים יותר, וכולם פרושים זה לצד זה ומבטאים מישורים רבים של חווית חיים ומציאות קיומית.

בטרם אמשיך, חשוב לי להדגיש כי אין החלוקה לשלבים גבוהים ונמוכים, הינה חלוקה לטובים יותר או טובים פחות, אלא מתארת התפלגות של בני האנוש לפי שלבי התפתחות מתקדמים יותר או פחות, בתוך תהליך אבולוציוני רחב ומרובד שעוברת כל החברה האנושית, המתפתחת על בסיס מתמיד ממדרגה למדרגה.

🔸🔸🔸

הלכידה בשלבי הסולם הנמוכים

במצב הדברים הנוכחי, רוב הרבדים בחברה ממוקמים בשלבים הנמוכים של הסולם, והם אלו המשפיעים על הסולם כולו.

משמע, אם במצב אופטימלי, החלקים הגבוהים בסולם אמורים למשוך את כל הסולם כלפי מעלה, ולעודד אותו להתפתח כלפי מישורים חדשים, הרי שבפועל דווקא החלקים הנמוכים של הסולם הינם כבדי משקל ורבי השפעה, ובכך במקום שהסולם של החברה האנושית יהיה ניזון ומושפע מן השלבים הגבוהים שבו, הוא מושפע מן המציאויות הנמוכות היוצרות קיבוע של הסולם וחוסר יכולת שלו לנוע אל מישורי מציאות חדשים.

פעם אחר פעם, תיארתי כי דרושים מעטים על מנת להשפיע על רבים, והסברתי כי הדבר מתאפשר כאשר המעטים נוכחים במובהקות, במלוא ״כובד משקלם״ ובאופן רציף ובכך יכולים להשפיע משלבים גבוהים של הסולם על השלבים הנמוכים שבו.

משמע, כאשר אלו הממוקמים על פני השלבים הגבוהים בסולם הווים את השלבים הללו כמציאות מובהקת, אינם מזוהים עם השלבים הנמוכים של הסולם ומחזיקים במצב התודעה הגבוה באופן רציף והמשכי – ניתן להם למשוך את הסולם כולו כלפי מעלה ולפתוח בפני אלו המצויים בשלבים הנמוכים יותר בסולם, קשת חדשה של אפשרויות שלא היו נגישות עד כה.

האפשרויות החדשות יכולות להיראות עבור אלו המצויים בשלבים הנמוכים של הסולם כתלושות, הזויות או ״מנותקות מן המציאות״, אך אלו המצויים בשלבים הגבוהים של הסולם, פועלים כמגשרי עולמות הפורשים את הגשר ומנגישים אפשרויות אלו כאלטרנטיבות ״הגיוניות״, זמינות ונגישות.

🔸🔸🔸

מהו המעבר הגדול?

בתקופה האחרונה נוצר תהליך מואץ של תנועה אל עבר מישור היחסות החדש, עליו כתבתי ואותו תיארתי בחבילות תודעה קודמות .משמע, כל הסולם כולו נמשך כלפי מעלה.

מכיוון שרוב האנושות לכודה בשלבים הנמוכים של הסולם, נוצר מהלך קוסמי שבו הסולם כולו, על כל השלבים שבו, נמשך באופן מלאכותי כלפי מעלה וחושף, בפני מי שמתאם עצמו לכך, סקאלה חדשה של אפשרויות, תפישת עולם חדשה ואופייני פעולה המייצגים חוקיות חדשה ופורצת דרך.

המשיכה כלפי מעלה באופן מלאכותי, נעשית באמצעות מהלך הלוהאר (עליו לא ארחיב כאן וניתן לקרוא עליו באתר האוניברסיטה הקוסמית, דרך הקישור המצורף) אשר מזרים תדרי מקור - אנרגיה מזוקקת הטעונה בכיוון וכוונה, תדרים אלו מפלסים בעבור האנושות מסלול בטוח להיחלצות מן הלכידות בשלבים הנמוכים שבסולם.

המהלך המתואר נועד להשפיע על האנושות ולנתב אותה אל נתיב של נסיקה התפתחותית הן ברמה הטכנולוגית והן ברמה האבולוציונית, שינוי עמוק בתפישת העולם ובאופייני ההתנהלות בכל תחומי החיים וכתוצאה מכך - חיים של שפע, שגשוג, רווחה, שלום ואחווה וממשק אל מציאויות אשר היו עד כה נתפשות כפנטסיה בדיונית. (אלו לא סיסמאות – אלא מציאות נגישה ואפשרית).

מהלך זה מנכיח בתוך המציאויות המצויות בשלבים הנמוכים של הסולם - תודעה, מודעות, הבנות ואופייני פעולה היוצרים התעוררות מוגברת בקרב שכבות רבות באוכולוסיה, ומשיכה כלפי מציאויות גבוהות יותר.

🔸🔸🔸

המציאות – אשליה הולוגרפית עליה ניתן להשפיע
הנפש האנושית – ממשק המשתמש להשפעה על המציאות

לאלו המתקשים להבין כיצד הדבר קורה, חשוב להבהיר כי המציאות שונה בתכלית מהאופן שבו בני האנוש תופשים אותה. משמע, רוב בני האנוש תופשים את העולם אשר גלוי לחושים הגשמיים שלהם ומפענחים אותו באמצעות הנפש והגוף היוצרים חוויה תלת ממדית מוגבלת.

הזדהות עם חוויה זו כמוחלטת, לוכדת את המזוהים עימה בשלבים הנמוכים של הסולם ומונעת מהם להיחשף לשלבים הגבוהים יותר, ליצור אליהם ממשק פעיל הפותח פתח לתפישת מציאות חדשה ומורחבת.

בפועל, כל רבדי המציאות המצויים בשלבים השונים של ״סולם״ התודעה האנושית, הינם מרקם אנרגטי חלקיקי עליו ניתן להשפיע ואותו ניתן לנתב באמצעות הנפש, אשר מהווה מערכת הפעלה לישות האנושית הטומנת בחובה את ממשק המשתמש שמאפשר להתנהל בתוך ה״מציאות״.

ישנם כאלו, המזהים את המציאות החלקיקית הניתנת להשפעה ומנצלים זאת לתועלתם באמצעות שליטה ותימרון של אלו המצויים בשלבים הנמוכים של הסולם, ובכך צבירה של כוח, הון והשפעה המאפשרים להם להעצים את שליטתם על האחרים – אלו הם כוחות הפועלים מאחורי הקלעים ההולכים ונחשפים ככל שהסולם נמשך כלפי מעלה.

זהו מאבק בין שני כוחות – אלו המבקשים למשוך את הסולם כלפי מעלה, ואלו הנלחמים על מנת להשאירו נעוץ במקומו.

השליטה התודעתית המתוארת, יוצרת הטיה מכוונת והעברה מוגברת של המשקל כלפי החלקים הנמוכים של הסולם, דבר שכאמור מונע את היכולת של הסולם כולו להתרומם כלפי אזורים גבוהים יותר המבטאים חוקיות חדשה.

לכן, נוצר מהלך הלוהאר המושך את הסולם, בהדרגה, שלב אחר שלב, אל תוך אזורים חדשים. ובמקביל, באמצעות שליחים רבים – מגשרי עולמות, פורש את הגשר ומתווך את התודעה, תפישת העולם, המודעות היישומית, הערכים ואופייני הפעולה, כך שיהפכו לאלטרנטיבות נגישות וברות קיימא לאלו שעד לא מכבר היו לכודים בשלבים הנמוכים של הסולם.

🔸🔸🔸

במהלך השבועות האחרונים, נוצרה עוד משיכה מעלה של הסולם, כלפי מרחב חדש. היתה זו משיכה שמיקמה את הסולם גבוה יותר מבעבר.

המשיכה המלאכותית הינה מהלך שנועד לאזן ולווסת את התנועה שהאנושות יוצרת בבחירה חופשית מוטה ומעוותת, המושפעת מן השליטה התודעתית שתוארה.

המהלך העביר את כל בני האנוש הפרושים על פני כל שלבי הסולם, מן הגבוהים ועד הנמוכים, אל מדרגות חדשות בסולם ופתח את הפתח המאפשר לכל שלב ושלב בסולם ליצור ממשק אל מישורי מציאות חדשים ולקשת אפשרויות חדשה למימוש אישי וקולקטיבי.

ניתן ליצור את הממשק למישורי המציאות החדשים שנפתחו על ידי בחירות גשמיות שיש בהן חיבור פנימי, נפשי ומעשי לחוקיות שמישור זה מייצג, ולתפישת העולם, הנורמות ואופייני הפעולה המבקשים לבוא לכדי ביטוי כאלטרנטיבה נוכחת.

🔸🔸🔸

 

 

קישורים אל כל חלקיה של חבילת התודעה:

חלק 1 - תזוזת סולם התודעה האנושי

חלק 2 - אתגרי התקופה והמלצות למעבר משלב לשלב בסולם האבולוציוני

חלק 3 - מפסילה עצמית לשלום פנימי

חלק 4 - מערכות יחסים כהשתקפות